DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803365
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ahioglu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
73
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi
2006
Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Psikolojik Hizmetler
1995
Yüksek Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler
200
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2014
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2008
2014
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitim A.B.D.
2007
2008
Arş. Gör. Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi
2002
2007
Arş. Gör. Türkiye Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitim A.B.D.
2000
2002
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
2008
2011
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2008
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
4
11
2
1
0
5
5
28
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
1
0
1
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
4
12
2
2
0
5
5
30

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu Lindberg, E. N., & Oğuz, K. (2016). İlköğretimde aile katılımı: Bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Journal of Human Sciences 13(3), 4135-4151.
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Lindberg, E.N., Konuk, M.  (2016). Enhancing School-Family Collaboration: School Counselor’s Role. In Developments in Educational Sciences. R.Efe, I.Koleva, E.Atasoy, İ.Cürebal Sofia: St.Kliment Ohridski University Press. Syf.244-257
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Lindberg (Ahioglu), E.N.(2014). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Katılımı ile İlgili Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (4), 1339-1375
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Lindberg (Ahioglu), E.N.(2013). Turkish Parents’ and Teachers’ Opinions Towards Parental Participation in a Rural Area. Middle-East Journal of Scientific Research, 17 (3): 321-328.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu-Lindberg, N., Demircan, A.N. (2013). Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımının Değerlendirilmesi: Aile Katılım Ölçeği Veli ve Öğretmen Formlarının Türkçeye Uyarlanması Cumhuriyet International Journal of Education 2 (3), 64-78
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu-Lindberg, N., Demircan, A.N.(2013). Ortaöğretim Okullarında Öğrenci Görüşlerine Göre Aile Katılımı: Bir Ölçek Uyarlaması. Anadolu Journal of Educational Sciences International 3 (1), 35-46.
2013
Diğer Yayınlar
Lindberg (Ahioğlu), N. (2013). Çocukluğun Tarihi ve Vygotsky’nin Sosyokültürel Tarih Kuramı Çerçevesinde Çocuk Gelişimini Anlamak F.Çok ve C.Karadeniz (Düz.)
Prof.Dr.Bekir Onur’a armağa: Çocuklar, Gençler ve Müze Eğitimi İçinde, syf. 105-141, Anı Yayıncılık

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu-Lindberg, N. (2012). Çocuk oyunlarında iki kuşakta görülen değişim. International Online Journal of Educational Sciences 4 (2), 1-16.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu-Lindberg, N. (2012). Çocuk yetiştirme açısından Türkiye’de çocukluğun tarihi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 41-52.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ahioglu-Lindberg, E.N.., (2012). Çocuklar ve Anne-baba Arasındaki Gündelik Toplumsal Etkileşimlerde İskele Kurma Davranışları ve Çocuğun Bu Davranışlara Tepkileri Kalem Uluslar arası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Sayı 2, syf.39-69.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Lindberg (Ahioglu), E.N., Ulker-Tumlu, G. (2012) Adaptation of Pre-Service Teacher form of the Parental Involvement Survey. 4th World Conference on Educational Sciences sunulan bildiri, 02-05 Şubat, University of Barcelona, Barcelona, İspanya. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5178-5182
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ahioğlu-Lindberg, N. (2011). Küreselleşen Dünyada ve Türkiye’de Çocukluğun Durumu, Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (1), 1-10
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ahioglu-Lindberg, E.N. (2011). Piaget ve Ergenlikte Bilişsel Gelişim. Kastamonu Eğitim Dergisi 11 (9), 1-11.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahioglu-Lindberg, E.N., Ülker, G., , Oguz, K., Küçük, Z., Demircan, A.N. (2011). Çocuk Oyunlarına Tarihsel - Kültürel Bakış Kastamonu İli Örneği Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları No. 3281, syf. 212-224.
2011
Diğer Yayınlar Lindberg (Ahioglu), N. (2010). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e çocuk yetiştirmede cinsiyetçilik. A.Erol, N.Öztop (Haz.), Anti Homofobi Kitabı 2: Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma İçinde, Kaos GL Yayınları.
2010
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Goncu, A., Ozer, S. Ahioglu, N. (2009). Childhoods in Turkey: Social class and gender differences in schooling, labor, and play. In The World Yearbook of Education 2009: Childhood Studies and the Impact of Globalization: Policies and Practices at Global and Local Levels. M..Fleer, M. Hedegaard, & J. Tudge, J.(Eds New York: Routledge.syf.67-86
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahioglu, N., Gültekin, Z. (2009). Çocuk Yetiştirmede Fiziksel Cezanın Kullanımı ve Etkililiği. Türkiye’de Çocuk Yetiştirme: Yaklaşımlar, yöntemler, sorunlar, çözümler 6. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:17, syf.215-227.
2009
Diğer Yayınlar
Ahioglu, E.N. (2009). Children of a New World: Society, Culture, and Globalization.;,H-Net Reviews in the Humanities & Social Sciences,Apr, p1-3 
URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=22837

2009
Diğer Yayınlar Ahioğlu, E.N., Koç, İ. (2009). Çocukların Eğitim Hakkı ve Sokak Çocukları Ö.Yıldız (Editör), Sokak Çocuklarının İstismarı ve İhmali İçinde. Gaziantep Üniversitesi Yayınları.
2009
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioglu, N.(2008).Social interactions in family with low socioeconomic level. Management and Education (University of Prof.Dr.Assen Zlatarov, Faculty of Social Sciences),4 (3), 218-224.
2008
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioglu, N.(2008) Türkiye’de Oyun ve Oyuncak Kültürü “Süreklilik mi Süreksizlik mi?”. Folklor ve Edebiyat Dergisi, 14 (55), 63-71.
2008
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioglu, N.(2008). Kültürel Tarihsel Kuram çerçevesinde çocuk gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41 (1), 163-186
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahioglu, N. (2007). Çocuk Yoksulluğu Bağlamında Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar. 5.Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklar Sempozyumu Bildiri Kitabı.Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Belediyesi
2007
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu, N.(2005).Yoksulluğun çocuk yüzleri. Kebikec 19, 129-140.
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Artar, M. ; Ahioglu, E. N. (2005). Çocuk ve ergenlerin gözünde yoksulluğun anlamı.N.Ahioğlu ve N.Güney (Yay. Haz.) Popüler Kültür ve Çocuk içinde, syf.249-268, Dipnot yayınları.
2005
Diğer Yayınlar
Ahioğlu, N., Güney, N. (Yay.Haz.) (2005). Popüler Kültür ve Çocuk (V.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri) . Ankara: Dipnot Yayınları. 

2005
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu, N.(2004). Çocuklar ve küreselleşme Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(1),141-155.
2004
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahioğlu, N. (2003) Yayınlara ve yargı kararlarına göre Türkiye’de çocuk istismarı Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi 3(6),  277-286
2003
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahioglu, N.(2003) The effect of symbolic play on the language aquisition of four-year-old children in Turkey. British Psychological Society Developmental Section Annual Conference, 5-7 Eylül, Brighton, İngiltere. Proceedings of The British Psychological Society, 11 (2), 185
2003
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çok, F.; Ahioğlu, E. N.; Aypay, A. (2003). Çocuk, anne ve öğretmenlerin çocukların cinsel toplumsallaşmaları ile ilgili algıları Cumhuriyet’in 80.yılında Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Yayın No: 11, sayfa. 23-64.
2003
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Yardımcı Araştırmacı Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemine (ÇETUS) İlişkin Araştırma Projesi
2013
2014
Diğer Projeler [DGRP] Yardımcı Araştırmacı
1000 Mimar 1000 Okulda: Türkiye Mimarlar Odası Ankara şubesi
2004
2006
Diğer Projeler [DGRP] Yardımcı Araştırmacı “Haydi Kızlar Okula” projesi: UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı
2004
2006
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Alt Sosyo-Ekonomik Düzey Ailelerde Anne-Baba ve Kardeşler ile 4-5 Yaşlarındaki Çocuklar Arasındaki Bilişsel Etkileşimler
2001
2006
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Sembolik Oyunun 4 Yaş Çocuklarının Dil Kazanımına Etkisi

1997
2000
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ayşe Nur Demircan Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı: Bir Ölçek Uyarlaması 
2012
2014
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Kevser Oğuz İlköğretim Okullarında Aile Katılımı: Bir Ölçek Uyarlaması
2012
2014
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Lisans Psikolojiye Giriş
3
0
3
45
2016-2017
Güz
Lisans Rehberlik
3
0
3
200
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
3
0
3
7
2016-2017
Bahar
Lisans Özel Eğitim
2
0
2
50
2016-2017
Bahar
Lisans Eğitim Psikolojisi
3
0
3
150
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Eğitimde Aile Katılımı
3
0
3
13
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
3
0
3
6
2015-2016
Güz
Lisans Özel Eğitim
2
0
2
300
2015-2016
Güz
Lisans Rehberlik
3
0
4
300
2015-2016
Bahar
Yüksek Lisans Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
3
0
3
6
2015-2016
Bahar
Lisans Eğitim Psikolojisi
3
0
3
350
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
İlkokul, Ortaokul ve Lise Düzeyinde Aile Katılımı Çocuk Yoksulluğu Açısından Çocuk Gelişimi Çocuk Yetiştirme Açısından Çocukluğun Tarihi Çocuk ve Gençlerin Cinsel Toplumsallaşması


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr