Üye Adınız
Üye Parolanız 
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
44
% 6
Doç. Dr.
54
% 7
Yrd. Doç. Dr.
213
% 29
Öğr. Gör. Dr.
4
% 1
Öğr. Gör.
195
% 26
Okutman
32
% 4
Arş. Gör. Dr.
1
% 0
Arş. Gör.
184
% 25
Uzman
9
% 1
T O P L A M
736
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarTOPLAM
Geçmiş
384
222
650
100
589
666
375
2986
2013
69
95
123
24
68
74
30
483
2014
87
62
142
22
41
73
63
490
2015
64
66
119
12
40
63
34
398
2016
48
66
188
18
41
15
22
398
2017
22
17
44
8
9
4
6
110
T O P L A M
674
528
1266
184
788
895
530
4865


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr