DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
soguz@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YÖKDİL
63,75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
2013
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
2009
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
2005
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2013
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2010
2013
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkan Yardımcısı EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
2013
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
3
0
3
0
0
0
6
2015
0
1
0
1
0
0
0
2
2016
0
2
0
2
1
0
0
5
2017
0
1
0
1
1
0
0
3
2018
0
4
0
0
0
0
0
4
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
11
0
7
2
0
0
20

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz Haçat, S. ,Önlen, M. ,Tatan, M. ,Demir, F.B. (2018). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (1998, 2010, 2015, 2018). Researcher: Social Science Studies, 6(1). s. 407-422.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz Haçat, S. ve Çakmak, M.A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde hukuk okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies. 13(4), ss. 919-940. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz-Haçat, S. (2018). Assessment of the Basic Law Lesson Consistent with the Opinions of Social Studies Pre-Service Teachers. International Journal of Higher Education, 7(1).103-111.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Oğuz-Haçat, S.  (2018). Opinions of Middle School Students on the Justice Concept within the Framework of Social Studies Education. International Journal of Higher Education,7(2).210-216.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz Haçat, S. ve Demir, F.B. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri. TÜBAD 2(1), s.1-17. 
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Oğuz-Haçat, S. (2017). Analysis of value transfer in social studies education within framework of the principle of causality. W. Wu, E. Koçoğlu, Ö. Akman (Edt.). New Approaches in Social Studies Education (I) ISRES Publishing, International Society for Research in Education and Science (ISRES).
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz-Haçat, S. ve Aşkın-Tekkol İ. (2017). İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan Kazanımların Vatandaşlık Konuları Bağlamında İncelenmesi.Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1).45-54 
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz Haçat, S. ve Demir, F.B. (2016). Sosyal bilgiler öğretim programının ve ders kitabının toulmın argüman modeline göre değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16 (USBES Özel Sayı II), 1572-1602.  
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz, S. ve Sözcü, U. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Sosyal Medya Kullanımının Değerler Üzerine Etkisi.Online Turkish Studies.11(9). 617-634
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Oğuz, S. (2016). Bilişim ve medya sorunları. F. Aydın (Edt.). Günümüz Dünya Sorunları. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Oğuz, S. ve Demir, F. D. (2016).Argümantasyon tekniğiyle sosyal bilgiler öğretimi. R. Sever, Mesut Aydın ve E. Koçoğlu (Edt.). Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık


2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sözcü, U, Oğuz, S. ve  Aydınözü, D. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Coğrafya Konularının Öğretimine İlişkin Öz Yeterlikleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 33. 155-178
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz, S.  (2015). Social Science Preserves Teachers’s Competence of Self-Sufficience Levels. Procedia-Social and Behavioral Sciences,186, 829 – 834.
2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Oğuz, S. (2015).Sosyal bilgiler eğitiminde hukuksal mekanlara dayalı öğrenme ortamları. R. Sever ve E. Koçoğlu (Edt.). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çepni, O. , Oğuz, S. ve  Kılcan, B. (2014). Prımary school students' vıews of dıgıtal cıtızenshıp. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.18(3).s. 251-267. 
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz, S. ve Avcı, E. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(3), 40 - 53. 
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karakuş, U. ve Oğuz, S. (2013). Sosyal bilgiler dersi coğrafya konularında google earth kullanımı ve öğretmen görüşleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12). s.110-125. 
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Oğuz, S. (2013).Hukuk okuryazarlığı. E. Gençtürk ve K. Karatekin (Edt.). Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Oğuz, S. (2013).Sosyal bilgiler ders kitaplarında beceri öğretimi. B. Akbaba (Edt.). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Oğuz, S. (2007).A. Condercet ve vatandaşlık Eğitimi. B. Ata ve İ. Bağcı. (Edt.)  Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasikleri İncelemeleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2007
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi


2011
2013
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi
İlköğretim 5. sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi İle Turizm Konularının Öğretimi
2006
2008
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Fatıma Betül DEMİR Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Argümantasyona Dayalı Eğitim Sürecine Göre Argüman Düzeylerinin Belirlenmesi.
2015
2017


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr