DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0 366 2803347
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
baydinli@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
88
ÜDS
72.750
KPDS
70
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fak Kimya Böl
1999
Yüksek Lisans Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fak Kimya Böl
1995
Lisans Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fak Kimya Öğr
1991
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim
2018
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2013
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2000
2013
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
1999
2000
Arş. Gör. Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fak Kimya Böl
1991
1999
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Yüksekokul Müdürü Taşköprü MYO
2011
2014
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
11
1
4
0
0
6
0
22
2015
0
2
6
0
0
0
0
8
2016
1
1
5
0
0
1
0
8
2017
1
1
8
0
0
1
0
11
2018
1
1
5
0
0
0
0
7
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
14
6
28
0
0
8
0
56

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Caglar, B Aydinli. The pyrolysis of industrial alliaceous plant wastes: Illustration of process and characterization of products. Energy Exploration & Exploitation, Vol. 36(6) 1692–1707 (2018)
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fatma Bakar, Çağrı Avan, Bahattin Aydınlı. Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Normal Akranlarının Geri Dönüşüm ve Çevresel Etkileri Üzerine Tutumlarının Karşılaştırılması. Kastamonu Education Journal 26 (3), 935-944 (2018)

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Atila Çağlar, Bahattin Aydınlı, Anaokullarında Geri Dönüşüme İlişkin Beceri ve Tutumlar. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Aralık 2018 Antalya.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Selçuk Açıkgöz ve Bahattin Aydınlı. Montessori’ den STEM’ e geçiş: Okul Öncesi Öğretmen Görüşleri. 1st International Conference on Basic Education, UTEK 2018, 29-31 Mart, Bursa
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sümeyye Nur Demir ve Bahattin Aydınlı. Öğrenme Kuramlarındaki Gelişmelerin Müfredata Dönüşümünde Karşılaşılan Güçlükler: Okul Öncesinde STEM ile Fen Eğitimi. 1st International Conference on Basic Education, UTEK 2018, 29-31 Mart, Bursa
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Atila ÇAĞLAR, Bahattin AYDINLI and Sefa PEKOL. The Product Distribution of Various Chipboards via Thermochemical Treatments: Pyrolysis of Industrial Forestry Material. International Congress On Engineering And Life Science 26-29 April 2018 Kastamonu.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bahattin AYDINLI, Atila ÇAĞLAR and Sefa PEKOL. The Ecological Assessment of Derivative Industrial Forestry Product via Bio-Assay Test. International Congress On Engineering And Life Science 26-29 April 2018 Kastamonu
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The prediction of potential energy and matter production from biomass pyrolysis with artificial neural network
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YENİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARINA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞLANGIÇ ALGILARI: TERS-YÜZ YÖNTEMİ
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bahattin Aydınlı ve Çağrı Avan. Yeni Eğitim Yaklaşımlarına Öğretmen Adaylarının Başlangıç Algıları: Ters-Yüz Yöntemi. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, RESSCONGRESS, Kasım 2017, Bandırma, Balıkesir
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sümeyye Nur Demir ve Bahattin Aydınlı. Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Eğitim Yaklaşımına Dair Görüşleri. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ekim 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İlkokul Yıllarında Edinilen Çevre Eğitiminin Üstlendiği Rolün Nesillere Göre Dağılımı
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkiye’de öğrencilerin yenilenebilir enerji algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bütünleştirilmiş Fen Eğitiminde Ekolojik Vatandaşlığa Bütünsel Bir Bakış
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Determination of Teachers' Attitudes about Environment, Recycle and Renewable Energy: Study Of Taşköprü 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Effect Different Kinds of Organıc and Chemical Fertilizer on Garlic Efficiency in Greenhouses Conditions    
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Effectiveness of the Spontaneous Revision of the Activities that Exist in the Textbooks by Constructivism Theory on the Comprehension of the Subject    
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler STEM Eğitim Yaklaşımının Okul Öncesine Entegrasyonunda Teorik Çerçeve Perspektifi    
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The pyrolysis process verification of hydrogen rich gas (H–rG) production by artificial neural network (ANN)
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler The determination of cognitive structure of candidate theachers about energy centrals
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Investigation of Various Aspects of Sustainable Environmental Behavior. 10th International Symposium on Agriculture and the Environment   
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Attitudes on Sustainable Solid Waste Recycling for Environmental Education Policy   
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Ecological Awareness Imparted by Civil Foundation for Sustainable Environment   
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Regeneration of Valuable Materials from Poultry Farm Wastes   
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Didactic Of Sustainable Development Terms in Science Education   
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Zekâ ve Yaratıcılığın Örtüşen ve Ayrışan Yönlerinin İncelenmesi  
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler The Didactic of Sustainable Development Terms in Science Education. New Perspectives on Contemporary Educational Studies 
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Chemical Dimensions of Plastic Wastes and Their Recycling in Environmental Education
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler An Analysis of Renewable Energy Perceptions of Secondary School Students   
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Promoting the Prediction of Thermochemical Conversion of Biomass into Industrial Pillar Products via Artificial Neural Network (ANN)

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Cognitive Structure Verification of Candidate Teachers Towards Energy Centrals via Word Association test of The Concepts  
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Perception and Literacy of Primary School Teacher on Ecological Issues  
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Importance of Allium Cepa Test on Environmental Issues   
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Chemical Dimensions of Plastic Wastes and Their Recycling in Environmental Education  
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The concept of “Sustainability” in science education curriculum in Turkey   
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The preparation and characterization of hydrophilic macro porous foams from water soluble polymers grafted ultra high molecular weight polyethylene
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) A degradation kinetic study on pyrolysis of three biomass samples and co-pyrolysis of hazelnut shell and ultra-high molecular weight polyethylene blends using a silver indicator
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The recuperation of petroleum equivalent products from biomass and their mixtures with plastics via catalytic thermochemical conversion process   
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çevre Eğitimi; Sürdürülebilir Çevre Üzerine Nitel Bir Çalışma   
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The investigation of the effects of two different polymers and three catalysts on pyrolysis of hazelnut shell
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusunda tutumlarının incelenmesi (Batı Karadeniz bölgesi örneklemi)   
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The toxic and environmental evaluation of pyrolytic liquids by Allium cepa test
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Preparing attitude scale to define students’ attitudes about environment, recycling, plastic and plastic waste, International Electronic Journal of Environmental Education.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The comparison of hazelnut shell co-pyrolysis with polyethylene oxide and previous ultra-high molecular weight polyethylene
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The catalytic effects of potassium dichromate on the pyrolysis of polymeric mixtures Part I: Hazelnut shell and polyethylene oxide and their blend cases   
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The catalytic effects of potassium dichromate on the pyrolysis of polymeric mixtures Part II: Hazelnut shell and ultra-high molecular weight polyethylene and their blend cases 
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çevre, Geri Dönüşüm, Plastik ve Plastik Atıklar Konularında Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi İçin Tutum Ölçeği Hazırlanması    
2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Isothermal co-pyrolysis of hazelnut shell and ultra-high molecular weight polyethylene: The effect of temperature and composition on the amount of pyrolysis products
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen ve Çeşitli Oranlardaki Karışımlarından Piroliz Yöntemiyle Sıvı, Katı ve Gaz Ürünlerin Eldesi    
2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Radiation Grafting of Various Water-soluble Monomers on Ultra-high Molecular Weight Polyethylene Powder: Part III. Preparation of Compression Moulded Films, and Water-uptake and Morphological Studies
2001
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Radiation Grafting of Various Water-soluble Monomers on Ultra-high Molecular Weight Polyethylene Powder: Part II. Thermal, FTIR and Morphological Characterisation
2001
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Radiation Grafting of Various Water-soluble Monomers on Ultra-high Molecular Weight Polyethylene Powder: Part I. Grafting Conditions and Grafting Yield
2001
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) A Conducting Composite of Polypyrrole with Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Foam
1999
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bazı Suda Çözünen Monomerlerin Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Üzerine Radyasyonu ile Aşılanması  
1998
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Polipirol ve Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Köpük İletken Kompoziti   
1997
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) A New Method for Preparation of Lightweight Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Foam
1996
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
2
0
0
0
0
0
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
0
0
0
0
0
3

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Eğitmen 

Ilgaz Dağı Milli Parkında Mikroalemden Makroaleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum-2 ProjesiIlgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü öğrencilerine yönelik konferans, davetli konuşmacıPlastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileriNiğde
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Hizmet İçi Eğitimi

İlk Öğretim Okullarında Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine-Alternatif Öğretim Yöntemleri Semineri.

Çanakkale Öğretmenevi. Çanakkale
2011
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
6
0
0
0
0
0
6
2015
1
0
0
3
0
0
0
0
0
4
2016
1
0
0
2
0
0
0
0
0
3
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2019
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
5
0
0
11
0
0
0
0
0
16

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler 118B787, Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalim Haydi Kastamonu! -2, Bilim ve Toplum, Atölye Lideri, Yürürlükte, bi̇li̇m Ve Toplum Programlari Müdürlüğü, BİLİM TOPLUM, 06.02.2018, 06.02.2018 - Still continues, 20.07.2018 - 20.02.2019
2018
2019
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler 118B538, Geleceğin Mühendisleri İş Başinda!, Bilim ve Toplum, Eğitmen, Yürürlükte, bi̇li̇m Ve Toplum Programlari Müdürlüğü, BİLİM TOPLUM, 06.02.2018, 06.02.2018 - Still continues, 30.04.2018 - 30.11.2018
2018
2018
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Ilgaz Dağı Milli Parkında Mikroalemden Makroaleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum-2 Projesi, Eğitmen, Eylül-Ekim 2016, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu.
2015
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Farklı Organik Ve Kimyasal Gübrelerin Sera Koşullarında Sarımsak Verimi İle Gübre-Hastalık-Zararlı İlişkisi Üzerine Olan Etkileri
2013
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Kastamonu Çiçek Sineklerinin
2012
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Ekolojik Vatandaşlık için Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusundaki Çevre Okur Yazarlığının Arttırılması: Karbon Finans Örneği (Öncül Çalışma) 
2012
2015
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Fen Ve Teknoloji Ders
2012
2014
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Biyokütle ve Plastik Karışımlarının 
2012
2013
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Sarımsak Atıklarının Değerlendirilmesi
2010
2011
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Emine SAYIR Ortaokul Öğrencileri ile Fen ve Matematik öğretmenlerinin Tübitak Proje Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
2015
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Selçuk AÇIKGÖZ Fen Eğitiminde Okul Öncesine Yönelik Yaklaşımlardan Stem ve Montessori Yöntemlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması 
2015
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kamil DOĞANAY Probleme Dayalı STEM etkinlikleriyle Gerçekleştirilen Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarılarına ve Fen Tutumlarına Etkisi 
2014
2018
Doktora Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Fatih ŞEKER Fen Eğitiminde Sürdürülebilirlik Kavramının Değerlendirilmesi ve Model Programın Oluşturulması
2012
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Faruk KAYASANDIK Ekolojik Vatandaşlık Kavramının Fen Eğitiminde Bütüncül Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi
2012
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Fatma BAKAR Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Plastik ve Plastik Atıkların Geri    Dönüşümü ve Çevreye Etkileri Konusundaki Tutumlarının belirlenmesi
2010
2013
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Yunus ALBOĞA

İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre, Geri Dönüşüm, Plastik       ve Plastik Atıklar Konusundaki Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Tutumlarının   Belirlenmesi 

2010
2013
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Çağrı AVAN Plastik ve Plastik Atıkların, Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkileri Konularında Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi
2008
2011


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr