Üye Adınız
Üye Parolanız
Dil
 T Ü R K Ç E 
E N G L I S H
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
61
% 7
Doç. Dr.
86
% 11
Dr. Öğr. Üyesi
264
% 32
Öğr. Gör. Dr.
12
% 1
Öğr. Gör.
238
% 29
Arş. Gör. Dr.
9
% 1
Arş. Gör.
149
% 18
T O P L A M
819
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
881
807
1775
268
1144
1360
831
7066
2016
167
231
597
68
134
90
84
1371
2017
170
338
988
121
132
62
75
1886
2018
203
315
718
111
99
44
50
1540
2019
163
182
257
125
88
24
43
882
2020
31
11
2
15
3
0
3
65
T O P L A M
1615
1884
4337
708
1600
1580
1086
12810


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr