DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
guyanik@kastamonu.edu.tr - gokhanuyanik@gazi.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
72
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
2014
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2014
Arş. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2011
2014
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2010
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
6
0
1
1
0
8
2015
0
1
2
0
0
0
0
3
2016
4
5
1
1
5
1
0
17
2017
0
2
1
0
1
0
0
4
2018
0
4
0
0
0
0
0
4
2019
0
0
0
1
0
0
0
1
T O P L A M
4
12
10
2
7
2
0
37

Eser TürüAçıklamaTarih
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İlkokulda Temel Fen Bilimleri Akademik Kitap Ankara: Nobel Yayıncılık
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2018). Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 64. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumları, International Social Sciences Education 4 (2), 112-127
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Serin, M. K, Uyanık, G. ve İncikabı, L. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki
inanışları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(3), 513-535.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Serin, M. K, Uyanık, G. ve İncikabı, L. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki inanışları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(3), 513-535.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Cilt:10, Sayı:1, Sayfa: 86-93.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2017). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(8), 185-195.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uyanık, G. (2017). Investigation of the Attitudes towards Environmental Issues and Knowledge Levels of Prospective Teachers. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi / OMU J. Fac. Educ. 2017, 36(1), 133-145.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Çelik, Ö., Bozdemir, H. & Uyanık, G. (2016). Developing Attitude Scale Reliability and Validity for Pre-service Teachers towards Drama Lesson. Journal of Education and Training Studies. Vol. 4 No. 12, 166-174.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Uyanık, G. (2016). Effect of Environmental Education Based on Transformational Learning Theory on Perceptions towards Environmental Problems and Permanency of Learning. International Electronic Journal of Environmental Education
Vol.6, Issue 2, 2016, 126-140.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uyanık, G. (2016). Investigation of the Self-efficacy Beliefs in Teaching Science and Attitudes towards Teaching Profession of the Candidate Teachers. Universal Journal of Educational Research 4(9): 2119-2125.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Uyanık, G. (2016). Effect of Learning Cycle Approach-based Science
Teaching on Academic Achievement, Attitude,
Motivation and Retention. Universal Journal of Educational Research 4(5): 1223-1230
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uyanık, G. (2016). Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının
Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi. Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi 1571-1588.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2016). Birleştirme tekniğine dayalı öğretimin çevre sorunlarına yönelik tutum akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Turkish Journal of EducationTURJE Volume 5, Issue 2, 60-71.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uyanık, G. (2016). Öğrenme Döngüsü Yaklaşımına Dayalı Fen Öğretiminin Sınıf
Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences 4 (2016) 25-37.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünitelerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE Vol 5 (4), 1 – 15.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uyanık, G. (2016). Birleştirme Tekniğine Dayalı Fen Bilimleri Öğretiminin Tutum Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 7, Issue: 23, pp. (120-134).
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Sınıf Yönetimi Ders Kitabı. Ankara: Nobel Yayıncılık
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. ve Dindar, H. (2016). İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, GEFAD / GUJGEF 36(2): 349-374.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uyanık, G. ve Serin, M. K. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen
Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Amasya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 5(2), 510-538.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uyanık, G. (2016). Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Duyarlılığa Etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2016,Cilt:XIII, Sayı:I,760-784.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2016). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının İncelenmesi. 
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uyanık, G. (2016). Birleştirme Tekniğine Dayalı Fen Bilimleri Öğretiminin Tutum
Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Kafkas Üniversitesi, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 23-31. 
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Kimya Kavramlarına İlişkin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 
Vol 4 (4), 2015, 18 – 28.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası İlkokul Eğitimi Sempozyumu
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uyanık, G. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Seviyelerinin Farklı Boşluk Tamamlama Testleri ile Belirlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, GEFAD / GUJGEF 32(3): 657-672.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusal Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu
2011
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
7
2
0
0
0
0
0
9
2015
1
0
0
0
0
0
0
1
2016
1
2
0
0
0
0
0
3
2017
1
0
0
0
0
0
0
1
2018
6
0
0
0
0
0
0
6
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
16
4
0
0
0
0
0
20

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuAnkara
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuAnkara
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuAnkara
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuAnkara
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuAnkara
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuAnkara
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuMatematik ÖğretimiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuFen ÖğretimiMuğla
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuFen ÖğretimiBartın
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuFen ÖğretimiKütahya
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler SempozyumuFen ÖğretimiKonya
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuTürkçe ÖğretimiAydın
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuTürkçe ÖğretimiRize
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği V. Ulusal Lisansüstü Eğitim SempozyumuV. Ulusal Lisansüstü Eğitim SempozyumuGazi Üniversitesi
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Türkçe Eğitimi SempozyumuTürkçe ÖğretimiAnkara
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuFen ÖğretimiSivas
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 11. Ulusal  Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci KongresiKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi KongresiFen ÖğretimiTrabzon
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Okul Öncesi Eğitim ve Önemi Konulu PanelOkul Öncesi Eğitim ve ÖnemiTaşköprü/Kastamonu
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Ulusal Lisansüstü Eğitimi SempozyumuDeğerler EğitimiAnkara
2011
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Senaryo Tabanlı Öğrenmenin Ekolojik Ayak İzine Etkisi
2019
2020
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi İlköğretim İlkokul Dördüncü Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkililiğinin İncelenmesi
2011
2014
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi İlköğretim İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Boşluk Tamamlama Tekniğiyle Belirlenen Okuma Seviyeleri İle Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Karşılaştırılması
2009
2011
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Temel Eğitim Serkan BİLİR ILKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF FEN BILIMLERI DERSI BASIT ELEKTRIK DEVRELERI ÜNITESINDE LABORATUVAR DESTEKLI ÖGRETIMIN AKADEMIK BASARI VE TUTUMA ETKISI
2017
2019
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Temel Eğitim Ayşe Hilal KIVRAK Ilkokul dördüncü sınıf ögrencilerinin çevre kirliligine yönelik zihinsel
modellerinin belirlenmesi
2017
2018
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
3
0
3
2019
0
0
0
0
0
1
0
1
T O P L A M
0
0
0
0
0
4
0
4

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Temel Eğitim Sınıf Eğitimi
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Temel Eğitim Sınıf Eğitimi
2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Temel Eğitim Sınıf Eğitimi
2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Fen Bilimleri Bölümü
2018
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2018-2019
Güz
Yüksek Lisans Çevre Eğitimi
3
3
5
7
2018-2019
Güz
Lisans Çevre Eğitimi
2
2
4
33
2018-2019
Güz
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi
3
3
5
66
2018-2019
Bahar
Yüksek Lisans Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
3
3
5
17
2018-2019
Bahar
Lisans Trafik ve İlkyardım
2
2
4
125
2018-2019
Bahar
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi
3
3
5
32
2017-2018
Güz
Yüksek Lisans Çevre Eğitimi
3
3
5
6
2017-2018
Güz
Lisans Çevre Eğitimi
2
2
4
65
2017-2018
Güz
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi
3
3
5
75
2017-2018
Bahar
Yüksek Lisans Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
3
3
5
8
2017-2018
Bahar
Lisans Trafik ve İlkyardım
2
2
4
123
2017-2018
Bahar
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi
3
3
5
74
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Çevre Eğitimi
3
0
3
10
2016-2017
Güz
Lisans Çevre Eğitimi
2
0
2
50
2016-2017
Güz
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi
3
0
4
80
2016-2017
Güz
Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
0
3
91
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
3
0
3
10
2016-2017
Bahar
Lisans Trafik ve İlkyardım
2
0
2
120
2016-2017
Bahar
Lisans Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
2
0
2
125
2016-2017
Bahar
Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2
1
4
55
2015-2016
Güz
Lisans Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
1
3
5
60
2015-2016
Güz
Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
0
2
115
2015-2016
Güz
Lisans Çevre Eğitimi
2
0
2
94
2015-2016
Güz
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi
3
0
4
120
2015-2016
Bahar
Yüksek Lisans Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
3
0
3
10
2015-2016
Bahar
Lisans Özel Eğitim
2
0
2
60
2015-2016
Bahar
Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2
1
4
40
2015-2016
Bahar
Lisans Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
2
0
2
120
2015-2016
Bahar
Lisans Trafik ve İlkyardım
2
0
2
120
2015-2016
Bahar
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi
3
0
4
120
2014-2015
Güz
Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
0
4
104
2014-2015
Güz
Lisans Çevre Eğitimi
2
0
4
92
2014-2015
Güz
Lisans Fen ve Teknoloji Öğretimi I
3
0
5
84
2014-2015
Bahar
Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2
1
4
70
2014-2015
Bahar
Lisans Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
2
0
2
120
2014-2015
Bahar
Lisans İlköğretimde Kaynaştırma
2
0
3
120
2014-2015
Bahar
Lisans Trafik ve İlkyardım
2
0
2
120
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Fen ve Teknoloji Öğretimi, Çevre Eğitimi, Trafik ve İlkyardım
Öğretmen Yetiştirme


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr