DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi KAstamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803400
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
etopal@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YÖKDİL
66,25
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2012
Yüksek Lisans Türkiye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ana Bilim Dalı
2000
Lisans Türkiye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1997
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi
2012
Okutman Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2000
2012
Arş. Gör. Türkiye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili
1997
2000
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
2017
Bölüm Başkan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
0
1
0
0
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
2
0
0
0
0
0
2
2019
0
3
0
0
0
0
0
3
T O P L A M
0
7
0
0
1
0
0
8

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "YENİ UYGUR TÜRKÇESİ KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİNDE SOYUT VARLIKLAR" The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 74 , p. 155-164, Spring 2019   
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"KIRGIZ TÜRKÇESİ KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİNDE DİNİ TERİMLER"

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2019, Yıl/Year: 7, Sayı/Issue:16 s.153-174 


2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Topal, E. (2019). YENİ UYGUR KUR’AN TERCÜMESİNDE SOYUT ZAMAN VE MEKAN KAVRAMLARI. ASOS Journal (88). 175-191
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Topal, E (2018). KIRGIZ TÜRKÇESİ KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİNDE ESMA’ÜL-HÜSNA. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi (23).45-69
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TOPAL, Erol (2018) "GİRESUN EYNESİL AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ'NE KATKILAR" Karadeniz Araştırmaları XV/59 - Güz 2018 - s.291-2962018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPAL, Erol (2016) Giresun’un Eynesil Ağzında Yaşayan Arkaik Bir Kelime: “İçikmek” Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi.  

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPAL, Erol. (2014). “Yeni Uygur Türkçesiyle Yapılmış Kur’ân-ı Kerim Tercümesinde Esmâü’l-Hüsnâ” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz 2014, S. 36, s.49-75

2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPAL, Erol. (2012). Türkçede Ek Fiil (İ-) Üzerine Düşünceler, Kastamonu Eğitim Dergisi, C.20, No 1, 649–654.

2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
3
0
3
2015
0
1
0
1
2016
0
1
0
1
2017
0
0
0
0
2018
0
1
0
1
2019
0
0
0
0
T O P L A M
0
6
0
6

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Arslan, D. (2018). Eğirdir ve Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar. Türük Dergisi 15. 358-363TOPAL, E. (2018). GİRESUN EYNESİL AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ'NE KATKILAR. Karadeniz Araştırmaları, XV(59), 291-296
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Arzu Sema Ertane Baydar  (2016). "İ- Fiili Üzerine" TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. S.7.
TOPAL, E. (2012). Türkçede Ek Fiil (i-) Üzerine Düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, C20, 649-654.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yilmaz, K. (2015). + DIr-EKI ÜZERINE. Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (6), 79.
TOPAL, E. (2012). Türkçede Ek Fiil (i-) Üzerine Düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, C20, 649-654.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Türk Dil Bilgisi Toplantıları - 1 birleşik fiil bildiriler ve tartışmalar Ankara, 6 Haziran 2014 Yayıma hazırlayanlar: Reşide Gürses, Nevin Balta
TOPAL, E. (2012). Türkçede Ek Fiil (i-) Üzerine Düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, C20, 649-654.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özalan, U. (2014). TÜRK DİLİNİN ÇAĞDAŞ DİYALEKTLERİNDE CEVHERÎ EK FİİL OLARAK+(B) O (L)-. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi3(3), 6-31.
TOPAL, E. (2012). Türkçede Ek Fiil (i-) Üzerine Düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, C20, 649-654.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GEDİZLİ, M. (2013). TÜRKÇEDE YARDIMCI FİİLLERİN MORFO-SEMANTİĞİ VE İŞLEVİ. Electronic Turkish Studies8(13).
TOPAL, E. (2012). Türkçede Ek Fiil (i-) Üzerine Düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, C20, 649-654.
2013
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
2
1
0
0
0
0
0
3
2015
1
1
0
0
0
0
0
2
2016
1
0
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
1
0
0
0
0
0
0
1
2019
0
1
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
5
3
0
0
0
0
0
8

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım
II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Kırgız Türkçesi Kur’an-ı Kerim Tercümesinde Dini Terimler
Antalya
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım XI. Uluslararası Büyük Türk Dili KurultayıYeni Uygur Türkçesi Kur’an-ı Kerim Tercümesinde Dinî Terimler ve Sayısal DeğerleriMacaristan - Budapeşte
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım X. Uluslararası Büyük Türk Dili KurultayıBazı Kullanımlar için Yeni Bir Kelime Grubu Önerisi: Eksiltili / Eksik İsim TamlamasıBosna-Hersek-Saraybosna 
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım TÜKAS 2014 Uluslararası Türk Kültürünü Araştırma Sempozyumu
Birleşik İsim Grubu İçerisinde Değerlendirilmesi Gereken Kullanımlara Dair Bir Öneri
Nevşehir
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili KurultayıYeni Uygur Türkçesinde f>p Değişimi Arnavutluk-Tiran
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Şeyh Şaban-ı Veli Kültür ve Eğitim Vakfı Konferansları

Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı, Eserleri ve Dili

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür ve Eğitim Vakfı - Kastamonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Şeyh Şaban-ı Veli Kültür ve Eğitim Vakfı KonferanslarıDünü ve Bugünüyle Uygur Türkçesi ve Doğu TürkistanŞeyh Şaban-ı Veli Kültür ve Eğitim Vakfı - Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenle Seminer: Aktif Öğrenme ve Öğretme MetodlarıTürkçe ÖğretimiŞehit Şerife Bacı Öğretmen Evi - Kastamonu
2003
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı
Karahanlı Türkçesi Kur’an Tercümesi ile Yeni Uygur Türkçesi Kur’an Tercümesinde Dinî Söz Varlığı -Karşılaştırmalı İnceleme
2009
2012
Yüksek Lisans Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili Münyetü’l-Ebrâr ve Gunyetü’l-Ahyâr (v.92b-124a) Metin-Sözlük
1997
2000
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
2017
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
1
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
1
0
0
1

Jüri TürüAçıklamaTarih
Doktora Jüri Üyeliği Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2017
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Akademik Teşvik Puanı Belirleme Komisyonu
2017


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr