DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662804130
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
filiz.ozel@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği
2014
Lisans Türkiye Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
2007
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
2015
Arş. Gör. Türkiye Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği
2010
2014
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
4
0
7
6
7
26
2017
0
0
3
1
0
0
3
7
2018
0
0
3
0
1
0
2
6
2019
0
0
0
1
0
0
1
2
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
10
2
8
6
13
41

Eser TürüAçıklamaTarih
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Özel F. Malign Melanom ve Bakım Yönetimi. Olgularla İç Hastalıkları Hemşireliği. Editör: Çıray Gündüzoğlu, Özer S.,2019. 
2019
Diğer Yayınlar Bir Bilene Soralım: Vaka Yönetimi: 20. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2019, Antalya.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Cafer B, Tokem Y, Özel F. Romatoid Artritli Bireylerde Öz Bakım Davranışları Ölçeği’’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği Çalışması. I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karaveli Çakır S, Özel F. Yeni Mezun Hemşirelerin Basınç Yarasını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumları. I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özel F, Karaveli Çakır S, Berber A. İnhalasyon Tekniklerinin Kullanımına Yönelik Görsel Eğitimin Katkısı. I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya.
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özel F, Çıray Gündüzoğlu N, Durmaz Akyol A. KOAH ve Astımlı Hastaların İnhalasyon Cihazlarını Kullanma Becerileri ve Memnuniyet Durumları. ACU Sağlık Bil Derg., 2018; 9(3): 266-271.
2018
Diğer Yayınlar Behçet Olgusuna Yaklaşım: I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya.
2018
Diğer Yayınlar Hemşirelik Mesleğinin Görünen ve Görünmeyen Yüzü: XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi, 28-30 Eylül 2018, Bodrum.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ünlütürk Ş, Sarı B, Kocaçolak G, Özel F. Teknolojinin Hemşirelik Mesleğine Yansımaları. I.Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-16 Nisan 2017, İzmir.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özkara HC, Delikanlı B, Berber MA, Özel F. Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Algıları. I.Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-16 Nisan 2017, İzmir.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Delikanlı B, Özkara HC, Ayrancı A, Özel F. Bireylerin Hemşirelik Mesleğinden Beklentileri: Fenomenolojik Bir Araştırma. I.Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-16 Nisan 2017, İzmir.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Özel F. Yoğun Bakımda Hasta ve Aile Eğitimi. Yoğun Bakım Hemşireliği. Editör: Durmaz Akyol A. İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017: 367-379.
2017
Diğer Yayınlar Özel Dal Hemşireliği-Alandan Deneyimler: Hemşirelikte Profesyonelleşme Sempozyumu, 27 Nisan 2017, Amasya.
2017
Diğer Yayınlar Karbonhidrat Sayımına Hemşire Yaklaşımı: Karbonhidrat Sayımı Eğitimi, 16 Mart 2017, Kastamonu.
2017
Diğer Yayınlar Polifarmasi ve Yönetimi: XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Başbakkal Z, Didişen N, Özel F, Öztürk R, Öztürk R, Karaman E, Altınbaş Y, Ekitli GB, Bayraktar D, Sezer H, Çamveren H, Sevgili S. İlköğretim Üçüncü Ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Verilen Atık Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Sağlıkla Dergisi, 2016: 53-55.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özel F, Türeyen A. Rahatsız Edici Semptomlar Teorisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016; 32 (2):107-118.
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hizal A, Çalık E, Özel F. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hastanede İlk Uygulama Deneyimleri. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.
2016
Diğer Yayınlar Romatoloji Hemşireliği ve Bilimsel Araştırmalar: XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 24-30 Ekim 2016, Antalya.
2016
Diğer Yayınlar Multiple Miyelomlu Hastalarda Bakım Süreci: 5. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, 07-09 Ekim 2016, Ankara.
2016
Diğer Yayınlar Systemic Lupus Erythematosus and Nursing Management: World Congress Nursing& Healthcare, 18-20 April 2016, Dubai, UAE.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özel F, Argon G. The Effects of Fatigue and Pain on Daily Life Activities in Systemic Lupus Erythematosus. Ağrı Dergisi, 2015; 27(4): 181–189.
2015
Diğer Yayınlar Behçet disease and nursing care: 4th International Conference on Nursing and Healthcare, 5-7 October 2015, San Francisco.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özel F, Yıldırım Y, Fadıloğlu F. Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Yönetimi. Ağrı Dergisi, 2014; 26 (2): 57-64. 
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özel F, Özer S. Ankilozan Spondilitte Bakım Yönetimi, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2014; 3(2): 16-21.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özel F, Durmaz Akyol A. Ethical Dilemmas in Critical Care: Review. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2014; 6(1): 38-45.
2014
Diğer Yayınlar Olgu Sunumları-Behçet, III. Ulusal Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım 2014, Antalya.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özel F, Sarper Can B, Tokem Y. Care of Patient with Rheumatoid Arthritis According to Levine Conservation Model.1st International Conference for Rheumatology Nurses, 10-12 October 2013, Rotterdam, Holland. 
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdem İ, Artık E, Özel F, Akyol A. Hemşirelik Öğrencilerinde Karar Verme Stilleri 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Artık E, Erdem İ, Özel F, Akyol A. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Eleştirel Düşünme Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya.
2013
Diğer Yayınlar Biyolojik Ajanlar Uygulama Talimatları Kineret (Anakinra). Konuşmacı, II. Ulusal Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 11-13 Eylül 2013, Çeşme-İzmir.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  Akyol A, Özel F, Sözen E, Geresinli D. Hematoloji Hemşirelerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Çalışma Koşullarının İncelenmesi. 3. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 16-18 Mayıs 2012, İstanbul.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özel F, Akyol A. Intensive Care and Ethical Dilemmas. 4th EfCCNa Congress&FSAIO Spring Congress, 24-26 March 2011, Copenhagen, Denmark.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tokem Y, Özel F. Skleroderma ve Hemşirelik Bakımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2011; 27(2): 69-77.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özel F, Durmaz Akyol A, Sağıt B. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları ile İlişkili Görüş ve Düşüncelerinin İncelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2011; 15(2): 51-60.
2011
Diğer Yayınlar Acil Serviste Ağrı Yönetimi: Acil Serviste Ağrı Tanılaması, Protokoller, Ağrı Yönetiminde Problemler ve Engeller. Konuşmacı, 1. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 30 Eylül-2 Ekim 2011, Kuşadası-Aydın.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Samancıoğlu S, Özel F, Esen A. Orem’in Öz Bakım Teorisine Göre Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastanın Bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2010; 5(15): 85-101.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bulantekin Ö, Özel F, Beyter A, Koyuncu A, Koska Ş, Ayvalık E. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Arkadaşlarından Aldıkları Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Nisan 2010, Fethiye-Muğla.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özel F, Samancıoğlu S, Esen A. Triage Types: Which is effective? Which is useful?. 1st International Congress on Nursing Education, Research&Practice, 15-17 October 2009, Thessaloniki, Greece.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Samancıoğlu S, Özel F, Esen A. Triage in Emergency Department. 1st International Congress on Nursing Education, Research&Practice, 15-17 October 2009, Thessaloniki, Greece.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Samancıoğlu S, Özel F, Esen A. Orem ve Bandura Bileşkesinde SLE Olgusuna Bakım. 11. İç Hastalıkları Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Belek-Antalya.
2009
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
1
1
2
4
2017
1
1
1
3
2018
3
1
0
4
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
T O P L A M
5
3
3
11

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Prescription Opioid Analgesic Use and Mortality in Systemic Lupus ErythematosusThe Effects of Fatigue and Pain on Daily Life Activities in Systemic Lupus Erythematosus
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Fatigue of systemic lupus erythematosus in China: contributors and effects on the quality of lifeThe Effects of Fatigue and Pain on Daily Life Activities in Systemic Lupus Erythematosus
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Increased flexibility, pain reduction and unaltered levels of IL10 and CD11b + lymphocytes in patients with systemic lupus erythematosus were associated with kinesiotherapyThe Effects of Fatigue and Pain on Daily Life Activities in Systemic Lupus Erythematosus
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Patient Reported Outcome Measures in Rheumatic DiseasesThe Effects of Fatigue and Pain on Daily Life Activities in Systemic Lupus Erythematosus
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The frequency and reasons for the use of analgesic drugs in patients aged 65 years or older; an experience of family medicine unit Özel F, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı yönetimi. Ağrı 2014;26(2):57-64. 
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Coping with the pain of elderly pain patients: Nursing approachHuzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Yönetimi
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkiye’de kronik hastalık yönetiminde hemşirelik modellerinin kullanımı: sistematik derlemeOrem’in Öz Bakım  Teorisine Göre Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastanın Bakımı
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Pain in Autoimmune DisordersThe Effects of Fatigue and Pain on Daily Life Activities in Systemic Lupus Erythematosus
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı kontrolünde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesiHuzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Yönetimi
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kemoterapi Uygulanan Kanserli Hastalarda Özbakımın DeğerlendirilmesiOrem’in Öz Bakım  Teorisine Göre Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastanın Bakımı
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Birden Fazla Kronik Hastalığı Olan Bir Çocuğa Orem Öz Bakim Yetersizliği Teorisine Göre Hemşirelik Bakımı Verilmesi: Bir Olgu SunumuOrem’in Öz Bakım  Teorisine Göre Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastanın Bakımı
2014
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
1
14
0
0
0
0
0
15
2017
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
3
0
0
0
0
0
3
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
18
0
0
0
0
0
19

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım KursMobilization and Transfer TechniquesNew York
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Sistematik Derleme KursuSistematik Derleme KursuKonya
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Güç Analizi KursuGüç Analizi Kursuİzmir
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Meta-Analiz KursuMeta-Analiz Kursuİzmir
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Temel İş Sağlığı ve Güvenliği EğitimiTemel İş Sağlığı ve Güvenliği EğitimiKastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım AR-GE Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama EğitimiAR-GE Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama EğitimiKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası EğitimiDeney Hayvanları Kullanım Sertifikası EğitimiAnkara Üniversitesi
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Nvivo 10 Programı Tanıtımı ve Uygulamaları EğitimiBilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Nvivo 10 Programı Tanıtımı ve Uygulamaları EğitimiAnkara
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu IIEvde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu IIİzmir
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Göğüs Hastalıkları Hemşireliği KursuGöğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursuİzmir
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Niteliksel Araştırma: Veri Analizi ve Raporlama KursuNiteliksel Araştırma: Veri Analizi ve Raporlama Kursuİstanbul
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Niteliksel Araştırma: Tasarım ve Veri Oluşturma KursuNiteliksel Araştırma: Tasarım ve Veri Oluşturma Kursuİstanbul
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Temel İstatistik KursuTemel İstatistik KursuAnkara
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Evde Bakım Hemşireliği KursuEvde Bakım Hemşireliği Kursuİzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Nitel ve Nicel Çalışmalarda Yazım ve Yayın SüreciNitel ve Nicel Çalışmalarda Yazım ve Yayın Süreciİzmr
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırmalar KursuSağlık Bilimlerinde Nitel Araştırmalar KursuKayseri
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi EğitimiISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimiİzmir
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel EğitimiTS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimiİzmir
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Nitel Araştırma Yöntem ve TeknikleriNitel Araştırma Yöntem ve Teknikleriİzmir
2008
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
0
0
0
0
1
3
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
4
0
0
0
0
1
5

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü İnhalasyon Tekniklerinin Kullanımına Yönelik Görsel Eğitimin Katkısı. Kastamonu Üniversitesi.
2017
2018
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Kullanılan iki Farklı Değerlendirme Yönteminin Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi.
2015
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Hemşirelerin Kan Transfüzyona Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi.
2013
2016
Diğer Projeler [DGRP] Yardımcı Araştırmacı Behçet Hastalığı Semptom Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Karma Metod Çalışması. Ege Üniversitesi.
2012
2014
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Behçet Hastalığı Semptom Değerlendirme Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Karma Metod Çalışması
2010
2014
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Nuray Demiralp Vardiyalı Çalışanlarda Metabolik Sendrom Ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
2019
2020
Yüksek Lisans İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Berna Cafer Romatoid artritli bireylerde öz bakım davranışları ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği
2016
2018
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Onkoloji Hemşireliği Derneği-Üye
2018
ÖHDER Kastamonu Temsilciliği
2015
Romatoloji Hemşireleri Derneği-Üye
2013
Acil Hemşireleri Derneği-Üye
2013
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2019-2020
Güz
Lisans Diyaliz Hemşireliği
2
0
3
50
2019-2020
Güz
Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
6
12
15
135
2019-2020
Bahar
Lisans Geriatri Hemşireliği
2
2
3
50
2019-2020
Bahar
Lisans Diyabet Hemşireliği
2
0
2
50
2019-2020
Bahar
Lisans Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
2
0
3
100
2018-2019
Güz
Lisans Diyaliz Hemşireliği
2
0
3
50
2018-2019
Güz
Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
6
12
15
110
2018-2019
Bahar
Lisans Geriatri Hemşireliği
2
2
3
50
2018-2019
Bahar
Lisans Evde Bakım Hemşireliği
2
2
3
50
2018-2019
Bahar
Lisans Acil Hemşireliği
2
0
2
50
2018-2019
Bahar
Lisans Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
2
0
3
100
2017-2018
Güz
Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
6
12
15
110
2017-2018
Bahar
Lisans Geriatri Hemşireliği
2
2
3
50
2017-2018
Bahar
Lisans Evde Bakım Hemşireliği
2
2
3
50
2017-2018
Bahar
Lisans Acil Hemşireliği
2
0
2
50
2017-2018
Bahar
Lisans Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
2
0
3
100
2016-2017
Güz
Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
6
12
15
110
2016-2017
Bahar
Lisans Geriatri Hemşireliği
2
2
3
50
2016-2017
Bahar
Lisans Evde Bakım Hemşireliği
2
2
3
50
2016-2017
Bahar
Lisans Acil Hemşireliği
2
0
2
50
2016-2017
Bahar
Lisans Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
2
0
3
100
2015-2016
Güz
Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
6
12
15
100
2015-2016
Bahar
Lisans Acil Hemşireliği
2
0
2
50
2015-2016
Bahar
Lisans Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
2
0
3
100
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
İç Hastalıkları Hemşireliği
Romatoloji Hemşireliği
Acil Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr