DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
Ev Adresi Karşıyaka
İZMİR / Karşıyaka
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662801766
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
oevcin@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
82,50
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2018
Yüksek Lisans Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2013
Ön Lisans Türkiye Anadolu Üniversitesi Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
2011
Lisans Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2011
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2018
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
10
0
0
5
0
15
2014
0
0
0
0
0
3
0
3
2015
0
1
4
0
0
0
0
5
2016
0
1
11
0
0
0
0
12
2017
4
1
13
0
0
0
0
18
2018
0
0
2
0
0
0
0
2
T O P L A M
4
3
40
0
0
8
0
55

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özkan EVCİN, Ömer KÜÇÜK, Abdullah SARIMEHMET, Yalçın UYANIK. Current situation on Brown Bear (Ursus arctos) and Human Conflict in Kastamonu, International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu, Poster Presentation.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özkan EVCİN, Ömer KÜÇÜK, Emre AKTÜRK, Erol AKKUZU, Nursema AKTEPE. Habitat Suitability Modelling of Red Deer (Cervus elaphus) in Kastamonu Elekdağ Wildlife Development Area, International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April 2018, Kastamonu, Oral Presentation.
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Güney, K., Küçük, Ö., Aktürk, E., Evcin, Ö., 2017. Biodiversity of Gavurdag Wildlife Development Area, Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, Vol 51, Issue 3, Jul-Sep, 2017.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Küçük, Ö., Güney, K., Evcin, Ö., Aktürk, E., 2017. Threat Analysis and Proposed Solutions for Elekdag Wildlife Development Area, Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, Vol 51, Issue 3, Jul-Sep, 2017
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Akkuzu, E., Güzel, H., Evcin, Ö., 2017. Effects of Stand Composition and Site Index of Pine Forests on Bark Beetle, Ips sexdentatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) Population, Pakistan J. Zool., Vol. 49, Iss. 4, pp 1449-1453.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Küçük, Ö., Evcin, Ö., Aslan, F., 2017. Evaluating The Frequency, Dominance, Resemblance Analysis and Diversity Index Of Bird Species in Ilgaz Mountain National Park, Fresenius Environmental Bulletin, 26(8), 5295-5304.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EVCİN, Ö., KÜÇÜK,Ö., AKKUZU, E., UGIŞ, A.,2017. HABITAT PREFERENCES OF ROE DEER (Capreolus capreolus) IN KASTAMONU: CASE STUDY OF ELEKDAĞI WILDLIFE DEVELOPMENT AREA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,YÜKSEL EMRAH,UGIŞ ABDULLAH (2017). Food preferences of red deer (Cervus elaphus) in Kastamonu Ilgaz Mountains National Park. International Symposium on New Horizons in Forestry ISPARTA 2017 (Özet Bildiri/Poster)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Küçük,Ö., Evcin, Ö., Ünal, S., Karadeniz, M., Akkuzu, E.., 2017. Feeding habits of Wildboar (Sus scrofa) in Inebolu Chestnut Forests, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017, Turkey.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Begüm ASLAN, Mertcan KARADENİZ, Sabri ÜNAL, Abdullah UGIŞ, Özkan EVCİN, Erol AKKUZU, 2017. Kavak Yapraklarında Gal Yapan Afit ve Böcek Türleri. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,AKKUZU EROL,KÜÇÜK ÖMER,ÜNAL SABRİ,UGIŞ ABDULLAH (2017). Human-Wildlife Conflict in Kastamonu Region. International Symposium on New Horizons in Forestry ISPARTA 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3747113)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 Güney, K., Küçük, Ö., Evcin, Ö., Aktürk, E., 2017. Biodiversity Of Gavurdag Wildlife Development Area, The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 13- 16 April 2017, Cyprus.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Ömer KÜÇÜK, Nurullah GÜRKAN, Özkan EVCİN, Erol AKKUZU,
Abdullah UGIŞ, Azdavay Kartdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Fotokapan Yöntemi Kullanarak Boz Ayı (Ursus arctos L.)’nın Habitat Kullanımı ile İlgili İlk Değerlendirmeler, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KARADENİZ MERTCAN,ÜNAL SABRİ,EVCİN ÖZKAN,KÜÇÜK ÖMER,UGIŞ ABDULLAH,AKKUZU EROL (2017). A study on chestnut blight in Kastamonu chestnut forests. International Symposium on New Horizons in Forestry ISPARTA 2017 (Özet Bildiri/Poster)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Küçük, Ö., Güney, K., Evcin, Ö., Aktürk, E., 2017. Threat Analysis And Proposed Solutions For Elekdag Wildlife Development Area, The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 13- 16 April 2017, Cyprus
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Özkan EVCİN, Sabri ÜNAL, Erol AKKUZU, Abdullah UGIŞ, Ömer
KÜÇÜK, Rahmi Can ÖZDEMİR, Kastamonu Yöresinde Tespit Edilen Su Samuru (Lutra Lutra L. 1758) ’nun Biyoekolojisi Üzerine Araştırmalar, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,KARADENİZ MERTCAN,UGIŞ ABDULLAH,AKKUZU EROL (2017). Bird fauna of Kastamonu University Kuzeykent Campus. International Symposium on New Horizons in Forestry ISPARTA 2017 (Özet Bildiri/Poster)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Ünal, S., Karadeniz, M., Küçük, Ö., Akkuzu, E., Evcin, Ö., Factors Affecting Intensity of Chestnut Blight (Cryphonectria parasitica Murr.) in Ayancık Komurgolu Forest Management Chief, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), May 15 - 17, 2017.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,AKKUZU EROL,KÜÇÜK ÖMER,UGIŞ ABDULLAH,ÜNAL SABRİ,sivri hakan,sarımehmetoğlu abdullah (2017).  Estimating density of large mammals in Devrekani Region.  International Symposium on New Horizons in Forestry ISPARTA 2017 (Özet Bildiri/Poster)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Evcin, Ö., Ünal, S., Küçük, Ö., Akkuzu, E., Ugış,A.,Relations of Otters and birds on Germeçtepe Dam, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), May 15 - 17, 2017.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ugış, A., Akkuzu, E., Evcin, Ö. Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AKKUZU EROL,ÜNAL SABRİ,EVCİN ÖZKAN,KÜÇÜK ÖMER,UGIŞ ABDULLAH,KARADENİZ MERTCAN, EFFECTS OF WINDTHROWN TREES IN PINUS SYLVESTRISL  STANDS ON THE DENSITY AND BODY LENGTH OF IPS SEXDENTATUS BORNER, International Conference on Forestry and Environment: Challenges and Prospects
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ecology and Economy of Boletus Species, KARADENİZ MERTCAN,ÜNAL SABRİ,UGIŞ ABDULLAH,EVCİN ÖZKAN,AKKUZU EROL,KÜÇÜK ÖMER, International Forestry Symposium (IFS 2016).
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,KÜÇÜK ÖMER,AKKUZU EROL,ÜNAL SABRİ, HABITAT PREFERENCES OF ROE DEER  Capreolus capreolus  IN KASTAMONU CASE STUDY OF ELEKDAGI WILDLIFE DEVELOPMENT AREA, International Conference on Forestry and Environment: Challenges and Prospects, Pakistan
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,AKKUZU EROL,KÜÇÜK ÖMER,UGIŞ ABDULLAH,GENCAL BURHAN,ÜNAL SABRİ,KARADENİZ MERTCAN, Determining Some Mammal Species by Camera Trap Method  Case Study in Kastamonu Azdavay Kartdağı Wildlife Reserve Area, International Forestry Symposium (IFS 2016)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,ÜNAL SABRİ,KÜÇÜK ÖMER,UGIŞ ABDULLAH,AKKUZU EROL,Bird Strikes, 5th International Eurasian Ornithology Congress
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,ÇERÇİOĞLU MAHMUT,ADIGÜZEL FATİH,UGIŞ ABDULLAH, Using GIS for Wildlife Management, International Forestry Symposium (IFS 2016)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KÜÇÜK ÖMER,EVCİN ÖZKAN,AKKUZU EROL,Aslan Fevziye, Bird Fauna of Ilgaz Mountain National Park, 5th International Eurasian Ornithology Congress
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler UGIŞ ABDULLAH,AKKUZU EROL,ÜNAL SABRİ,EVCİN ÖZKAN,KÜÇÜK ÖMER,KARADENİZ MERTCAN, Wild Boar  Sus scrofa  Damage to Forest and Agricultural Areas, International Forestry Symposium (IFS 2016)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN,KÜÇÜK ÖMER,GÜRKAN NURULLAH, The Diet of Roe Deer  Capreolus capreolus   Kastamonu Case Study, International Forestry Symposium (IFS 2016)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler UGIŞ ABDULLAH,AKKUZU EROL,EVCİN ÖZKAN,KÜÇÜK ÖMER,ÜNAL SABRİ. Avifauna of Karacomak Dam Lake in Kastamonu Turkey, 5th International Eurasian Ornithology Congress.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÜNAL SABRİ,KARADENİZ MERTCAN,AKKUZU EROL,KÜÇÜK ÖMER,EVCİN ÖZKAN,UGIŞ ABDULLAH, An Investigation on Decline of Scots Pine  Pinus sylvestris L   in Kastamonu Kadıdağı Recreation Site, International Forestry Symposium (IFS 2016)
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuzu, E., Ünal, S., Evcin, Ö. "Yükseköğretim kurumlarında yaban hayatı eğitimi, önemi ve karşılaşılan sorunlar" Türkiye Ormancılık Dergisi, Cilt 16, Sayı :1, s:82-85, 2015.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karadeniz M., Ünal, S., Akkuzu, E., Evcin, Ö., Influences of Forest Fires on Fungal Communities, International Forest Fire Conference in Black Sea Region, 6-8 November 2014, Kastamonu.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Evcin, Ö., Akkuzu, E., Kucuk, Ö., Ünal, S., Responses of Reptiles, International Forest Fire Conference in Black Sea Region, 6-8 November 2014, Kastamonu.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ünal, S., Akkuzu, E., Karadeniz, M., Evcin, Ö. Pyrophilous Forest Beetles. International Forest Fire Conference in Black Sea Region, 6-8 November 2014, Kastamonu.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuzu, E., Kucuk, Ö, Ünal, S., Evcin, Ö., Ugış, A. "Effects of Forest Fires on Mammal Species : A Brief Review" International Forest Fire Conference in Black Sea Region, 6-8 November 2014, Kastamonu.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler UGIŞ ABDULLAH, AKKUZU EROL, KARADENİZ MERTCAN, EVCİN ÖZKAN  Entomopatojen funguslar ve biyolojik mücadeledeki rolleri.  TÜRKİYE II.ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AKKUZU EROL, ÜNAL SABRİ, KARADENİZ MERTCAN, EVCİN ÖZKAN, UGIŞ ABDULLAH  KASTAMONU KAYIN ORMANLARINDA GÖRÜLEN İKİ ÖNEMLİ GAL SİNEĞİ : MİKİOLA FAGİ VE HARTİGİOLA ANNULİPES.  TÜRKİYE II.ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN, AKKUZU EROL, KÜÇÜK ÖMER, UGIŞ ABDULLAH, KARADENİZ MERTCAN  Böceklerin yaban hayvanları besin kaynağı olarak irdelenmesi.  TÜRKİYE II. ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN, KÜÇÜK ÖMER, AKKUZU EROL, UGIŞ ABDULLAH (2013).  Using Phototraps for Observing Roe Deers.  International Caucasian Forestry Symposium
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN, AKKUZU EROL, KÜÇÜK ÖMER  Evaluating Footprints and Feces of Forest Wild Animals for Inventory and Habitat Assesment.  International Caucasian Symposium
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TOPAÇOĞLU OSMAN, ALTUNEL ARİF OĞUZ, SAKICI OYTUN EMRE, AKKUZU EROL, EVCİN ÖZKAN (2013).  Wind disturbances in the north west black sea region’s forests in Turkey.  5th World Conference on Ecological Restoration
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler UGIŞ ABDULLAH, EVCİN ÖZKAN, AKKUZU EROL  Wild Boar (Sus scrofa) Damage to Forest Areas and Agricultural Areas.  International Caucasian Forestry Symposium
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ARSLAN FEVZİYE, EVCİN ÖZKAN, KÜÇÜK ÖMER  Sultan Sazlığı Milli Parkında Ekoturizm Faaliyetleri.  Ekoloji 2013 Sempozyumu Namık Kemal Üniversitesi
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AKKUZU EROL, KÜÇÜK ÖMER, EVCİN ÖZKAN  Forest Fire Effects On Mammalian Species.  Wood & Fire Safety 7
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KÜÇÜK ÖMER, EVCİN ÖZKAN (2012).  Elekdağ Yaban Hayatını Geliştirme Sahasındaki Bazı Memeli Türler ve Kızıl Geyiğin Yaşam Alanları.  Kastamonu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Sempozyumu
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÜNAL Sabri, AKKUZU Erol, EVCİN Özkan."Sarımsak Zararlıları", KUSKA Sarımsak Sempozyumu, 2012
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÜNAL SABRİ, GÜNEY KERİM, EVCİN ÖZKAN (2012).  Kastamonu Yöresinde Ağaç mantarı Pleurotus ostreatus (Jack.Ex.Fr.) Kum. (Kayın Mantarı) Yetiştiriciliği.  Kastamonu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Sempozyumu
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN, AKKUZU EROL, KÜÇÜK ÖMER (2012).  Anadolu Ağaç Sincabının (Sciurus Anomalus (Güldenstaedt, 1785)) Ekolojisi : Kastamonu-Araç Merkez Orman İşletme Şefliği Örneği.  ”, Ağaç Sincaplarının Türkiye’deki Durumu Sempozyumu I, 13-14 Nisan 2012,Kastamonu
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AKKUZU EROL, ÜNAL SABRİ, KÜÇÜK ÖMER, EVCİN ÖZKAN, GÜZEL HİDAYET, TOPAÇOĞLU OSMAN  İğne Yapraklı Ormanlarda Kenar Etkisinin Ips sexdentatus (Boern.) Zararı Üzerine Etkisİ.  Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresİ
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÜNAL SABRİ, GÜNEY KERİM, EVCİN ÖZKAN  KASTAMONU YÖRESİNDE AĞAÇ MANTARLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ.  KASTAMONU YÖRESİNDE AĞAÇ MANTARLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÜNAL SABRİ, EVCİN ÖZKAN  KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKINDA RASTLANAN HERPETOFAUNA TÜRLERİ.  Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EVCİN ÖZKAN, KÜÇÜK ÖMER, AKKUZU EROL  KARACA’NIN (Capreolus capreolus) KASTAMONU İLİNDEKİ YAYILIŞ YAPTIĞI ALANLAR VE HABİTAT TERCİHLERİ.  Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KÜÇÜK ÖMER, EVCİN ÖZKAN  Küre Dağları Milli Parkı’nda Rastlanan Memeli Türleri ve Yayılış Alanları.  Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi
2011
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
0
4
0
4
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
T O P L A M
0
4
0
4

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karaca (Capreolus capreolus L.)'nın Düzce'de yayılışı ve habitat tercihiKaraca'nın(Capreolus capreolus)Kastamonu ilindeki yayılışı ve yaşam alanlarının belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KASTAMONU BEYLER BARAJI VE KARAÇOMAK BARAJI SUCUL KUŞLARIEvcin, Ö., Akkuzu, E., Küçük, Ö., 2012. Anadolu ağaç sincabının (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785) ekolojisi: Kastamonu-Araç merkez Orman İşletme şefliği örneği. DOI: 10.13140/2.1.2616.3207, Conference Paper
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Effect of Pleurotus ostreatus White-rot fungi on Chemical Properties of Beech (Fagus orientalis) Wood Chips
Ünal, S., Güney, K., Evcin, Ö., 2012. Kastamonu yöresinde ağaç mantari Pleurotus
ostreatus (Jack.Ex.Fr.) Kum. (kayin mantari) yetiştiriciliği. Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu (16 - 17 Ekim 2012),sf 141-146. Kastamonu,Türkiye.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BOZKIR AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus) DİĞER SCIURUS TÜRLERİ ARASINDAKİ FİLOGENETİK AKRABALIĞININ BELİRLENMESİ Evcin, Ö., Akkuzu, E., Küçük, Ö., 2012. Anadolu ağaç sincabının (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785) ekolojisi: Kastamonu-Araç merkez Orman İşletme şefliği örneği. DOI: 10.13140/2.1.2616.3207, Conference Paper
2016
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
4
0
0
4
0
0
0
0
0
8
2014
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
2015
1
0
0
2
0
0
0
0
0
3
2016
1
0
0
2
1
0
0
0
0
4
2017
1
0
0
2
0
0
0
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
7
0
0
13
1
0
0
0
0
21

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi "Mikro Aleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum -3", UZMAN, Yaban Hayatı 
2017
2017
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi "Mikro Aleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum -2", Eğitmen, Yaban Hayatı216B783
2016
2016
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi "Mikro Aleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum", Eğitmen, Yaban Hayatı115B352
2015
2015
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Yardımcı Araştırmacı Tübitak Sosyal Destek Yaklaşımlı Çevre ve Doğa Eğitimi KASODE II4004113B033
2013
2013
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Yardımcı Araştırmacı Tübitak Sosyal Destek Yaklaşımlı Çevre ve Doğa Eğitimi KASODE I 4004 112B233
2012
2012
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Yardımcı Araştırmacı Küre Dağları Milli Parkında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi (KDDE) 4004 112B162
2012
2012
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Proje Yürütücüsü Dedegül Dağı Karaçam Bireylerinde Kar Küfü Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi (Bideb-2209)
2010
2011
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Kastamonu'da Karaca'nın (Capreolus capreolus) Popülasyon Ekolojisi, KÜBAP 2015
2015
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Kastamonu Su Kuşlarının Belirlenmesi, Yürütücü : Doç. Dr. Erol AKKUZU
2015
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Karaca’nın (Capreolus capreolus) Kastamonu ilindeki yayılışı ve yaşam alanlarının incelenmesi
2012
2014
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı BAP:Ips sexdentatus (Boern.)’un Yoğunluğu ve Zararı Üzerine Karaçam ve Sarıçam Meşcere Özelliklerinin Etkileri
2012
2014
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı BAP:Eko-turizm Kapsamında Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Yürüyüş Rotaları ile Kamp Alanlarının Tespiti
2012
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı BAP:Kızılçam meşcerelerinde Çamkese böceği (Thaumetopoeae pityocampa) nin populasyon yoğunluğu üzerine etki eden faktörlerin araştırılması
2012
2014
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Yardımcı Araştırmacı KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ANADOLU KESTANESİNİN (Castanea sativa MILL) YAYILIŞI İLE EKOLOJİK, BİYOLOJİK VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ
2016
2016
SANATSAL FAALİYET BİLGİLERİ
YılUluslararasıUlusalT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
1
1
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
0
0
0
T O P L A M
0
1
1

Faaliyet TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü "EL ELE GELECEĞE" Projesi, Müzik Eğitmeni
2015
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Kastamonu ve Sinop'ta karacanın (Capreolus capreolus) popülasyon ekolojisi
2013
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Karaca'nın (Capreolus capreolus) Kastamonu Ilindeki Yayılışı Ve Yaşam Alanlarının Belirlenmesi
2011
2013
Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Dedegül Dağı Karaçam Bireylerinde Kar Küfü Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi
2010
2011
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Orman Mühendisleri Odası Fakülte Temsilcisi Yardımcısı
2018
Orman Mühendisleri Odası
2012
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Karaca (Capreolus capreolus)
Yaban Hayatı Ekolojisi
Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr