DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662150900
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
hyaprak@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilmleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
2002
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı
1994
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi
1983
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Meslek Yüksekokulu Müdürü KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU
2010
Bölüm Başkanı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU
2007
2009
Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU
2007
2010
Bölüm Başkanı ANKARA ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU
1998
2007
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ANKARA ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU
1990
1993
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
6
3
9
0
5
4
0
27
2014
0
0
0
0
2
0
0
2
2015
0
0
2
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
6
3
11
0
7
4
0
31

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler DEMİR İLHAMİ,BURAK SIVRIKAYA,OĞUZ İLHAN,YAPRAK HASBİ "Effect of pH Curing Water on Cement Mortar" SBS 2015 INTERNATİONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YAPRAK HASBİ,KAPLAN GÖKHAN,DEMİR İLHAMİ "Mechanical Properties of the Blast Furnace Slag and Botton Ash Based Alkkali-Ackivated Slag Mortars" 
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hasbi YAPRAK, İlhami DEMİR, Gökhan KAPLAN “Cem I, Cem IIIa ve Borlu Çimento Harçları Üzerine Farklı Agrasif Koşulların Etkisi”  Politeknik Dergisi, 17, 7-10. 2014

2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hasbi YAPRAK, Musa SAVAŞ, İlhami DEMİR  “Sepiyolit İkame Edilmiş Gazbetonun Isıl ve Basınç Dayanım Özellikleri”  Politeknik Dergisi, 17, 41-45. 2014 
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Hasbi YAPRAK, Abdülkadir KARACI, İlhamiDEMİR  “Prediction of The Effect of Varying Cure Conditions and W/C Ratio on The Compressive Strength of Concrete Using Artificial Neural Networks.”  Neural Comput. & Applic
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hasbi YAPRAK, Gökhan KAPLAN, Ali Uğur ÖZTÜRK  “Farklı Zamanlarda Çözünen Kimyasal Katkıların Taze ve Serleşmiş Harç Üzerine Etkileri.  Yapılarda Kimyasal Katkılar” 4.Sempozyum ve Sergisi, 279-295. 2013

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hasbi YAPRAK, Gökhan KAPLAN, Ali Uğur ÖZTÜRK  “Farklı Zamanlarda Çözünen Kimyasal Katkıların Taze ve Serleşmiş Harç Üzerine Etkileri.  Yapılarda Kimyasal Katkılar” 4.Sempozyum ve Sergisi, 279-295. 2013  
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Hasbi YAPRAK, İlhami DEMİR, Selahattin GÜZELKÜÇÜK  “Taban Külü İkameli Çimento Harçlarına Sülfatın Etkisi”  Hazır Beton Kongresi Bildirileri, 345-355. 2013

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hasbi YAPRAK, Selahattin GÜZELKÜÇÜK, İlhami DEMİR “Gazbetonda Uçucu Kül Kullanımının Isıl İletkenliğe ve Basınç Dayanımına Etkisi.”  2012 Uluslararası Yapı Kongresi. 
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İ.Demir, H.Yaprak, O.Şimşek, “Performance of Cement Mortars Replaced By Ground Waste Brick in Different Aggressive Conditions” Ceramics-Silikáty 55(3), 268-275 pp.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) H.Yaprak, A.Karacı, İ.Demir,  “Prediction of The Effect of Varying Cure Conditions and W/C Ratio on The Compressive Strength of Concrete Using Artificial Neural Networks”, Neural Comput. & Applic.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) H.Yaprak, "Utilization of industrial waste for green concrete", Cement Wapno Beton (ISI) , 210-216.
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler H.Yaprak, H.Y.Aruntaş, İ.Demir, O.Şimşek, G.Durmus, “Effects of the fine recycled concrete aggregates on the concrete properties” International Journal of the Physical Sciences, Vol.6(10), pp. 2455-2461.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İ.Demir, O. Şimşek, H.Yaprak, Beton 2011 Kongresi, “Mineralojik Yapısı Farklı Agregalarla Üretilen Harçlarda Alkali Silis Reaksiyonu (ASR) Etkisinin İncelenmesi”, İstanbul, Ekim.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İ.Demir, O. Şimşek, H.Yaprak, 8.Ulusal Beton Kongresi, “Alkali Silis Reaksiyonu (ASR) Etkisinde Kalmış Lityum Nitrat ve ASR Kontrol Katkılı Harcın Genleşme Özelliklerinin Karşılaştırılması”, İzmir, Ekim.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İ.Demir, H.Yaprak, O.Şimşek, "The effect of sea water on the properties of concrete with silica fume admixture", Cement Wapno Beton (ISI) , 22-30.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler H.Yaprak, İ.Demir, D.Kurt, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS) 2010, "Atık Tuğlaların Alkali-Silika Reaksiyonu Üzerine Etkisi", 125-127 pp., Ankara, Türkiye, May .
2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ö.Can, H.Yaprak, "Mermer Tozu Katkılı Kerpiçin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması", e-Journal of New World Sciences Academy, 98-108 pp.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İ.Demir, O.Şimşek, H.Yaprak,.5.Uluslararası İler Teknolojiler Sempozyumu (IATS'09), "Epoksi Türünün Ankraj Performansına Etkisi", 1-5 pp., Karabük, Türkiye,    Mayıs.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İ.Demir, D.Kurt, H.Yaprak, G.Durmuş, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 3. Sempozyumu ve Sergisi, "Lityum Sülfat ve Lityum Nitratın Alkali-silika Reaksiyonu Üzerine Etkileri", 133-143 pp., Ankara, Türkiye, Nisan.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler H.Yaprak, O.Şimşek, İ.Demir, 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi, "Yüksek Oranda Tuğla Unu Katkılı Harçların Taze ve Sertleşmiş Özellikleri", 131-135 pp., İzmir, Türkiye, Şubat.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler H.Yaprak, İ.Demir, O.Şimşek, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS) 2010, "Tuğla Atıklarının Agresif Ortam Etkisindeki Çimento Harçlarına Etkisi",     121-124 pp., Ankara, Türkiye, May.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İ.Demir, O.Şimşek, H.Yaprak, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS'09), "Ankraj Donatısı Türünün Ankraj Performansına Etkisi", 1-4 pp., Karabük, Türkiye, Mayıs.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler H.Yaprak, A.Karacı, "Polipropilen Lifli Betonların Yüksek Sıcaklık Sonrası Basınç Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini", Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Int.J.Eng.Research & Development , 23-28 pp.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler O.Şimşek, E.Sancak, H.Yaprak, 4th International Advanced Technologies, "Beton Yollarda Alternatif Bir Malzeme Vakumlu Beton", 1-6 pp., Konya, Türkiye, September.
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler H.Yaprak, A.Öneş, "Beton Kaplamalı Kanallarda Malzeme Dayanıklılığının İyileştirilmesi", Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi,227-232 pp.
2005
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler H.Yaprak, O.Şimşek, E.Sancak, H.Bolat, IXth International Corrosion Symposium, "Vakum Uygulanan Betonlarda Korozyon", 453-464 pp., Ankara, Türkiye, September.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler H.Yaprak, O.Şimşek, A.Öneş, "Cam ve Çelik Liflerin Bazı Beton Özelliklerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi , 353-358 pp.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler O.Şimşek, A.Dur, H.Yaprak, "Silis Dumanı ve Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Harçların Özellikleri", Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 169-178 pp.
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler H.Yaprak, O.Şimşek, H.Y.Aruntaş, Beton 2004 konferansı, "Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufunun Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Beton Özelliklerine Etkisi ", 707-715 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler M.Olgun, H.Yaprak, "Tarımsal Yapılar İçin Farklı Kafes Kiriş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması", Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , 34-42 pp.
1997
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2014
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Alkalilerle Aktive Edilen Taban Küllü Katkılı Harçların Durabilite ve Mikroyapı Özellikleri
2013
2015
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilm Dalı Beton Kaplamalı Kanallarda Malzeme Dayanıklılığını Artırma Olanakları
2001
2002
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Yapı Eğitimi Anabilim Dalı

Afşin – Elbistan Termik Santrali Uçucu Külünün Normal Beton Yapımında Kullanılabilirliği

1993
1994


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr