DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
byurtoglu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Bilim Tarihi)
2008
Yüksek Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Bilim Tarihi)
2000
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili ve Eğitimi
1999
Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Dil veTarih Coğrafya Fakültesi Felsefe
1987
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
2017
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
2009
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
2
0
2
0
3
0
6
13
2016
0
3
0
0
0
0
1
4
2017
0
0
1
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
1
0
0
1
0
0
0
2
2020
0
1
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
3
4
3
1
3
0
7
21

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yurtoğlu Bilal, İbrahim Edhem Paşa’nın ‘Medhal-i ‘İlm-i Jeoloji’ Başlıklı Makalesi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21, 1 (2020): 101-149.
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Keseroğlu Hasan S. & Yurtoğlu Bilal, "Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-Zunûn’unda Sınıflama Yöntemi", Türk Kütüphaneciliği, 33, 2 (2019), 89-111
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İbrahim Edhem Paşa, Jeolojiye Giriş, (Medhal-i İln-i Jeoloji), Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Bilal Yurtoğlu, İstanbul 2019, Hiperyayın.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU Bilal (2017), “Taşköprüzade de Hikmet ve Tarihi”, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Arastırmaları Sempozyumu, s. 1238-1266. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YURTOĞLU Bilal (2016). Bahûr Isrâîl'in Cerîde-i Felsefiye’si ve Osmanlı’da İlk Das Kapital Tefrikası. Dört Öge sayı (9), 115-130.


2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  YURTOĞLU  Bilal (2016). Dârüşşafaka dergisinin bilim düşünce ve eğitim hayatımıza katkıları, Osmanlı Bilimi Arastırmaları,  sayı 17(2), 56-114. 
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 YURTOĞLU BİLAL  (2016). Mecmûa-i Fünûn’da Modern Doğa Bilimleri, Kutadgubilig, sayı (29), 241-278.


2016
Diğer Yayınlar

YURTOĞLU Bilal, UZUNAY Büşra, Baha Tevfik Bilim ve Edebiyatta Yenileşme (Teceddüd-i İlm-i ve Edebi), (2016), Hiperlink. 


2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) YURTOĞLU Bilal, "Fen Gazetesindeki Makaleler ve Salih Zeki'nin Darülfünun'daki Birinci Konferans'ı, Osmanlı Bilimi Araştırmaları,XVII/1 (2015): 42-88.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

YURTOĞLU Bilal (2015), “Katip Çelebi’nin Düsünce Dünyasından Görünümler”, İzmir Katip Çelebi Üniversite’si “Uluslararası Katip Çelebi Arastırmalar Sempozyumu” (7), s. 3-22. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum Davetli Konusmacı).


2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) YURTOĞLU Bilal, "Türkiye'de Ormancılık Hakkında Yayınlanan İlk Osmanlıca Makale", Kastamonu Universitesi Orman Fakültesi Dergisi,14 (2), Kastamonu 2014,173-181.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YURTOĞLU Bilal," Kınalızade'de Merâtibü'l-Kâ'inât ve İnsanın Evrendeki Yeri",
Dört Öge,.Yıl 3, Sayı 5, Ankara 2104, s.149-175.
2014
Diğer Yayınlar YURTOĞLU Bilal, Osmanlı Modern Bilim ve Felsefe Metinleri Mecmûa-i Ulum Örneği, 478 pp., Kastamonu, 2014, Töre Basım-Yayım, (Sayfa sayısı: 478)
2014
Diğer Yayınlar R Demir, B Yurtoğlu, A Utku, Vahdet-i Mevcûd Bir Tabî'at 'Âliminin Dîni Monizm: Bir Tabiat Âliminin Dini, 122 pp., Konya, 2014, Çizgi Kitabevi, (Sayfa sayısı: 122) (ULUSAL KİTAP)
2014
Diğer Yayınlar R Demir, B Yurtoğlu, A Utku, Ahmed Vefik Pasa Hikmet-i Târîh, 79 pp., Konya, 2013, Çizgi Kitabevi, (Sayfa sayısı: 79) (ULUSAL KİTAP)
2013
Diğer Yayınlar

YURTOĞLU Bilal, Katip Çelebi'nin Yunan Roma ve Hristiyan Tarihi Hakkındaki Risalesi (Irsâdü'l-Hayârâ ilâ Târîhi'l-Yûnân ve'r-Rûm ve'n-Nasârâ), 158 pp., Ankara 2012, Atatürk Kültür Merkezi.

2012
Diğer Yayınlar B Yurtoğlu, “XVII. Yüzyılda Bir Işrâkî: Katip Çelebi'nin Bilim Anlayışı, Doğumunun 400. Yıl Dönümünde Kâtip Çelebi, Editörler: B Karlığa, M Kaçar, 263-274 pp., Ankara 2009, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (ULUSAL YAYIN)
2009
Diğer Yayınlar B. Yurtoğlu, Katip Çelebi, Ankara 2009, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler R Demir, B Yurtoğlu, “Ahmed Vefîk Paşa’nın Hikmet-i Târîh Adlı Eseri”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 7, pp. 255-280, İstanbul Mart 2005. (İlgili Atıf İndekslerince Taranıyor)
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler R Demir, B Yurtoğlu, “Ernst Haeckel Din ve Bilim Bağlantısı Olarak Monizm Bir Bilim Adamının İnanç Konusundaki İtirafları”, Düşünen Siyaset, Sayı 16, pp.258-293, Ankara, Nisan 2002.
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler R Demir, B Yurtoğlu, “Unutulmuş Bir Osmanlı Düşünürü Hoca Tahsin Efendi’nin Târîh-i Tekvîn Yâhûd Hilkat Adlı Eseri ve Haeckelci Evrimciliğin Türkiye’ye Girişi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, pp. 166-196. Ankara Mayıs 2001.
2001
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
1
1
6
8
2016
0
1
2
3
2017
0
2
0
2
2018
0
0
0
0
2019
0
2
5
7
2020
0
0
0
0
T O P L A M
1
6
13
20

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler S. KÜÇÜK, “KÂTİP ÇELEBİ ALGISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”, ÇKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: Özel, (Aralık- 2019): 45-59 Yurtoğlu, B. (2009). Katip Çelebi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kayhan ATİK, KÂTİP ÇELEBİ’DE KARŞILAŞTIRMALI TARİH, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 62 Yıl: 2019.Yurtoğlu, Bilal (2012). Kâtip Çelebi’nin Yunan Roma ve Hristiyan Tarihi Hakkında Risalesi. Ankara.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar İncinur ATİK GÜRBÜZ, KÂSIMÎ TUHFETÜ’L-UŞŞÂK, Ankara 2019, Grafiker Yayınları.KESEROĞLU, Hasan S. ve Bilal Yurtoğlu (2019). “Kâtip Çelebi’nin Keşfü’zZünûn’unda Sınıflama Yöntemi”. Türk Kütüphaneciliği, 33 (2): 89-111.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gamze MUTLU, “Fikret Sarıcaoğlu, Müntehab-ı Bahriyye (Akdeniz ve Ege’nin Tarihî Coğrafyası 1645-1646), Nadir Eserler Kitaplığı, İstanbul 2018 (1. Baskı, 59 sayfa, Aynıbasım)”, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2019/4(2), 126-128. Yurtoğlu, B. (2009). Katip Çelebi. Ankara: AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yavuz UNAT, Bilim Tarihi ve Türkiye’de Astronomi Tarihi Çalışmaları, Kebikeç, sayı 47, 2019.Yurtoğlu Bilal, Katip Çelebi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Murat ŞİMŞEK “Kâtip Çelebi’de Fıkhın İlimler Tasnifindeki Yeri ve Matematik ve Astronomi Bilmeyen Fakihin Eleştirisi”, MÎZÂNÜ’L-HAK İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, sy. 8, 2019, s. 13-36. Yurtoğlu, Bilal, Katip Çelebi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Remzi DEMİR, İnan KALAYCIOĞULLARI, Türkçe Bilim Tarihi Literatürüne Genel Bir Bakış - I Temel ve Uygulamalı Bilimler, Kebikeç, sayı 47, 2019.Bilal Yurtoğlu, Katip Çelebi, Ankara 2009.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İsmail Özçelik, Kâtip Çelebi’nin Penceresinden Osmanlı Devlet ve Toplum Hayatına İlişkin Bazı Düşünceler, VAKANÜVİS - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı, 2,Güz 2017, 216-247.KÂTİP ÇELEBİ, İrşâdüʹl-Hayârâ ilâ Tarihiʹl-Yunân veʹr-Rûm veʹn-Nasârâ (Kâtip Çelebiʹnin Yunan, Roma ve Hristiyan Tarihi Hakkındaki Risalesi), Hazırlayan: Bilal Yurtoğlu), Ankara, 2012.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İsmail Özçelik, Kâtip Çelebi’nin Penceresinden Osmanlı Devlet ve Toplum Hayatına İlişkin Bazı Düşünceler, VAKANÜVİS - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı, 2,Güz 2017, 216-247.YURTOĞLU, Bilal, Kâtip Çelebi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009. 
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İnan KALAYCIOĞULLARI, THE BIRTH OF THE NEW PERCEPTION OF HUMANKIND FROM ŞEMSEDDIN SAMI TO AHMED NEBIL, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2016 Bahar, sayı: 21, s. 181-195.Demir, Remzi ve Yurtoğlu, Bilal. “Vahdet-i Mevcûd: Bahâ Tevfîk ve Ahmed Nebil’in Haeckel’den Bir Tercümeleri”, Vahdet-i Mevcûd Bir Tabî‘at ‘Aliminin Dîni, translators from Ernst Haeckel: Baha Tevfîk and Ahmed Nebil, Abbreviated and Edited by: Remzi Demir, Bilal Yurtoğlu, Ali Utku, Konya, 2014.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Babe AMAR TALEB, KARAMANÎ’NİN KEŞŞAF HAŞİYESİNİN TAHKİK VE İNCELEMESİ (FATİHA SURESİ), T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEFSİR BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ, DANIŞMAN Doç.Dr. Harun ÖĞMÜŞ, KONYA-2016.Kâtib Çelebi, İrşâdü’l-hayârâ, nşr. Bilal Yurtoğlu, Ankara 2012.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Marinos SARİYANNİS, “OTTOMAN IDEAS ON MONARCHY BEFORE THE TANZIMAT REFORMS: TOWARD A CONCEPTUAL HİSTORY OF OTTOMAN POLITICAL NOTIONS”, TURCİCA,  2016 (47), p.33-77. doi: 10.2143/TURC.47.0.3164941.       


Yurtoğlu, Bilal, Katip Çelebi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Marinos Sariyannis, Ekin Tuşalp, OTTOMAN POLITICAL THOUĞHT UP TO THE TANZIMAT: A CONCISE HISTORY, FOUNDATION FOR RESEARCH AND TEKNOLOGY-HELLAS, INSTITUTE FOT MEDITERRANEAN STUDIED, 2015, ISBN 978-618-81780-1-4.


Bilal YURTOĞLU, Katip Çelebi, (2009), Atatürk Kültür Merkezi.


2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çiğdem ÖZBAY, “Mustafa Satı Bey ve Biyoloji Tarihindeki Yeri”, Dört Öge-Yıl 4-Sayı 8-Ekim 2015, 89-Yurtoğlu, Bilal. (2014). Mecmua-i Ulum, Kastamonu,
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çiğdem ÖZBAY, “Mustafa Satı Bey ve Biyoloji Tarihindeki Yeri”, Dört Öge-Yıl 4-Sayı 8-Ekim 2015, 89-

Haeckel, Ernst (2014). Vahdet-i Mevcud: Bir Tabiat Âliminin Dini. Baha Tevfik, Ahmet Nebîl (Çev.). Remzi Demir, Bilal Yurtoğlu, Ali Utku (Sadeleştirenler). Konya

2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Nejdet DURAK, KINALIZÂDE’DE BİR ERDEM OLARAK TEVAZU, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ H a k e m l i D e r gi, Yıl : 2015/2 Sayı: 35, sayfa105-123.Yurtoğlu, Bilal, “Kınalızade’de Meratibü’l-Kainat ve İnsanın Evrendeki Yeri”, Dört Öğe, Yıl:3, S. 5, Mayıs 2014
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Masoumeh HOSSEINGHOLIZADEH, TÜRKİYE’DE VE İRAN’DA MODERN PİSİKOLOJİNİN BAŞLANGICI HOCA TAHSİN EFENDİ DR.SİYASİ, T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENİSTİTÜSÜ FELSEFE(BİLİM TARİHİ) ANABILIM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ, Tez Danışmanı Prof. Dr. Remzi DEMİR, Ankara-2013.Demir, Remzi; Yurtoğlu, Bilal, Hoca Tahsin Efendi, Târîh-İ Tekvîn Yahut Hilkat, Çizgi Kitab Evi Yayınları, 2011.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) John J. Curry, “Bir Osmanlı Coğrafyacısı Erken Modern Dünya ile Meşgul Oluyor: Cihânnümâ’da Katip Çelebi’nin Doğu Asya ve Pasifik Kıyıları Vizyonu”, Osmanlı Araştırmaları, XL (2012), 221-257.Yurtoğlu Bilal, Katip Çelebi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2009.
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar BARIŞ ABDULLAH BAŞTÜRK, KATİP ÇELEBİ AND HIS WORLD AN INTELLECTUAL BETWEEN REASON AND SACRED LAW, Submitted to the Graduate School of Arts and Social Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Sabancı University, Spring 2012.Yurtoğlu, Bilal. “XVII. Yüzyılda Bir İşraki: Katip Çelebi'nin Bilim Anlayışı”,Doğumunun 400.Yıl Dönümünde Katip Çelebi, (Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009).
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar BARIŞ ABDULLAH BAŞTÜRK, KATİP ÇELEBİ AND HIS WORLD AN INTELLECTUAL BETWEEN REASON AND SACRED LAW, Submitted to the Graduate School of Arts and Social Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Sabancı University, Spring 2012.Yurtoğlu, Bilal. Katip Çelebi, (Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 2009).
2012
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Felsefe (Bilim Tarihi) Keşfü’z-Zünûn ve Katip Çelebi’nin Bilim Anlayışı.
2000
2008
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Felsefe (Bilim Tarihi) İbn Sina’da Göz ve Göz Hastalıkları.
1992
2000
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Felsefe Tarihi,Bilim Tarihi, İslâm Felsefesi, Osmanlı Bilim ve Felsefesi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr