Üye Adınız
Üye Parolanız 
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
46
% 6
Doç. Dr.
53
% 7
Yrd. Doç. Dr.
219
% 29
Öğr. Gör. Dr.
4
% 1
Öğr. Gör.
194
% 26
Okutman
35
% 5
Arş. Gör. Dr.
1
% 0
Arş. Gör.
185
% 25
Uzman
10
% 1
T O P L A M
747
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarTOPLAM
Geçmiş
444
287
783
120
686
786
446
3552
2013
82
133
160
31
84
89
45
624
2014
92
103
204
25
54
92
74
644
2015
77
114
228
25
69
92
49
654
2016
95
155
401
31
74
37
58
851
2017
77
83
303
22
32
18
23
558
T O P L A M
867
875
2079
254
999
1114
695
6883


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr