DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
6
0
0
2
0
8
2015
0
0
1
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
7
0
0
2
0
9

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yunus Emre’de Zaman Kavramı, X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 28 Eylül- 1 Ekim 2015, Saraybosna.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Şabân-ı Velî ve Şabâniyye’nin Kültür Tarihimizdeki Yeri ve Tesiri, Şark Halkları Edebiyatı: Anane ve Müşavirlik İlmi Konferansı, 10-11 Eylül 2014, Bakü / Azerbaycan.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eski Oğuz Türkçesiyle Yazılmış Eserlerde Yüzsuyu Deyimi ve Kavram Alanı, Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Kasım 2013, Tekirdağ.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu’nun Kültürel İmgesi Şeyh Şabân-ı Velî, 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Kültürel Miras, 24-27 Ekim 2013, Eskişehir.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkçe Macarca Dil İlişkileri Hakkında Yapılan Çalışmalar, Uluslararası Türk- Macar İlişkileri Sempozyumu, 20-24 Haziran 2013, Budapeşte/ MACARİSTAN.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Kültüründe Kadın: Yunus Emre Örneği, 3. Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu 18-21 Eylül 2012 Kiev/UKRAYNA.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yunus Emre Divanı’nda Kadın Algısı, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 13-16 Ekim 2009, İzmir.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çankırılı Ahmet Talat Onay’ın Kastamonu Basınına Hizmetleri, Kastamonu Basın Sempozyumu, Ankara 2009.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İhsan Özanoğlu’nun Kastamonu’dan Derlediği Atasözleri, İhsan Ozanoğlu Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2009.
2009


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr