DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0.366.280 3353
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ralabas@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
ramazanalabas@gmail.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
2014
Yüksek Lisans Türkiye Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim
2007
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi ilköğretim
2004
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2014
Arş. Gör. Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri
2008
2014
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2006
2008
Arş. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi İlköğretim
2005
2006
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
4
11
6
1
6
3
31
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
2
4
1
0
0
0
7
2017
0
1
5
1
0
0
0
7
2018
0
4
2
0
0
0
0
6
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
11
22
8
1
6
3
51

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. (2018). Study on the first appearance of social studies in the elementary school program in Turkey. International Education Studies, 11(11), 95-108. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1195826.pdf  
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. (2018). Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilk mekteplerde insani ve toplumsal değerler eğitimi: Resimli, Yeni Musâhabât-ı Ahlâkıye ve Medeniye ders kitabı örneği. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi18(36), 55-87. http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/10/CUMHURIYET___IN-ILK-YILLARINDA-ILK-MEKTEPLERDE.pdf
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alabaş, R. (2018). Çocuk Haftası dergisi ve çocuk eğitimi açısından incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1765-1784. doi:10.24106/kefdergi.3077. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/530768

2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. & Yılmaz, İ. (2018). Evaluation of candidate teacher training process from the viewpoint of mentor teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(11),12-26. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2018). Values in primary school and secondary school curricula.  7th International Social Studies Education Symposium (11-13 October), Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2018). The place of gender equality in the 2018 curricula. 2nd Women’s Congress (4-5 October 2018), Dokuz Eylül University, İzmir. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer S.T., Alabas R. (2017). Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 821-848. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/1666/525

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2017). Türkiye’deki Lisansüstü Çalışmalarda Azerbaycan Üzerine Yapılan Eğitim Konulu Tezler. II International Scientific Conference on Azerbaijan-Turkey Relations (12-14 Ekim), Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R., Yılmaz, İ. (2017). Difficulties in Implimenting the Candidate Teacher Training Program: A Qualitative Study. International Conference on Quality in Higher Education (December 7-8), Sakarya University. Sakarya. 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinin İçeriği ve Amaçları Çerçevesinde 1968 İlkokul Programı. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (4-6 Mayıs 2017), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (4-6 Mayıs 2017), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R.,Yılmaz, İ. (2017). Danışman Öğretmenlerin "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na İlişkin Görüşleri: Kastamonu Örneği. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür sanat Araştırmaları Sempozyumu(10-12 Nisan 2017), Kastamonu üniversitesi. Taşköprü. 
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Alabaş, R. (2017). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı, Eğitime Farklı Bakış, (Editör: E. Babaoğlan vd.), Ankara: Eyuder Yay. ss.101-121.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. ve Kamer S. T. (2016).  Afacan Çocuk Gözü Dergisi ve Çocuğun Vatandaş Olarak Eğitimi.  TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 77-92. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/240288707_6Alaba%C5%9FRamazan-vd-egt-77-92.pdf
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. (2016).  Türk Eğitim Tarihi Dersinin Önemi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri.  Cumhuriyet International Journal of Education, 5(4), s.89-102. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/314339
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2016). Prospective Teachers's Perceptions Abaut the Importance of Turkish History of Education. 4th International Symposioum on History Education, Muğla. 
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2016). Türk Eğitim Tarihinde Masalın Kullanımı ve Günümüz Eğitimindeki Yeri: Türk Dünyası Masalları Örneği. Uluslararası Türk Dünyası’nda İlmi Araştırmalar Sempozyumu (29-30 Mayıs 2016),Celalabat, Kırgızistan. 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2016). Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programlarında Tarih Dersinin Yeri. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (1-3 Eylül 2016), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı S., Alabaş, R. ve Kamer, S.T. (2016). Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Hayatı ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (1-3 Eylül 2016), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. 

2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pamuk,A., Alabaş, R. (2016). Vatandaşlık ve Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Eğitimi, (Editör: D. Dilek), Ankara:Pegem Akademi, ss.333-350. 

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R., Kamer, S. T. ve Polat Ü. (2012). Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar. e- International Journal of Educational Research, 3(4), 89-107. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/1073000223/1073000109
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R ve Kaymakçı, S. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Türk Dünyasının Yeri, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (1-3 Ekim 2012) Sinop.

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamuk, A ve Alabaş, R. (2012) Is It Possıble To Use a Constructıvıst Approach in Assessment and Evaluatıon in Hıstory Classes?, 2nd International Symposium on History Education (14-16 June 2012) Trabzon. 

2012
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Alabaş, R. (2012). Çocuk Hakları,  Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri, (Ed. Hüseyin Köksal vd.), Ankara: Harf Yay. s.21-28.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. (2012). Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu Sinop’ta Düzenleniyor, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (2), ss.177-178.

2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. (2011).  Social studies teachers’ conception of postgraduate education preferences and its contribution to their professions.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2897-290.
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2011). Social studies teachers’ conceptıon of postgraduate education preferences and its contribution to their professions, World Conference on Educational Sciences (3th-7th February 2011) İstanbul.

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2011). Çocuk Haklarının Gelişimi, Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji, Düzenleyen: Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği ve  EUROCLIO, (20-23 Ocak 2011) İstanbul.

2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2011). Çocuk Duygusu Dergisinde Yer Alan Şiirlerin Tema Bakımından İncelenmesi, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (5-7 Ekim 2011) Ankara Üniversitesi, Ankara.

2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2011). Öğretmenlik Mesleğinin Saygınlığı Üzerine Bir Araştırma: Öğretmen Gözüyle Saygınlıkları, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (5-7 Mayıs 2011), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

2011
Diğer Yayınlar Uysal, M., Alabaş, R., ve Polat, Ü. (2011). Öğretmen Özerkliği Alt Grubu Sonuç Raporu, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı (Ed. G. Akçamete vd.), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. ss. 87-93.

2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R. (2010).  Primary school students’ conceptions of citizenship.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2528-2532.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2010). “Primary school students’ conceptions of citizenship” World Conference on Educational Sciences (4th-7th February 2010) İstanbul.

2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. Kamer, S.T ve Polat, Ü. (2010).  A Research on University Students’ Opinions about European Union, International Congress of European Turks, (14th-16th May 2009), Antwerp, Belgium.

2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. (2010). Second World War and Turkey, A Key to Europe Innovative Methodology in Turkish School History, EUROCLIO-Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği, (14-17 Ocak 2010) Bolu.

2010
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Dilek, D., Alabaş, R. (2010). Tarihsel İmgelem, Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, (Editör: M. Safran), İstanbul:Yeni İnsan Yayınevi. ss.104-110.

2010
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Dilek, D., Alabaş, R. (2010).  Öğrencilerde Tarihsel Düşünce Gelişimi, Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, (Ed. M. Safran), İstanbul:Yeni İnsan Yayınevi. ss.123-130.

2010
Diğer Yayınlar Alabaş, R. (2010). Eğitim ve Sosyal Değişim (Çeviri: John Dewey, Education and Social Change, The Social Frontier,1937) Günümüzde Eğitim (Editörler: B. Ata ve T. Öztürk) Ankara:Pegem Akademi. ss.230-236.  

2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R., Dilek, D. (2009).  Primary school students’ conceptions of history.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1605-1610.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R.Dilek, D. (2009). Primary school students’ conceptions of history, World Conference on Educational Sciences (4th-7th February 2009), Nicosia, North Cyprus.

2009
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pamuk A., Alabaş, R. (2009). Tarih ve Kimlik, Tarih Öğretim Yöntemleri, (Ed. M. Demirel ve İ. Turan), Ankara: Nobel. ss.204-213.

2009
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Dilek, D., Alabaş, R. (2009).  Proje ve Proje Geliştirme Aşamaları, Topluma Hizmet Uygulamaları, (Ed. K. Kuzucu, S.T. Kamer), Ankara: Pegem Akademi, ss.31-78.

2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R., Polat, Ü ve Kamer S.T (2009) Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Karar Vermelerinde Etkili Olan Faktörler ve Karşılaştıkları Sorunlar, IV. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eğitim Bilimleri: Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, (19-21 Ekim 2009) Ankara Üniversitesi, Ankara.

2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Polat, Ü, Alabaş, R. ve Kamer S.T (2009). Lisansüstü Eğitimde Danışman ve Öğrenci İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, IV. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eğitim Bilimleri: Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar (19-21 Ekim 2009) Ankara Üniversitesi, Ankara.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamuk, A., Alabaş, R. (2008). A Sample for Evidence Based Learning Applications: Using Caricatures in History Classes, International Symposium of Social Sciences Education (10th-16th May 2008) Çanakkale.
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. Pamuk,A. (2008). What is the Comprehension of Primary School Students About History?, International Symposium of Social Sciences Education (10th-16th May 2008) Çanakkale.

2008
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pamuk,A., Alabaş, R. (2008). Tarih Eğitimi ve Vatandaşlık Algısı: Trabzon Örneği, 21. Yüzyılda Vatandaşlık, Kimlik ve Tarih Eğitimi, (Ed. M. Safran ve D. Dilek), İstanbul:Yeni İnsan Yayınevi, ss.23-37.

2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamuk, A., Alabaş, R. (2007). Teaching History and Sense of Citizenship: Trabzon Model, History Educators International Research Network Symposium (10th - 12th September) İstanbul.

2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. ve Kamer S.T. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Uygulayıcı Görüşlerinin Nitel Analizi, 1.Ulusal İlköğretim Kongresi (15-17 Kasım 2007) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İbret, B. Ü ve Alabaş, R. (2007). Öğretmenlik Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri,  1.Ulusal İlköğretim Kongresi (15-17 Kasım 2007) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2007
Diğer Yayınlar Alabaş, R. (2006). Yeni İlköğretim Programları Üzerine, Kastamonu’dan Yeni Çizgi, Sayı:5, ss.14-15.

2006
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
7
12
0
0
0
0
0
19
2015
1
0
0
0
0
0
0
1
2016
3
5
0
0
0
0
0
8
2017
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
2
0
0
0
0
0
2
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
11
21
0
0
0
0
0
32

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus+ Ders Verme Hareketliligi, Malopolska School of Economics UniversityErasmus+Polonya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu SempozyumMuğla Universitesi
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu SempozyumGaziantep Üniversitesi
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi  ÇalıştayAnkara
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 19th Annual EUROCLIO Professional Development Conference: Looking at History Through Variety of LensesKongreAntalya
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri AraştırmalarıSempozyumSinop Üniversitesi
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School HistoryÇalıştayİstanbul
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School HistoryÇalıştayBolu
2010
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School HistoryÇalıştayAntalya
2009
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Türkiye'de Tarih Eğitiminde Yeni YaklaşımlarSeminerAnkara
2009
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği History Education, Identity And CitizenshipKongre
Marmara Üniversitesi 
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı 99. Yıl Dönümünde Kastamonu’da İlk Kadın MitingiKonferansKastamonu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Üniversite Öğrencilerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği EğitimiÜniversite Öğrencilerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği EğitimiKastamonu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KYK Tarih AtölyesiAtölye ÇalışmasıKastamonu 
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kanıt Temelli Öğrenmeye Dayalı ÖğretimAtölye ÇalışmasıKastamonu Eğitim Fakültesi
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Türkiye’de Öğretmen Eğitimin Dünü ve BugünüPanelKastamonu Üniversitesi Eğitim fakültesi
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Gençlerin Dilinden Atatürk Paneli IIPanelKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Hanönü ÇalıştayıÇalıştayHanönü
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Aday Öğretmen Yetiştirme Dünden Bugüne Öğretmenlik SemineriAday Öğretmen EğitimiKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı XI. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci KongresiKongreKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Ortaöğretimde Yapısal Çözüm ArayışlarıÇalıştayGazi Üniversitesi
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu SempozyumAnkara üniversitesi
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı Yaratıcı Drama Atölyesi  Yaratıcı Drama EğitimiGazi Üniversitesi
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Bilim ve Sanat Kurulları Toplantısı (AÜ ÇOGEM)ÇalıştayAnkara Üniversitesi
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Dârülmuallimîn'den Günümüze öğretmen Yetiştiren KurumlarPanelAnkara Üniversitesi
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak ÖğretmenÇalıştayAnkara Üniversitesi
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Atatürk ve Eğitim PaneliPanelKastamonu Üniversitesi
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Öğretmen Okullarının Açılışının 161. Yılı Konulu AçıkoturumAçıkoturumAnkara
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım İçerik AnaliziÇalıştayAnkara Üniversitesi
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü Eğitimin İrdelenmesi ÇalıştayıEğitim Fakültelerinin Yeterlilikleri Çalıştayı Ankara Üniversitesi
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Cumhuriyet Dönemi Eğitim PolitikalarıSempozyumMarmara Üniversitesi
2005
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Orta Öğretimde Yeniden YapılanmaSempozyum Ankara
2004
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
4
0
0
2
0
0
6

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Belirlenmesi ve Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi
2017
2018
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Ulusal Basına Göre Demokrat Parti Dönemi Ahlak Anlayışı
2016
2017
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler Tolerance Building Through History Education in Georgia
2010
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Yardımcı Araştırmacı A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History
2009
2012
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitim ve Tarih Anlayışı Açısından İncelenmesi (1928-1950)
2008
2014
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi İlköğretim İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kanıt Temelli Öğrenme Modeli: Bir Eylem Araştırması
2004
2007
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
2
0
0
2
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
0
0
2

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Cumhuriyet International Journal of Education 
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi e-International Journal Of Educational Research (e-ijer.com)
2010


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr