DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KASTAMONU
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803364
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
eakman@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
70
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI A.B.D.
2005
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
1999
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2015
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2009
2015
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2007
2009
Okutman Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2005
2007
Okutman Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2001
2005
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Anabilim Dalı Başkanı Kastamonu Üniversitesi Eğitim fakültesi
2016
Anabilim Dalı Başkanı iLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
10
17
16
26
22
0
91
2015
0
0
2
2
1
1
0
6
2016
0
0
1
1
1
1
0
4
2017
0
0
7
1
0
0
0
8
2018
1
1
1
2
2
0
0
7
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
11
28
22
30
24
0
116

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İlkay Aşkın Tekkol,Hafife Bozdemir,Eyüp Akman,"Examination of Reading Texts Taking Place in 3-8th Grades'Science Text Books",Universal Journal of Educational Research 6(9):2018
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kastamonu'dan Derlenen Bir Fıkranın Notre Dame'in Kamburu Romanındaki İzleri,TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3),2018
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Atebetü'l Hakâyık'ta Epitetler",Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri Uluslararası Sempozyumu, 2-3 Ekim 2018, Kırgızistan/Karakol
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Eyüp Akman, Osmanlı Belgelerine Göre Pelitviran ve Kuzalan Köyü (Araç) Soy Kütüğü,Ankara 2018, Gazi Kitabevi Yayınları
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

"Kastamonu Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı", 81 İlde Kültür ve Şehir Kastamonu, Kastamonu Valiliği Yayını, İstanbul 2018

2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akman, Eyüp(2018). "Son Divan Şâirlerinden Kastamonulu Ahmet Rıza Boşdurmaz",Müteferrika Kitabiyat Dergisi, Yaz 2018,  sayı:53
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Kastamonu’da İnsan Uzuvlarıyla İlgili İnançlar”, Erciyes, Ocak 2018, Sayı 481

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Adem Kasidesi’nin Bir Beytinin Tahlili ve Orhan Şaik Gökyay’dan Orhan Okay’a Bir Mektup”, XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2017, Romanya-Bükreş
  1.  

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Varka ve Gülşah Mesnevisinin Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası”, IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017, Malatya
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Türk Halk Hikâyelerinde Tevrat Kaynaklı Motifler”,9.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20-24 Kasım 2017, Ordu
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “İlk Osmanlı Nüfus Sayımı(1830)’nda Taşköprü”,Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis  Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu,10-12 Nisan 2017 Taşköprü/Kastamonu
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Kastamonu Araç’taki Adak Yerleri ve Bu yerlerle İlgili İnançlar”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12-14 Mayıs 2017, Erzurum  
  1.  

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Kastamonu Araç İlçesinde Kadınlar Arasında İcra edilen Köy seyirlik Oyunları”,Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12-14 Mayıs 2017, Erzurum  
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Türkçe Öğretiminde Sınıf Kitaplıklarının Rolü”, International Congress of Eurasian Social Sciences Icoess, 6-8 Nisan 2017, Alanya/Antalya
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Osmanlı Nüfus Defterlerine Göre Zirze ve Örenaltı Köyü (Araç) Soy Kütüğü, Ankara 2017, Gazi Kitabevi 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erzurumlu Emrah’ın Kalenderîleri Üzerine Bir İnceleme”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 25-28 Eylül 2016, Budapeşte/Macaristan
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Efsane Belediye Reisi Araçlı Adil Acar ve Macarogil Soy Kütüğü
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kastamonu Araç’taki Adak Yerleri: Boğdam Türbesi”, Erciyes, Ekim 2016, Sayı 466
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu’dan Derlenen Bir Fıkranın “Notre Dame’in Kamburu” Romanındaki İzleri”, Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016, Rize 
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gizli Kalmış  Dil Yadigarları: Lakaplar (Kastamonu Örneği)”,VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15-17 Ekim 2015, Çanakkale
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TRT Repertuvarındaki Emrah Mahlaslı Türkülerin Dili Üzerine Bir İnceleme”,X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Saraybosna
2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de İlk Okuma ve Yazma Öğretimi”, İlk Okuma ve Yazma  Öğretimi, Ankara 2015, Pegem yayınları, Editör: Ömer Yılar
2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Osmanlı Nüfus Defterlerine Göre Kızılgelik Köyü (Eflani)Soy Kütüğü
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Âşık Sümmâni’nin Torunu Âşık Hüseyin Yazıcı (Sümmânioğlu) ile Bir Sohbet”, Erciyes, Mayıs 2015, Sayı:449
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sümmani’nin Eğitimi ve Eğitim Anlayışı”, Vefatının 100. Yılında Âşık Sümmâni Sempozyumu ve Anma Etkinliği, 14 Mart 2015, İstanbul
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Âşık Tokatlı Nûrî'nin Yeni Şiirleri ve Şiir Dili", IX.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 26-27 Eylül 2014, Ankara 
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Osmanlı Nüfus Defterlerindeki Sülale Adlarının Soyadı Kanunuyla Aldığı Şekiller Üzerine Bir Dil İncelemesi(Kastamonu Örneği)",  VII.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,16-18 Ekim 2014 Elazığ
2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Osmanlı Nüfus Defterlerine Göre Kızılören ve Ahatlar Köyü (Araç) Soy Kütüğü, Ankara 2014, Gazi Kitabevi 
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstiklal Savaşında Kastamonu’dan Geçen Yazarların Savaş ve Bölge İzlenimleri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi ,Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S.3, Nisan 2014

2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Sohbet", Erciyes, Nisan 2014, Sayı 436.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Nechü'l Feradis'in Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası", Türk Dili, Temmuz 2013, Sayı:739, 2013.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu Türküsü Tiridine Bandım Şathiye midir", IV. Uluslararası Türk Dünyası Kurultayı, 21-24 Mart, 2013, Fethiye,2013.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Çal Kelimesinin Etimolojisi ve Kastamonu'da Çal ile İlgili Yer Adları", VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2013, Tiran-Arnavutluk, 2013.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Osmanlı Nüfus ve Temettuat Defterlerine Göre Oycalı Köyü (Araç) ve Bir Soy Kütüğü Denemesi, Ankara 2013, Gazi Kitabevi
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Yakup Kadri Karaosmanoğlu Üzerine Bazı Düşünceler ve Unutulan Bir Makalesi:Kastamonu", Kırıkkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2013, Cilt 3, Sayı 2.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Kağıt Medeniyeti", Türk Edebiyatı, Haziran 2013, S.476,2013.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Göğçeli Elesger", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2013.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Kastamonu İli Araç İlçesi Yukarı Avşar Köyü Kültürü ve Sepetçioğlu Üzerine Bazı Düşünceler", Avşar Kültür Coğrafyası ve Halk Kültürü, Berikan Yayınevi, Ankara,2013.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Emrah Mahlaslı Yeni Şiirler", Saim Sakaoğlu Armağanı, Ankara 2013.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Baharzade Feride Hanım" Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2013.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Tokatlı Nuri", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2013.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında Okutulan Çocuk Edebiyatı Dersi ile İlgili Bazı Düşünceler", XII. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Kuşadası, Aydın.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Azerî Âşık Azaflı Mikayil'in Şiirlerinde Türklük Bilinci ve İki Şiirinin Hikayesi", Ozan Dünyası, No.2(9),2012,Bakü, Azerbaycan
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Türk Mitolojisi ve Halk Şiirinde Sarı/Kızıl Öküz İnancı", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 22, Sayı 1, 2012.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Tanzimat Hareketleri Karşısında Aşık Seyrani", Turkish Studies, International Preiodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, Summer 2012.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Aşık Seyrani'nin Şiirlerinde Hiciv", Uluslararası Aşıklık Geleneği ve Aşık Seyrani Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2012, Develi-Kayseri,2012.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Aşık Sümmani'nin Atışmalarında İlim", I Uluslararası Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2012.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu Ağzından Az Bilinen İkilemeler", VII. Uluslararası Büyük Türk Kültürü Kurultayı, 25-28 Eylül 2012, Selanik-Yunanistan, 2012.
2012
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Uğru ile Kadı Hikayesi, Ankara 2012
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Ses Temelli Cümle Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2012, Cilt 32, No. 1.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu'da Aşıklık Geleneği ve Erzurumlu Emrah", Aşıklara İlham Veren Cennet Kastamonu Aşıklar Şöleni, Aşık Erzurumlu Emrah'a Anma Programı, 4 Aralık 2012, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Kastamonu,2012.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Türkçede Nitelenen Eki Üzerine", VI: Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2011, Bilkent Üniversitesi, Erzurum Yerleşkesi, Erzurum, 2011.
2011
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Fazıl Bayraktar Paşa'nın Mektupları, Ankara 2011
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Ahmet Haşim'in Mistik Bir Yorumcusu: M. Orhan Okay ve Bir Mektup", Orhan Okay Kitabı, Dergah Yayınları,2011.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Binbir Gece Masalları Kaynaklı Bir Türk Masalı: Cihanşah/Cevahir Dağı/ Elmas Dağı" Bilge Seyidoğlu Kitabı, Dergah Yayınları, 2011.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Nail Tan'ın Kastamonu'ya Hizmetleri", Nail Tan'a Armağan, Ankara, 2011.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Ses Temelli Cümle Yöntemine Eleştirel Bir Bakış", 10. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, 2011.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Türk Halk Edebiyatında Erzurumlu Emrah" Erzurumlu Emrah'ı Anma Programı, Tokat/Niksar,2011.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Aşık Erzurumlu Emrah ile Divan Şairi Kastamonulu Feride Hanım'ın Şiir Sohbetler", Türkoloji Sempozyumu, 20-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, 2011.
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Dilin Yozlaşmasında Tercümenlerin Rolü (Eğitim Bilimleri Örneği)" III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir,2010.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Günümüz Bulgaristan Türkleri Anonim Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılaştırılması", V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Kırcaali / Bulgaristan, 2010.
2010
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kastamonu Kaynaklarında Erzurumlu Emrah, Ankara 2010
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Türk Kültüründe Davul ve Karayılan'ın (Mahir Dağlı) Davulu", Karayılanın Anma ve I. Davul Şenliği, 3 Ekim 2010, Halk Eğitim Merkezi Kastamonu, 2010.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Necati Beğ Divanında Deyimler ve Tebbeti Ters Okumak Deyimi Üzerine", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 2009.
2009
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Melikşah ve Güllühan Hikayesi (İnceleme- Metinler), Ankara 2009
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Melikşah ve Güllühan Hikayesi (Metin)", Hece Öykü 32, Türk Halk Hikayeciliği, Özel Sayısı, 2009. 
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Kastamonu'da Yemek Kültürü" Üsküdar'a Kadar Kastamonu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2009.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Araç Kültüründen Örnekler (Bazı Araç Manileri, Bilmeceler, Masal, Gelenek ve Görenekler, Çocuk Oyunları, Yöresel Yemeklerimizden Bandırma)", Yeşil Deniz Araç'ta Kültürel Hayatın Yedi Rengi,(Baskıya Hazırlayan: Nail TAN), Ankara,2009.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Azeri Aşık Azaflı Mikayıl'ın Şiirlerinde Türklük Bilinci ve İki Şiirinin Hikayesi", Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, Prof. Dr. Muhan Bali'ye Armağan,2009.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Araç İlçesi Basın Tarihi", Kastamonu Basın Sempozyumu, Kastamonu 3 Mart Konferans Salonu, 2009.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Milli Mücadele'de Kastamonu ve Çevresi", Kuvayı Milliye ve Milli Mücadelenin Örgütlenişinin 90. Yılı Etkinlikleri Panelinde Sunulan Bildiri, Karabük Üniversitesi Konferans Salonu,2009.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Çanakkale Türküsü Üzerine Düşünceler", Tarih ve Edebiyatta Çanakkale Zaferi Paneli, 18 Mart 2009, Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Konferans Salonu,2009.
2009
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Azerbaycan Türkçesi ile Kastamonu Ağzındaki Bazı Ortak Atasözleri ve Deyimler", Folklor ve Etnoqrafiya Beynelxalq Elmi Jurnal,2008. 
2008
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Stalin Sonrası Azerbaycan'da Aşık Edebiyatı ve Aşık Kurultayları", Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, 2008.
2008
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Fruit in Azerbajyan Manis/Bayatıs",Turkish Studies, International Periodical For The Languages Literature and Hıstory of Turkish or Turkic, Volume 3/5,2008.
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Yunus Emre Divanında Giyim-Kuşam", I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi,2008.
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu Düğünlerinde Seğmenlik Geleneği ve Seğmen Kelimesinin Etimolojisi", VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 2008.
2008
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kastamonu Vilayeti Salnamelerine Göre Araç ve Mergüze (İhsangazi), Ankara 2008
2008
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Sovyetler Birliği Dönemi'nde Azerbaycan'da Folklor Çalışmaları (1917-1953), Ankara 2008
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Fazıl Bayraktar'ın Hikayeciliği ve Hikayelerindeki Halk Kültürü Unsurları", Araçlı Sair, Hikayeci, Araştırmacı Fazıl Bayraktar (Hazırlayan: Nail TAN), Ank. 2008. 
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Kastamonu'da Ölümle İlgili Adet ve İnançlar", Folklor / Edebiyat, 56,2008. 
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Hulusi Yazıcıoğlu ve Eserleri", Av. Hulusi Yazıcıoğlu'nun Vefatının 4. Yılı Münasebetiyle Tarihinde Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO'da düzenlenen panelde sunulan bildiri, 2008.
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Azeri Aşık Azayflı Mikayıl'ın Şiirlerinde Türklük ve İki Şiirinin Hikayesi", Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, 2007.
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu'da İnsan Uzuvlarıyla İlgili İnançlar", Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007.
2007
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kastamonu Ninnileri ve Taş Bebek Efsanesi, Ankara 2007
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Türk Halk Hekimliğinde Ocaklık Geleneği ve Safranbolu'daki Ocaklar", Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart, 2007.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Taşköprü'de Eski Türk İnançlarının İzleri", Tarihi ve Kültürü ile Geçmişten Günümüze Taşköprü Sempozyumu, 9-10 Haziran 2007, Taşköprü.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Ömer Fuadi'nin Bir Eseri Risale-yi Habiyye", 16. Şyh Şabani Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası etkinlikleri Paneli, Halk Eğitim Merkezi Salonu Kastamonu, 2007.
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Açıksöz Gazetesine Göre Kastamonu İstiklal Mahkemesi'nde Yargılanan İzmit ve Çevresi Halkı", I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu,2006.
2006
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kastamonu Manileri, Ankara 2006 (İlaveli 2. baskı)
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Kastamonulu Feride Hanım Divanı ve Divandaki Yerel Kültür Unsurları", Müteferrika Kitabiyat Dergisi, Kış 2006-2, S.30.
2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Turizmde Halk Biliminin Rolü", Kastamonu Valiliği Turizm Haftası Etkinlikleri Paneli, 15 Nisan 2006, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Kastamonu.
2006
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Meşhur Şaki Ovacıklı Eğri Ahmet ve Safranbolu’da Dayıoğlu İsyanı” Ankara 2005
2005
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Açıksöz Gazetesine Göre Kastamonu İstiklal Mahkemeleri, Ankara 2005
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Şehitleri" Çanakkale Zaferi ve Dadaylı Miralay Halit Akmansu Paneli Çanakkale Zaferi 90. Yıl Kutlama Programı, 17 Mart 2005, Daday/Kastamonu.
2005
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Aşık Dertli ve Sosyal İçerikli Şiirleri Üzerinde Bir Tahlil Denemesi", Medeniyet Dünyası, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Dövlet ve İncesenet Unversitesi Yayınları, Bakü, Sayı 8, 2004.
2004
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Belirtisiz İsim Tamlaması mı, Sıfat Tamlaması mı?", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 2004.
2004
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Safranbolu Folklorundan Örnekler, Ankara 2004
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Azerbaycan'da 'Folklor Fedaisi' Prof. Mürsel HEKİMOV ile Bir Sohbet", Türk Kültürü, Mayıs -Haziran 2004, Sayı 493-494. 
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Divanü Lügat'it Türk ve Dede Korkut Kitabından Kastamonu Ağzına (Bazı Kelime ve Deyimlerin Kullanımı)", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2004, Sayı 23.
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Türk Edebiyatında İnsan" Kastamonu Valiliği İl İnsan Hakları Kapsam ve Kavramı Paneli, 24 Aralık 2004, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Kastamonu
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Araçta'ki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile İlgili İnançlar", Araç'ın Dünü, Bugünü ve Yarını konulu Panel, 9 Mayıs 2004, Araç Halk Eğitim Konferans Salonu.
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Türk Edebi Metinlerinde İnsani Değerler ve Düşünceler", Devrekani İnsan Haklar- Kurulu, İnsan Haklar Paneli, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 24 Aralık 2004, Devrekani/Kastamonu.
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kemal Tahir'in Romanlarında Çankırı Yaren Kültürü", II. Çankırı Bilgi Şöleni, 17-18 Eylül 2004, Çankırı.
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Azerbaycan Bayatılarında/Manilerinde Meyve", Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu,7-8 Nisan 2004, Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu'da Ölümle İlgili Adet ve İnançlar", "Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu", Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2004.
2004
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Kıyan ve İğdir Kelimeleri Üzerine Bazı Tespitler", Türk Dili, Sayı 622,2003.
2003
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kastamonu Manileri, Ankara 2003
2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Türk Kültüründe ve Azerbaycan Destanlarında At", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart - Haziran, 2003, Cilt 11.
2003
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Aşık Tarzı Destan Türü ve Çankırılı Aşıklardan Aşık Naili, Aşık Ali ve Ali Kadri'nin Destanları Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Doğumunun 100. Yılında Zeki Ömer Defne ve Çankırılı Şairler Sempozyumu Bildirileri, 19-20 Eylül 2003, Çankırı.
2003
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu Araç İlçesi Düğün Adetleri", II. Kastamonu Kültür Sempozyumu, 2003, Kastamonu.
2003
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Günümüz Azerbaycan Edebiyatında Yaşayan Aşıklar Üzerine Bazı Tespitler”, Millî Folklor, Sayı 53, 2002.
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Türk ve Dünya Kültüründeki Su Kültü Üzerine Düşünceler", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2002, Cilt 10.
2002
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Araç Folklorundan Örnekler, Oycalı Köyü/Kastamonu, Ankara,2001
2001
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Safranbolu'daki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile İlgili İnançlar, Ankara 2000
2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Bir ittihat Terakki Romanı Segah Peşrev", Edebiyat Güncesi, Mayıs -Haziran, 2000, S. 16.
2000
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sovyetler Birliği Döneminde Azerbaycan'da Folklor Politikaları ve Çalışmaları(1917-1953)
2000
2005
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Safranbolu'daki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile İlgili İnançlar
1996
1999
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
1
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
1
0
0
0
0
1

Jüri TürüAçıklamaTarih
Doçentlik Jürisi Üyeliği 2015 yılında 5 adayın doçentlik jürisinde bulundum.
2015
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
İLESAM
2005
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2013-2014
Güz
Lisans Yazılı Anlatım
2
0
2
85
2013-2014
Güz
Lisans Türk Dili II Cümle ve Metin Bilgisi
2
0
2
108
2013-2014
Güz
Lisans İlk Okuma ve Yazma Eğitimi
2
2
2
85
2013-2014
Güz
Lisans Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
3
0
3
107
2013-2014
Güz
Lisans Türk Dili I Ses ve Şekil Bilgisi
2
0
3
119
2013-2014
Bahar
Lisans Türkçe Öğretimi
2
2
0
81
2013-2014
Bahar
Lisans Çocuk Edebiyatı
3
0
3
148
2013-2014
Bahar
Lisans Sözlü Anlatım
2
0
2
65


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr