DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
fadime@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
83.75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
2016
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmeniği Bölümü
2010
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü
2007
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2018
2019
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2017
Arş. Gör. Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü
2010
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
6
0
0
13
0
21
2016
0
0
2
0
0
1
0
3
2017
1
0
2
0
2
1
0
6
2018
1
1
5
1
0
0
0
8
2019
0
5
2
2
1
0
0
10
2020
3
2
0
1
0
0
0
6
T O P L A M
5
10
17
4
3
15
0
54

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusoy, F. (2020). Prospective early childhood and elementary school mathematics teachers’ concept images and concept definitions of triangles, International Journal of Science and Mathematics Education, 1-22, 10.1007/s10763-020-10105-6
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusoy, F. (2020). Prospective mathematics teachers' skills of attending, interpreting and responding to content-specific characteristics of mathematics instruction in classroom videos, Teaching and Teacher Education, 94, https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103103
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusoy, F.,& Çakıroğlu, E. (2020). Exploring prospective teachers’ noticing of students' understanding through micro-case videos. Journal of Mathematics Teacher Education. https://doi.org/10.1007/s10857-020-09457-1
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F. (2020). Öğretmen adaylarının iki niceliğin eş zamanlı değişimini içeren dinamik fonksiyonel durumlar için oluşturdukları grafik temsilleri, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 9-35.
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F. & Incikabı, L. (2020). Middle school teachers’ use of textbooks in instruction of mathematics. International Journal for Mathematics Teaching and Learning
2020
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ulusoy, F. (2020). Micro-case videos: A proposal for purposeful video design to enhance prospective teachers’ noticing of student thinking. In Handbook of Research on Innovative Pedagogies and Best Practices in Teacher Education.
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı L., & Ulusoy, F. (2019). Gender bias and stereotypes in Australian, Singaporean and Turkish mathematics textbooks. Turkish Journal of Education, 8(4), 276−295. DOI: 10.19128/turje.581802
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F. (2019). Early-years prospective teachers’ definitions, examples and non-examples of cylinder and prism. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 20(2), 149–169.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F. (2019). Matematik öğretmen adaylarının pergel-cetvel ve dinamik geometri yazılımı kullanarak yaptıkları geometrik inşalar. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi,10(2), 336–372. 
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F. (2019). Serious obstacles hindering middle school students’ understanding of integer exponents, International Journal of Research in Education and Science, 5(1), 52-69.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusoy, F. & Argün, Z. (2019). Secondary school students’ representations for solving geometric word problems in different clinical ınterviews. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 7(1), 73-92, DOI:10.18404/ijemst.328341

2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F. (2019). Sezgisel olmayan örneklerin ve örnek olmayanların tanımlamadaki gücü: Öğretmen adaylarının değişen silindir ve prizma tanımları. Paper presented at Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara University, Ankara.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F. (2019). Öğretmen adaylarının iki niceliğin eş zamanlı değişimini içeren durumlar için oluşturdukları grafiksel temsiller, Paper presented at Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara University, Ankara. 
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ulusoy, F. (2019). Geometri. In B. Durmaz (Ed.). Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi (pp. 197-226). Ankara: Pegem Akademi.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ulusoy, F. & İncikabı, L. (2019). Incorporating Representation-Based Instruction into Mathematics Teaching: Engaging Middle Schoolers with Multiple Representations of Adding Fractions, In J. Keengwe & R. Byamukama (Eds.) Handbook of Research on Promoting Higher-Order Skills and Global Competencies in Life and Work. (pp.311-336), DOI: 10.4018/978-1-5225-6331-0.

2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F. & Girit-Yıldız, D. (2019). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının sahip oldukları matematik tarihi bilgileri ile ilgili değişen algıları: Pedagojik deneyimlerin rolü, Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2729-2746. doi:10.24106/kefdergi.3736
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2018). Using video cases and small-scale research projects to explore prospective mathematics teachers’ noticing of student thinking. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education [SSCI-Social Sciences Citation Index]
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F. & Kepceoğlu, İ. (2018).The contextual and cognitive structure of prospective middle school mathematics teachers' problems in semi-structured problem-posing context, Journal of Kırşehir Educational Faculty, 19(3), 1910-1936
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Girit, D. & Ulusoy, F. (2018). Prospective middle school mathematics teachers’
perceptions about using of history of mathematics in mathematics education. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kepçeoğlu, İ., Ulusoy, F. & İncikabı, L. (2018, June). Problem types of fractions in textbooks of Turkey, Australia and Singapore. Paper presented at International Congresses on Education, İstanbul, Turkey.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kepçeoğlu, İ., Ulusoy, F. & İncikabı, L. (2018, June). Multiple representations of fractions in mathematics textbooks of Turkey, Australia and Singapore. Paper presented at International Congresses on Education, İstanbul, Turkey.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F., Kepçeoğlu, İ. & Kaya, Z.B. (2018, June). The Nature of Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Contextual Problems about Linear Graphs. Paper presented at International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F., Kepçeoğlu, İ. & Kaya, Z.B. (2018, June). Cognitive and Contextual Structure of Prospective Teachers’ Mathematical Problems in the Context of Problem Posing. Paper presented at International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ulusoy, F. (2018). Öğrenciden Öğrenmek: Öğretmen Eğitiminde Öğrenci Odaklı Kısa Videolar. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Yemen-Karpuzcu, S., Ulusoy, F., & Işıksal-Bostan, M. (2017). Prospective middle school mathematics teachers’ covariational reasoning for interpreting dynamic events during peer interactions. International Journal of Science and Mathematics Education. 15(1), 89-108. [SSCI-Social Sciences Citation Index]

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Girit, D. & Ulusoy, F. (2017, May). Middle school teachers’ mathematical knowledge within the practices for teaching exponents: A Multiple Case Study. Paper will be presented at International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Turkey.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F. (2017, May). Prospective teachers learn to notice student thinking via micro-case videos: The cases of parallelism and perpendicularity. Paper will be presented at IVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Pamukkale University, Denizli.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırı özelleme ve aşırı genelleme. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi.17(1), 457-475.

2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırı özelleme ve aşırı genelleme. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi.17(1), 457-475. 

2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2017, Mayıs). Durum temelli yaklaşımla öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi: Üslü sayılar örneği. Paper will be presented at Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3 (TURKBİLMAT 3). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F., & Çakıroğlu, E. (2016). Prospective teachers’ personal and instructional definitions for quadrilaterals as a lens of their mathematical and didactical considerations. Paper presented at the meeting of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME-13), Hamburg, Germany.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F. (2016). The role of learners’ example spaces in example generation and determination of two parallel and perpendicular line segments. In Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (Eds.). Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, pp. 299–306. Szeged, Hungary: PME.
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2016, Eylül). Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt ederken kullandıkları yaklaşımlar. Paper presented at XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XII. UFBMEK). Trabzon, Turkey.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2015). A meta-classification for students’ selections of quadrilaterals: the case of trapezoid. In K. Krainer, & N. Vondrová (Eds.), Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME-9) (pp. 598-607). Charles University in Prague: Faculty of Education and ERME.

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İnan, M., Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2015, Mayıs). Ortaokul öğrencilerinin üçgende yükseklik ile ilgili sahip oldukları kavram imajları. Poster presented at Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 (TURKBİLMAT 2). Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gülden, B., Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2015, Mayıs). 7. sınıf öğrencilerinin simetri kavramı hakkındaki bilgileri. Poster presented at Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 (TURKBİLMAT 2). Adıyaman Üniversitesi, Türkiye.

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çatman, E., Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2015, Mayıs).  6. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar hakkındaki düşünüşleri. Poster presented at Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 (TURKBİLMAT 2). Adıyaman Üniversitesi, Türkiye.

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çakıroğlu E. & Ulusoy, F. (2015, Mayıs). İlköğretim matematik eğitiminde işlem akıcılığı. Poster presented at Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 (TURKBİLMAT 2). Adıyaman Üniversitesi, Türkiye.

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Başer, E. E., Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2015, Mayıs).  Üslü sayılarda kavramsal ve işlemsel bilgi arasındaki kopukluklar: bir durum çalışması.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2. Adıyaman Üniversitesi, Türkiye. [Best Poster Award]

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ayhan, Z., Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2015, Mayıs). Çarpan-kat kavramından ebob-ekok kavramlarına giden yolda ortaokul öğrencilerinin sahip olduğu bilgiler ve yanılgılar.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 (TURKBİLMAT 2). Adıyaman Üniversitesi, Türkiye.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çakıroğlu, E. & Ulusoy, F. (2015, Mayıs). Öğretmen adaylarının küçük ölçekli araştırma projeleri yoluyla öğrenci düşünüşlerini incelemesi: örnek bir ders uygulaması. Paper presented at Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2 (TURKBİLMAT 2). Adıyaman Üniversitesi, Türkiye.

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2014, Eylül). Ortaokul matematiğinde paralellik ve diklik kavramları: öğrencilerin sahip olduğu imgeler ve yaşadığı yanılgılar. In P. Fettahlıoğlu vd. (Ed.) XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XI. UFBMEK) Bildiri Özetleri Kitapçığı. (s.1121-1123). Adana, Türkiye.

2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusoy, F. (2013). An investigation of the concept of variable in Turkish elementary mathematics teachers’ guidebooks. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(1), 139-149. [EBSCO]

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy, F., & Çakıroğlu, E. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin histogram kavramı ile ilgili kavrayışları ve bu kavramın öğretim süreçlerinde yaşadıkları sorunlar, İlköğretim Online, 12(4), 1141-1156. [EBSCO]
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2013, April). An investigation of the concept of variable in Turkish elementary mathematics teachers’ guidebooks. Paper presented at 4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya- Turkey. Abstract retrieved from http://iconte.org/FileUpload/ks59689/File/7._iconte_bildiri_ozetleriii.pdf

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yemen-Karpuzcu, S., Ulusoy, F., & Işıksal, M. (2013, July). A case study on pre-service mathematics teachers’ covariational reasoning ın peer learning. In A.M. Lindmeier & A. Heinze (Ed.), Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 37) (Vol. 5, pp. 200), Kiel, Germany: PME.

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2013, Mayıs). Altıncı sınıf öğrencilerinin iki doğrunun birbirine paralel veya dik olma durumlarına ilişkin sahip oldukları kavrayışlar. 12. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri Kitapçığı, (s. 55-58). Ankara, Türkiye: Milli Eğitim Bakanlığı.

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2012, September). 8th grade students’ algebraic thinking processes based on different meanings of variable. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain. Abstract retrieved from http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/6/contribution/16732/

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2012, September). Using history of mathematics in learning and teaching of the concept of variable. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain. Abstract retrieved from http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/6/contribution/16735/

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F., & Çakıroğlu, E. (2012, Haziran). İlköğretim Matematiğinde Histogram ve Öğretimi: Öğretmenlerin Algıları, Kavrayışları Ve Sorunları. In M. Şahin vd. (Ed.) X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK) Bildiri Özetleri. (s.416). Niğde, Türkiye: Pegem Akademi.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy, F., & Argün, Z. (2012, Haziran). 11. sınıf öğrencilerinin çokgenlerle ilgili muhakeme süreçlerinde ürettikleri temsiller arasında kurdukları etkileşimler. In M. Şahin vd. (Ed.) X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK) Bildiri Özetleri. (s.469). Niğde, Türkiye: Pegem Akademi.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yemen-Karpuzcu, S., Ulusoy, F. & Işıksal, M. (2012, Haziran). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik cisimler ile yükseklik-hacim grafiklerini yorumlamaları üzerine bir çalışma. In M. Şahin vd. (Ed.) X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK) Bildiri Özetleri. (s.342). Niğde, Türkiye: Pegem Akademi.

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusoy, F. (2012, Eylül). 11. sınıf öğrencilerin farklı temsil türlerinde örüntü genelleme becerileri. Uygulamalı Eğitim Kongresi,(s.182-183).Ankara, Turkey: Milli Eğitim Bakanlığı.

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bayık (Ulusoy), F., & Argün, Z. (2011, July).The effects of eleventh grade students’ geometric reasoning processes on their representations. In B. Ubuz (Ed.). Proceedings of the 35 the Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 35) (Vol. 2, pp.259), Ankara, Turkey: PME.

2011
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
2
0
0
0
0
0
0
2
2016
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
2
0
0
0
0
0
2
2019
0
2
0
0
0
0
0
2
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
6
0
0
0
0
0
8

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı PME 40PME 40Hungary
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı XI. UFBMEK Matematik Eğitimi KongresiAdana
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak
Üst Düzey Düşünme Becerilerini Ölçen Matematiksel Problemler Nelerdir ve Derslerde Nasıl Kullanılır?
Üst Düzey Düşünme Becerilerini Ölçen Matematiksel Problemler Nelerdir ve Derslerde Nasıl Kullanılır?Ankara
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak
Sınıf İçi Söylemlerin Zenginleştirilmesi Yoluyla Beceri Temelli Öğretim Yaklaşımının Geliştirilmesi
Sınıf İçi Söylemlerin Zenginleştirilmesi Yoluyla Beceri Temelli Öğretim Yaklaşımının GeliştirilmesiAnkara
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak ABİDE 2016 Raporu Değerlendirme Çalıştayı, [Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması], 17 Mart 2018, Ankara, Türkiye.ABİDE 2016 Raporu Değerlendirme ÇalıştayıAnkara, Türkiye
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi- Matematik ve Mühendislik Yaz OkuluÜstün yetenekli öğrencilerin matematiksel modelleme becerileri ve temsil geçişlerinin incelenmesi hedeflenmiştir.Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Matematik Sorularının Matematiksel Yeterliklerinin Belirlenmesi, [115K531 No’lu TÜBİTAK Projesi] 115K531 No’lu TÜBİTAK Projesiİzmir
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak ABİDE-MEBBeceri tanımlamaAnkara
2016
PATENT BİLGİLERİ
YılPatentFaydalı ModelEndüstriyel TasarımT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2016
0
2
0
2
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
0
2

Patent TürüAçıklamaTarih
Faydalı Model Kalbiye Tansel Yayın Ödülü
2016
Faydalı Model ODTÜ Yılın Tezi Ödülü
2016
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2019
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Yeterliliklerinin Geliştirilmesi
2018
2019
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Kesirler ve kesirlerde işlemler konularının ders kitaplarında öğretimi üzerine bir karşılaştırma: Türkiye, ABD, Avusturalya, Singapur ve Güney Kore örnekleri
2017
2018
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Bölümü Developing Prospective Mathematics Teachers’ Knowledge for Teaching Quadrilaterals through Video Case-based Learning Environment (ODTÜ Yılın Tezi Ödülü ve Kalbiye Tansel Yayın Ödülü)
2011
2016
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği 11. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Problemlerle İlgili Oluşturdukları Dış Temsillerle İç Temsiller Arasındaki Etkileşimler 
2007
2010
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
1
0
1
2019
0
0
0
0
0
1
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
2
0
2

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Küçükoğlu, U. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bağlamında Hazırladıkları Dijital Öyküler Üzerine Bir Araştırma: Matematik Nasıl Doğmuştur?, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesi

Danışman: Lütfi İncikabı
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
İnan, M. (2018). 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin ve Matematiksel Modellemeye Karşı Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Danışman: Makbule Gözde Didiş Kabar
2018
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2017-2018
Güz
Lisans İstatistik ve olasılık I
2
2
3
40
2017-2018
Güz
Lisans Matematikte Aktif Öğrenme
3
0
3
28
2017-2018
Güz
Lisans Genel Matematik
4
2
5
80
2017-2018
Güz
Lisans Analitik Geometri I
3
0
3
75
2017-2018
Bahar
Lisans Analitik Geometri II
3
0
3
75
2017-2018
Bahar
Lisans İstatistik ve Olasılık II
2
2
3
40
2017-2018
Bahar
Lisans Matematikte Problem Kurma
3
0
3
31
2017-2018
Bahar
Lisans Geometri
3
0
3
80
2016-2017
Güz
Lisans Kavram Bilgisi ve Kavram Yanılgıları
3
0
3
24
2016-2017
Güz
Lisans Okul Öncesinde Matematik Eğitimi
3
0
3
83


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr