DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
Cep Telefonu
05459557951
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Özel E-Posta Adresi
akbulutaysenur@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
IELTS
5.5
YÖKDİL
62,5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Yüksek Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2013
Lisans Türkiye Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2009
Doktora Türkiye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
6
0
0
1
3
12
2016
0
0
6
0
2
0
1
9
2017
0
0
0
0
2
0
2
4
2018
0
1
3
0
0
0
0
4
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
15
0
4
1
6
29

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir, Güler; Güneş, Ayşenur; Çakmakkaya İlker (2018).  Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management..  Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 559-568., Doi: 10.24106/kefdergi.389826 (Yayın No: 4208273)

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çakmakkaya, İlker; Güneş Ayşenur (2018). Veri Okuryazarlığı Ve Araştırma Verilerininyönetimi: Kastamonu Universitesibilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Ögrencileriüzerine Bir Araştırma. “Kitabxana-İnformasiyafəaliyyətində İnnovasiyalarvə Fənlərarası İnteqrasiya, 22-29. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4295133)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, Ayşenur (2018). Makerspace: Kütüphanelerin Yeni Hizmet Türü. 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4826267)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, Ayşenur (2018). Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi ve Makerspace Hizmeti. 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, 51-53. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4826276)
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güneş, Ayşenur (2017). Çocukların Bilişsel Gelişim Dönemleri ve Çocuk Kütüphaneleri. EĞİTİM BİLİM TOPLUM, 3(60) (Kontrol No: 4043212)
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ayşenur Güneş (2017). EĞİTİMDE YARATICILIK VE YARATICI MEKANLAR (MAKERSPACE). Eğitim Bilim ve Toplum.15(57), 37-56.
2017
Diğer Yayınlar Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri: yaratıcı mekanlar (Makerspace)) (2017)., GÜNEŞ AYŞENUR, Hiper Yayın, Editör: Özgür Külcü, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 347, ISBN:978-605-2015-86-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3954070)
2017
Diğer Yayınlar  Ne, Ne Olmuş, Şimdi Ne Olacak( What, So What, Now What) Çev. Güler Demir ve Ayşenur Güneş, Cilt 31, sayı 3 (2017)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, Güler; Güneş, Ayşenur (2016). Eğitim sürecinde öğrenme stillerinin yeri ve önemi Kütüphanecilik Alanı. Kitabxana-informasiya elmi: Tedris ve tecrübede yeni çağırışlar, 123-138. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2864527)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, Ayşenur; Demir, Güler (2016). Bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde aktif eğitim Model önerisi. Kitabxana-informasiya elmi: Tedris ve tecrübede yeni çağırışlar, 139-150. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2864534)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Yılmaz, Malik; Güneş, Ayşenur; Aydemir Şenay, Burcu (2016). Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri Yaratıcı Mekânlar. 2. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 411-420. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3029323)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yılmaz, Malik; Aydemir Şenay, Burcu; Güneş, Ayşenur (2016). Türkiye de Müze Kütüphaneleri Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ÖrneğininDeğerlendirilmesi. 2. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 349-355. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3029217)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, Güler; Güneş Ayşenur (2016). Yerel Yönetimlere Bağlı Kütüphanelerin Hizmetleri Kastamonu Belediyesi Örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 134-151. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3026258)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, Güler; Güneş, Ayşenur (2016). Belediyelere Bağlı Çocuk Kütüphaneleri Bursa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örnekleri. BELEDİYELERİN KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ ULUSLARASI SEMPOZYUMU, 524-538. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3027838)
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, Güler; Güneş, Ayşenur (2016). Türkiye’de halk Kütüphaneleri Yöneticilerinin İdeal Kütüphane Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Eğitim Bilim Toplum, 14(54), 134-151. (Yayın No: 3026819)
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Güneş, Ayşenur (2016). Engelli Kullanıcıların Gezici Kütüphaneleri Kullanabilme Durumları. Eğitim bilim toplum, 14(54), 83-105. (Yayın No: 2864515)

2016
Diğer Yayınlar Güneş, Ayşenur (2016). Yılmaz E 2013 Türk ün okuma ile imtihanı Kitapsızlar Ankara Phoenix 2013 200 s ISBN 978 605 4657 29 2. Türk Kütüphaneciliği, 30(2), 345-348. (Yayın No: 3024849)
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şenay, Volkan; Yılmaz, Malik; Aydemir Şenay, Burcu; Güneş, Ayşenur (2015). A Study on the Attitudes of Prospective Science Teachers towards the Effects of Mobile Applications and Information Services in Distance Education. QQML JOURNAL, 4(3), 749-753. (Yayın No: 2611526)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, Ayşenur (2015). Çocuk kütüphaneleri ve Türkiye nin İlk Modern Çocuk Kütüphanesi. The Library-Information Activity and The Integration of Interdiciplinary, 21-28. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2013193)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler V. Şenay, Yılmaz, M., Şenay, B.A., Güneş, A. (2015). A Study on The Attitudes of Prospective Science Teachers towards the Effects of Mobile Applications and Information Services in Distance Education. QQML 2015 26-29 May Paris, Fransa. Book of Abstract, A. Katsirikou (Ed.).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  Yılmaz, M., Şenay, B.A., Güneş, A., (2015). Mobile Library Applications for University Libraries in Turkey. QQML 2015 26-29 May Paris, Fransa. Book of Abstract, A. Katsirikou (Ed.).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, A., Yılmaz, M., Şenay, B.A. (2015). Information, information culture and public libraries. QQML 2015 26-29 May Paris, Fransa. Book of Abstract, A. Katsirikou (Ed.).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, A. (2015). Üniversite Kütüphanecilerinin Gözünden Bilgi Hizmetlerinde Etik İlkeler ve Profesyonellik/ Ethical Principles  and Professionalism in Information Services In The Eyes of University Lİbrarians. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama 3-5 Eylül 2014 Kastamonu/ 1st International Symposium on Philosophy of Library and Information Science: Ethics: Theory and Practice. September 3-5 Kastamonu. H.S. Keseroğlu, G. Demir, E. Bitri, A. Güneş (Yay. Haz.). 
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güneş, A., Güneş, F. (2014). Teacging Critical Reading and Associate with Education.Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 4:961 –966
2014
Diğer Yayınlar 1.Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye: Değerlendirme ve Öneriler. Türk Kütüphaneciliği 28, 4 (2014), 675-697. Hasan Keseroğlu, Güler Demir, Elsa Bitri, Ayşenur Güneş
2014
Diğer Yayınlar Güneş, A. Ve Güneş, F. (2014). Eleştirel okumanın eğitimle ilişkisi ve okul kütüphanecilerinin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 182-188.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Güneş, A. ve Şenay, B. (2013). Gaining the information literacy skills and the place of the school libraries in education.Book of Abstracts of the 5th Qualitative and Quantitative International Conference (Rome, Italy: 4-7 June, 2013). 

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, A. (2013). Gezici Kütüphane Hizmetlerinde Günümüzün Modern Koşulları Kapsamında Mekân Estetiği ve Tasarımı: Kastamonu örneği. 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan Tasarımı, 8-10 Mayıs 2013, Bodrum. 
2013
Diğer Yayınlar Akkuş, M., Güneş, A. (2011). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Aktif Eğitim: Model Önerisi. ÜNAK 2011 “Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı” 20-22 Ekim 2011, Ankara
2011
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
4
5
0
0
0
0
0
9
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
4
5
0
0
0
0
0
9

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım QQML 2015KÜTÜPHANECİLİKPARİS
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 1.Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik Kuram ve UygulamaBilgibilim etiğiKastamonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 1.Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram UygulamaBilgibilim EtiğiKastamonu, Türkiye
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım QQML 2013 kÜTÜPHANECİLİKROMA
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ SEMPOZYUMU: KÜTÜPHANELERDE MEKAN TASARIMIKÜTÜPHANECİLİKBODRUM
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Okul Kütüphaneleri Standartlar Çalıştayıokul kütüphaneleriİstanbul Marmara Eğitim Kurumları
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım
3. Bilgi Okuryazarlığı Konferansı: Eleştirel Düşünme, Yaşam boyu öğrenme, medya ve bilgi okuryazarlığı
YAŞAMBOYU ÖĞRENMEİSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Ünak 2011: Bilgiyi Sanaliyeştirmek: İnovasyona Dayalı yeni değer ağıBilgibilimAnkara
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Ünak 2010: Bilgi Yönetimi 2.0 Sosyal Ağlarda Bilgi HizmetleriBilgi HizmetleriSamsun 19 Mayıs Üniversitesi
2010
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Türkiye'de köy ilköğretim okul kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı: Kastamonu Örneği
2011
2013


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr