DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ongore@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
76
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2015
Yüksek Lisans Türkiye Kırıkkale Üniversitesi SBE İşletme
2005
Lisans Türkiye Çankaya Üniversitesi İİBF İşletme
2001
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon
2015
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon
2009
2015
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
0
0
1
0
2
2013
0
0
0
0
1
0
0
1
2014
0
1
0
0
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
1
0
1
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
1
0
2
1
1
6

Eser TürüAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖNGÖRE, Ö. (2016). ÇALIŞMA YAŞAMINDA DUYGUSAL EMEĞİN YERİ VE DEĞERİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 30(5).
2016
Diğer Yayınlar Öngöre (2016). Kişilik ve İşle Bütünleşme, Siyasal Kitabevi, Ankara.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öngöre, Ö. (2014). “A Study of Relationship between Personality Traits and Job Engagement”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 1315-1319.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öngöre, Ö. (2013). “İşle Bütünleşme Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1).
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Öngöre, Ö. (2010). “European Employment Strategy and Turkey’s Employment Policies”, The 1st International Conference on Critical Issues in Business and Economics (ICIBE),Gümüşhane.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Öngöre, Ö. (2010). “Turizmde Çalışma Koşulları ve Esnek Çalışma, 1. Turizmde İnsan Kaynakları Sempozyumu, Antalya.
2010
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
2
0
2
2013
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2015
0
1
1
2
2016
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
1
4

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ariani, D. W. (2015). Relationship Model of Personality, Communication, Student Engagement, and Learning Satisfaction. Business, Management and Education, 13(2), 175-202.
Ongore, O. (2014). A Study Of Relationship Between Personality Traits And Job Engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 1315-1319.
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bostancı, H., & Ekiyor, A. (2015). “Çalışanların İşe Adanmasının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisinin İncelenmesi”, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(1).Öngöre, Ö. (2013). “İşle Bütünleşme Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler MDG Achievement Fund (MDG-F) & İŞKUR, (2012). Migration and Employment: Working Life in Central Antalya. https://publications.iom.int/books/migration-and-employment-working-life-central-antalya 
Öngöre, Ö. (2010). “Turizmde Çalışma Koşulları ve Esnek Çalışma, 1. Turizmde İnsan Kaynakları Sempozyumu, Antalya.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Z Nzhadbhram, Ekonomik ortaklık üzerinde durularak İran ve Türkiye'deki kadınlarla ilgili kanunların karşılaştırmalı çalışma (بررسی تطبیقی قوانین مربوط به زنان در دو کشور ایران و ترکیه با تاکید بر مشارکت اقتصادی) http://www.iranzanan.com/women_studies/cat_17/003616.php, erişim tarihi: 30.01.2016.
Öngöre, Ö. (2010). “The status of women in Turkey's labour market and active labour market applications”, Industrial Relations Conference (IREC), Oslo/Norway.  
2011
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışanların Kişilik Özelliklerine Göre İşle Bütünleşme Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma
2012
2015
Yüksek Lisans Kırıkkale Üniversitesi İşletme E-ticaret: Karayolları Yolcu Taşıma İşletmelerinde E-Ticaret Hacminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
2004
2005
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Erasmus İşletme Bölümü Koordinatörlüğü
2011
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2015-2016
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
3
0
3
248
2015-2016
Güz
Ön Lisans Sosyal Psikoloji
3
0
3
184
2014-2015
Bahar
Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
0
3
252
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Sosyal Politika
4
0
4
136
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
3
0
3
46
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Çalışma Psikolojisi
Sosyal Politika


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr