DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
bahi@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
74
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği
2015
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği
2011
Lisans Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim
2009
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2011
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi
2018
Anabilim Dalı Başkanı Okul Öncesi Eğitimi
2016
2019
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
5
9
0
2
4
1
22
2015
0
3
3
0
0
0
0
6
2016
0
3
2
0
2
0
1
8
2017
2
4
4
0
1
0
2
13
2018
1
0
2
0
0
0
0
3
2019
0
0
0
3
2
0
0
5
T O P L A M
4
15
20
3
7
4
4
57

Eser TürüAçıklamaTarih
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ahi, B ve Kahriman-Pamuk, D. (2019). Etkinlikler. (Ed. D. Kahriman-Pamuk). Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik içinde. (ss. 89-120). Ankara: Anı.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ahi, B ve Kahriman-Pamuk, D. (2019). Toplum, aile ve çevre eğitimi ilişkileri: Çeşitli ülkelerde erken çocukluk dönemi çevre eğitimi yaklaşımları. (Ed. D. Kahriman-Pamuk). Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik içinde. (ss. 89-120). Ankara: Anı.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ahi, B (2019). Erken çocukluk dönemi çevre eğitiminde öğretmenin rolü. (Ed. D. Kahriman-Pamuk). Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik içinde. (ss. 71-88). Ankara: Anı.
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Peker A. & Ahi, B. (2019). Çocuk Kitaplarında Yer Alan Hayvan Karakterlerine Çevre Eğitimi Açısından Bakış: İçerik Analizi Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 9(2), 287-301.
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çiydem, E. & Ahi, B. (2019).II. Meşrutiyet dönemi okul öncesi eğitim alanında pedagojik yaklaşım ve etkilenmeler. Cumhuriyet Uluslarası Eğitim Dergisi, 8(1), 24-43. DOI: https://dx.doi.org/10.30703/cije.444887
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ahi, B., Atasoy, V., & Balcı, S. (2018). An analysis of plant blindness in Turkish textbooks used at the basic level. Journal of Baltic Science Education, 17(2), 277-287.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çiydem, E., & Ahi, B. (2018).II. Meşrutiyet dönemi okul öncesi eğitim alanında pedagojik yaklaşım ve etkilenmeler. V. Interna tional symposium on History Education (10-12 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Peker, A., Loğoğlu, M., Meşe, İ., Yaşar, B., & Ahi, B. (2018). Ayşegül serisinin cinsel kimlik açısından incelenmesi: Fenomenolojik bir araştırma. I. International Conference on Basic Education. (29-31.03.2018, Uludağ University, Bursa, TURKEY)
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ahi, B. (2017). The world of plants in children' drawings: Color preferences and the effect of age and gender on these preference. Journal of Baltic Science Education, 16(1), 32-42.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ahi, B., Balcı, S., & Alisinanoğlu, F. (2017). Exploring Turkish preservice teachers' mental models of the environment: Are they related to gender and academic level? The Journal of Environmental Education, 1-16. 
 DOI: 10.1080/ 00958964.2016.1267102
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Balcı, S., & Ahi, B. (2017). Mind the gap! Differences between parents’ childhood games and their children’s game preferences. Contemporary Issues  in Early Childhood, 18(4), 434-442.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B., & Balcı, S. (2017). Ecology and the child: Determination of the knowledge level of children aged four to five about concepts of forest and deforestation. International Research in Geographical and Environmental Education, 1-17.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B. (2017). The effect of Talking Drawings on Five-Year-Old Turkish Children's Mental Models of the Water Cycle. International Journal of Environmental & Science Education, 12(3), 349-367.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B. (2017). Thinking about digestive system in early childhood. A comparative study about biological knowledge. Cogent Education, 4(1), 1-16.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahi, B., Güzel, G., & Balcı, S. (2017). Investigation of various variables about plant attitudes of pre-service pre-school teachers. Bildiri International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST)’de sunulmuştur. (18-21 Mayıs 2017, Kuşadası, Türkiye)    
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, G., Balcı, S., & Ahi, B. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin gözünden geri dönüşüm. 16. International Primary Teacher Education Symposium’da sunulmuştur. (8-11 Mayıs 2017, Lefke, KKTC)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Balcı, S., Ahi, B., & Güneş, G. (2017). Genç kuşaklar bitki körü mü? İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bitki farkındalığı. Bildiri 16. International Primary Teacher Education Symposium’da sunulmuştur. (8-11 Mayıs 2017, Lefke, KKTC)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahi, B., Kurt, İ, & Balcı, S. (2017). Hangisi daha akılda kalıcı: Bitki mi? Hayvan mı? Okul öncesi eğitim alan çocukların bitki ve hayvan resimlerini hatırlama durumları. Bildiri IV. International Eurasian Educational Research Congress’de sunulmuştur. (11-14 Mayıs 2017, Denizli, Türkiye).
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B. & Balcı, S. (2017) "Burnumdan aldığım nefes nereye gidiyor?" Çocukların solunum sistemi hakkındaki bilgileri. İlköğretim Online, 16(1), 326-341.
2017
Diğer Yayınlar Hammersley, M. & Traianou, A. (2017). Nitel Araştırmalarda Etik: İhtilaflı Konular ve Bağlam. (Çev. S. Balcı & B. Ahi). Ankara: Anı
2017
Diğer Yayınlar Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen Eğitimi, Bölüm Adı: Okul Öncesinde Çevre Eğitimi 2017. Ahi, B. Pegem Akademi. Editörler: Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı & Prof. Dr. Suat ÜNAL. Sayfa: 346-361. ISBN: 978-605-318-996-1, Türkçe (Ders Kitabı)
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B. (2016). A study to determine the mental models in preschool children's conceptualization of a desert environment. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(3), 333-350.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 48-60 aylık çocukların öğretmen kavramına yönelik algılarının çizimler aracılığıyla incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 77-90.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Flying, feathery and beaked objects: Children's mental models about birds. International Electronic Journal of Environmental Education, 6(1), 1-17.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Balcı, S. & Ahi, B. (2016). Waht is the theater doing? What are the students doing? Pre-service primary school teachers' mental images about teaching in their future classrooms. Paper presented at 2016 International Education Conference, (31 July-4 August, San Francisco, United States) 
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ahi, B. & Alisinanoğlu, F. (2016).  “Effects Of Environmental Education Program Integrated With Preschool Currıculum On Children’s Mental Model Development About “Environment” Concept. Paper presented in 8th. World Conference on Educational Science, (4-6 February 2016, Marid, İspanya).

2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B., & Alisinaoğlu, F. (2016). Okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan çevre eğitimi programının çocukların "çevre" kavramı hakkındaki zihinsel modellerine etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 305-329.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Düşünceleri. Turkish Studies, 11(9), 15-30
2016
Diğer Yayınlar Pallant, J. (2016). SPSS Kullanma Kılavuzu. (Çev. S. Balcı & B. Ahi). Ankara: Anı.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kıldan, A. O. & Ahi, B. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin bilimsel çalışmalara yönelik okuma alışkanlıkları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 634-650.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi, B. & Alisinanoğlu, F. (2015). The evaluation of pre-service preschool teachers' knowledge about the concept of environment. European Journal of Educational Research, 4(2), 57-69.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çevreye Yönelik Tutumları: Cinsiyet ve Mesleki Kıdem Faktörü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 31-56.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahi, B., Balcı, S. & Kıldan, A. O. (2015). Determination of pre-service teachers' viewpoint of environment through metaphors. Paper presented in  2015 International Business & Education Conferences (2-6 Agust 2015, New York, USA)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahi, B., Balcı, S. & Özcan, H. (2015). Children and the environment: Young children's understanding of forest and deforestation. Paper presented in 20155 International Business & Education Conferences (2-6 Agust 2015, New York, USA).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akgül, N., Özdemir, Z., Bağcı, M., Ahi, B. & Balcı, S. (2015). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ilkokul fen programları. XIV. UluslararasıKatılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2015, Bartın, TÜRKİYE.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
İlkokul Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Çevre Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığı ile Belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1-26. 
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çocukların Gözüyle “Bilim İnsanı” Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 204-230
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler The concept of environment in folktales from different cultures: Analysis of content and visuals. International Electronic Journal of Environmental Education, 4(1), 1-17. 
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ecological footprints of pre-service teachers in Türkiye. 2nd Conference on Education and Human Development in Asia: Change, Continuity and Diversity: Perspectives on Sustainability for Asia (02-04 March 2014, Hiroshima, Japan).
2014
Diğer Yayınlar Ahi, B. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel mekanlar. Okul öncesi eğitime giriş içerisinde. (Ed. S. Seven). Ankara: PegemA.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mental models of school for preschool children. European Journal Of Educatıonal Research. 2(2), 97-105. 
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mental models of pre-school chıldren regardıng the sun,  earth and moon. The International Journal of Social Sciences, 7(1), 136-143.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

The images of scientists through the eyes of children” 5th World Conference on Educational Sciences (05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Rome, İtaly)

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “The concept of nature reflection of different cultures in illustrated children stories: A content analysis of text and images” 5th World Conference on Educational Sciences (05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Rome, İtaly)
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Evaluation of the adaptation of 66-72 month old children to primary schools in Turkey. 5th World Conference on Educational Sciences (05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Rome, İtaly)
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları özek öğretim yöntemleri hakkındaki görüşleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 34(1), 25-49.  (ASOS Index).


2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(27), 23-46.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öğretmen Adaylarının Mecazlar Yoluyla Çocuk Kavramına Bakış Açıları (Boylamsal Bir Çalışma). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 13(1). S:149-165. 
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Who reads scientific studies? The levels of Pre-school Teachers’ Following Scientific Studies. III. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (12-15 Eylül 2012, Çukurova Üniversitesi, Adana).
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pre-School Education In Turkey And Analysis Of Post Graduate Thesis Done In The Department Of Preschool Teaching (2002-2012). III. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (12-15 Eylül 2012, Çukurova Üniversitesi, Adana).
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Program Değerlendirmesine ve Öz değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. International Conference on Global Issues of Early Childhood Education and Childrenʼs Rights (27-29 April 2012, Zirve University, Gaziantep)

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Primary Education Teachers ’Problem: Mobbing (Kastamonu Province Sample). IV. World Conference on Educational Sciences. (1-5 February 2012, University of Barcelona, Barselona).
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bilim İnsanı Metaforları: Lisansüstü Eğitim Alan Bireylerin Bilim İnsanı Algıları. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. (7-8 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara)

2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitaplarında Yer Alan Soruların Değer Öğretim Yöntemlerini Yansıtma DüzeyiX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (5-7 Mayıs 2011, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas) Tam Metin Kitabı.

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aktif Öğrenme Ortamının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Motivasyonuna Etkisi. I. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (11-13 Kasım 2010, Antalya).
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Davranışçı Yaklaşıma Yönelik Ders İşlemelerine İlişkin Görüşleri. I. Ulusal Lisansüstü Öğrencileri Sempozyumu. (20-23 Ekim 2010, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş). Tam metin kitabı.

2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kesirleri Modelleme Becerileri. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ) Tam Metin Kitabı, 245-249. 
2010
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2017
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2018
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2019
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler
Kuramdan Uygulamaya Nitel Araştırma Eğitimi (14-19 Ocak 2019, TED Üniversitesi, Ankara). Eğitmen (TÜBİTAK 2237-A)
2019
2019
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Eğitim Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Becerilerini Geliştirme Kursu (11-14 Eylül 2018, TED Üniversitesi, Ankara). TÜBİTAK 2237-A.
2018
2018
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Alan Uzamnalarıyla Nitel Araştırmalara Yolculuk- III (1-8 Eylül 2018, Uludağ Üniversitesi, Bursa). TÜBİTAK 4005.
2018
2018
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Alan Uzmanlarıyla Nitel Araştırmalara Yolculuk II
2017
2017
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Alan Uzmanlarıyla Nitel Araştırmalara Yolculuk
2016
2016
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler

Bilimin Doğası ve Bilimsel Bilginin Öğretimi Konulu Bilim Danışmanlığı Kursu (28 Ocak- 3 Şubat 2013, Aksaray), Düzenleme Kurulu Üyesi.

2013
2013
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler

İlköğretim Öğretmenleri İçin Proje Danışmanlığı Kursu (02-06 Temmuz 2012, Aksaray) Düzenleme Kurulu Üyesi (TÜBİTAK Projesi).

2012
2012
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
0
0
1

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yardımcı Editör

International Electronic Journal of Environmental Education

http://www.iejeegreen.com/index.php/iejeegreen
2012
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2017-2018
Bahar
Lisans Özel Öğretim Yöntemleri II
2
2
5
180
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Sürdürülebilirlik için eğitim, erken çocukluk döneminde çevre eğitimi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr