DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662142312/183
İş Telefonu
0366 2803383
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
nyurtoglu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
65
KPDS
70
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Inkılâp Tarihi Atatürk İlkeleri ve Inkılâp Tarihi
2014
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi
2000
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
1992
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2014
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2006
2014
Öğr. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi İlköğretim
2000
2006
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
1
0
0
1
2015
0
0
0
0
1
0
0
1
2016
0
2
0
0
1
0
0
3
2017
0
7
3
1
3
0
0
14
2018
0
10
4
0
1
0
0
15
2019
0
2
0
1
0
0
0
3
T O P L A M
0
21
7
2
7
0
0
37

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, Atatürk Dönemi’nde Türkiye’de Denizyolları Politikası (1923-1938), Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,,C. 6, S. 1, Mart 2019, ss. 69-103.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türkiye Cumhuriyeti’nde Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi ile Ticareti Üzerine Tarihsel Bir Bakış (1923-1960)" VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 1, Bahar 2019, ss. 472-510.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
YURTOĞLU, Nadir, Cumhuriyet Türkiye’sinde Maden İşletmeciliği ve  Maden Politikaları (1923‐1960), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Üretimi ve Ticaretiyle Dünyada En Önde Yer Alan Mahsulü: Fındık (1923-1950)", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 5, S. 18, Yıl: Aralık 2018, ss. 182-209.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Demokrat Parti (DP) Döneminde Türkiye’de Fındık Üretimi ve Ticareti Hakkında Bir Araştırma (1950-1960)",Kesit Akademi Dergisi, S. 17, Yıl: 4, Aralık 2018, ss. 228-246.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Demokrat Parti (DP)  Döneminde Türkiye'de Tütün Tekeli Hakkında Bir Değerlendirme (1950-1960)", Asos Journal, S. 82, Yıl: 6, Kasım 2018, ss. 252-268.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir,  "Türkiye Cumhuriyeti’nde Çay Yetiştiriciliği ve Çay Politikaları (1923-1960)", History Studies, C. 10, S. 8, Yıl: Kasım 2018, ss. 209-232. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tütün Tekeli ve Sigara Fabrikalarının Tarihsel Gelişimi (1923-1950)", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 17, Yıl: Ekim 2018, ss. 81-116.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Kuruluşu Bağlamında Türkiye'de Standardizasyon Politikaları (1923-1960)", History Studies, C. 10, S. 7, Yıl: Ekim 2018, ss. 241-264.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türkiye'de Köylere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesinde Demokrat Parti Örneği (1950-1960)", History Studies, Cilt: 10, Sayı: 6, Yıl: 2018, ss. 225-243.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türkiye'de Kırsal Kesimin Kalkınmasında Önemli Bir Model: Devlet Üretme Çiftlikleri (1949-1960)", Journal of History School, S. 34, Yıl: 11, Haziran 2018, ss. 587-632.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Salt Production Activities İn Izmir Çamaltı Saltern and İn Turkey (1923-1950)", Journal of History Culture and Art Research, Cilt: 7, Sayı: 2, Yıl: 2018, ss. 310-318.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "II. Dünya Savaşı Dönemi ve Sonrasında Zirai Kombinalar Tarihi Hakkında Bir İnceleme (1937-1949)", History Studies, Cilt: 10, Sayı: 4, Yıl: Haziran 2018, ss. 219-242.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU, Nadir, DAYI, Faruk, "Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye'de Tarım Sektörünün Geliştirilmesinde Ziraat Bankasının Rolü (1923-1950), II. International Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, 11-15 September, 2018, Bakü-Azerbaycan, ss. 61-67.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU, Nadir, Cumhuriyet  Döneminde Türkiye'de Patates Ziraatı (1923-1950)", II. International Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, 11-15 September Bakü-Azerbaycan, ss. 169-175.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU, Nadir, "Nuri Paşa Komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü'yü Kurtarması (15 Eylül 1918), Azerbaycan Türkiye Münasebetleri II. Uluslararası Konferansı (12-14 Ekim 2017 Bakü), ss. 87-92.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU, Nadir, "Bakü Şark Milletleri Kurultayı" (1-8 Eylül 1920), Azerbaycan Türkiye Münasebetleri II. Uluslararası Konferansı (12-14 Ekim 2017 Bakü), ss. 382-387.
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Cumhuriyet Türkiyesinde Elektrik Enerjisi Üretimi ve Enerji Politikaları", Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 34, S. 98, Yıl: Güz 2018, ss. 227-280.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Vegetable Growing Activities in Turkey (1940-1950)", The Jornal of Academic Social Science Studies, Sayı: 63, Yıl: 25.12.2017, ss. 383-390.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YURTOĞLU, Nadir, "Demokrat Parti Döneminde Türkiye'de Petrol Arama Çalışmaları ve Petrol Politikaları 1950-1960",Jornal of History School, Cilt: 10, Sayı: 31, Yıl: Eylül 2017, ss. 131-172.

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Türkiye'de Balıkçılık Faaliyetleri (1923-1960)", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 1, Yıl: 2017 Bahar, ss. 233-263.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Cumhuriyet Türkiye'sinde Arıcılık Faaliyetleri (1923-1960)", Journal of History School, Sayı: 30, Yıl: 10, Haziran 2017, ss. 187-219.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YURTOĞLU, Nadir "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de İpekböcekçiliği (1923-1950)" Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 34, 2017 Bahar, ss. 159-189

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Cumhuriyet Dönemi Ziraatta Makineleşme Sürecinde Türkiye Zirai Donatım Kurumunun (TZDK) Yeri ve  Önemi (1943-1960)", Journal of History School, Sayı: 29, Mart 2017, ss. 277-312.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Petrol Arama Politikaları (1923-1950)", Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 20 (2017), ss. 145-168.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU, Nadir, "Tarihi Gelişim Sürecinde Taşköprü Kendir Sanayi" Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017, ss. 1209-1223.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU, Nadir, "Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Türkiye'de Kibrit İnhisarı (1923-1950)", International Economics Research and Finalcial Markets Congress (IERFM), ss. 1069-1077.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU, Nadir, "Cumhuriyet Döneminde Barut ve Patlayıcı Maddeler İnhisarı (1923-1950)", International Economics Research and Finalcial Markets Congress (IERFM), ss. 500-507.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler YURTOĞLU, Nadir, Demokrat Parti Dönemi Tarım Politikaları ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata Tesirleri (1950-1960), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017, (Doktora Tezi)
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Cumhuriyet Döneminin En Önemli Ağır Sanayi Hamlesi: Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (1939-1960)", Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 96, Güz 2017, ss. 155-204.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türk Savunma Sanayinde Girişimci Bir Kuruluş: Makine ve Kimya ve Endüstrisi Kurumu (MKEK) (1950-1960)",  İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16,  Sayı: 31, ss. 81-112.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Cumhuriyet Döneminde Öncü Bir Sanayi Kuruluşu: İzmit Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Müessesesi (1936-1960)", Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 60, Bahar 2017, ss. 341-372.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Türkiye'de Zonguldak-Ereğli Kömür Havzasının Yapısal Analizi (1920-1960)", Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 33, 2016 Güz, ss. 211-256.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Sivil Havacılık Sektörü İçerisinde Yer Alan Türk Hava Yollarının Tarihi Gelişimi (1933-1960)", Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 23, Bahar 2016, ss. 303-336.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Haberleşme Sektörünün Önemli Bir Teşekkülü: Milli Mücadele Döneminden 1960 Yılına Türkiye'de Posta, Telgraf ve Telefon (PTT) Teşkilatı (1920-1960)", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 92, Güz 2015, ss. 47-103.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Kalkınmanın Önemli Bir Unsuru: Kuruluşundan 50 Yılına Türkiye'de Çimento Sanayi (1910-1960)", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 93, Bahar 2016, ss. 113-164.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURTOĞLU, Nadir, "Demokrat Parti Döneminde Türkiye'de Orman Politikaları (1950-1960)", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 111-126.
2014
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
13
0
0
0
0
0
13
2015
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
1
2
0
0
0
0
0
3
2017
10
0
0
0
0
0
0
10
2018
8
0
0
0
0
0
0
8
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
19
16
0
0
0
0
0
35

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı (18-20 Ekim 2018)"Demokrat Parti Döneminde Tarım Politikaları (1950-1960"Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım I. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress (11-15 Eylül 2018)"Arşiv Belgeleri Işığında Tarım Sektörünün  Geliştirilmesinde Ziraat Bankası (1923-1950)Azerbaycan/Bakü
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress"Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Patates Ziraatı"Azerbaycan/Bakü
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye'de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Sempozyumu (12-14 Nisan 2018 Şanlıurfa)Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Meyve Üretimi (1923-1950)Şanlıurfa
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye'de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Sempozyumu (12-14 Nisan 2018 Şanlıurfa)Uluslarrası SempozyumŞanlıurfa
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye'de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Sempozyumu (12-14 Nisan 2018 Şanlıurfa)Uluslararası SempozyumŞanlıurfa
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye'de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Sempozyumu (12-14 Nisan 2018 Şanlıurfa)Uluslararası SempozyumŞanlıurfa
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Bozok Üniversitesi işbirliğiyle 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu (21-23 Mart 2018 Yozgat)Uluslararası SempozyumYozgat
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Azerbaycan Türkiye Münasebetleri II. Uluslararası İlmi Konferansı (12-14 Ekim 2017)Uluslararası KonferansAzerbaycan/Bakü 
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim ve Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu (10-12 Nisan 2017)Bilim ve Kültür Sanat Araştırmaları SempozyumuKastamonu/Taşköprü
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Kastamonu Ziraat Odasıyla birlikte  yürütülen "Köylü Milletin Efendisidir" adlı çalışma"Tarım Üretiminin Olumsuz Etkilenmesi Bakımından Kastamonu'dan Büyük Şehirlere Yapılan Göçün Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler" konulu panel 22 Aralık 2017 Cuma Saat 13.30.Kastamonu Ziraat Odası Toplantı Salonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Tosya Meslek Yüksekokulu  Asımın Nesli Öğrenci Toplululuğunun Düzenlediği 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı (20 Aralık 2017 Çarşamba 13.30)"Türkiye Cumhuriyetinde Darbeler ve 15 Temmuz" konulu konferansTosya Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Polis Akademisi Başkanlığı Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Cumhuriyet Haftası Etkinlikleri (3 Kasım 2017)"Cumhuriyetin İlanı" konulu konferansKastamonu Polis Meslekyüksekokulu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Azerbaycan Türkiye Münasebetleri II. Uluslararası İlmi Konferansı (12-14 Ekim 2017)"Bakü Şark Milletleri Kurultayı (1-8 Eylül 1920)"Azerbaycan/Bakü
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Azerbaycan Türkiye Münasebetleri II. Uluslararası İlmi Konferansı (12-14- Ekim 2017)"Nuri Paşa Komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü'yü Kurtarması (15 Eylül 1918)" Azerbaycan/Bakü
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim ve Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu (10-12 Nisan 2017)"Tarihi Gelişim Süreci İçerisinde Taşköprü Kendir Sanayi"Kastamonu/Taşköprü
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı II. International Conference on Economics Buziness Management and Social Sciences (ICEBSS) 10-13 Mayıs 2017"Türkiye'de Sebze Üretimi Çalışmaları (1940-1950)"Sırbistan/Belgrad
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı II. International Conference on Economics Buziness Management  and Social Sciences (ICEBSS) (10-13 Mayıs 2017)"İzmir Çamaltı Tuzlası ve Türkiye'de Tuz Üretimi Çalışmaları (1923-1950)"Sırbistan/ Belgrad
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Semineri (27-30 Haziran 2016)"Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri"Kastamonu/ Fen Lisesi
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi işbirliği ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı“Mehmet Akif Ersoy’un Fikir Dünyamızdaki Yeri” konulu panelKastamonu/ İhsangazi
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu-Tosya Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğiyle Mehmet Akif Ersoy'u  Anma Programı (12.03.2016)"12 Mart İstiklal Marşının Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif' Ersoy'u Anma Günü" konulu konferansKastamonu/Tosya
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği Geleceğe Taşköprü'den Bakış Çalıştayı (12-14 Kasım 2015)Ulusal ÇalıştayKastamonu/Taşköprü
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Polis Akademisi Başkanlığı Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Çanakkale Şehitlerini Anma Programı"Çanakkale Savaşları" konulu konferansKastamonu Polis Meslek Yüksekokulu
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerin Eğitimi Programı (27.08.2013)"30 Ağustos Zafer Bayramı" konulu konferansKastamonu E Tipi Ceza İnfaz Kurumu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Kastamonu'nun Önemli Değerlerinden Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Konulu Panel "Milli Mücadelede Döneminde Kastamonu ve  Kastamonu'daki Şehitlerimiz"21 Aralık 2012 Cuma Günü Saat 14.00'de  Rıfat Ilgaz Kültür Salonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Kastamonu E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin Eğitim Programı (22.05.2012)"Atatürk'ün Samsuna Çıkışı" Konulu konferansKastamonu E Tipi Ceza İnfaz Kurumu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Kastamonu E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin Eğitim Programı (25.10.2010) "Cumhuriyetin İlanı" konulu konferansKastamonu E Tipi Ceza İnfaz Kurumu
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Kastamonu Valiliği Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün Ahiler Haftası Programı (12.10.2009)"Ahilik Kültürünün Tanıtımı ve Tarihsel Gelişimi" konulu konferansRıfat Ilgaz Kültür Merkezi
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Milli Egemenlik Haftası kapsamında Sinop Saraydüzü Kaymakamlığı ile Kastamonu Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 23.04.2008 tarihli programCumhuriyet Konulu PanelSinop İli  Saraydüzü İlçesi Türkaylar YIBO Konferans Salonu
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Kastamonu Valiliği Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün Ahiler Haftası Programı (13.10.2008)"Ahilik Kültürünün Tanıtımı ve Tarihsel Gelişimi" adlı konferansRıfat Ilgaz Kültür Merkezi
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Polis Akademisi Başkanlığı Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Atatürk İlke ve İnkılapları (27.04.2007)"Atatürk İlke ve İnkılapları İle Cumhuriyetimizin Temel Nitelikleri" konulu konferansKastamonu Polis Meslek Yüksekokulu
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Seydiler Kaymakamlığı Etkinlikleri (16.03.2004)"Laiklik" konulu konferansSeydiler Kaymakamlığı
2004
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Devrekani Kaymakamlığı Etkinlikleri (09.03.2004)"Laiklik" konulu konferansDevrekani Kaymakamlığı 
2004
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Polis Akademisi Başkanlığı Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Etkinlikleri (09.03.2004)"Türkiye'nin Ermenistan Politikası"konulu konferansPolis Akademisi Başkanlığı Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu
2004
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Etkinlikleri (24.04.2003)"Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları" konulu panelGazi Üniversitesi  Kastamonu Eğitim Fakültesi Konferans Salonu
2003
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Demokrat Parti Dönemi Tarım Politikaları ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata Tesirleri (1950-1960)
2012
2014
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Tarih Araştırmalara Kaynak Olarak Tan Gazetesi (20 Ocak 1923-8 Nisan 1923)
1997
2000
Lisans Gazi Üniversitesi Tarih Hakimiyet-i Milliye (10 Ocak 12 Temmuz 1920)
1991
1992
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Lisans Sosyal Proje Geliştirme
1
2
4
7
2016-2017
Güz
Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
3
30
2016-2017
Güz
Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Uzaktan Eğitim)
2
-
2
1000
2016-2017
Güz
Lisans Türkiye Cumhuriyet Tarihi-I
2
-
2
50
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Tarihi
3
-
3
10
2016-2017
Bahar
Lisans Drama
2
2
5
10
2016-2017
Bahar
Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2
6
9
10
2016-2017
Bahar
Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (Uzaktan Eğitim)
2
-
2
1000
2016-2017
Bahar
Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
2
-
2
50


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr