DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803325
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
atuna@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
atuna2536@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
72,50
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi
2011
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi
2005
Lisans Türkiye Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği
1998
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2014
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2011
2014
Öğr. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
2002
2011
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
4
8
5
1
8
5
0
31
2017
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
4
9
5
1
8
5
0
32

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber, A. Ç., Tuna, A. (2017). Analysıs Of Mathematıcs Teacher Candıdates'conceptual Knowledge Related To Sequences. International Journal on New Trends in Education & their Implications (IJONTE), 8-1.  
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuna, A.,Kaçar, A.(2016). The Investıgatıon Of The Learnıng Styles Of Pre-Servıce Mathematıcs Teachers By Some Varıables, International Journal on New Trends in Education & their Implications (IJONTE), 7-2.  
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber, A. Ç., Tuna, A. (2016). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kümeler Konusunda Kurdukları Problemlerin İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18-1.   
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aliustaoğlu, F., Tuna, A. (2016). Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Matematik Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6-12.   
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Biber, A. Ç., Tuna, A. (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Matematik Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkındaki Görüşleri, Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon, 2-2.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aliustaoğlu, F., Tuna, A. (2015). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerininincelenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği), INESJOURNAL, 2-4.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Tuna, A. (2013). The Influence of the 5E Model on the Elimination of Misconceptions on the Subject of Trigonometry. International Journal of Academic Research Part A. 5(3), 14-21. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-3/A.3. 
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Tuna, A. (2013). The Examination of the Skills of Turkish Prospecive Mathematics Teachers to Model Fractional Operations.  
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Biber, Ç., Tuna, A., Kormaz, S. (2013). The Mistakes and the Misconceptions of the Eight Grade Students on the Subject of Angles. European Journal of Science and Mathematics Education, 1(2), 50-59.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Tuna, A. (2013). A Conceptuonal Analysis Knowledge of Prospective Mathematics Teachers about Degree and Radian. World Journal of Education, 3(4).
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İncikabı, L., Tuna, A., Biber, Ç. (2013). An Analysis Of Mathematics Teacher Candidates’ Critical Thinking Dispositions And Their Logical Thinking Skills. Journal of International Education Research, 9(3), 257-266. 
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tuna, A., Kaçar, A. (2013). The Effect of 5E Learning cycle Model in Teaching Trigonometry on Students’ Academıc Achievement and the Permanence of Their Knowledge. International Journal On New Trends in Education and Their Implications, 4(1), 73-87.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Tuna, A., Biber, A. Ç., İncikabi, L. (2013). An Analysis of Mathematics Teacher Candidates’ Logical Thinking Levels: Case of Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(1), 83-91.

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, A. C., Tuna, A., İncikabı, L. (2013). An Investigation of Critical Thinking Dispositions of Mathematics Teacher Candidates. Educational Research, 4(2), 109-117.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Tuna, A., Kaçar, A.(2013). 5E Modelinin Öğrencilerin Trigonometriye Karşı Tutumuna Etkisi, II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design. Kbırıs.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tuna, A., Kaçar, A., İncikabı, L. (2013). The Knowledge Level of Pre-Service Primary Mathematics Teachers about Trigonometry. 5th World Conference on Educational Sciences, Roma.

2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tuna, A., Biber, Ç., Yurt, N. (2013). Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33(1), 129-146.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Ulaş, A., Tuna, A. (2013). Akıllı Tahta Kullanımının öğrencilerin Öz- Yeterlilik Düzeylerine Etkisi, 1. Türk bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye. 
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Demirci, F., Tuna, A., Biber, A.Ç. (2013). 4MAT Öğrenme modeli Hakkında Öğrenci Görüşleri: Dönüşüm Geometrisi Alt Öğrenme Alanı. 12. Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Tuna, A. (2012). An Examination of Mathematical Thinking Skill Levels of the Prospective Mathematics Teachers According to the SOLO Taxonomy.  Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tuna, A., Kaçar, A.(2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Trigonometri Konusundaki Kavram Yanılgıları,  1st Cyprus Internatıonal Congress Of Educatıon Research. Kıbrıs.

2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İncikabı, L., Tuna, A. (2012). Türkiye ve ABD Eğitim Sistemlerinin 60-72 Aylıklar İçin Geliştirilen Okul Öncesi Matematik Eğitimi Programı Açısından Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(3), 94-101.

2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İncikabı, L., Tuna, A., Biber, A. Ç. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kümelerle İlgili Kavramsal Bilgilerinin Analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 523-538.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tuna, A., İncikabı, L. (2012). Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. 11. Matematik Sempozyumu. Samsun, Türkiye.

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Tuna, A., Kaçar, A. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ondalık Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları. International Conference on Educational Sciences  ( ICES'11). 261-269, Gazimağusa, Kıbrıs.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Tuluk, G., Tuna, A., Kaçar, A. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cebirsel Bilgilerinin Doğası. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Tuna, A., Kaçar, A. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Ondalık Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları (Kastamonu İli Örneği). 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Tuluk, G., Tuna, A., Kaçar, A. (2009). Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumuna Etkisi. The 5the International Balkan Education and Science Congress. 549-554, Edirne, Türkiye.
2009
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Kaçar, A. (Editör)., Yenilmez, K., Eray, M., Delil, A., Tuna, A., Artut, P.,  Minisker, M., Kandemir, M., yılmaz, N. (2009).  Temel Matematik I-II. Pegem Akademi, Ankara.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tatar, E., Okur, M., Tuna, A. (2008). Ortaöğretim Matematiğinde Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(2), 507-516.
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tuna, A., Kaçar, A. (2005). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Başlayan Öğrencilerin Lise 2 Matematik Konularındaki Hazır Bulunuşluk Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(1), 117-128.
2005
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü MATEMATİK SAAT ( MATSAAT)’İN GELİŞTİRİLMESİ ve BU SAATİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ   
2015
2016
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Matematik Eğitimi

Trigonometri Öğretiminde 5E öğrenme Döngüsü Modelinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünme ve Akademik Başarılarına Etkisi.

2005
2011
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Matematik Eğitim

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Başlayan Öğrencilerin Lise Matematik Konularındaki Hazır Bulunuşluk Düzeyleri.

2003
2005
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
1
2
0
0
3
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
2
0
0
3

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi International Journal on Emerging Mathematics Education (IJEME)
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Editör The Journal of International Education Science  (INESJOURNAL)
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Kastamonu Education Journal
2013
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
2
0
0
4
2017
0
0
0
0
0
1
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
2
1
0
5

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği
2016
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği
217
Doktora Jüri Üyeliği
2016
Doktora Jüri Üyeliği
2015
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
2017
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
TÜRKBİLMAT
2014
MATDER
2014


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr