Üye Adınız
Üye Parolanız 
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
43
% 6
Doç. Dr.
49
% 7
Yrd. Doç. Dr.
213
% 30
Öğr. Gör. Dr.
3
% 0
Öğr. Gör.
193
% 27
Okutman
31
% 4
Arş. Gör. Dr.
1
% 0
Arş. Gör.
177
% 25
Uzman
8
% 1
T O P L A M
718
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarTOPLAM
Geçmiş
379
210
607
93
553
651
359
2852
2013
68
89
118
22
67
74
29
467
2014
86
60
135
22
38
73
63
477
2015
63
64
108
12
38
60
31
376
2016
43
50
137
11
29
14
18
302
2017
10
5
0
1
1
0
0
17
T O P L A M
649
478
1105
161
726
872
500
4491


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr