DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi ktekke mah. Fakülte Sk. No:1/C Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 37200
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803310
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
hyolcu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
68,5
YDS
71,250
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı
2007
Yüksek Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı
2000
Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planması Bölümü
1994
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2014
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2008
2014
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Anabilim Dalı Başkanı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
2011
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
2
9
0
1
6
0
19
37
2015
0
1
0
0
0
0
1
2
2016
0
1
0
0
1
0
2
4
2017
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
12
0
1
7
0
22
44

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yolcu, H. and Kartal, S. (2017). Evaluating of  in-service Training Activities Indented to Teachers in Turkey: A critical Analysis. Universal Journal of Educational Research 5(6): 918-926, 2017 DOI: 10.13189/ujer.2017.050602.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. (2016). Örgüt Kültürü ve ilişkili olduğu örgütsel sonuçlar. Uluslararası İnsan Bilimleri, 13(3), 4501-4519. doi:10.14687/jhs.v13i3.4144

 

2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. ve  Bayram, A. (2016). Eğitimde teknoloji kullanımı: fatih projesine eleştirel bakış. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 2111-2143.

2016
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2016). Okulda insan kaynaklarının yönetimi. Edit: Elife Doğan Kılıç. İçinde. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi ( ss.109-144). Ankara. Eğiten Yayınları.

2016
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2006). İlköğretim okullarının kayıtlarının internet ortamında yapılması gerçekten bu okulların finansman sorunlarına çözüm getirecek mi? Sanat, Edebiyat ve Eğitim’de Yoğunluk, (7-8), ss. 39-41. 

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. & Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yöntemine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 3(3), 102-126.

2015
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. ve Polat, S. (2015). Eğitime erişimde eşitsizlik özneleri: Kuramsal bir çalışma. İçinde, (Edit: Prof. Dr. Kasım Karakütük).  Prof. Dr. Mahmut Adem’e Armağan Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Ss:349-382.

2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bozdemir, Y. ve Yolcu, H. (2014). Okul yöneticilerinin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi (Uluslararası E-Dergi), 4(2) 287-311.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusoy, B. and Yolcu, H. (2014). Çocuklarını Kamu Okullarına Gönderen Aillerin İlköğretim Düzeyinde Yapmış Oldukları Eğitim Harcamaları. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1091-1112.

 

2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yolcu, H. (2014). Education Agenda of Turkey: Marketing Within Context of Neo-Liberal Policies. (Edit: Turner, D. and Yolcu, H.). Neo-Liberal Educational Reforms: A Critical Analysis.  pp.50-72. New York: Published by Roudledge.

2014
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. Polat, S. (2014). Eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık.  İçinde (Edit: İ. Aydın ve K. Yılmaz) Prof. Dr. Haydar Taymaz’a armağan kitabı. Ankara: PEGEM A Yayıncılık. ss. 310-329.

2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Yolcu, H. (2013). Parents’ voluntary contributions to primary schools which are not directly monetary. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 50, 227-246.

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. ve Bostancı-Bozkurt, A.  (2013).  Evaluation of educational supervisors’ opinions about families’ contribution to education costs. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3 (2),88–105.

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, B. and Yolcu, H. (2013). Household education expenditure of families at primary education level. Journal of Educational Sciences Research, 3 (1), 1-27.
2013
Diğer Yayınlar Kurul, N. Küçüker, E., Yolcu, H., Özdemir, T, Çokluk, Ö., Baykal, S. ve Öztürk, T. (2013). İçinde (Der: Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, İhsan Metinnam) Kapitalist sistemde öğrenme ve pazar ilişkisi: metalaştırma, ölçme, standartlaştırma. Kamusal eğitim: eleştirel yazılar, ss. 57-92. Ankara: Siyasal Kitabevi.
2013
Diğer Yayınlar    Bernal, J. L. (2005). Parental Choice, Social Class an Market Forces: The Consequences of Privatization of Public Services in Education, Journal of Education Policy, 20 (6), pp. 779-792. (Eğitimde Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Sonucunda: Aile Seçimi, Sosyal Sınıf ve Piyasa Güçleri). Eleştirel Pedagoji Dergisi, 5 (25), ss. 48-57. Ankara, 2013.
2013
Diğer Yayınlar Yolcu, H. (2013). İktidarın piyasayla dansı: Okullarda kıyafet serbestliği! Öğretmen Dünyası Dergisi, 34(397), 20-22.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yolcu, H. (2012). Evaluating the demand for entering the pre-school teaching profession in the context of the perception of gender roles. European Journal of Economic, Finance And Administrative Sciences, 55, 83-96.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yolcu, H. Aktaş, Y. and Güney, O. (2012). The economic contributions of the University of Kastamonu to Kastamonu Province. European Journal of Social Sciences,33 (4), 573-587.
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yolcu, H. (2011). Decentralization of education and strengthening the participation of parents in school administration in Turkey: What Has Changed? Educational Scencies: Theory & Practice, 11(3), 1229-1251. 
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bostancı, B. Aynur ve Yolcu, H. (2011). The Compliance level of primary school administrators’ to ethical principles while evaluating the teachers’ performances. International Journal of Human Science, 8 (1), 922-940.

 

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu (2011). Kız meslek liselerine olan bireysel eğitim istemini etkileyen etmenler: Kastamonu ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (3), 453-483.

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H.  (2011). Hanehalkının eğitim harcamalarını etkileyen etkenler:  Kuramsal bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (3), 12-35. 

2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bostancı, A. Bozkurt, Yolcu, H., Sap, H. (2010). Opinions of teachers and administrators towards the ımplementation of teacher perfromance management applications at public and private high schools (Ankara Sample). International Online Journal of Education Sciences, 2 (2),378-402.

 

2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. (2010). Neo-liberal dönüşümün yaşandığı ülkelerde yerelleşme ve okul özerkliği uygulamaları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  6,(12), ss. 253–273.

2010
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2010). Sınıf yönetimini etkileyen etkenler. Kuram ve uygulamada sınıf yönetimi (Editör: Celal Gülşen). Ankara: Anı Yayıncılık.

2010
Diğer Yayınlar Yolcu, H. (2010). Neo-Liberalizm ve Eğitim Politikası. Bilim ve Gelecek Dergisi, 71, 45-51.
2010
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2010). Çocuklarımızı istismardan nasıl koruyabiliriz? Mavi pusula, (2), 6-7. 

2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. and Kurul, N. (2009). Evaluating the finance of primary education in Turkey within the context of neo-liberal policies. International Journal of Educational Policies, 3(2), 24-45.

 

2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. (2009). İstismara uğramış çocuğa eğitim ortamında yaklaşım: rehber öğretmenin rolü. Eğitim, Bilim ve Toplum Dergisi,  7(25), ss. 62-92.

2009
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2009). Bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramlar. (Editör: A. Tanrıöğen). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 

2009
Diğer Yayınlar   
2009
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2008). Stratejik planlama. Kastamonu üniversitesi görevde yükseltme sınavı alan bilgisi kitabı. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi

2008
Diğer Yayınlar

David,  Turner (2004). Birleşik Krallıkta Özelleştirme, Yerelleştirme ve Eğitim: Devletin Rolü (Privatization, Decentralization and Education in The United Kingtom: The Role of State). (Düzelti: Mutahhar Aksarı). Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi, 6 (24), ss. 62-77, Ankara, 2008.

2008
Diğer Yayınlar

Kepenek, M., Özcan, Ş., Kayan, T., Demirhan, Ş, Özlem,  S. ve Yolcu, H. (2007).Çocuk ve Ergenlerde madde bağımlılığı kitapçığı. Ankara: Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın No:2. 

2007
Diğer Yayınlar Duru-Bellat, Marie (2000). Fransız Eğitim Sisteminde Eşitsizlikler: Bağlamsal ve Bireysel Faktörlerin Katılıma Etkisi (Social Inqualities in the French Education System: the Joint Effect of Individual and Contextual Factors), Journal of Educatin Policy, 15 (1), pp. 33-40). (Düzelti: Mutahhar Aksarı). Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi, 5 (18), ss. 62-77, Ankara, 2007
2007
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2007). Eğitimde nitelik. ABECE Eğitim ve Ekin Dergisi, (26), 20-23. 

2007
Diğer Yayınlar Yolcu, H. (2007). Okul aile birlikleri. Sanat, Edebiyat ve Eğitim’de Yoğunluk, (15), 82-83. 
2007
Diğer Yayınlar Cabrito, Belmiro.“Portekiz Yüksek Öğretim Sisteminde Son Gelişmeler”, (Recent Developments in the Portuguese Higher Education System” Higher Education in the Mediterranean Region - a special issue of the Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol, 4 (2), pp. 229-235) Yenieğitim Üç Aylık Süreli Eğitimci Dergisi, 4 (16), 2006, s.32-35).
2006
Diğer Yayınlar Yolcu, H. (2006). Okul korkusu “okula gitmek istemiyorum” Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitim Dergisi, (62), 16-18. 
2006
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2006). Avusturya eğitim sistemi. Eğitim ve Denetim, 4(12),40-43. 

2006
Diğer Yayınlar

Yolcu, H. (2006). İlköğretim okullarının kayıtlarının internet ortamında yapılması gerçekten bu okulların finansman sorunlarına çözüm getirecek mi? Sanat, Edebiyat ve Eğitim’de Yoğunluk, (7-8), ss. 39-41. 

2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yolcu, H. ve Kavalcılar, M. (2005). Milli eğitim bakanlığına bağlı okul ve kurum yöneticiliği seçme sınavı kapsamında yapılan değişikler öncesi ve sonrası seçme sınavına giren yönetici adaylarının başarı düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,11 (41), ss. 87-111. 
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yolcu, H. (2004). Öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerinin denetlenmesinde klinik yaklaşım. Çağdaş Eğitim Dergisi, 29 (313), 33-42. 

2004
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Türkiye’de İlköğretim Finansmanının Değerlendirilmesi

 

2004
2007
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Örgüt İçi İşgücü Piyasasında Eğitim İstihdam İlişkisinin Değerlendirilmesi
1996
2000
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Berru Ulusoy Ailelerin İlköğretim Düzeyinde Yapmış Oldukları Hanehalkı Eğitim Harcamaları
2011
2013
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yasemin Bozdemir Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu
2010
2012


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr