Üye Adınız
Üye Parolanız 
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
44
% 6
Doç. Dr.
54
% 7
Yrd. Doç. Dr.
215
% 29
Öğr. Gör. Dr.
4
% 1
Öğr. Gör.
192
% 26
Okutman
33
% 4
Arş. Gör. Dr.
1
% 0
Arş. Gör.
183
% 25
Uzman
9
% 1
T O P L A M
735
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarTOPLAM
Geçmiş
384
226
656
100
590
668
375
2999
2013
71
96
125
24
68
75
30
489
2014
88
62
147
22
41
75
63
498
2015
64
68
121
12
41
63
34
403
2016
48
68
194
18
42
15
22
407
2017
25
21
70
8
9
5
6
144
T O P L A M
680
541
1313
184
791
901
530
4940


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr