DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662142312-150
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
daydinozu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
66.250
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası
2002
Yüksek Lisans Türkiye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası
1997
Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği
1994
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2017
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2011
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2003
2011
Arş. Gör. Dr. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği
2002
2003
Arş. Gör. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği
1995
2002
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
2017
Enstitü Müdürü Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
2014
2018
Enstitü Müdür Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
2008
2014
Bölüm Başkan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2003
2007
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
1
3
28
5
1
40
2015
0
0
1
0
1
0
2
4
2016
0
4
0
0
1
0
2
7
2017
0
1
0
0
1
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
1
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
0
8
2
3
31
5
5
54

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D., Çoban,A., Tunç,H., 2019, Kuru Orman Elemanı Olarak Quercus Pubescens'in Kayseri ve Çevresindeki Yeni Yayılış Alanı: Felahiye. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12, Sayı 64, Haziran
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aydınözü,D., 2017,Türk Fındığı (Corylus colurna L.)'nın Harşit çayı ve Çevresindeki Doğal yayılış Alanları. The journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı, 51, Elazığ.

2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,Çoban,A., Tunç,H., 2017, Tüylü Meşenin (Q.pubescens), Türkiye'de Yeni Bir Yayılış Alanı: Elmalı Dağı (KAYSERİ), Doğu Coğrafya Dergisi: Ocak- 2017, Yıl 22, Sayı 37, Sayfa: 83-98, Erzurum.

 

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D., Sözcü,U., Akbaş, V., 2016,Coğrafya Öğretiminde EBA İçeriklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sonbahar, (.Yıl, Sayı 15, Giresun.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çoban, A. & Aydınözü, D. (2016). “Ilıca Şelalesi (Kastamonu-Pınarbaşı) / Ilıca Waterfall (Kastamonu-Pınarbaşı)”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/18 Fall 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net,

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tanrısever,C.,İbret,B.Ü., Aydınözü,D., Cansız, E., 2016, Valla Kanyonu'nun (Kastamonu), Jeomorfolojik Özellikleri ve Turizm Potansiyeli, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı, 50, s.191-202. Ankara
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ayan,S., Aydınözü,D., Yer,E,N., Ünalan,E., 2016,Türk Fındığı (Corylus colurna L.)'nın Kuzeybatı Anadolu Ormanlarındaki Yeni Bir yayılış Alanı: (Kastamonu- Ağlı Müsellimler, Tunuslar Mevkii), Biological Diversity and Convervation, Eskişehir.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sözcü, U., Oğuz,S., Aydınözü,D.,2016, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Coğrafya Konularının Öğretimine İlişkin Öz Yeterlikleri, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı :33, Ocak, İstanbul.
2016
Diğer Yayınlar Aydinozu, D., İbret, B.Ü., 2016, Bölgesel Coğrafya Örneği: Araç İlçesinin Coğrafi- Kültürel Özellikler, Türk Kültüründe Coğrafya II, Pegem Akademi, Ankara
2016
Diğer Yayınlar Aydınözü,D., 2015, Harşit Çayı ve Çevrsinde Bitki Örtüsü ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Coğrafya'da Yeni Yaklaşımlar, Prof. h.c. Dr. İbrahim Atalay'ın 45. Yılına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aydınözü,D., Sözcü Ufuk., 2015,Türkiye’de Yaşlı Nüfus ve Yaşlı Nüfusun Geleceği
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D., Çoban,A., 2015, Bitki Coğrafyası Araştırma Yöntemleri, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:31, 2015, İstanbul
2015
Diğer Yayınlar Aydınözü,D.,İbret,B.Ü., İmat, F., 2015, Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöremiz: Boyabat Sultansuyu Bazalt Sütunları, Coğrafya'da Yeni Yaklaşımlar, Prof.h.c.Dr. İbrahim Atalay'ın 45. Meslek Yılına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
2015
Diğer Yayınlar Aydınözü, D., 2015.,Söğütlüdere - Harşit Çayı Arasının Bitki Örtüsü (Doğu Karadeniz Bölümü),Töre Basım - Kitap - Kırtasiye, Mayıs 2015, Kastamonu
2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İmat,F., Aydınözü,D., İbret, B.Ü., 2014,As One The Most Significant Karst heritages of Turkey, A research of Ilgarini Cave in Terms of Geography And Ecotourism, Urban And Urbanization, St Kliment Ohridski University Press, Sofia.
2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İmat,F; Aydınözü,D.,2014,Investigation Of Muddy Volcanoes İn Azerbaijan İn terms Of Geographical And Eco Tourısm, Urban And Urbanization, St Kliment Ohridski University Press, Sofia.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kıldan,A.O, İbret,B,Pektaş,M,Aydınözü,D,İncikabı,L.,2013,Evaluating Views of Teacher Trainees on Teacher Training Process in Turkey,Australian Journal of Teacher Education, Volume 38, Issue 2, Article 4, Australian.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Aydınözü,D.2013,A Study On The Changes That The Forestlands In Turkey (Thrace) have Undergone For The last 50 Years: The Forests Of Istranca (Yıldız) Mountaıns.The Science And Education At The Beginning Of The 21ST Century In Turkey, Volume 2. St Kliment Ohridski University Press, Sofia.

2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü.D, İmat, F., 2013, Türkiye'de Avrupa Kayını (Fagus sylvatica)'nın Yeni Bir Yayılış Alanı: Ilgaz Dağları, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Dergisi, Sayı: 27. İstanbul, 2013
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dr Unal Ibret , Dr Duran Aydinozu , Mrs Canan Bastemur.,2012, A Geographıc Study On The Effects Of Coastal Tourısm On Sustaınable Development: Coastal Tourısm In Cide,International Journal of Sustainable Development & World Ecology AND International Journal of Urban Sustainable Development - Pack. Taylor & Francis
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,İbret,B.Ü., Aydın,M., 2012, Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkında Arazi Kullanımının Analizi. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı 26, s.1-17, İstanbul.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dönmez,Y.,Aydınözü,D.,Büyükoğlan, F.B,2012,Floristik Bölgeler Açısından Trakya'nın Bitki Toplulukları,İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Coğrafya Böl. Coğrafya Dergisi. Sayı 24, İstanbul.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dönmez,Y.,Aydınözü,D., 2012,Bitki Örtüsü Özellikleri Açısından Türkiye,İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Coğrafya Böl. Coğrafya Dergisi. Sayı 25, s. 1-17, İstanbul.

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İmat,F, B.Ü.İbret, Aydınözü,D., 2012,Karst Topografyası Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöre: Ilgarini Mağarası (Pınarbaşı - Kastamonu).Kastamonu Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, "Kastamonu'nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu",16-17 Ekim, Kastamonu.

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aydınözü,D., İbret,B.Ü., İmat,F., Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöremiz: Boyabat Sultansuyu Bazalt Sütunları,Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 28-30 Mayıs 2012. Erzurum
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aydınözü,D., İbret, B.Ü., Aydın, M., 2011 “Analysis of Terrain Usage in Kastamonu –Ilgaz Mountain”, İnternational Symposıum on Envıronmental Protection and Planning: Geographıc İnformatıon Systems (GIS) And Remote Sensıng (RS) Applıcatıons (ISEPP). İzmir.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler B.Ünal İbret, Duran Aydınözü., 2011,İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin “Dünya” Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar, K.Ü,Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt :19,N0:1, Kastamonu
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bekdaş, F., Aydınözü, D., Ve Diğerleri.,2011,Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Yer Alan Değerlerle İlgili Tutum ÖlçeğiGeliştirme Çalışması,DEğerler Eğitimi Sempozyumu,"Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi"Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kınasakal,İ., Kıldan,O., Aydınözü, D., ve Diğerleri.,2011,İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Kazanılmışlık Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi,DEğerler Eğitimi Sempozyumu,"Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi"Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

2011
Diğer Yayınlar

Aydınözü,D., 2011,Küre Dağları Doğu (İnebolu- Sinop Arası) Kesiminin Bitki Örtüsü ile Jeomorfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Sayı:6,İstanbul.

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbretB.Ünal.,Aydınözü,D.,Bekdaş,F.,2010, Karadeniz Kıyısında Stratejik Bir Liman: İnebolu Limanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, Sayı. 20. ISSN No: 1302-7212, İstanbul. 
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aydınözü,D., 2010, Son Dönemde Trakya’da Bulunan  Yeni  Bitki  Türleri, K.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:18, No:3, Kastamonu.

2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D., 2010, Avrupa  Kayını (Fagus  sylvatica)’nın  Yıldız  (Istranca)  Dağlarındaki   Yeni   Yayılış  Alanları, K.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:18, No:2, Kastamonu
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D., 2010,Trakya’da Vejetasyon Devresi Ve Bu Devredeki Yağışlar, K.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:18, No:1, Kastamonu.
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İbret,B.Ünal, Aydınözü,D ., 2009, Şehirleşmede Yanlış Yer Seçiminin Hava Kirliliği Üzerine Olan Etkisine Bir Örnek: Kastamonu Şehri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, Sayı. 18. ISSN No: 1302-7212, s. 71-88,İstanbul.

2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şimşek, N.,Aydınözü,D., B.İbret,Ü.,2009, Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Müfettiş Tutumları, K.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:17, No:2, Kastamonu
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aydınözü,D., 2009, Barındırdığı Bitki Varlığı Açısından   Trakya’nın Karasallık Derecesi, K.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:17, No:1, Kastamonu

2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,2008, Avrupa Kayını (Fagus silvatica)’nın Yıldız (Istranca) Dağlarındaki Yayılış Alanları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, Sayı. 17. ISSN No: 1302-7212, İstanbul.
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D., 2008,    Trakya’da Değer Sınıflarına Göre Yağış Dağılımı, K.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:16, No:2, Kastamonu.
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,2008, Maki Formasyonunun Türkiye’deki Yayılış Alanları Üzerine Bir İnceleme, K.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:16, No:1, Kastamonu
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D., 2008, Yükseldikçe Bölgelerimize Göre Her 100 m.deki Yağış Artışı Üzerine Bir Deneme, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı.17, Ocak, İstanbul.
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,2007, Türkiye’de Gerçek Sıcaklıkların Dağılışı  ile Bitki Örtüsü  Arasındaki İlişkiler. G.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:15, No:1, Kastamonu.
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Küre Dağlarında  Yerleşme  Tarihi  İçerisinde Orman Tahribatı  ve  Çıra Alımı Sorunu  Üzerine Coğrafi Açıdan Bir İnceleme. G.Ü. Orman Fakültesi  Derg. Cilt:6, No:2, Kastamonu
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aydınözü,D.,2006, Ebe  Karaçamı  (Pinus  nigra  ssp.  pallasiana  var. şeneriana)’nın  Yeni  Bir  Yayılış  Alanı. İstanbul Üniv. Türk Coğrafya Derg. Sayı  47, İstanbul.

2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Küre Dağları Doğu Kesiminde Rüzgar Durumu  ve  Bunun  Bitki  Örtüsü  Üzerine  Olan Etkisinin  Rubinstein  Metoduna  Göre  İncelenmesi. G.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:14, No:1, Kastamonu.
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,2006,Yukarı Dalaman Havzasının iklim  ve Bitki Örtüsü  Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Derg. Cilt:26, Sayı 2,Ankara.
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,2004, Side'nin Turizm Potansiyeli, G.Ü, Gazi Eğitim Fak. Derg. Cilt:24, Sayı 1, S. 81-97, Ankara.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,2004, Karadeniz Bölgesi'nin İlk Yayla Kent Projesi:Hıdırnebi, G.Ü. Kastamonu Eğitim Derg. Cilt:12, No:1, s.205-210, Kastamonu.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.,2004,Kasnak Meşesi (Quercus Vulcanica (Boiss. And  Heldr. Ex) Kotschy)’nin Türkiye’deki İkinci Yeni Bir yayılış Alanı. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı.9, Ocak, İstanbul.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydınözü,D.-Solmaz,F.,2003, Doğu Karadeniz Bölümü Yaylacılık Faaliyetlerine Bir Örnek: Giresun Kümbet Yaylası, G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Derg. Cilt:23, Sayı 3, S.55-69,Ankara.
2003
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Küre Dağları Doğu kesiminin (Çatalzeytin-Taşköprü arası) Bitki örtüsünün Coğrafi Dağılışı, İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 18-20 Eylül 2003.

2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Engin,İ-Aydınözü,D., 2001, Yozgat’ın İklim Özellikleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Derg., Cilt 21, Sayı 1, s.59-71, Ankara.

2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kılıçaslan,A,-Aydınözü,D., 2000,Afyon İlinde Kaplıca Turizmi ve Özellikleri, İstanbul Üniv. Türk Coğrafya Derg. Sayı 35, 247-259, İstanbul.

2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Engin,İ-Aydınözü,D., 1998, Artvin’in İklim Özellikleri, İstanbul Üniv. Türk Coğrafya Derg. Sayı:33, s.377-387, İstanbul.

1998
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Doktora Kastamonu Üniversitesi İlköğretim UFUK SÖZCÜ Doğal Afet Okuryazarlığı
2015
2019
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim İbrahim DEMİRBAŞ Üniversite Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısının Belirlenmesi
2014
2016
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Nuray AKÇA Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Turizm Algısı.
2013
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Ufuk SÖZCÜ

7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel değerine İlişkin Zihinsel Modellerindeki Değişimin İncelenmesi.

2013
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Özkan KAHVECİ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Utangaçlık Düzeylerine Etki Eden Çeşitli Değişkenlerin İncelenmesi (Kastamonu Örneği)
2013
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Mustafa UĞURLU ilköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kazanılmışlık Düzeyinin Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
2010
2012
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Fahriye BEKDAŞ ilköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Öğrenci Boyutunda Kazanım Düzeylerinin Değerlendirilmesi
2010
2012
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Sebahat ÇERKEZ Sosyal Bilgiler Dersinde Müze Eğitimine dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutumlarına Etkisi
2009
2011
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
0
1
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
1
0
1

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Editör Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.
2008
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
3
1
6
0
10
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
3
1
6
0
10

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği
2014
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği
2013
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği
2012
Doktora Jüri Üyeliği
2007
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
2012
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
2011
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği


2010
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
2009
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
2008
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
2008
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Türk Coğrafya Dergisi
2012
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2010-2011
Güz
Lisans Türkiye Fiziki Coğrafyası
2
2
2
60
2010-2011
Bahar
Lisans Genel Fiziki Coğrafyası
4
-
3
60


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr