DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
3
1
1
0
0
5
2015
0
0
4
0
0
0
0
4
2016
0
0
3
0
0
0
0
3
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
10
1
1
0
0
12

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İngeç. Ş., Erdemir. M. & Tekfidan. K., “Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Bilim Tarihinden Nasıl Yararlanılacağına Yönelik Görüşlerinin Karar Verme Stratejilerine Göre İncelenmesi”.ERPA  International Congresses on Education, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina   2-4 June 2016.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Erdemir. M., İngeç. Ş. & Taşkın. T., “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesine ve Anlamada Zorlandıkları Kavramların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”. ERPA  International Congresses on Education, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina   2-4 June 2016. 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Taşkın. T., İngeç. Ş, & Erdemir. M. “Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi “, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve  Matematik Eğitimi Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi  Fatih Eğitim Fakültesi  28–30 Eylül 2016 Trabzon. 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İngeç, Ş., E, Özçelik., Erdemir, M., Bolat, T., Akyol, K.,  Alkan, E., Carı, T. & Kağanarslan, A. “İvestigation of Pre-Service teachers’ Innovative Approach in Terms of Different variables”, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015). Ankara-Turkey. 

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İngeç, Ş., Erdemir, M., Bolat, T., Alkan, E., Özçelik, E. & Carı, T., “Öğretmen Adaylarının İnovasyon Tanımına Farkındalıkların Farklı  Değişkenler Açısından İncelenmesi”, 2nd İnternational Eurasian Educational Research Conference, (2015), Ankara.  

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İngeç, Ş., Erdemir, M., Alkan, E., Bolat, T., Özçelik, E. & Akyol, K., “Öğretmen Adaylarının İnovatif Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, 2nd İnternational Eurasian Educational Research Conference, (2015), Ankara. 

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Erdemir, M., İngeç, Ş.,” Matematik Öğretmen Adaylarının İnovasyon Farkındalık Düzeyleri ve Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki”,   2nd İnternational Eurasian Educational Research Conference, (2015), Ankara.

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdemir, M. “The Investigation of The Learning Styles of Pre-Service Scıence   Teachers by Some Variables”, International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies”, (2014), Barcelona-Spain.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Erdemir, M., İngeç, Ş. “Fizik Eğitiminde Web-tabanlı Zeki Öğretim Sistemlerinin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi”,  2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium”, (2014), Afyonkarahisar / Turkey.

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdemir, M., İngeç, Ş. “Fizik Eğitiminde Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemini (ZÖS) Başarıya Etkisi”, 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS-2013. Antalya- Turkey.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Orbay, M., Öner. F., Ayvacı, H. Ş., Çekbaş. Y., Değirmenci. S., Erdemir. M., Kara. M. & Toprak. Ş., (2006). “Genel Fizik ve teknolojinin Bilimsel İlkeleri”., Pegem Akademi, Ankara. 

2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erdemir, M., Aydın. A., Soylu, H.,(1999) İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersini Yürüten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C 7, 2, s.31-40. 

1999


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr