DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
itekkol@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim
2015
Yüksek Lisans Türkiye Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim
2011
Lisans Türkiye Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
2009
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2017
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2016
2017
Arş. Gör. Türkiye Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim
2011
2015
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2010
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
0
2
0
0
3
2015
1
1
0
0
0
0
0
2
2016
0
1
1
0
3
0
1
6
2017
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
1
3
0
0
1
0
0
5
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
7
1
0
6
0
1
17

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Aşkın Tekkol İ and Demirel M (2018). An Investigation of Self-Directed Learning Skills of Undergraduate Students. Front. Psychol. 9:2324. 
doi: 10.3389/fpsyg.2018.02324
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın Tekkol, İ.,& Bozdemir, H. (2018). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi . Kastamonu Education Journal, 26(6), 1897-1907
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın Tekkol, İ., Bozdemir, H. & Akman, E. (2018). Examination of Reading Texts Taking Place in 3-8th Grades' Science Textbooks. Universal Journal of Educational Research 6(9): 1869-1877.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın Tekkol, İ. ve Demirel, M. (2018). Öz-Yönetimli Öğrenme Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9 (2), 85-100
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın Tekkol, İ., ve Demirel, M. (2018). Aday öğretmenlerde meraklılık ve bilgi okuryazarlığı üzerine ilişkisel bir çalışma. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 353-368. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın-Tekkol, İ., Başar, T., Şen, Z., ve Turan, S. (2017). Öğrenmede İnsanı Odağa Almak: Beyin Araştırmaları Doğrultusunda Bir Tartışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3). 1187-1202.  

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın-Tekkol, İ. ve Demirel, M. (2016). An investigation of the relationship between curiosity and self-directed learning skills of teacher candidates. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demirel, M., Aşkın-Tekkol, İ, Çiğdem, S. ve Demir, Ç. (2016). Öğrenme stratejileriyle ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi: eğilimler ve yansımalar. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın-Tekkol, İ. ve Demirel, M. (2016). Öğretmen Adaylarının Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6 (12), 151-168
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yağcı, E., Başar, T. ve Aşkın, İ (2016). Hayat bilgisi dersinin fen ve teknoloji dersindeki öğrenme düzeyini yordama gücü. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6 (1), 61-72
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Başar, T., Aşkın-Tekkol, İ. ve Gelbal, S. (2016). Tam öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi: bir meta-analiz çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (2), 355-371.
2016
Diğer Yayınlar Aşkın-Tekkol, İ. ve Demirel, M.(2016). Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: öz-yönetimli öğrenme. İşman, A., Odabaşı, F. ve Akkoyunlu, B. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016. Ankara: TOJET (The Turkish Online Journal of Educational Technology).
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Şen, Z., Başar, T., Aşkın, İ. ve Turan, S. (2015). Türkiye’de beyin temelli öğrenme çalışmaları: metodolojik bir inceleme. Eğitim ve Bilim, 40 (181), 41-56.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demirel, M, Demirkaya, A. S. ve Aşkın, İ. (2015). An investigation of graduate dissertations about cooperative learning: the case of Turkey, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2015.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demirel, M, Aşkın, İ. ve Yağcı, E. (2014). An investigation of teacher candidates’ metacognitive skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 174, 1521-1528.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aşkın İ. ve Demirel, M (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi yeterliklerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 178-189.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akman, E. ve Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (1), 1-18. 
2012
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
3
0
0
0
0
0
0
3
2015
1
0
0
0
0
0
0
1
2016
1
0
0
0
0
0
0
1
2017
3
0
0
0
0
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
8
0
0
0
0
0
0
8

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Aday Öğretmenlerde Meraklılık ve Bilgi Okuryazarlığı Üzerine İlişkisel Bir Çalışma Antalya
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler KongresiKula, S. S. ve Aşkın-Tekkol, İ. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öyküleyici metinlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Antalya
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları SempozyumuAşkın-Tekkol, İ. ve Bozdemir, H. (2017). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi.Kastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim KongresiDemirel, M., Aşkın-Tekkol, İ, Çiğdem, S. ve Demir, Ç. (2016). Öğrenme stratejileriyle ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi: eğilimler ve yansımalar. Antalya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim KongresiAşkın-Tekkol, İ. ve Demirel, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin incelenmesiAdana
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Demirel, M. ve Aşkın, İ. (2014). Öğretmen adaylarının öz-yönetimli öğrenme becerilerine ilişkin görüşleriAnkara
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım  International Society for Teacher Education (ISfTE)Şen, Z., Başar, T., Aşkın, İ. ve Turan, S. (2014). Brain-Based learning studies in turkey: a review for methodological analysis.Antalya
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Conference on New Trends in Education and Their Implicatons (ICONTE)Aşkın, İ. ve Demirel, M (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının türkçe öğretimi yeterliklerine ilişkin görüşleri.Antalya
2012
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Yardımcı Araştırmacı Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi Projesi (ÖZGEP)
2014
2014
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi
2011
2015
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Öğretimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
2009
2011
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr