DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Kuzeykent
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
+903662801735
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
otopacoglu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
65
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği/Silvikültür
2007
Yüksek Lisans Türkiye İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği/Silvikültür
1999
Lisans Türkiye İstanbul Üniversitesi Orman FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği
1995
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2009
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2007
2009
Öğr. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
1998
2007
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
0
10
0
3
0
0
14
2014
0
1
0
0
0
0
0
1
2015
1
0
0
0
0
0
0
1
2016
3
0
4
0
0
0
0
7
2017
2
0
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
7
1
14
0
3
0
0
25

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Topacoglu O, Kara F, Yer EN, Savci M (2017) Determination of deadwood volume and the affecting factors in Kazdağı fir forests. Austrian Journal of Forest Science, 3: 245-260
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Lubomir Salek, Ahmet Sivacioglu, Osman Topacoglu, Daniel Zahradnik, Lucie Jerabkova, Ivo (2017) Machar Crowns of Old Remnant Oak Standards. Fresenius Environmental Bullet Volume 26, No. 6, pages 4023-4032.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) TOPAÇOGLU OSMAN,SEVIK HAKAN,GÜNEY KERIM,Unal Canan,AKKUZU EROL,SIVACIOGLU AHMET (2016). EFFECT OF ROOTING HORMONES ON THE ROOTING CAPABILITY OF Ficus benjamina L CUTTINGS. Sumarski List (Yayın No: 2631129)
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) TOPAÇOGLU OSMAN,SEVIK HAKAN,AKKUZU EROL (2016). EFFECTS OF WATER STRESS ON GERMINATION OF PINUS NIGRA ARNOLD SEEDS. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 447-453. (Yayın No: 2631102)
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulbrichova Iva,Janecek Vladimir,Sticha Vaclav,Kovarikova Michaela,TOPAÇOGLU OSMAN (2016). Dead wood structure and volume in managed Fagus orientalis forests inthe Black Sea region. Austrian Journal of Forest Science, 2, 111-138. (Yayın No: 2954704)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TOPAÇOGLU OSMAN,YER ESRA NURTEN,Savcı Muhammet (2016). Coarse Dead Wood Volume of Managed Fir Abies nordmanniana Steven subsp equi tojani Asch Sint ex Boiss Coode Cullen Stands in Kure Forests. International Forestry Symposium (/)(Yayın No:3005228)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler GÜNEY KERIM,SEVIK HAKAN,TOPAÇOGLU OSMAN,Ünal Canan (2016). THE INFLUENCES OF ROOTING MEDIA AND HORMONE APPLICATIONS ON ROOTING PERCENTAGE AND SOME ROOT CHARACTERS IN Sansevieria trifasciata. International Conference on Forestry and Environment: Prospects and Challenges (Özet Bildiri/)(Yayın No:3157355)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TOPAÇOGLU OSMAN,KARA FERHAT,LOEWENSTEIN EDWARD F (2016). INFLUENCE OF CANOPY CLOSURE ON GERMINATION IN LONGLEAF PINE PINUSPALUSTRIS MILL STANDS. International Conferance on Forestry and Environment: Challenges and Prospects (Özet Bildiri/)(Yayın No:3005089)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler SIVACIOGLU AHMET,TOPAÇOGLU OSMAN,Salek Lubomir (2016). Chestnut Castanea sativa Mill Stands of Kastamonu Regionand Silvicultural Options. International Forestry Symposium (Özet Bildiri/)(Yayın No:3005198)
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) SEVIK HAKAN,TOPAÇOGLU OSMAN (2015). Variation and Inheritance Pattern in Cone and Seed Characteristics of Scots pine Pinus sylvestris L for Evaluation of Genetic Diversity. journal of environmental biology (Yayın No: 2143861)
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SEVIK HAKAN,GÜNEY KERIM,TOPAÇOGLU OSMAN,ünal canan (2014). The influences of rooting media and hormone applications on rooting percentage and some root characters in Schefflera arboricola. International Journal of Pharmaceutical Science Invention (Yayın No: 2144034)
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Genetic diversity among populations in Black Pine (Pinus nigra Arnold. subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe) seed stands in Turkey. , 2013, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 19 (no:6) 2013, 1459-1464.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Wind Disturbances in The North West Black Sea Region's Forests in Turkey
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hakan ŞEVİK, Osman TOPAÇOĞLU, Ramazan UMUR, Sinan ÇİFTÇİOĞLU 2013. Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana mattf.)'ında 2+1 Yaşlı fidan Morfolojik özellikleri Bakımından Populasyonlar Arası farklılıklar . Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3(9): 91-102.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  TOPAÇOĞLU, O., 2012 Fir stand structures, silvicultural characteristics and forest zones on the Northern aspect of Ilgaz Mountain. 14. International Fir Symposium 2012 Kastamonu TURKEY.     

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TOPAÇOĞLU, O., AKKUZU, E., Şevik, H., ŞENTÜRK, O., 2012 Ilgaz Dağı Milli Parkı ve İşletme Ormanlarında Ölü Ağaç Miktarının Belirlenmesi. Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi 2012 Bişkek Kırgızistan.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AKKUZU, E., Ünal, S., Küçük, Ö., Evcin, Ö., Güzel, H., Topaçoğlu, O., 2012 İğne yapraklı Ormanlarda kenar etkisinin Ips sexdentatus (Boern.) zararı üzrine etkisi. Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi 2012 Bişkek Kırgızistan
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Topaçoğlu, O., Şevik, H. 2010. Uneven-aged stand structure and silvicultural characteristics on the northern aspect of Ilgaz Mountain. 7 th IUFRO International Conferance on Uneven-aged Silviculture. Ljubljana, Slovenia, 23-30 September 2010.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Topaçoğlu, O., 2009. Storm Disturbance in Ilgaz National Park. Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development Internetional Scientific Conference16-18 April 2009 Praque, Czech Republic.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TOPAÇOĞLU, O., 2008. Rüzgarın Orman Ekosistemi Üzerindeki Etkileri. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (pp:80).
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TOPAÇOĞLU, O., BOZKUŞ, H., GÜNEY, K. 2008 Ilgaz Dağı Kuzey Bakıda Subalpin ve Yüksek Montan Yükselti Basamağındaki Bazı Meşcere Kuruluşlarının Silvikültürel Özellikleri K. Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Mayıs-2008, Cilt: 8, No:1. s:1-13
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TOPAÇOĞLU, O., 2005. Ilgaz Dağı Milli Parkı Kuzey Bakısındaki Bazı Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Özellikleri. S.D.Ü. Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu. (pp:369-374).Isparta.
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇALIŞKAN, A.,TOPAÇOĞLU, O., 2003. İnebolu Orman İşletmesindeki Kayın Doğal Gençleştirme Çalişmalari ve Başari Durumu, G. Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Mayis-2003, Yil.1, Sayi.1, S.19-35, Issn. 1303-2399, KASTAMONU.
2003
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CARUS,C., TOPAÇOĞLU, O., 2000. Adapted Silviculture and Stand Structure Scoth pine Mountain in Turkey (Ilgaz-Çankırı). 75 Years Universty Education in Bulgaria Sympozium.(pp.166-178)
2000
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CARUS,C., TOPAÇOĞLU, O., 2000. Increment and Growth Scoth pine Mountain in Turkey (Ilgaz-Çankırı). 75 Years Universty Education in Bulgaria Sympozium.(pp.52-62)
2000
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
3
0
0
3
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
T O P L A M
3
0
0
3

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yigit, Nurcan, et al. "Determination of the Effect of Drought Stress on the Seed Germination in Some Plant Species." Water Stress in Plants. InTech, 2016.
Topacoglu, OSMAN., Sevik, HAKAN., & Akkuzu, EROL. (2016). Effects of water stress on germination of Pinus nigra Arnold. Seeds. Pakistan Journal of Botany, 48(2), 447-453.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kandemir, Gaye, et al. "Population variation in drought resistance and its relationship with adaptive and physiological seedling traits in Turkish red pine (Pinus brutia Ten.)." Turkish Journal of Biology 41.2 (2017): 256-267. 
Topacoglu, OSMAN., Sevik, HAKAN., & Akkuzu, EROL. (2016). Effects of water stress on germination of Pinus nigra Arnold. Seeds. Pakistan Journal of Botany, 48(2), 447-453.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Guney, K., Cetin, M., Sevik, H., & Güney, K. B. (2016). Effects of some hormone applications on germination and morphological characters of endangered plant species Lilium artvinense L. seeds. In New Challenges in Seed Biology-Basic and Translational Research Driving Seed Technology. InTech. 
Topacoglu, OSMAN., Sevik, HAK AN., & Akkuzu, EROL. (2016). Effects of water stress on germination of Pinus nigra Arnold. Seeds. Pakistan Journal of Botany, 48(2), 447-453.
2016
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
6
2
0
0
0
0
0
8
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
5
0
0
0
0
0
0
5
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
11
2
0
0
0
0
0
13

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 5th World Conference on Ecological RestorationEcological RestorationMadison, Wisconsin, USA
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Conferance on Forestry and Environment: Challenges and ProspectsForestry and EnvironmentPAKİSTAN
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Forestry Symposium
KASTAMONU
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Forestry SymposiumForestryKASTAMONU
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Conference on Forestry and Environment: Prospects and ChallengesZiraat, Orman ve Su Ürünleri Temel AlanıPakistan
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Kırgızistan 1. Uluslararası Biyoloji Kongresi,
Biyoloji Biskek
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Kırgızistan 1. Uluslararası Biyoloji KongresiBiyoloji Biskek
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture.Uneven-aged SilvicultureLübyana
2010
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Scientific Conference Organized on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry Faculty in Praque.Forestry Praque
2009
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 75 Years Universty Education in Bulgaria SympoziumEducation Bulgaria
2000
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 75 Years Universty Education in Bulgaria SympoziumEducation Bulgaria
2000
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre KongresiEkoloji ve Çevre Kıbrıs
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım S.D.Ü. Orman Fakültesi Korunan Dogal Alanlar Sempozyumu.Korunan Dogal Alanlar Isparta
2005
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2014
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2015
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
0
0
0
10
0
0
0
0
0
10

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı KÜ-BAP01/2016-6. Türkiye’deki başlıca çam türlerinde kapalılığı oluşturacak minimum sıklık derecelerinin belirlenmesi.
2017
2018
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı BAP01/2015-31 Farklı Gölge Koşullarında Yetiştirilen Bazı Türlerde Yaprak Mikromorfolojik Karakterlerinin Değişimi.
2015
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Küre  Orman İşletme Müdürlüğündeki Saf Göknar Meşçerelerinde Ölü Ağaç Miktarı Üzerine Araştırmalar KÜBAP 01/2013-53
2013
2015
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü İnebolu Orman İşletme Müdürlüğündeki Castanea sativa Mill. Ormanlarının Meşcere Kuruluşu ve Doğal Gençleşme Örnekleri Üzerine Araştırmalar KÜBAP 03/2012-11
2012
2014
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Ilgaz Dağı Kuzey Bakısındaki Orman Basamakları, Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Özellikleri
2001
2007
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri İnebolu Orman İşletmesinde Kayın Doğal Gençleştirme Çalışmaları ve Başarı Durumu
1995
1999
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği MEFAR ERHAN ÇUBUKÇU ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) ORMANLARINDA MEŞCERE KENAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ
2007
2013


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr