DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, B Blok 123 numaralı oda
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803335
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
hakyuz@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
hakyuz18@hotmail.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2012
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik
2006
Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
2003
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2013
Arş. Gör. Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2008
2012
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2006
2007
Arş. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2005
2006
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanlığı Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2020
Araştırma Merkezi Müdür Vekili Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
2015
2020
Müdür Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
2013
2015
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.
2013
2020
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
7
20
0
0
3
0
30
2017
0
2
14
0
0
0
0
16
2018
0
3
3
0
0
0
0
6
2019
0
2
0
0
1
0
0
3
2020
0
3
0
0
1
0
0
4
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
17
37
0
2
3
0
59

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Acet, İ., Akyüz, H. İ. A. (2020). The Effect of Student-Content Interaction on Students’ Academic Achievement and Attitude towards Science.Online Fen Eğitimi Dergisi, 5(1), 21-31.
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdemir, M., Akyüz, H. İ.(2020). A Study for Improving the Reliability and Ethicality of Offline Assessment. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 16(1),1-10.
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akyüz, H.İ., Yıldız, İ., Bilgici,G. (2020). Investigation of the Effects of Robotics Programming and 3D Design Development Activities on Students’ Problem Solving and Creative Thinking Skills. i-manager’s Journal of Educational Technology, 17(1), 12-20. 
2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeti̇k, S , Akyüz, H , Bardakcı, S . (2020). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 164-192 . DOI: 10.17556/erziefd.615126
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akyüz, H. İ. (2019). The relationship beetween high school teachers' educational Internet usage self-efficacy belief and Internet addiction, Journal on School Educational Technology, 15(1),12-17.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R., Akyüz, H.İ., Kamer, S. T. (2019). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44),429-448.
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuluk, G., Akyüz, H. İ. (2019). Öğretmen ve öğretmen adaylarının EBA içerik İncelemesi: 5. Sınıf sayılar alt öğrenme alanı doğal sayılar ünitesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2),32-47.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gümrükçü Bilgici, B., Akyüz H. İ., & Bilgici, G. (2015). Examination Of Student Opinions On The Use Of Social Media In Educational Environments. The Turkish Online Journal of Educational TechnologySpecial Issue. 523-530. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karaci, A., Akyüz, H.İ., Bilgici, G.,& Arici, N. (2018). Effects of Web-Based Intelligent Tutoring Systems on Academic Achievement and Retention, International Journal of Computer Applications, 181 (16), 35-41.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karaci, A., Piri, Z., Akyüz, H. I., & Bilgici, G. (2018). Student Perceptions of an Intelligent Tutoring System: A Technology Acceptance Model Perspective. International Journal of Computer Applications182(22), 31-36.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H.İ., Bardakcı, S., Yetik-Samsa, S.,& Keser, H. (2018).Öğretmen Adaylarının Bilişimsel Düşünme Öğretimine İlişkin Algıları ve Mesleki Hazırbulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri Kitabı), 2-4 Mayıs, Özdere/İzmir. (S. 367)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H. İ.,Bilgici, G.,& Yıldız, İ. (2018). Robotik Uygulama ve 3 Boyutlu Tasarım Geliştirme Faaliyetlerinin Öğrencilerin Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri Kitabı), 2-4 Mayıs, Özdere/İzmir. (S. 116)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bilgici, G., Akyüz, H. İ.,& Akbulut-Coşkun, B.(2018). Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği). 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri Kitabı), 2-4 Mayıs, Özdere/İzmir.(s. 115)
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karacı, A., Akyüz, H. İ.,& Bilgici, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2079-2094.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzmirli, S., Akyüz, H. İ.. (2017).Eş Zamanlı Sanal Sınıf Yazılımlarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, Eğitimde Kuram ve Uygulama13 (4), 788-810.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yetik, S., Bardakcı, S.,Akyüz, H. İ., Keser, H., Numanoğlu, G., Alakurt, T. (2017). Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumunun BenlikAlgısı ve Toplumsal Aidiyete Etkisi. IV. International Eurosian Educational Research Congress. 11-17 Mayıs 2017, Denizli, Türkiye. 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bardakcı, S., Yetik, S., Akyüz, H. İ., Keser, H., Alakurt, T. (2017). Ortaokul Öğrencileri ve etkileşimli Akıllı Tahta Sosyal, Psikolojik ve Teknolojik Değişkenlere Dayalı Bir İnceleme. IV. International Eurosian Educational Research Congress. 11-17 Mayıs 2017, Denizli, Türkiye. 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yetik S., Akyüz, H. İ., Bardakcı, S. (2017). Öğretmen Eğitiminde Yeni Teknolojiler: Öğretim Üyesi Görüşlerine Dayalı bir İnceleme. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. 11-13 Ekim 2017, İzmir, Türkiye.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bilgici, G., Akyüz, H. İ. (2017).Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017,Taşköprü, Kastamonu, Türkiye 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akyüz, H. İ., Bilgici, G. (2017). Bireysel Yenilikçilik ve Girişimcilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017,Taşköprü, Kastamonu, Türkiye 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akyüz, H. İ., (2017). İnternet Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Öğretim Yöntemi İle Meslek Yüksek Okulunda Yürütülen Bir Dersin Değerlendirilmesi, Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017,Taşköprü, Kastamonu, Türkiye 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Samsa-Yetik, S., Akyüz, H. İ.& Bardakci, S. (2017). Öğretmen Eğitiminde Yeni Teknolojiler: Öğretim Üyesi Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme. 5. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. 11-13 Ekim 2017, Selçuk, İzmir.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H. İ.Bilgici, G., Karabulut Coşkun, B., Karacı, A., (2017). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı (k.ü. Eğitim Fakültesi Örneği). 11. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karabulut Coşkun, B., Karacı, A., Akyüz, H. İ., Bilgici, G. (2017). Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarına Göre Siber Mağduriyet Ve Zorbalık Davranışlarının Modellenmesi. 11. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Acet, İ., Akyüz, H. İ. (2017). 6.sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriğin İletimi Ünitesinin Öğrenci Etikileşimli Sunularla Desteklenmesinin Başarıya Etkisi.11. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alakurt, T., Akyüz, H.İ.,Bardakcı, S., Yetik-Samasa, S.,Keser, H. (2017). Yeni Öğrenme Kültüründe Mobil Eğitim Araçlarının Kullanılma Durumları. 11. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H. İ., Numanoğlu, G. (2017). Uzaktan Öğretim İle Ders Almaya Başlayacak Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenme Ortamlarına İlişkin Hazır Bulunuşluk Ve Beklentileri (kastamonu Üniversitesi Örneği). 11. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bilgici, G., Karacı, A., Arıcı, N., Akyüz, H. İ., . (2017). Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi. 11. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karacı, A., Akyüz, H. İ., Bilgici, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bilgici Gümrükçü, B.,Akyüz, H.İ., Bilgici, G. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ag Sitelerini Kullanırken Gerçekleştirdiği Davranışların Belirlenmesi. Kastamonu Egitim Dergisi, 24(5), 2253-2262.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H. İ., Meral, A., Aktaş, S. (2016). Fatih Projesinin Uygulanacağı Ortaokullardaki Ögretmenlerin Fatih Projesine Yönelik Görüsleri Farkındalık Öngörü ve Beklentiler. The Third International Conference on New Trends in Education, 37-37.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H. İ., Bilgici, G.(2016). Üniversite Ögretim Elemanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin Incelenmesi Kastamonu Üniversitesi Egitim Fakültesi Örnegi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 191-197. (Tam Metin Bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bilgici, G., Akyüz, H. İ.(2016). Sosyal Medya Kullanıcılarının Riskli Davranış Algıları ve Bu Davranışları Gerçekleştirme Sıklıkları. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 198-204.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz H. İ., Acet İ. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. ERPA International Congresses on Education. Bosna-Hersek.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H.İ.,OĞUZ, S.(2016). Örnek olay yönteminin öğretmen adaylarının
problem çözme becerisi algısına etkisi. ERPA International Congresses on Education.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akyüz, H. İ., Keser, H. (2015). Effect of educational agent and its form characteristics on problem solving ability perception of students in online task based learning media. Cypriot Journal of Educational Sciences , 10(3), 265-281.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akyüz, H. İ., Samsa-Yetik, S., & Keser, H. (2015). Effects of metacognitive guidance on critical thinking disposition. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(2), 133-148, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.007
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Akyüz, H. İ., Yetik, S., Bardakcı, S. (2015). Preservice Teachers Perceptions
towards Mobil Learning.Digital learning Environment Congress
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yılıdız, İ.,Saltan, F.,Akyüz, H. İ.,Tuluk, G. (2015). Effects Of SMS Usage On Preservice Teachers Motivation During The School Experience Period. Ideal
Conference
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ünal, A., Akyüz, H. İ. (2015). Social Networking Purposes of Pre Service Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 825-828., Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.008
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., ve Kabataş-Memiş, E.(2014). Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TBAP’larına ve Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Algılarına Etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1).1-14.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H.İ., Meral, A. (2014). Ortaokul Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi ve Teknoloji Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi.   8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 18-20 Eylül, Edirne (Sözlü Bildiri-Özet Kitabında basılmış)
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akyüz, H. İ. , Kurt, M., Bardakcı, S., Keser , H. (2014). Öğretim Elemanlarının Etkileşimli Tahta kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi (Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 6-8 Haziran, Erzurum(Sözlü Bildiri-Özet Kitabında basılmış) 

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Meral, A., Aktaş, S., Akyüz, H. İ., Yerlikaya, Z. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ders Kitabında Bulunan Etkinlikleri Gerçekleştirebilme Durumları. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri sempozyumu, 18-20 Eylül, Edirne (Sözlü Bildiri-Özet Kitabında basılmış) 
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BARDAKCI, S., Akyüz, H. İ., SAMSA-YETİK, S.,KESER, H. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğilimleri Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri sempozyumu, 18-20 Eylül, Edirne (Sözlü Bildiri-Özet Kitabında basılmış) 
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akyüz, H. İ. , Samsa-Yetik,S., Bardakcı, S., Numanoğlu, G. (2013). Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci Algıları (Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 6-8 Haziran, Erzurum(Sözlü Bildiri-Özet Kitabında basılmış)

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Samsa Yetik, S., Akyüz, H. İ., Keser, H. (2012). Preservice Teachers’ Perceptions About Their Problem Solving Skills in The Scenario Based Blended Learning Environment. . TOJDE, 13(2), 158-168.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H.İ., Samsa Yetik, S., Bardakcı, S., Alakurt, T., Numanoğlu, G ve Keser, H. (2012). Teacher Candidates’ Social Network Usage Tendencies: A Qualitative Investigation. 4th World Conference of Educational Sciences (WCES), 02-05 February 2012, Barcelona-Spain.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H. İ., Samsa Yetik, S., Keser, H. (2012). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Meta-bilişsel Rehberliğin Eleştirel Düşünce Eğilimine Etkisi. 6th  International Computer and Instructional Technologies Symposium. 4-6 October 2012, Gaziantep-Turkey.(Sözlü Bildiri-Özet)
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Samsa, S., Akyüz, H.İ., Keser, H., ve Numanoğlu, G. (2010). The effects of scenario based blended learning environment on attitudes of preservice technologies teachers toward teaching profession. TOJDE, 11(2), 135–145.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akyüz, H, İ ve Kurt, M (2010). Effect of teacher's coaching in online discussion forums on students’ perceived self-efficacy for the educational software development. Word Conference on Learning, Teaching and Administration, October, 29-31, 2010. Cairo-Egypt.

2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alakurt, T., Akyüz, H.İ., Samsa, S., ve Bardakcı, S. (2010). Qualifications of social and human sciences online journals in Türkiye. Paper presented in 9th International Internet Education Conference ve Exhibition, September 1416, 2010. CairoEgypt.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bardakcı, S., Alakurt, T., Akyüz, H.İ, ve Samsa, S. (2010). Pre-service teachers and technology: gender, technology experience, beliefs and predisposition to technophobia. Paper presented in 9th International Internet Education Conference & Exhibition, September 1416, 2010. CairoEgypt.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Samsa, S., Bardakcı, S., Alakurt, T., ve Akyüz, H.İ. (2010). Social, legal and professional issues of computer teachers in Türkiye. Paper presented in 9th International Internet Education Conference & Exhibition, September 1416, 2010. CairoEgypt.
2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akyüz, H.İ. ve Samsa, S. (2009). Critical thinking skills of preservice teachers in the blended learning environment. International Journal of Human Sciences, 6(2), 538–550.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H.İ. ve Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. World Conference of Educational Sciences (WCES), 04-07 February 2009, North Cyprus.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyüz, H.İ., Samsa, S., ve Numanoğlu, G. (2009) Öğrencilerin internet kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Ankara ili Mamak ilçesi örneği). 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ekim 7–9, 2009. Trabzon.   
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Samsa, S., Akyüz, H.İ., Keser, H., ve Numanoğlu, G. (2009). Senaryo tabanlı harmanlanmış öğrenme ortamının bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ekim 7–9, 2009. Trabzon.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bardakcı, S., Akyüz, H., Kukul, V., ve Solar, B. (2007). Görme engellilerde bilgisayar okuryazarlığı eğitimi: fırsatlar, engeller ve çeşitli sivil faaliyetler. Türkiye Bilişim Derneği Bilişim 08 Kongresi, Sheraton Otel. Ankara.
2007
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
3
10
0
13
2017
3
11
2
16
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
T O P L A M
6
21
2
29

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Diğer Yayınlar
Dinçer, S., & Doğanay, A. (2017). The effects of multiple-pedagogical agents on learners’ academic success, motivation, and cognitive load. Computers & Education, 111, 74-100.
Akyüz, H. İ. (2012). Çevrimiçi görev temelli öğrenme ortamında eğitsel ajanın rolünün ve biçim özelliklerinin öğrencilerin motivasyonuna, bilişsel yüklenmesine ve problem çözme becerisi algısına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Başak, M., & Ayvacı, H. (2017). Teknoloji Entegrasyonunun Eğitim Alanında Uygulanmasına Yönelik Bir Karşılaştırma: Türkiye - Güney Kore Örneği. EĞİTİM VE BİLİM, 42(190). doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6710

Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., & Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının tpablarına ve akıllı tahta kullanımına yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 1-14.

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Jacob, S. M., Lee, B., & Lueckenhausen, G. R. (2009, December). Measuring critical thinking skills in engineering mathematics using online forums. In Engineering Education (ICEED), 2009 International Conference on (pp. 225-229). IEEE.


Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Erol, O., Sevim, N., Ulutaş, A., Sevli, O., & Başer, V. G. Examining social media usage aims of teacher candidates. AC-EITAI 2017, 574.

Akyuz, H. I., Yetik, S. S., Bardakci, S., Alakurt, T., Numanoglu, G., & Keser, H. (2012).Teacher candidates’ social network usage tendencies: a qualitative investigation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5402-5408.

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Yetik, S. S., Akyuz, H. I., & Keser, H. (2012). Preservice Teachers' Perceptions about Their Problem Solving Skills in the Scenario Based Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(2), 158-168.
Hassan, N. M., & Rahman, S. (2017). Improving Students’ Achievement in a Holistic Learning Environment Through Metacognitive Awareness. Advanced Science Letters, 23(3), 2019-2022.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Rolim, V., Ferreira, R., & Costa, E. (2017). The Application of Machine Learning Techniques to Monitor Educational Forum. Brazilian Journal of Computers in Education, 25(03), 112.
Akyuz, H. I., Kurt, M. (2010). Effect of teacher’s coaching in online discussion forums on students’ perceived self-efficacy for the educational software development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, World Conference on Learning, Teaching and Administration Papers, vol. 9, no. 0, pp. 633 – 637. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.209 [GS Search]
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Rolim, V., Ferreira, R., Costa, E., Cavalcanti, A., & Dionísio, M. (2017, October). Um Estudo Sobre Sistemas de Recomendação de Recursos Educacionais. In Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (Vol. 6, No. 1, p. 724).

Akyuz, H. I., Kurt, M. Effect of teacher’s coaching in online discussion forums on students’ perceived self-efficacy for the educational software development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, World Conference on Learning, Teaching and Administration Papers, vol. 9, no. 0, pp. 633 – 637, 2010. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810023141>

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Cavalcanti, A., Ferreira, R., Dionísio, M., Neto, S., Passero, G., & Miranda, P. (2017, October). Uma Nova Abordagem para Detecção de Plágio em Ambientes Educacionais. In Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) (Vol. 28, No. 1, p. 1177).

Akyuz, H.I. & Kurt, M. (2010) “Effect of teacher’s coaching in online discussion forums on students’ perceived self-efficacy for the educational software development” In Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 9, p. 633 – 637.

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BALÇIN, M. D., & ERGÜN, A. (2017). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 570-600.

Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., & Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının tpablarına ve akıllı tahta kullanımına yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 1-14.

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kahyaoğlu, M., & Çetin, A. (2017). THE EFFECTS OF INTERACTIVE BOARD APPLICATIONS SUPPORTED BY COMPUTER SIMULATIONS ON PRE-SERVICE SCIENCES TEACHERS’SELF-REGULATED LEARNING. European Journal of Education Studies, 3(8), 371-384
Akyüz, H.İ., Pektaş, M., Kurnaz, M.A. & Kabataş-Memiş, E. (2014). Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB’larına ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Algılarına Etkisi, Cumhuriyet International Journal Of Education, 3(1), 1-14.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karakaş, H., & Doğan, A. (2017). Primary School Teachers’ Negative Attitudes towards Information and Communication Technology (ICT) and Their Problems. Hitit University Journal of Social Sciences Institute,,10(1), 629-654.

Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., & Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının tpablarına ve akıllı tahta kullanımına yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 1-14.

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalğın, Z., & Koç, M. (2017). The Effect of WebQuest-Supported Mathematics Instruction on Sixth Grade Students' Critical Thinking Skills. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 11(1), 1-20.

Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). Critical thinking skills of preservice teachers in the blended learning environment. International Journal of Human Sciences, 6(2), 538-550.

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Kasemsap, K. (2017). Promoting critical thinking in the modern learning environments  Batko, Roman,Szopa, Anna (Eds.). Strategic imperatives and core competencies in the era of robotics and artificial intelligence.
Akyüz, Halil İbrahim, and Serap Samsa. "The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students." Procedia-Social and Behavioral Sciences 1.1 (2009): 1744-1748.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ghanizadeh, A., Pour, A. V., & Hosseini, A. (2017). IELTS ACADEMIC READING ACHIEVEMENT: THE CONTRIBUTION OF INFERENCE-MAKING AND EVALUATION OF ARGUMENTS. European Journal of English Language Teaching.2(2),1-21.doi: 10.5281/zenodo.438720
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar İZMİRLİ, S , KIRMACI, Ö , KAHRAMAN, A . (2017). Eğitsel Ajan Araştırmalarında Güncel Eğilimler: 2009-2014 Yılları Arasındaki Makalelerin İçerik Analizi. Ege Eğitim Dergisi, 18 (1), 213-243. DOI: 10.12984/egeefd.328382
Akyüz, H. İ. (2012). Çevrimiçi görev temelli öğrenme ortamında eğitsel ajanın rolünün ve biçim özelliklerinin öğrencilerin motivasyonuna, bilişsel yüklenmesine ve problem çözme becerisi algısına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Babacan, T , Şaşmaz Ören, F . (2017). TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIM ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7 (2), 193-214. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etku/issue/30364/300412

Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., & Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının tpablarına ve akıllı tahta kullanımına yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 1-14.

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Alvarez, C. M., Taylor, K. A., & Rauseo, N. A. (2015). Creating thoughtful salespeople: Experiential learning to improve critical thinking skills in traditional and online sales education. Marketing Education Review, 25(3), 233-243.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
عجم. (2015). نقش آمادگی خودراهبری در یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در تعامل دانشجویان در محیط آموزش تلفیقی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 15, 215-226.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇELİK, S., YILMAZ, F., KARATAŞ, F., ALb, B., & KARAKAŞ, N. S. Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler. HSP 2015;2 (1):74-85
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Negari, G. M., & Beiranvand, Z. Investigating Iranian EFL Teachers‟ Reflective Teaching and their Critical Thinking Abilities.IJSR.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Flood, P. A. (2015). Critical thinking skills and information literacy skills: Discerning online information among high school students. Liberty University.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kim, H. S. (2014). Effects of using mobile devices in blended learning for English reading comprehension. Multimedia-Assisted Language Learning, 17(2), 64-85.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar
Rose, C. (2014). Comparing critical thinking skills of associate degree nursing students enrolled in a hybrid design versus traditional lecture (Doctoral dissertation, Northern Kentucky University).
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tajvidi, M., Ghiyasvandian, S., & Salsali, M. (2014). Probing concept of critical thinking in nursing education in Iran: A concept analysis. Asian nursing research, 8(2), 158-164.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Güzer, B., & Caner, H. (2014). The past, present and future of blended learning: an in depth analysis of literature. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4596-4603.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüm atıflarhttp://scholar.google.com.tr/citations?user=aVDGZ5UAAAAJ adresinden erişilebilir.
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Saadé, R. G., Morin, D., & Thomas, J. D. (2012). Critical thinking in e-learning environments. Computers in Human Behavior, 28(5), 1608-1617.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). Critical thinking skills of preservice teachers in the blended learning environment. International Journal of Human Sciences, 6(2), 538-550.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kaya, H., Sen, H., & Keçeci, A. (2011). Critical thinking in nursing education: Anatomy of a course. New Educ Rev, 23(1), 159-173
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2011
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
张文兰, & 刘斌. (2010). 信息技术与批判性思维研究的现状及启示. 电化教育研究, 1, 25-30.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
2010
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
5
1
0
0
0
0
0
6
2017
4
3
0
0
0
0
0
7
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
9
4
0
0
0
0
0
13

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

BÖTEMalatyz
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

BÖTEMalatya
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SempozyummuBÖTE

Malatya 24-27 Mayıs

2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği 11. uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Eğitim TeknolojileriMalatya
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

BÖTERize
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

BÖTERİZE
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

BÖTERize
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014, Edirne,TürkiyeUluslararası sempozyum, Bilim kurulu Üyeliği Edirne
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1-3 Ekim 2012 Sinop, Türkiye. 

Uluslararası Konferans Düzenleme Kurul ÜyeliğiSinop
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı

3D ve Robotik Kodlama Kastamonu Atölyesi

Bilgisayar Teknolojileri Eğitimciler Derneği ile ortaklaşa robotik ve 3D atölyesi

Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Kastamonu Atölye ÇalışmasıBilişimTeknolojileri Eğitimcilerine 3 boyutlu tasarım ve Robotik Eğitim EtkinliğiKastamonu eğitim Fakültesi
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Kastamonu Atölyesi (Bilişim Teknolojileri Eğitimciler Derneği ve Kastamonu Bilişim Topluluğu İşbirliği ile)Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Kastamonu Üniversitesi
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Kamusal Eğitim Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012,Ankara,Türkiye

Sempozyum düzenleme kurul üyeliği

Ankara
2012
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü rr
2016
2017
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Çevrimiçi Görev Temelli Öğrenme Ortamında Eğitsel Ajanın Rolünün Ve Biçim Özelliklerinin Öğrencilerin Motivasyonuna, Bilişsel Yüklenmesine Ve Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi
2008
2012
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi İstatistik Hedef Programlama ile Portföy Optimizasyonu
2003
2006
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
0
1
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
1
0
1

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Editör Kastamonu Eğitim Dergisi
2013
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2013-2014
Güz
Lisans Eğitimde Materyal Tasarımı ve kullanımı
2
2
10
37
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans Eğitim araştırmalarında İnternet ve Bilgisayar Kullanımı
3
0
8
6
2013-2014
Bahar
Lisans İnternet ve Bilgisayarda Güvenlik (Seçmeli)
3
0
5
17
2013-2014
Bahar
Lisans Eğitimde Grafik ve Canlandırma
2
2
10
39
2013-2014
Bahar
Lisans Öğretim Tasarımı
2
2
10
35
2013-2014
Bahar
Lisans Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II
2
2
10
37
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Bilgisayar Eğitimi
Öğrenme Yönetim Sistemleri
Uzaktan Eğitim
Eğitsel Ajanlar
Bilgi işleme Kuramı


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr