DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamo0nu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
KASTAMONU
Ev Adresi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sümbül Sok. Durukent Sitesi C Blok D:15
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662804103
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
seldakaraveli@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
seldakaraveli@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
66.25
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik
2015
Yüksek Lisans Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Cerrrahi Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik
2009
Lisans Türkiye Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik
2003
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
2015
Arş. Gör. Türkiye Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2009
2015
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
3
6
0
10
2016
0
0
0
0
2
0
1
3
2017
0
1
0
0
0
1
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
0
1
5
7
1
15

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Orofarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği?nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirliği
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Kullanılan Iki Farklı Değerlendirme Yönteminin Öğrenme Sürecine Etkisinin Incelenmesi
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Doku Örneklerinin Yönetimi
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Birimlerinde Çalışan Hemşirelerinteknolojiye Ilişkin Tutumları

2016
Diğer Yayınlar Mide Kanseri Ve Cerrahi Tedavisi
Ulusal Kitap bölümü
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler  Ameliyathanede Çevre Güvenliği Ameliyathane Hemşireliği  Editör: Meryen Yavuz van GIERSBERGEN Şenay Kaymakçı 
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karaveli S, Özbayır T, Kahraman A. Stomalı Hastaların Sızıntı İle Baş Etme Yöntemlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014; 30 (2) 18-25 
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karaveli S, Özbayır T, Karacabay K. Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Dönemde Yaşadıkları Deneyimlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 12 (2) 90-96 
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Özbayır T, Karaveli S, Karacabay K Beyin Tümörlü Hastalarda Bakım Verenleri Yükü Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 24 Sayı 2014 ss:399

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karaveli S, Özbayır T, Vatansever Durmuş Ş, “Hiperlipidemiye Bağlı Pankreatit Olgu Sunumu” 11 Türk Hepatopankreatobilier Kongresi 2. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi 
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir Korkmaz F, Yavuz M, Özbayır T, Özşaker E, Karacabay K,Karaveli S, Okgün Alcan A, Altınbaş Y,Şahin Köze B, Aslan A,Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar İle İlgili Beklentilerinin Karşılanma Düzeylerinin Belirlenmesi” 
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karaveli S, Özbayır T. Orem’in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı ve Rektum Kanserinde Hemşirelik Bakımı Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi 2013, Ocak, Şubat, Mart Ek Sayı ss: 277 
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karaveli S, Köşgeroğlu N, Erkal İlhan S. İmplante Port Takılacak Hastaların İşlem Öncesi Bilgilendirilmesinin Anksiyete Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2012; 28(3):51 64
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yavuz M, Karacabay K, Karaveli S,  Kahraman A “Stomalı Hastaların Gaz Çıkışı ve Koku İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi” Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı  
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Taşdemir N, Özbayır T, Karaveli S, Selçuk Arıkan E, Çakın İ. Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinin Açık Ziyaret İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt: 21. Ek Sayı. 2011. ss:280
2011
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
1
2016
0
0
1
1
2017
1
0
1
2
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
3
4

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dayılar H, Oyur G, Kamer E, Sarıçiçek A, Cengiz F, Hacıyanlı M Evaluation of Anxiety Levels of Patients Before Colon Surgery Turk J Colorectal Dis 2017;27:6-10

Karaveli S Özbayır T Karacabay K Kolorektal kanser ameliyatı geçiren hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yaşadıkları deneyimlerin incelenmesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014 17:90-96
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sayar S, Vural F Rektum Kanseri Nedeni İle Kolostomi Açılan Olgunun Roy Uyum Modeline Göre Hemşirelik Bakımı Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017:9 (1)91-98Karaveli S, Özbayır T, Karacabay K Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Dönemde Yaşadıkları Deneyimlerin İncelenmesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;17 (2). 90-96
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Vural F, Sütsünbüloğlu E, Şelimen D Literatür İnceleme: Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili Turk J Colorektal Dis 2016; 26:59-70Karaveli S Ameliyat Öncesi Stoma Yeri İşaretlemenin Erken Dönem Stoma Komplikasyonlarına ve Yaşam Kalitesine EtkisiDoktora Tezi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İzmir 2014
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gülay Çelik Oyur Yangın Güvenliği Türkiye Klinikleri J Surg nURS_sPECİALS 2016;2(2):68-77Karaveli S Yangın Güvenliği Yavuz Van Giersbergen M, Kaymakçı Ş Editörler. Ameliyathane Hemşireliği İzmir Meta Basım; 2015. P217-26.
2015
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
12
47
0
0
0
0
0
59
2016
2
0
0
0
0
0
0
2
2017
3
3
0
0
0
0
0
6
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
17
50
0
0
0
0
0
67

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Öhder I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri KongresiHemşirelikİzmir
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları İlk yardımKastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları AraştırmaKastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 21st Biennial WCETCongress 2016Stoma Afrika
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 21st Biennial WCETCongress 2016Stoma Afrika
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 7th Eorna Congress Operating roomRome
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 2013 WOC Nursing Spring Symposıum Urinary&Fecal IncontinenceCleveland, Ohio
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 2013 WOC Nursing Spring Symposıum Urinary&Fecal Incontinence: “What’s Holding YouBack? Poster Session  Urinary&Fecal IncontinenceCleveland Clinic
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Pressure Ulcer Prevention Fair: A-Fair to Remember Pressure UlcerCleveland Clinic
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 12th ECETEnterostomaFrance
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım International Observership Program in the Digestive Disease Institute; Department of Colorectal Surgery Observership ProgramCleveland Clicic Ohio 
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Nursing Education in Colombia Nursing Education in Colombia İzmir
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği
8 Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi

CerrahiAydın
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı KongresiCerrahi Hemşireliğiİzmir 
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Güçlü Kurum Kültürü Oluşturma ÇalıştayıKurum kültürüİzmir
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 7.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Ameliyathaneİzmir
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliğiİstanbul
2003
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 1.karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar KongresiCerrahiKarabük
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 1.karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar KongresiCerrahiKarabük
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar KongresiCerrahi Karabük
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Cerrahi hemşireliğiDalaman
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Ameliyathanede Çevre Güvenliği KursuAmeliyathaneAntalya
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Effective Communication Etkili İletişimİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Body Language Beden Diliİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Dıction September Diksiyonİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi KongresiHemşirelik Tarihi  İzmir 
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Cerrahi ve Ameliyathane HemşireliğiAdana
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Benign Koloproktolojik Hastalıklar İlkbahar SempozyumuKoloproktolojiAdana
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

 Cerrahi HemşireliğiAntalya
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 10 Nöroşirürji Hemşireliği KongresiNöroşirürji Hemşireliği Antalya
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak 10 Nöroşirürji Hemşireliği KongresiNöroşirürji HemşireliğiAntalya
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Akut Koroner Sendromlarda Hayatta KalımAkut Koroner Sendromİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Acil Servis Hemşireliğinde Temel İlkeler ve Klinik Uygulamalar, Acil Tıp Hemşireliği SempozyumuAcil Hemşireliğiİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım EKG, Acilde Temel, İleri, Alternatif Havayolu ve Damaryolu Uygulamalı EğitimAcil Tıp Hemşireliği İzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Kızılay İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Kursuİlk yardımİzmir 
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Cerrahi Dikiş MateryalleriAmeliyathaneİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak İlk Yardım Kursuİlk Yardım Kursuİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği İlk Yardım Kursuİlk Yardım Kursuİzmir
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Temel İlkyardım Uygulaması Eğitimi

İlk yardımİzmir
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Temel İlk Yardım Kursuİlk yardımİzmir
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Travma Hastasının Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar KursuTravmaAydın
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım XI Ege Diyabet Günleri KursuDiyabetİzmir
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Yoğun Bakım Ünitesi Hemşireliğinde Enfeksiyon Kontrolü KursuYoğun Bakım  İzmir 
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

Temel İstatistik Kursu

istatistikAnkara
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım XVII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kolorektal CerrahiAntalya
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği İlk Yardım Kursuİlk Yardımİzmir
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

Kanıt İle Uygulama Arasında Bir Köprü: Uygulamalı Yara ve Stoma Bakım Kursu

Yaraİzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Hemşireler İçin Kan Uygulama KursuKan nakliİzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Aritmi 2012 ToplantısıAritmiİzmir 
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Anestezi Sonrası Bakım KursuAnesteziİzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Kronik Yara Bakımı KursuYaraİzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel YaklaşımlarAmeliyathaneKaraman
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel YaklaşımlarAmeliyathaneKaraman
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım IX. Temel Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Kurs SertifikasıStomaAnkara
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13. Cerrahi Hemşireliği KongresiCerrahi İzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi SempozyumuYaşam KalitesiManisa
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel YaklaşımlarAmeliyathaneEdirne
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği
7. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi

Cerrahi Hemşireliğiİzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel YaklaşımlarAmeliyathaneİzmir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Qualitative Research KursuAraştırma kursuİzmir
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Kursu

Yara BakımıAfyon
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Cerrahi ve Ameliyathane HemşireliğiGüncel Yaklaşımlarİzmir
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği 7Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane HemşireliğiCerrahiizmir
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Geleneksel Bilgi Güncelleme SempozyumuBilgi GüncellemeAcıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Ameliyathane Hemşireliği SempozyumuAmeliyathane İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel YaklaşımAmeliyathaneİzmir
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel YaklaşımlarAmeliyathane İzmir
2010
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Kullanılan İki Farklı Değerlendirme Yönteminin Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi (Devam Ediyor)
2015
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Ameliyat Öncesi  Stoma Yeri İşaretlemenin Erken Dönem Stoma Komplikasyonlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi 
2013
2015
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Ameliyat Öncesi Stoma Yeri İşaretlemenin Erken Dönem Stoma Komplikasyonlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi
2009
2014
Yüksek Lisans Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik İmplante Port Takılacak Hastaların İşlem Öncesi Bilgilendirilmesinin Anksiyete Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi
2007
2009
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Türk Hemşireler Derneği
2012
Acil Hemşireleri Derneği
2012
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği
2011
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
2009
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2015-2016
Güz
Lisans Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği
2
0
2
56
2015-2016
Güz
Lisans Anatomi
2
2
3
102
2015-2016
Güz
Lisans İlk yardım
2
0
2
79
2015-2016
Güz
Lisans Sağlığı Değerlendirme
2
0
2
146
2014-2015
Bahar
Lisans Hasta Güvenliği
2
0
4
66
2014-2015
Bahar
Lisans İlk Yardım
2
0
4
128
2014-2015
Bahar
Lisans Fizyoloji
2
2
6
87
2014-2015
Bahar
Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
6
10
14
41
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Cerrahi Hemşireliği Ameliyathane Hasta Güvenliği, Yara Ostomi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr