DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803379
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
meski@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi
1995
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi
1990
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
1995
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Yüksekokul Müdürü Kastamonu Sağlık Yüksekokulu
1993
2004
Yüksekokul Müdürü Kastamonu Eğitim Yüksekokulu
1982
1991
Enstitü Müdürü Kastamonu Eğitim Enstitüsü
1980
1982
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
20
5
27
52
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
3
3
2017
0
0
0
1
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
1
20
5
30
56

Eser TürüAçıklamaTarih
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Eski, M. (2017). Kastamonu Kütüphaneleri. Kastamonu: Özeller Medya Tanıtım Matbaacılık.
2017
Diğer Yayınlar Eski, M. (2016). Hüsnü Açıksöz'ün Gazeteciliği. Milli Mücadelenin Basın Bayraktarı Hüsnü Açıksöz içinde. Basın İlan Kurumu-Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Kastamonu.
2016
Diğer Yayınlar Eski, M. (2016). Orhan Şaik Gökyay, Konuşmalar, Mektuplar, Şiirler, Kastamonu
2016
Diğer Yayınlar Eski, M. (2016). İmparatorluktan Cumhuriyete Kastamonu Ekonomisi 1880-1960, Kastamonu
2016
Diğer Yayınlar Eski, M. (2013). Ticaret Odalarının Kuruluşu ve Bir Öneri. Ekonomik Forum Dergisi. Sayı: 238, ss. 26-27
2013
Diğer Yayınlar Eski, M. (2012). Kastamonu Basınında Rumlar ve Ermeniler 1882-1922, Kastamonu
2012
Diğer Yayınlar Eski, M. (2010). İsmail Habib Sevük'ün Kastamonu Yılları, Kastamonu
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (2009). Zonguldak'ta Yapılan İstiklal-i Osmanî Günü. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 17, Sayı:1. 213-228
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eski, M. (2009). Kastamonu Basınında Arslan Kaynardağ. Geçmişten Günümüze Kastamonu Basın Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde. Ankara. 
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eski, M. (2009). Kastamonu Basınında Arslan Kaynardağ. Geçmişten Günümüze Kastamonu Basın Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde. Ankara. 
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (2008). Arif Nihat Asya'nın Kastamonu Sultanisindeki Öğrencilik Yılları ve Burada Yazdığı Şiirler. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 16, Sayı:1. ss. 237-248.
2008
Diğer Yayınlar Eski, M. ve Erakman, S. (2008). Kastamonu Basınında Yeşilay. Ankara
2008
Diğer Yayınlar Eski, M., Yılmaz, S. ve Yakupoğlu, C. (2008). Selçukludan Günümüze Kastamonu Eğitim Tarihi. Ankara
2008
Diğer Yayınlar Eski, M. (2008). Hüsnü Açıksöz'ün Makaleleri. Ankara
2008
Diğer Yayınlar Eski, M. (2008). 20. yüzyılda Kastamonu Kadınları. Ankara
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eski, M. (2005). Orhan Şaik Gökyay'ın Kastamonu'da Yayınlanan Şiirleri ve Bunların Vezin, Şekil, Kafiye, Dil, Üslup ve Muhteva Yönünden İncelenmesi. İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde. Ankara.  
2005
Diğer Yayınlar Eski, M. (2005). Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi Tarihi. Ankara
2005
Diğer Yayınlar Eski, M. (2004). Orhan Şaik Gökyay, Arif Nihat Asya ve Rıfat Ilgaz'ın Yetişmesinde Kastamonu'daki Gazete ve Dergilerin Rolü. Zeki Ömer Defne'nin Doğumunun 100. Yılı ve Çankırılı Şairle içinde. Ankara. 
2004
Diğer Yayınlar Eski, M. (2004). Kastamonu Bankası T. A. Ş.. Ankara
2004
Diğer Yayınlar Eski, M. (2002). Orhan Şaik Gökyay'ın Kastamonu'da Yazdığı İlk Şiirleri ve Bir Mektup. H. R. Çongur ve N. Tan (Hazırlayanlar). Orhan Şaik Gökyay I içinde. Ankara. 
2002
Diğer Yayınlar Eski, M. (2002). Atatürk'ün Kastamonu Gezisi. Ankara
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (2000). Yakın Tarihte Kastamonu'da Kurulan Şirketler ve Kastamonu Bankası TAŞ. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. Cilt: 3, Sayı:9-10. ss. 191-204.
2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (2000). Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Kastamonu'daki Çalışmaları. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 8, Sayı:2.
2000
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eski, M. (2000). Milli Mücadele Yıllarında Kastamonu'ya Gelen Buharalı Öğrenciler. Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu. Ankara. 
2000
Diğer Yayınlar Eski, M. (2000). Kastamonu Valileri 1838-2000. Ankara
2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1999). Mütareke Sonrasında Kastamonu'ya Gelen Önemli Kişiler. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 15, Sayı:45. ss. 1039-1088
1999
Diğer Yayınlar Eski, M. (1999). Kurtuluş Savaşında Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler. Ankara
1999
Diğer Yayınlar Eski, M. (1999). Cumhuriyet Dönemi'nde Bir Devlet Adamı Mustafa Necati. Ankara
1999
Diğer Yayınlar Eski, M. (1998). İsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları 1921-1922. Ankara
1998
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1997). İnebolu Limanının Tarihçesi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 13. Sayı: 39. ss. 929-940.
1997
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1997). Süleyman Nazif'in Kastamonu Valiliği. OTAM. Sayı:8. ss. 131-138
1997
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1997). İsmail Habib Bey'in Kastamonu'da Verdiği Bir Konferans. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 13, Sayı:39. ss. 817-828
1997
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1997). Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Kastamonu'da Verdiği Konferans. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 13, Sayı:38. ss. 501-519
1997
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1997). Hamdullah Suphi Tanrıöver İle Kastamonu'da Yapılan İki Mülakat. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 37. ss. 89-98
1997
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1996). Yakın Tarihimizde Kastamonulu Kadınlar. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 12. Sayı: 34. ss. 249-255
1996
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1996). Kastamonu'dan Gelip Geçen İki Fransız Gazeteci. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 12, Sayı: 36. ss. 705-720
1996
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1996). Mustafa Necati. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 12, Sayı: 35. ss. 463-481
1996
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1995). Kastamonu Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi. Sayı: 27 (Kastamonu Özel Sayısı). 
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1995). Kastamonu Basın-Yayın Çalışmaları Tarihi. Cilt: 1995/II, Sayı: 527, ss. 1226-1230.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1995). İlk Kadın Milletvekillerinden Hacer Dicle. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 12, Sayı: 33. ss. 781-796
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1995). Kazım Karabekir Paşa'nın Kastamonu'dan Geçişi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 11, Sayı: 32. ss. 433-440
1995
Diğer Yayınlar Eski, M. (1995). Mustafa Necati'nin Kastamonu Çevresindeki Çalışmaları. Mustafa Necati'yi Anma Toplantısı içinde. Ankara: TED Yayınları.
1995
Diğer Yayınlar Eski, M. (1995). Donanma Cemiyeti Berlin Şubesi Nasıl Kuruldu?. Türk Yurdu. Sayı: 99.
1995
Diğer Yayınlar Eski, M. (1995). İsmet İnönü'nün Kastamonu Gezileri. Ankara
1995
Diğer Yayınlar Eski, M. (1995). Kastamonu Basınında Milli Mücadelenin Yankıları. Ankara
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1994). İlk Kadın Mitingi. İlk Kadın Mitinginin 75. Yılı Uluslararası Sempozyumu. Ankara. 
1994
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1993). Kastamonu'da Yapılan İlk Kadın Mitingi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Cilt: 9, Sayı: 27. ss. 653-662
1993
Diğer Yayınlar Eski, M. (1993). Ahmet Ağaoğlu İle Kastamonu'da Yapılan Mülakat. Türk Yurdu. Cilt: 13, Sayı: 72. ss. 44-46
1993
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eski, M. (1992). Öğretmen Adaylarının Gözlem ve Uygulama Çalışmalarında Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:8. 
1992
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eski, M. (1991). Mustafa Necati'nin Kastamonu Tarihindeki Yeri. Mustafa Necati Sempozyumu. 
1991
Diğer Yayınlar Eski, M. (1991). 31 Mart Olayının Kastamonu'daki Yankıları. Ankara
1991
Diğer Yayınlar Eski, M. (1990). Kastamonu Meşâhiri. Ankara
1990
Diğer Yayınlar Eski, M. (1990). Mustafa Necati Bey'in Kastamonu'daki Çalışmaları. Ankara
1990
Diğer Yayınlar Eski, M. (1989). İmtihan Veren Millete. Ankara
1989
Diğer Yayınlar Eski, M. (1983). Milli Mücadelede Mehmet Akif Kastamonu'da. Ankara
1983
Diğer Yayınlar Eski, M. (1975). Kastamonu Halk Şairi Aşık Yorgansız. Ankara
1975
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Döneminde Bir Devlet Adamı: Mustafa Necati
1991
1995
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli kaynaklara göre İstiklal Mahkemesi Başkanı Mustafa Necati Bey'in Kastamonu'daki faaliyetleri
1988
1990
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Hayati Akmehmetoğlu Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Kastamonu ili örneği)
The problems encountered by Social Sciences teachers in Social Sciences teaching (Sample of Kastamonu province)
2012
2014
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Lisans Yeni ve Yakın Çağlar Tarihi
2
0
3
27
2016-2017
Bahar
Lisans Türkiyenin Modernleşme Tarihi
2
0
3
25
2016-2017
Bahar
Lisans Çağdaş Dünya Tarihi
2
0
3
27


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr