DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok Oda No: 425
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803414
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ikepceoglu@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
ibrahimkepceoglu@hotmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
TOEFL
90
ÜDS
87,5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi
2015
Yüksek Lisans Türkiye Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Öğretmenliği
2011
Lisans Türkiye Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
2009
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2106
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2015
2016
Arş. Gör. Türkiye Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi
2011
2015
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
3
0
2
2
0
8
2015
0
0
1
0
0
0
1
2
2016
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
1
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
4
0
3
2
1
13

Eser TürüAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kepceoğlu, İ. ve Yavuz, İ. (2017).  Dinamik Geometri Yazılımlarıyla Gerçekleştirilen Matematik Derslerinin Ölçme Ve Değerlendirme Örneği.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 373-384.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yavuz, İ. ve Kepceoğlu, İ. (2016).  Matematik Öğretmenlerinin Sınıf İçi Faaliyetlerinin Didaktiksel Durum Teorisi Kapsamında İncelenmesi.  International Journal Of Social And Educational Sciences, 3(5), 13-27.

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kepceoğlu, İ. & Yavuz, İ. (2016).  Teaching A Concept With Geogebra  Periodicity Of Trigonometric Functions.  Educational Research And Reviews, 11(8), 573-581., Doi: 10.5897/Err2016.2698 (Yayın No: 2676567)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kepceoğlu, İ., Yavuz, İ. ve Kepceoğlu, G. Z. (2015). Comparison of undergraduate and graduate students in terms of attitude towards scientific research International Conference on New Horizons in Education. Barselona, İspanya
2015
Diğer Yayınlar Yavuz, İ. ve Kepceoğlu, İ. (2015). Eşleştirme Testleri. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Baştürk, S. (Ed) Nobel Akademik Yayıncılık (s.109-118). Ankara
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yavuz, İ., Kepceoğlu, İ. ve Kerpiç, A. (2014). Question Types for Assessment of Mathematics Education in Dynamic Geometry Environments Technology and its Integration in Mathematics Education. Krems, Avusturya.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kepceoğlu, İ., Kerpiç, A. ve Yavuz, İ. (2013). Matematik Eğitiminde Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Öğretmen Adayı Görüşleri V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale, Türkiye
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özdemir, A. Ş., Göktepe, S. ve Kepceoğlu, İ. (2012). Using Mathematics History to Strengthen Geometric Proof Skills World Conference on Educational Sciences. Barselona, İspanya
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yavuz, İ., Arslan, S. ve Kepceoğlu, İ. (2011). “Didaktik Antlaşması ve Öğretime Yansıması: Değerler Tablosu Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 1(8): 385-409
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yavuz, İ. ve Kepceoğlu, İ. (2011) “Bağıntı Konusunda Bağlam Temelli ile Geleneksel Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 8(3): 143-166.

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yavuz, İ. ve Kepceoğlu, İ. (2010).  “Öğrencilerin Fonksiyonlarda İşlemler Konusuna Grafikler Üzerinden Yaklaşımlarının İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20(2010/1): 59-80
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yavuz, İ. ve Kepceoğlu, İ. (2010). Fonksiyonlarda tablo kullanımı ve öğretime yansıması 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri. Trabzon, Türkiye
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kepceoğlu, İ. ve Yavuz, İ. (2010). Fonksiyon konusunda kavramsal öğrenmenin grafik kullanımı üzerinden incelenmesi 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri. Trabzon, Türkiye
2010
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi

Dinamik geometri yazılımlarıyla gerçekleştirilen matematik derslerinin ölçme ve değerlendirme perspektifinden incelenmesi

2011
2015
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği GEOGEBRA YAZILIMIYLA LİMİT VE SÜREKLİLİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARISINA VE KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ
2009
2011
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi
Ölçme ve Değerlendirme


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr