DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞEHİT MEHMEH SÖZEN CAD.
KASTAMONU / Taşköprü
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03664175516
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ocorbaci@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
60
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME-MUH.FİNANS
2020
Yüksek Lisans Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME-MUH.VE FİNANS
2011
Lisans Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İŞLETME
2006
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık
2011
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
2008
2011
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Müdür Yardımcısı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TAŞKÖPRÜ MYO
2016
2017
Müdür Yardımcısı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ CİDE MYO
2008
2009
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
1
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
1
1
0
0
1
0
3
2019
0
1
0
0
0
0
0
1
2020
0
1
0
0
0
0
0
1
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
1
1
0
2
0
7

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hepkorucu, A.  & Doğan Ö. (2020). Enflasyon indikatörü olarak üretici ve tüketici fiyat endekslerinin birim kök yapılarının incelenmesi. Turkish Studies - Economy, 15(4), 2117-2129. 
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hepkorucu, A. ve Doğan, Ö. (2019). TURİZM GELİRLERİ İÇİN MEVSİMSEL BİRİM KÖK YAPISININ İNCELENMESİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (62), 1343-1351. 


2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Doğan, Ö. ve Ertaş, F.C. (2018). Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: Yeşil Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama, Maliye Finans Yazıları, (110), 217 – 234. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hepkorucu, A. ve Doğan, Ö. (2018). Mevsimsel ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinin Karşılaştırılması: Turizm Gelirleri Üzerine Bir İnceleme. IV. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU ÖZET KİTAPÇIĞI,240.
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Doğan, Ö. ve Ertaş, F.C. (2018). ÇEVREYE DUYARLILIĞIN REKABET GÜCÜNE ETKİSİ: YEŞİL YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu: Bildiri Kitabı, 93-100, Nisan 2018.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Doğan, Ö. (2012). Bankacılık Giriş ve İlkeleri, Ed. F. Kaya, Beta Basım Yayım.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çorbacı, Ö. ve Doğan, E. (2010). Bilanço Makyajlama Yöntemleri ve Örnek Şirket İncelemesi, 9. İşletmecilik Kongresi, Zonguldak.
2010
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
2018
0
2
0
2
2019
0
3
0
3
2020
0
3
0
3
2021
0
0
0
0
T O P L A M
0
8
0
8

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İŞLER, D., & Rahmi, O. G. U. Z. TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU TUTUMLARININ YEŞİL OTEL TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA İLİNDE BİR UYGULAMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 156-178.Ö Doğan, F.C Ertaş, Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: Yeşil Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama, Maliye ve Finans Yazıları, 217-233.
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Arabacı, H., Yücel, D. (2020). COVID-19 Pandemisinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi. Social Sciences Research Journal, 9 (3), 196-208.Ö Doğan, Banka Türleri, Bankacılık giriş ve ilkeleri, Ed. F KAYA, Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi, 71-88.
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bingöl, N., Pehlivan, C. ve Han, A. (2020). TURİZM GELİRLERİ-MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ (Telif Makale)  EKEV AKADEMİ DERGİSİ • Yıl: 24 Sayı: 82, 245-262.A Hepkorucu ve Ö Doğan, (2019). “Turizm Gelirleri İçin Mevsimsel Birim Kök Yapısının İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 1343-1351.
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Fendoğlu, E., & Gökçe, E. C. (2019). Türkiye'nin Turizm Geliri Serisinin Durağanlığı: Fourier KPSS Durağanlık Testi. Ekonometri ve Istatistik Dergisi, (31), 17-2A Hepkorucu  ve Ö Doğan, (2019), Turizm Gelirleri İçin Mevsimsel Birim Kök Yapısının İncelenmesi , Journal of International Social Research, 12 (62), 1343-1351.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler M POLAT, EXPO VE TÜRKİYE, International Journal of Business Economics and Management, Yıl:2, Sayı:8, 28-39.
A Hepkorucu ve Ö Doğan, (2019). “Turizm Gelirleri İçin Mevsimsel Birim Kök Yapısının İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 1343-1351.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SERT, A. N. (2019). ÇEVRE BİLİNCİ VE ALGILANAN YEŞİL OTEL UYGULAMALARININ YEŞİL OTELLERDE KALMA NİYETİ VE DAHA FAZLA ÖDEME NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 205-222.Ö Doğan, FC Ertaş, Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: Yeşil Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama, Maliye ve Finans Yazıları, 217-233.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Y, ARAZ, İslam İktisat Tarihinde İlkel Bir Bankacılık Örneği: Cehbezler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2018, 19(2), 21-36Ö Doğan, Banka Türleri, Bankacılık giriş ve ilkeleri, Ed. F KAYA, Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi, 71-88.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aygün, D., & Toptan, M. (2018). BANKA TİCARİ KREDİ YETKİLİLERİNİN FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONLARINA BAKIŞI: TRABZON VE RİZE İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 421-451.Ö Çorbacı, E Doğan, Bilanço Makyajlama Yöntemleri ve Örnek Şirket İncelemesi, 9. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, 82-87.
2018
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
1
0
0
0
0
0
0
1
2018
1
1
0
0
0
0
0
2
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
3
0
0
0
0
0
5

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım IV. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMUSOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERAntalya
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Taşköprü Pomeipolis Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları SempozyumuBilim Kültür ve Sanat AraştırmalarıTaşköprü/Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri SempozyumuLisansüstü İşletme Öğrencilerinin ÇalışmalarıTokat
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği GELECEĞE TAŞKÖPRÜ'DEN BAKIŞ ÇALIŞTAYIGELECEĞE TAŞKÖPRÜ'DEN BAKIŞ ÇALIŞTAYITAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 9. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİİŞLETMEZonguldak
2010
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞLETME(MUHASEBE-FİNANSMAN) ÇEVRESEL MALİYETLERİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YEŞİL YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
2012
2020
Yüksek Lisans Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞLETME (MUHASEBE-FİNANSMAN) YARATICI MUHASEBE VE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
2010
2011
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
TMYO Kalite Üst Komisyonu Eğitim-Öğretim Grubu Üyeliği
2020
TMYO Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Bologna Koordinatörü
2020
TMYO Kantin Fiyat Tespit ve Denetleme Komisyonu Üyeliği
2016
2017
TMYO Tek Ders Ekleme ve Kayıt Dondurma Komisyonu Üyeliği
2015
2019
CRIMYO Staj Komisyonu Üyeliği
2008
2009
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2019-2020
Güz
Ön Lisans MALİ TABLOLAR ANALİZİ
3
0
5
32
2019-2020
Güz
Ön Lisans BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ
3
0
5
48
2019-2020
Güz
Ön Lisans MATEMATİK
2
0
3
55
2019-2020
Güz
Ön Lisans GENEL MUHASEBE I
3
0
4
55
2019-2020
Bahar
Ön Lisans PROJE YÖNETİMİ
1
2
5
32
2019-2020
Bahar
Ön Lisans BİLGİSAYARLI MUHASEBE
2
1
4
32
2019-2020
Bahar
Ön Lisans ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
0
3
27
2019-2020
Bahar
Ön Lisans GENEL MUHASEBE-II
3
0
4
43
2019-2020
Bahar
Ön Lisans TİCARİ MATEMATİK
2
0
2
39
2018-2019
Güz
Ön Lisans MALİ TABLOLAR ANALİZİ
3
0
5
44
2018-2019
Güz
Ön Lisans BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ
3
0
5
44
2018-2019
Güz
Ön Lisans MATEMATİK
2
0
3
58
2018-2019
Güz
Ön Lisans GENEL MUHASEBE-I
3
0
4
64
2018-2019
Bahar
Lisans FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ
3
0
4
145
2018-2019
Bahar
Lisans FİNANSAL MUHASEBE II
3
0
6
201
2018-2019
Bahar
Ön Lisans TİCARİ MATEMATİK
2
0
2
55
2018-2019
Bahar
Ön Lisans BİLGİSAYARLI MUHASEBE
2
1
4
35
2018-2019
Bahar
Ön Lisans GENEL MUHASEBE-II
3
0
4
65
2017-2018
Güz
Ön Lisans MALİ TABLOLAR ANALİZİ
3
0
4
68
2017-2018
Güz
Ön Lisans BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ
3
0
5
83
2017-2018
Güz
Ön Lisans MATEMATİK
2
0
3
59
2017-2018
Güz
Ön Lisans GENEL MUHASEBE I
0
3
4
98
2017-2018
Bahar
Ön Lisans BİLGİSAYARLI MUHASEBE
3
0
4
67
2017-2018
Bahar
Ön Lisans GENEL MUHASEBE-II
3
0
4
81
2017-2018
Bahar
Ön Lisans TİCARİ MATEMATİK
2
0
2
59
2016-2017
Güz
Ön Lisans Mali Tablolar Analizi
3
0
4
92
2016-2017
Güz
Ön Lisans Banka ve Sigorta Muhasebesi
3
0
5
103
2016-2017
Güz
Ön Lisans Genel Muhasebe I
3
0
4
142
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Proje Yönetimi
1
2
5
40
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe
2
1
4
85
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Ticari Matematik
2
0
2
125
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Genel Muhasebe II
3
0
4
118
2015-2016
Güz
Ön Lisans MALİYET MUHASEBESİ
4
0
5
6
2015-2016
Güz
Ön Lisans BİLGİSAYARLI MUHASEBE
2
2
5
4
2015-2016
Güz
Ön Lisans MALİ TABLOLAR ANALİZİ
3
0
4
95
2015-2016
Güz
Ön Lisans BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ
3
0
5
110
2015-2016
Güz
Ön Lisans GENEL MUHASEBE-I
3
0
4
160
2014-2015
Güz
Ön Lisans YÖNETİM MUHASEBESİ
4
0
5
10
2013-2014
Bahar
Ön Lisans BİLGİSAYARLI MUHASEBE
2
1
4
90
2013-2014
Bahar
Ön Lisans PROJE YÖNETİMİ
1
2
5
50
2013-2014
Bahar
Ön Lisans FİNANSAL YÖNETİM
3
0
4
100
2013-2014
Bahar
Ön Lisans GENEL MUHASEBE-II
4
0
4
100
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Muhasebe, Muhasebe-Finansman


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr