Üye Adınız
Üye Parolanız 
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
43
% 6
Doç. Dr.
49
% 7
Yrd. Doç. Dr.
211
% 29
Öğr. Gör. Dr.
3
% 0
Öğr. Gör.
193
% 27
Okutman
31
% 4
Arş. Gör. Dr.
1
% 0
Arş. Gör.
178
% 25
Uzman
8
% 1
T O P L A M
717
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarTOPLAM
Geçmiş
383
210
612
93
553
656
359
2866
2013
67
90
118
22
66
74
28
465
2014
85
60
134
22
38
73
63
475
2015
61
63
108
12
38
60
31
373
2016
43
47
126
11
25
13
14
279
2017
6
2
0
0
1
0
0
9
T O P L A M
645
472
1098
160
721
876
495
4467


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr