Üye Adınız
Üye Parolanız
Dil
 T Ü R K Ç E 
E N G L I S H
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
62
% 8
Doç. Dr.
86
% 11
Dr. Öğr. Üyesi
256
% 31
Öğr. Gör. Dr.
10
% 1
Öğr. Gör.
241
% 30
Arş. Gör. Dr.
6
% 1
Arş. Gör.
152
% 19
T O P L A M
813
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
881
807
1775
270
1143
1362
831
7069
2016
167
229
597
68
134
90
84
1369
2017
169
335
986
121
131
62
75
1879
2018
204
312
717
112
99
43
50
1537
2019
157
176
235
127
80
20
38
833
2020
16
5
1
2
0
0
1
25
T O P L A M
1594
1864
4311
700
1587
1577
1079
12712


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr