DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662801731
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
abulut@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
68,75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2018
Yüksek Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı
2012
Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2009
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2018
2018
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2018
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2011
2018
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi
2019
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
4
9
0
0
2
0
16
2017
0
1
4
0
0
0
0
5
2018
0
0
0
0
0
6
0
6
2019
0
0
0
0
1
0
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
5
13
0
1
8
0
28

Eser TürüAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güloğlu, Y., Belkayalı, N. Karatas, İ., Bulut, A. 2019. Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkilerinin Yargısal Denetimi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt :8, Sayı:2, Aralık 2018.
2019
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Cesur, İ., Güloğlu, Y., Bulut A., Maden Arama-İşletme Ruhsatlarının İptalinin Yargısal Denetimi, 5. Asoscongress, 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, İstanbul.
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güloğlu, Y., Cesur İ., Bulut A., MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER BAĞLAMINDA YAYLALARDA YAPILAŞMANIN HUKUKİ DURUMU, 5. Asoscongress, 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, İstanbul. 
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güloğlu Y., Cesur İ., Bulut A., AĞAÇLANDIRILACAK ORMAN ARAZİLERİNE YÖNELİK TEŞVİKLERDEKİ DEĞİŞİM, 5. Asoscongress, 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, İstanbu
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bulut A., Güloğlu, Y., Cesur İ.,Türkiye’de Orman köylülerinin Yasal Mevzuattaki Yeri ve Son Düzenlemeler Işığında Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi, 5. Asoscongress, 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, İstanbul.
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Cesur, İ., Güloğlu Y., Bulut, A., Bir insan hakkı olarak su ve Türk hukuk sisteminde yeri, International Eurasian Congress on Science, Engineering and Techonology, November 22-23, Ankara. 
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bulut, A., Güloğlu, Y., Cesur İ., Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Hususunda Farkındalıklarının Araştırılması, 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 11-12 Ekim 2018, Çanakkale.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güloğlu Y., Belkayalı N., Bulut A. 2017. Bilimsel olarak orman yangını gerçekleştirmek yasal olarak mümkün müdür? Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, IFS 2016 Özel sayısı, Cilt 17 Sayıs 3, Kastamonu, Türkiye
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güloğlu, Y., Bulut, A. 2017. Türkiye’de Yiyecek-İçecek ve Turizm Alanında Dini Kurallardan Kaynaklanan Düzenleme İstemlerinin Mer’i Hukuk Normları Açısından Değerlendirilmesi, 1. International Halal Tourism Congress, Kastamonu University Tourism Faculty. 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güloğlu Y., Belkayalı N., Aktepe E., Bulut A. 2017. THE FACTORS AFFECTING THE DETERMINATION OF IMMOVABLE PROPERTY VALUE IN EXPROPRIATION PROCESSES IN TURKEY: THE CASE OF THE KASTAMONU UNIVERSITY CAMPUS AREA, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE, SERBIA.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güloğlu Y., Bulut A., 2017. Ormanlık Alanlarda Yapılacak Olan Arkeolojik Kazıların Mevzuat Açısından İncelenmesi, Uluslararası Taşköprü Sempozyumu, Kastamonu, 2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  Güloğlu Y., Karataş,İ., Bulut, A. 2017. Ormanların Madencilik Faaliyetleri Açısından Üstün Kamu Yararı, Uluslararası Taşköprü Sempozyumu, Kastamonu, 2017
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GÜLOĞLU, Y., BULUT, A. 2016 İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güloğlu Y., Belkayalı N., Bulut A. 2016. Is It Legally Possible to Set Forest Fires for Scientific Purposes?, International Forestry Symposium (IFS) 2016, Abstract Book, Page:78, Kastamonu
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Aricak, B., Bulut, A., Altunel, A.O., Sakici, O.E. 2015. Estimating Above-Ground Carbon Biomass Using Satellite Image Reflection Values : a case study in Camyazi Forest Directorate, Turkey,  
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Guloglu, Y., Bulut, A., Aşıkoğlu, F. 2015. Ormanların Turizm Yatırımları İçin Tahsisi, I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu. 
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BULUT, A., ALTUNEL, A. T. 2015. ORÜS’lerin Özelleştirilmesinin Yöre Halkının Sosyo-Ekonomik Yapısına Olan Etkisi (Ayancık Örneği)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Does the Emigration Affect The Forest Cover Change? ( A case study İnebolu Directorate of Forest Enterprise Kastamonu- Turkey)
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler GULOGLU, Y., BULUT, A., KARATAS İ. Incentive Arrangements in Turkish Law to Increase Existance of Forest, SER 2013, America.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler MISIR, M.,MISIR, N.,BULUT, A. 2012. Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat 7 Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesine İlişkin Kavramsal Çatı, KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BULUT, A. Carbon Stock Change Between 1970 And 2009 In Mixed Fir Forest(A Case Study Saraycık Forest Management Chiefdom
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AYAN, S., ACAR, S., YER, E. N., BULUT, A., 2012. The heart rot of Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf. to altitudes
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ARICAK, B., BULUT, A., ALTUNEL,A.,O. 2012. Determining Carbon Storage Capacity with Remote Sensing Data; A Case Study Erzurum Regional Directorate Forestry, Çamyazı Forest Management Chiefdom, FORMEC 2012., Dubrovnik, Croatia.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BULUT, A., ARICAK, B. 2012. Determining Carbon Storage Capacity with Supervised Classification; A Case Study Kastamonu Central Forest Management Chiefdom, FORMEC 2012., Dubrovnik, Croatia
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SAKICI, O., E., BULUT, A., GENÇ., A. 2012. Kastamonu Ormanlarının Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi Kastamonu'nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu, Kastamonu

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler MISIR,N.,MISIR,M.,BULUT,A.2010. Characterization of Soil Erosion and Water Production and Their Implication to Forest, Management European Cooperation in Science Technology COST FP0601 Forest Mangement and Water Cycle FORMAN, Antalya
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler MISIR,M.,MISIR,N.,ULKER,C.,MORADAOGLU,P.,BULUT,A.,BULBUL,E.,2010 Above and Belowground Ecosystem Biomass and Carbon Storage Capacity for Spruce Natural Stands in Eastern Black Sea Region in Turkey, IUFRO 7.01.00 Conference Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change, Antalya
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler MISIR,M.,MISIR,N.,YAVUZ,H.,ULKER,C.,BULUT,A.,MORADAOGLU,P.,BULBUL,E.,PEHLIVAN,S.,2010. Carbon Storage in Biomass of Natural Scotch Pine Stands in Turkey, IUFRO 7.01.00 Conference Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change, Antalya
2010
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
3
0
0
0
0
0
3
2017
1
0
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
3
0
0
0
0
0
4

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım AcHigh Accuracy remote sensing methodsWebinar 
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Dergipark UDS  (ULAKBİM Dergi Sistemleri) Kullanıcı EğitimiTÜBİTAK'ın Dergipark UDS Sisteminin Kullanımı üzerine eğitimAnkara
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Türkiye 17. Esrı Kullanıcıları Grubu Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri UygulamalarıAnkara
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Uzaktan Algılamada Üstün Uygulamalar Ve Servisler ÇalıştayıRapideye Uydusu Ve Worldview Uydusu Genel Özellikleri Ve Kullanım AlanlarıAnkara
2012
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Orman Köylerindeki Sosyal ve Ekonomik Değişimin Orman Alanları üzerine olan etkisinin belirlenmesi (Kastamonu İli Örneği)
2015
2017
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Ormancılık Politikası ve Yönetimi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr