Üye Adınız
Üye Parolanız
Dil
 T Ü R K Ç E 
E N G L I S H
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
52
% 6
Doç. Dr.
75
% 9
Dr. Öğr. Üyesi
271
% 33
Öğr. Gör. Dr.
6
% 1
Öğr. Gör.
244
% 30
Arş. Gör. Dr.
3
% 0
Arş. Gör.
161
% 20
T O P L A M
812
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
752
629
1408
213
1005
1185
669
5861
2015
108
146
339
46
96
136
66
937
2016
160
223
592
66
128
88
80
1337
2017
170
327
971
118
130
59
74
1849
2018
207
287
677
93
86
37
48
1435
2019
47
41
18
33
15
0
13
167
T O P L A M
1444
1653
4005
569
1460
1505
950
11586


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr