DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
2
0
0
2

Eser TürüAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaçan HS, Uçukoğlu H,Oral A. Sağlık öğrencilerinin evde bakım hizmetlerine yönelik görüşleri, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015, 4:4:563-571. 
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaçan HS,Uçukoglu H, Ulaş GKİ Esen D(2011).Yaşlılarda ölüm kaygısını etkileyen  bazı faktörlerin incelenmesi, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, C:1-2,syf:67-69.
2011
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
2
2
2017
0
0
1
1
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
3
3

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erci ve ark., Yaşlı bireylerde öz bakım gücü ve yaşam doyumunun umut düzeyine etkisi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi,8:2:72-76.Yaşlılarda ölüm kaygısını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi, yaşlı araştırmaları dergisi,c:1-2,syf:67-69.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çınar M., Tanrıya Bağlanma tarzı  ile ölüm kaygısı ilişkisi üzerine bir araştırma, ILTED, C:1, S:45, syf:313-338.Yaşlılarda Ölüm Kaygısını etkileyen bazı değişkenlerin incelenmesi, yaşlı sorunları araştırma dergisi, C:1-2, syf:67-69.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kasar ve ark., Yaşlı bireylerin yaşadıkları ölüm kaygısı  ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, C:5, S:2,syf:48-55.Yaşlılarda Ölüm Kaygısını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi,Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi,C:1-2, syf:67-69.
2016
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
2
0
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
0
0
0
0
0
0
2

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 5.ulusal 2. Uluslararası,Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi,2015 Poster Bildiri Softa HK, Uçukoğlu H, Karaahmetoğlu GU,Ergun S. Lise öğrencilerinin madde kullanma durumları ilişkili faktörlerin incelenmesiAnkara
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası kongreAkdeniz Pediatri hemşireliği Ankara
2015


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr