DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü KUZEYKENT
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0366 2801912
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
keseroglu@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
hasankeseroglu@gmail.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik / Bilgi ve Belge Yönetimi
1988
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2010
Dekan Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
2010
2011
Bölüm Başkan Vekili İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2003
2004
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
3
3
1
14
13
21
55
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
3
1
14
13
21
55

Eser TürüAçıklamaTarih
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

“Cumhuriyet dönemi Türk kütüphaneciliği” Anadolu Kütüphaneleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013. Ss.333-355. (Kitap bölümü) 

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Ar-Ge ve bilgi merkezi” Taşköprü Sarımsak Paneli: Bildiri notları. Kastamonu: T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2013. S.21-26. .(Bildiri)  

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Kent bilgi merkezi. III. Bingöl Sempozyumu. Bingöl: Üniversite, 2013. 353-364.(Bildiri) 

2013
Diğer Yayınlar

Library, Policy and Ethics, leibniz, 2013. (Bildiri) 

2013
Diğer Yayınlar

“Arşivci olmak” Arşiv Emektarlarına Armağan. / haz. Nizamettin Oğuz, İshak Keskin İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı, 2013. 297-302. (Kitap bölümü) 

2013
Diğer Yayınlar 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu. Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri. Bodrum 8-11 Mayıs 2012: bildiriler, posterler ve çalıştay raporları / yayına hazırlayanlar Hasan S. Keseroğlu, Sacit Arslantekin.  Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013  
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Değişen dünyada değişmeyen halk kütüphaneleri” 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu. Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri. Bodrum 8-11 Mayıs 2012: bildiriler, posterler ve çalıştay raporları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012. ss. 37-47. .(Bildiri) 

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Güzel kütüphane nedir?” 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu. Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri. Bodrum 8-11 Mayıs 2012: bildiriler, posterler ve çalıştay raporları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013.(Bildiri) 

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Platon’un Theaitetos diyaloğu ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisine Bakmak” Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu: 31 Mayıs – 02 Haziran 2012, Ürgüp Nevşehir . yayına hazırlayanlar Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan, Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012. ss. 339-348. 

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Kastamonu Belleği ve Belgeliği” Kastamonu Üniversitesi Bilim Günleri 2011 / yayına hazırlayan Selda Polat. Kastamonu: Üniversite, 2011, s. 173-180. 

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Köy Enstitülerine okuma ve kütüphane açısından bakmak” Köy Enstitüleri Sempozyumu Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi. 17-18 Nisan 2010. s. 684-698  

2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Bilginin bilgisi: Kütüphane ve bilgibilim bilgi kuramı sorunsalı” Türk Kütüphaneciliği 24:4 (Aralık 2010), s.685-704 

2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Okuma üstüne değişik çağrışımlar”. II. Okul Kütüphaneciliği Konferansı. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 2010. 173-182.  

2010
Diğer Yayınlar

“Danışma Kaynaklarında Nâzım Hikmet” İstanbul’un şairi Nâzım Hikmet hoş geldin / Editör Kıymet Coşkun. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010. s.375-386 (Kitap Bölümü)

2010
Diğer Yayınlar

“Bir kütüphane niçin kurulur? 125 Yaşındaki Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne bakmak” Beyazıt Devlet Kütüphanesi 125 yaşında / hazırlayan Süheyla Şentürk, Volkan Gülgeç.  İstanbul: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 2010. s.146-153  (Kitap Bölümü)

2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TKD İstanbul Şubesi’nde 1980 ve 1990’lı Yıllar” Türk Kütüphaneciliği 23 (2009):4  

2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Bilgi  ve Belge yönetimi etiği ve Türkiye’de durum” 1. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim 25-26 Mayıs 2006. İstanbul / Yayına Hazırlayanlar Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007. s.171-183  
2007
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Türkiye’de Halk Kütüphanesi”[ RUSÇA]  Kirgiz tili Jana Adabiyatı No. 10 (2006) s.183-189
2006
Diğer Yayınlar “Türkiye’de sayısal ortamda bilgiye erişimin bulanıklığı üstüne bir deneme”. Leman Şenalp’e armağan. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 2006. s.151-157  
2006
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  “Libraries in village Instituts” Interkulturell und Global 2005 (Almanya)
2005
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 “Mobile Library Service on Ass” Bookmobile and Outreach Services. V.8:5 (2005), s.57-66
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Köy Enstitülerinde Okuma ve Kütüphane” Türk Kütüphaneciliği 19(Mart 2005): 1, s.25-40.  
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 “Kütüphanenin tözü: Tarih öncesi bilgi Türk Kütüphaneciliği 19(Eylül 2005): 3, s  

2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Mentality of Librarianship of The Turkish Republic : 1923-1980 International Library ProgressVol.25,(June 2005.)  
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Cumhuriyet dönemi Türk kütüphaneciliği zihniyeti” V. Türk Kültürü kongeresi, 17-21 Aralık 2002. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2005, 15-26. 
2005
Diğer Yayınlar  “Bergama Kütüphanesi’ni Yeniden Kurmak ya da Anadolu uygarlıklarının Evrensel Rom’unu Oluşturmak” Nail Bayraktara’a Armağan. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005. s.135-142  
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 “Türkiye’de Siyasal İşleyişin Halk Kütüphaneleri Etkisi Üzerine Bir Deneme” Türk Kütüphaneciliği 18(Eylül 2004): 3, s.301-310.  

2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Okul kütüphane ilişkisinde öğretmenin yeri” I. Ulusal Okul Kütüphaneler Konferansı: Bildiriler / yayına hazırlayan Ayşe Yüksel. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2004. s.67-86 

2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 “Halk kütüphanelerinin iş yaşamı ve ekonomiye destekleri” Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: Pulman-XT Türkiye Ulusal Toplantısı / hazırlayan Bülent Yılmaz. Ankara: Ankos, TKD, 2003, s.46-50 

2003
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Halk kütüphanesi: çocuklar ve okullarla ilişkisi” Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: Pulman-XT Türkiye Ulusal Toplantısı / hazırlayan Bülent Yılmaz. Ankara: Ankos, TKD, 2003, s.32-37 
2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Okur gözüyle TKDB (1952-1986) TK (1987-2001) dergisinin 50 yılı Türk Kütüphaneciliği 16(Eylül 2002): 3, s.217-236

2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "İstanbul Üniversitesi Yabancı Süreli yayınlar Toplu Kataloğu" Türk Kütüphaneciliği 17(Mart 2002): 1, s.43-54
2002
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Küreselleşme mi yerel kalış mı? Kütüphanecilik ahlakı açısından bir irdeleme”21. Yüzyıla girerken Enformasyon Olgusu. Yay. Haz. Tülay Fenerci, Oya Gürdal. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. 131-141 
2001
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

"Türkiye'de kütüphane kültürü" Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi. İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2000. s. 90-97

2000
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

"Teknoloji ve kütüphane" 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphaneleri  Edirne: TKD Edirne Şubesi, 1999

1999
Diğer Yayınlar

 “Yayıncılık Ahlakı ve Derleme SorunuTürkiye kitap-kaset-kırtasiye kataloğu, (Mayıs-Haziran 1997): 91, s.ıx-x.

1997
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

"Ulusal kütüphane ve kataloglama politikası" 50. Kuruluş yılında  Ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi : Sempozyum Ankara: Milli Kütüphane, 1996., 111-117

1996
Diğer Yayınlar

“Hoşgörü, düşünce özgürlüğü ve kütüphaneler” Bilgi Edinme Özgürlüğü / yayına hazırlayanlar Yaşar Tonta, Ahmet Çelik. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. s.14-21 (Kitap Bölümü)

1996
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Kataloglama kuralları’nın eleştirisi üzerine” Türk kütüphaneciliği, 9(1995)2, s. 148-169

1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Kataloglama Politikası” Kütüphanecilik dergisi : belge bilgi kütüphane araştırmaları, 3(1992), s. 135-174. (Aynur Dursun ile birlikte)

1992
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Çizgisel belgeler” Kütüphanecilik Dergisi : Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, 3(1992), s. 95-116
1992
Diğer Yayınlar

 “Halk Kütüphanelerinin Ortaya Çıkışı” Kuruluşunun 50. yılında Hatay İl Halk kütüphanesi, haz. Bülent Nakip, Antakya : Türk Kütüphaneciler Derneği Hatay Şubesi, 1991, s. 103-112. (Kitap bölümü)

1991
Diğer Yayınlar “Kütüphanelerin Amaçları-Erekleri ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi” Prof. Dr. Osman Ersoy’a armağan, Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990, s. 90-100 (Kitap bölümü)
1990
Diğer Yayınlar “Açıklamalı felsefe yayınları kaynakçası : Hegel” Felsefe, Ocak (1990), s. 192-193
1990
Diğer Yayınlar “Açıklamalı felsefe yayınları kaynakçası : 1928-1984: GFelsefe, (Ocak 1989), s. 180-183
1989
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Türkiye’de Katalog ve Kataloglamanın Tarihçesi” Kütüphanecilik dergisi : belge bilgi kütüphane araştırmaları, 1(1987), s. 163-178
1987
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim elemanlarının yayınları ile doktora-doçentlik-profesörlük çalışmaları- bitirme tezleri, 1967-1984” Kütüphanecilik dergisi : belge bilgi kütüphane araştırmaları, 1(1987), s. 187-218.

1987
Diğer Yayınlar

“Açıklamalı felsefe yayınları kaynakçası : 1928-1984: F” Felsefe, (Eylül 1987), s. 164-178.

1987
Diğer Yayınlar

“Açıklamalı felsefe yayınları kaynakçası : 1928-1984: EFelsefe, (Mayıs 1987), s.155-172.

1987
Diğer Yayınlar

“Açıklamalı felsefe yayınları kaynakçası : 1928-1984: C-D” Felsefe, (Kasım 1986), s. 176-190.

1986
Diğer Yayınlar “Açıklamalı felsefe yayınları kaynakçası : 1928-1984: BFelsefe, (Eylül 1986), s. 155-169
1986
Diğer Yayınlar

“Açıklamalı felsefe yayınları kaynakçası : 1928-1984: AFelsefe, (Haziran 1986), s. 16.

1986
Diğer Yayınlar

“Cumhuriyet’ten günümüze çeviri üzerine yazıların açıklamalı kaynakçası” (Serdar Gökalp ile birlikte) Dün ve bugün çeviri, 2(1985), s. 199-228.

1985
Diğer Yayınlar

“Yaşar Kemal Kaynakçası” Yazko edebiyat, 5(Ocak 1983), s. 150-152.

1983
Diğer Yayınlar

“Halkbilgisi-halk edebiyatı seçmeli kaynakçası” Yazko, Edebiyat (1983), s. 149-152.

1983


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr