DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
hbozdemir@kastamonu.edu.tr
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2010
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
3
0
1
8
0
14
2015
0
0
2
0
0
2
0
4
2016
0
1
5
0
2
0
0
8
2017
0
0
3
0
1
0
0
4
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
13
0
4
10
0
30

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EZBERCİ-ÇEVİK, E., CANDAN-HELVACI, S., BOZDEMİR, H. ve KURNAZ, M. A. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının  Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan, Kastamonu.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AŞKIN-TEKKOL, İ. VE BOZDEMİR, H. (2017). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan, Kastamonu  
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,EZBERCİ ÇEVİK EBRU,CANDAN SEVCAN,KURNAZ MEHMET ALTAN (2017).  TGA Stratejisine Dayalı Teleskop Gözlemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarını Anlamalarına Etkisi.  Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi  
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BOZDEMİR HAFİFE,EZBERCİ ÇEVİK EBRU,ALTUNOĞLU BAHATTİN DENİZ,KURNAZ MEHMET ALTAN (2017).  Astronomi Konularının Öğretiminde Kullanılan Farklı YöntemlerinAkademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması1.  Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 3(1), 12-24.    
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇELİK ÖZKAN,BOZDEMİR HAFİFE,UYANIK GÖKHAN (2016).  Developing Attitude Scale  Reliability and Validity for Pre Service Teachers towards Drama Lesson.  Journal of  Education and Training Studies, 4(12), 166-174.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,EZBERCİ ÇEVİK EBRU,CANDAN SEVCAN,KURNAZ MEHMET ALTAN (2016).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Dersi Öncesi Bazı Temel Kavramlara Yönelik Alternatif Fikirleri.  International Conference on Research in Education and Science   
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,EZBERCİ ÇEVİK EBRU (2016).  Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme Erime Konusundaki Alternatif Fikirlerinin Belirlenmesi.  15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu  
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,CANDAN SEVCAN,EZBERCİ ÇEVİK EBRU,KURNAZ MEHMET ALTAN (2016).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojij Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi.  International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology  
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler FAİZ MELİKE,BOZDEMİR HAFİFE (2016).  Sustainable Development Awareness Levels of Pre Service Teachers.  ERPA International Congresses on Education  
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CANDAN SEVCAN,BOZDEMİR HAFİFE,EZBERCİ ÇEVİK EBRU,KURNAZ MEHMET ALTAN (2016). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusunda Öz Değerlendirmeleri.  5th World Conference on Educational and Instructional Studies 
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KURNAZ MEHMET ALTAN,BOZDEMİR HAFİFE,ALTUNOĞLU BAHATTİN DENİZ,EZBERCİ ÇEVİK EBRU (2016).  Fen Eğitiminde Astronomi Konu Alanında Yayınlanan Ulusal Makalelerin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1398-1417.   
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  KODAN HÜLYA,BOZDEMİR HAFİFE (2016).  İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)(37), 15-27.   
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,FAİZ MELİKE (2015).  The Ecocentric  Antropocentric and Antipathic Attitudes Toward Environment of Prospective Teacher s.  Multidisciplinary AcademicConference on Education, Teaching and E-learning   
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,EZBERCİ ÇEVİK EBRU,KURNAZ MEHMET ALTAN (2015).  Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Fen Bilimlerine Yönelik Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi.  III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı.   
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  BOZDEMİR HAFİFE,UYANIK GÖKHAN (2015).  SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVREYE İLİŞKİN ZİHİNSEL MODELLERİ.  14. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİMİ SEMPOZYUMU   
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ŞAHİN DEMET, BOZDEMİR HAFİFE (2015).  İlkokul 4  Sınıf Öğrencilerinin Fen e Yönelik Okuma Durumları.  XII. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  KODAN HÜLYA,BOZDEMİR HAFİFE (2014).  İlköğretim 4  ve 5  Sınıf Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler Dersi Kazanım ve Etkinliklerinin Çevre Eğitimine Yönelik Analizi.  International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(3), 28-35.  
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BOZDEMİR HAFİFE,KABATAŞ MEMİŞ ESRA (2014).  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenmeye ve Öğrenci Öğretmen Aile nin Okuldaki Yerine İlişkin Görüşleri .  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 301-320.   
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  BOZDEMİR HAFİFE,KABATAŞ MEMİŞ ESRA (2014).  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Öğrenci Aile Üçgenine Yönelik Görüşleri.  XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu   
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EZBERCİ ÇEVİK EBRU,KABATAŞ MEMİŞ ESRA,BOZDEMİR HAFİFE (2014).  Argümantasyon Sürecinde Farklı Başarı Seviyelerindeki Öğrencilerin Küçük Grup Tartışmalarının İncelenmesi.  XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi   
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KABATAŞ MEMİŞ ESRA,EZBERCİ ÇEVİK EBRU,BOZDEMİR HAFİFE (2014).  Araştırma Sorgulama Temelli Argümantasyon Uygulamalarında Küçük Grup Tartışmaları .  XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi      
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,KODAN HÜLYA,akdaş hatice betül (2013).  Primary School Teacher Candidates Offers To Primary School Students About Environmental Consciousness.  5th World Conference on Educational Sciences  
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,ULUMAN MÜGE (2012).  Primary School Teacher Candidates  Metaphoric Perceptions Relation to University Concept.  4th World Conference On Educational Science  
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KODAN HÜLYA,BOZDEMİR HAFİFE (2012).  İlköğretim 4  Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi .  XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu   
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE, KODAN HÜLYA, AKDAŞ HATİCE BETÜL (2012).  İlköğretim 4  Sınıf Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılması  Atık Kağıtların Geri Dönüşümü.  XI. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU  
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KAYA GÖKHAN,BOZDEMİR HAFİFE (2011).  Bilimsel Süreç Becerileri Kontrol Listesi İle Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Analizi  Kuvvet ve Hareket Ünitesi Örneği.  2nd  International Conference on New Trends in Education and Their Implications  
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,AHİ BERAT,ULUMAN MÜGE,TABAK HASAN (2011).  Bilim İnsanı Metaforları Lisanüstü Eğitim Alan Bireylerin Bilim İnsanı Algıları.  V. Lisanüstü Eğitim Sempozyumu    
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR HAFİFE,UYANIK GÖKHAN,KAYA GÖKHAN (2011).  İlköğretim 4  ve 5  Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Sıklıkları ve Karşılaştıkları Sorunlar.  X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TABAK HASAN, AHİ BERAT, BOZDEMİR HAFİFE, SARI MEHMET HAYRİ (2010).  İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kesirleri Modelleme Becerileri.  e-Journal of New World Sciences Academy , 5(4), 1513-1522. 
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TABAK HASAN,AHİ BERAT,BOZDEMİR HAFİFE,SARI MEHMET HAYRİ (2010).  İlköğretim 4  ve 5  Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kesirleri Modelleme Becerileri.  IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.   
2010
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
5
0
0
0
0
0
5

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Meta Analiz Yöntemiyle Bazı Temel Astronomi Kavramlarına Yönelik Çalışmaların Etki Değerlerinin İncelenmesi  
2015
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Temel Astronomi Kavramlarına Yönelik Teknoloji Destekli Uygulama Örnekleri Geliştirme ve Etkililiğini İnceleme  
2015
2016


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr