Üye Adınız
Üye Parolanız
Dil
 T Ü R K Ç E 
E N G L I S H
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
57
% 7
Doç. Dr.
73
% 9
Dr. Öğr. Üyesi
268
% 33
Öğr. Gör. Dr.
7
% 1
Öğr. Gör.
246
% 30
Arş. Gör. Dr.
4
% 0
Arş. Gör.
165
% 20
T O P L A M
820
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
751
632
1407
213
1002
1185
719
5909
2015
106
149
339
46
93
136
66
935
2016
161
226
592
66
125
88
80
1338
2017
171
327
971
118
131
59
75
1852
2018
207
289
682
94
87
37
48
1444
2019
57
51
30
36
18
2
14
208
T O P L A M
1453
1674
4021
573
1456
1507
1002
11686


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr