DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kuzeykent Kampüsü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0366 280 1986
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
odalkiran@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
78
ÜDS
56,250
YÖKDİL
87,500
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
2018
Lisans Türkiye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü
2004
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
3
2
0
3
0
5
13
2016
0
0
1
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
1
1
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
3
0
3
0
6
15

Eser TürüAçıklamaTarih
Diğer Yayınlar Dalkıran, Ö. (2018). Bilgi Davranışları ve Kütüphaneler. CABBARL (Redaktor), “KİTABXANA-İNFORMASİYA FƏALİYYƏTİNDƏ İNNOVASİYALAR VƏ FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYA” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın MATERİALLARI, 4 May 2018 içinde (ss. 16-22). Bakü: Mütərcim.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Dalkıran, Ö. (2016). Bilgi profesyonellerinin açık erişim yaklaşımları. G. Güneş, N. Özel ve T. Çakmak (Ed.) ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı, 19-21 Eylül 2013, İstanbul: Bildiriler Kitabı içinde (ss. 48-61). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dalkıran, Ö. (2015). Türkiye’de eğitim – halk kütüphanesi ilişkisi. Bilgi Dünyası, 15(2), 439-462. [Hakemsiz makale/Görüş]
2015
Diğer Yayınlar Dalkıran, Ö. (2015). ÜNAK List’in içerik analizi. U. Al ve Z. Taşkın (Yay. haz.). Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan içinde (ss. 69-81). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2014, 29-31 Ocak). Cloud computing applications and information services: reflections from Turkey. BOBCATSSS 2014: “Library (r)evolution: promoting sustainable information practices” Konferansı’nda sunulan bildiri. Barselona: Barselona Üniversitesi.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dalkıran, Ö. (2014). Hizmet içi eğitimde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) rolü. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 189-200.[Hakemsiz makale/görüş]
2014
Diğer Yayınlar Dalkıran, Ö. (2014). İslam Dünyasında Kitabın Tarihi. Johannes Pedersen. Mustafa Macit Karagözoğlu (Çev.). Bilgi Dünyası, 15(1), 196-197. [Kitap tanıtımı]
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dalkıran, Ö. (2013). Teknolojinin kütüphanelere etkisi: bilgi kaynakları açısından bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14(1), 172-190.[Hakemsiz makale/görüş]
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z. ve Tunç, S.K. (2013). Usability testing of digital libraries: the experience of EPrints. Procedia: Social and Behavioral Sciences içinde (ss. 535-543).
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.[Hakemsiz makale/görüş]
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 340-360.
2013
Diğer Yayınlar Dalkıran, Ö. (2013). Bir Yoğun Erasmus Programı Deneyimi: IP LibCMASS, 2-15 Eylül 2012, Zagreb. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 216-219. [Okuyucu mektubu]
2013
Diğer Yayınlar Dalkıran, Ö. (2013). Kent Hafıza Merkezleri: Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, 26-27 Mart 2010, Erciyes Üniversitesi: bildiriler ve tartışmalar kitabı. Bilgi Dünyası, 14(1), 204-205. [Kitap tanıtımı]
2013
Diğer Yayınlar Dalkıran, Ö. (2013). Yeni Teknolojiler Işığında Bilgi ve Belge Yönetimi. Işıl İlknur Sert ve Huriye Çolaklar (Ed.). Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 227-228. [Kitap tanıtımı]
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
3
9
12
2016
1
7
5
13
2017
0
4
9
13
2018
0
10
4
14
2019
0
1
1
2
2020
0
0
0
0
T O P L A M
1
25
28
54

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Li, Y., & Liu, C. (2019). Information Resource, Interface, and Tasks as User Interaction Components for Digital Library Evaluation. Information Processing & Management, 56(3), 704-720.Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z., & Tunç, S. K. (2014). Usability testing of digital libraries: The experience of EPrints. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, 535-543.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akay, Ö. (2019). Türkiye’de Halk Kütüphanesi Kullanımının Panel Ve-ri Kümeleme Analizi ile İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1-1.Dalkıran, Ö. (2014). Türkiye’de eğitim–halk kütüphanesi ilişkisi. Bilgi Dü-nyası, 15(2) 439-462.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bezirci, P. (2018). Dünya Üniversite Kütüphanelerinde Mükemmellik Örnekleri ve Gelecek. Yükseköğretim Dergisi, 8(2), 234-246.
Dalk›ran, Ö. (2013). Teknolojinin kütüphanelere etkisi: bilgi kaynaklar› aç›s›ndan bir yaklafl›m. Bilgi Dünyas›, 14(1), 172–190.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bezirci, P. (2018). Dünya Üniversite Kütüphanelerinde Mükemmellik Örnekleri ve Gelecek. Yükseköğretim Dergisi, 8(2), 234-246.
Y›lmaz, B. ve Dalk›ran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalar› nda kütüphane kurumuna yaklafl›m, Bilgi Dünyas›, 13(1), 57– 81.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çolaklar, H. ve Altay. A. (2018). Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Bilgi Arama Davranışları: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE EĞİLİMLER KONGRESİ
TAM METİN BİLDİRİ KİTABI
Dalkıran, Ö. (2018). Ağ kuşağının bilgi davranışları: üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BAYTER, Mustafa. (2018). Teknolojinin Kütüphane Kullanımı Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Turkish Studies. 13. 61-72. 10.7827/TurkishStudies.14015. Dalkıran, Ö. (2013). Teknolojinin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14 (1) : 172-190.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Subaşı, S. (2018). Yurtdışı Eğitim Tanıtımında İşletmelerde Süreç Yönetimi Modellemesini Kullanarak Bir Model Önerisi. Doktora tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.Dalkıran, Ö. ( 2014). Türkiye’de Eğitim – Halk Kütüphanesi İlişkisi. The Relationship between Education and the Public Library in Turkey. Bilgi Dünyası, 15 (2).ss: 439- 462
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hu, X. Usability Evaluation of E-Dunhuang Cultural Heritage Digital Library. Data and Information Management. https://doi.org/10.2478/dim-2018-0008Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z., & Tunç, S. K. (2014). Usability testing of digital libraries: The experience of EPrints. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, 535-543.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akgül, R. F. (2018). GRAFİK TASARIMI BAĞLAMINDA SANATÇI KİTAPLARI. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40, 175-194.
Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Sevgisunar, M. K. (2018). OKUMA ETKİNLİĞİ VE BİLGİNİN ÜZERİNE KAYDEDİLDİĞİ MATERYALLER. Ə. CABBARLI (Redaktor) KİTABXANA-İNFORMASİYA FƏALİYYƏTİNDƏ İNNOVASİYALAR VƏ FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYA” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın MATERİALLARI, Bakı, 4 may 2018 içinde (ss. 63-70). Bakı: Mütərcim.Dalkıran, Ö. (2018). Bilgi davranışları ve kütüphaneler. Ə. CABBARLI (Redaktor) “KİTABXANA-İNFORMASİYA FƏALİYYƏTİNDƏ İNNOVASİYALAR VƏ FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYA” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın MATERİALLARI, Bakı, 4 may 2018 içinde (ss. 16-22). Bakı: Mütərcim
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Menge, Ğ. (2018). KUTUP-L ve IFLA-L Tartışma Listelerinin Konusal İçerik Analizi (Thematic Content Analysis of KUTUP-L and IFLA-L Discussion Lists). Turk Kutuphaneciligi - Turkish Librarianship, 32(2), 65–78. doi:10.24146/tkd.2018.31Dalkıran, Ö. (2011). ÜNAK List ’ in İçerik Analizi. U. Al ve Z. Taşkın (Ed.), Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan içinde (ss. 69–81). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aktürk, M. ve Nas. E. (2018). Geleneksel Ahşap Baskı (Yazmacılık) Sanatı ve Çağdaş Bir Materyal Olan Strafor Kalıp Uygulaması. F. N. Başaran (Ed.). V. Uluslar arası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, 2017: Bildiri Kitabı - 2 içinde (ss. 45-56). Ankara: Gazi Üniversitesi, Kahramankazan Belediyesi.
Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Başaranoğlu, K. (2018). MİMAR KİMLİĞİNİN İNŞASI VE MİMARLIK MEDYASINDA TEMSİLİ. Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın Tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 201-213.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Akın, S. (2018). TÜRKİYE’DE AKADEMİLERDE AÇIK ERİŞİM VE BİR AÇIK ERİŞİM MODELİ ÖNERİSİ. Yüksek lisans tezi, Çankıra Karatekin Üniversitesi.Dalkıran, Ö. (2013). "Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları". [Bildiri]. G. Güneş, N. Özel, T. Çakmak (Ed.). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013 (ss. 48-61). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tümen Akyıldız, S. (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “GOOGLE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ). Çukurova Araştırmaları, 4(2), 280-292.DALKIRAN, Ö. (2013). Teknolojinin kütüphanelere etkisi: bilgi kaynakları açısından bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14(1), 172-190.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Aksakal, H. (2018). DEVLET ve ÖZEL OKUL İDARECİLERİNİN OKUL KÜTÜPHANELERİNE BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(ERZURUM İL MERKEZİ ÖRNEĞİ). Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Dalkıran, Ö. (2013). "Teknolojinin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım". Bilgi Dünyası Dergisi, 14(1), 172-190.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Şahin, Z., Kayhan, E. ve Sevgili Polat, Z. (2017). Parşömenin gelişimi ve el yazmalarının geçmişi. İ. Eliri ve M. Ali Eroğlu (Ed.). Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 9-11 Kasım, 2017, Antalya: Bildiri Kitabı içinde (ss. 433-438).Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Keskin, İ. ve Güler, C. (2017). İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesinin Türkiye’de Bilimin Gelişmesine Etkisi. (O. Neçare, Yay. Haz.). Türkiye'de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Kasım 2017, Kırşehir: Bildiri Özetleri. içinde (ss. 119). Ankara: ATtatürk Kültür, Dil ve TArih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Mingfang Wu, Fotis Psomopoulos, Siri Jodha Khalsa, Jennie Larkin, Anita de Waard (2017): Data Discovery Paradigms: User Requirements and Recommendations for Data Repositories. Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z. and Tunç, S. K., “Usability testing of digital libraries: The experience of EPrints”, In Procedia - Social and Behavioural Sciences, Volume 147, 2014, Pages 535-543, ISSN 1877-0428,
DOI:10.1016/j.sbspro.2014.07.155.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bajenaru, L., Marinescu, A. I., Pribeanu, C. ve Iordache, D. D. Using expert evaluation to assess the usability of the National Library of Software Programs.Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z. ve Tunç, S.K. (2013). Usability testing of digital libraries: the experience of EPrints. Procedia: Social and Behavioral Sciences içinde (ss. 535-543)
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kurt, B. (2018). Değişen Dünyada Elektronikleşen Bilgi Kaynakları. N. Çakmak, S. Baytur ve S. Akça (Ed.). ÜNAK 2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi
Sempozyumu 12 - 14 Ekim 2017, Atılım Üniversitesi, Ankara Bildiriler Kitabı içinde (ss. 124-128). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.
Dalkıran, Ö. (2013). Teknolojinin kütüphanelere etkisi: bilgi kaynakları açısından bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14(1), 172-190
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Turan, A. (2017). Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci: karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği. İstanbul: Hiperlink.Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 340-360
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Akkaya, M. A. (2017). Elektronik bilgi kaynaklarının toplum için anlamı. H. Odabaş ve M. A. Akkaya. (Yay. Haz.). Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkisi içinde (ss. 181-204). İstanbul: Hiperyayın.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Binici, K. (2017). E-kitap ve kütüphanecilikte düşündürdükleri. H. Odabaş ve M. A. Akkaya. (Yay. Haz.). Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkisi içinde (ss. 181-204). İstanbul: Hiperyayın.
Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği27(1), 201-213.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ciğerci, Y., Akpınar, M., Dayangan, E., Kesgin, C., Serin, A., & Atasayar, S. (2017). Sağlık Yüksekokulunda Okuyan 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 14 (1), s. 1-5.
Külcü Ö, Dalkıran Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine
bakışı: TKD ve ÜNAK Örneklerinin Değerlendirilmesi. Türk
Kütüphaneciliği, 27(2), s. 340-60.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Arıkan, A. (2017). Türkiye'de elektronik yayıncılık ve telif hakları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇORUH, L., & HİDAYETOĞLU, B. A. (2017). Dijital Çağda Kitabın Dönüşümü. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 6(2), 180-194.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kızılöz, T. (2017). Ankara'daki Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Etik Konusundaki Bilinç ve Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Ankara’daki üniversite kütüphanecilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımları. H. S. Keseroğlu, G. Demir ve E. Bitri. (Yay. haz.). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (ss. 103-135). Kastamonu: Hiperlink.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çoruh, L. ve Hidayetoğlu, B. A. (2017). Dijital çağda kitabın dönüşümü. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 6(2), 180-194.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Keseroğlu, H. S. (2016). Politics and Public Libraries in the Republic of Turkey. Library Trends, 65(2), 180-197.Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ataman, R., Özcan, Z., Pişkin, D., Akgül, A., Cullup, M. ve Çalış C. (2016). Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (MÜFEF)'nde mezun statüsünde olan öğrencilerin sahip olması gereken bilgi liderliği yetkinlikleri ve sahada karşılaşılan problemler. G. Güneş. (Ed.). I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi: Bildiriler Kitabı "Bilgi ve Belge Yönetiminde Vizyoner Devrim" 25-27 Nisan 2014, Cemal Reşit Rey Kongre Salonu, İstanbul içinde (ss. 103-112). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 262-290.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SARAÇ, H. (2016). GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NEVŞEHİR’İN BASIM (MATBAA) TARİHİ VE MATBAANIN NEVŞEHİR’DEKİ SERÜVENİ (1950-2016). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (57), 221-245.Dalkıran, Ö. (2013). “Kitabın Tarihi”, Türk Kütüphaneciliği, S. 27/1: 201-213.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kasemsap, K. 2016. Mastering Digital Libraries in the Digital Age. Pages 275-305. E-Discovery Tools and Applications in Modern Libraries. IGI Global. Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z. ve Tunç, S.K. (2013). Usability testing of digital libraries: the experience of EPrints. Procedia: Social and Behavioral Sciences içinde (ss. 535-543). 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Metin, B. ve Baktır, A. C. (2016). Cloud Computing Perception and Success Factors for Information Technology Usage in Turkey. 26nd International Conference Radioelektronika19-20 April, Kosice, Slovakia içinde (ss. 330-335).Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2014, 29-31 Ocak). Cloud computing applications and information services: reflections from Turkey. BOBCATSSS 2014: “Library (r)evolution: promoting sustainable information practices” Konferansı’nda sunulan bildiri. Barselona: Universitat de Barcelona.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Savaci, Z., Cetinel, O., Ece, D. ve Kutlu, B. (2016), Corporate Requirements for Cloud Services: Adopters and Non-Adopters. (Eds. V. Tecim, Ç. Tarhan & C. Aydın). 3rd International Management Information Systems Conference, in Smart Technology & Smart Management, 6-8 October, Izmir, Turkey: Bildiriler Kitabı içinde (ss. 111-120). Gülermat Matbaacılık.Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2014, 29-31 Ocak). Cloud computing applications and information services: reflections from Turkey. BOBCATSSS 2014: “Library (r)evolution: promoting sustainable information practices” Konferansı’nda sunulan bildiri. Barselona: Universitat de Barcelona.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Işık, R. (2016). Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesindeki sarfa dair yazma eserler bibliyografyası. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) (35), 245-258.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Canata, F. (2016). Belediye kütüphaneleri gerekli mi?: Bilgi Toplumu bağlamında bir değerlendirme. (B. Yılmaz, T. Çakmak ve Ş. Eroğlu, Yay. Haz.). Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Bursa, Türkiye: Bildiriler Kitabı içinde (ss. 213-241). Bursa: Nilüfer Belediyesi.Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Karadeniz, O. (2016). TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE KAMU POLİTİKASI. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi. Ankara.Dalkıran, Ö. (2013). Teknolojinin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14(1), 172-190.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Ay, R. (2016). GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA
DİJİTAL YAYINCILIK. Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
DALKIRAN, Ömer, (2013), “Kitabın Tarihi, The History of the Book”, Türk Kütüphaneciliği, Cilt:27, Sayı:1, ss.201-213.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Arslan, S. (2016). Grafik tasarım öğretiminde göstergebilimsel çözümlemenin kullanılması: Kitap kapağı üzerine örnek çözümlemeler. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaya, A. (2016). Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Türk Kütüphaneciler Derneği: Tarihsel Perspektiften Eleştirel Bir Yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 30(2), 236-250.Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 340-360
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Canata, F. (2016). Düşünce özgürlüğü ve internet sansürü: İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri üzerine betimsel bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 619-639.Ankara’daki üniversite kütüphanecilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımları. H. S. Keseroğlu, G. Demir ve E. Bitri. (Yay. haz.). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (ss. 103-135). Kastamonu: Hiperlink.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Aslıyüksek, M. K. (2015). DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINDA ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Ömer Dalkıran, “Teknolojilerin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım”, Bilgi Dünyası, c.14, s.1, 2013, s.182.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Işık, R. (2015). DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESERLER
KÜTÜPHANESİNDE YER ALAN ARAPÇA GRAMERE
DAİR ESERLERİN TASNİF VE TANZİMİ.
Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi.
Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özer, S. (2015). Türkçede roman adlarının yapısal ve kavramsal analizi(2011 yılının en çok kazanan yazarları listesine göre. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ak, Ş. ve Çetintaş, H. B. (2015). Eğitimde Zenginleştirilmiş Kütüphanelerin
Yeri ve Önemi: Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu Zenginleştirilmiş Kütüphane
Uygulaması.
Milli Eğitim, 44(208), 18-32.
Dalkıran, Ö. (2013). Teknolojinin kütüphanelere etkisi: bilgi kaynakları açısından bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14(1), 172-190.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yurtseven, M. (2015). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kütüphane ve Sivil Toplum Kuruluşu Etkileşimi: Türk Kütüphaneciler Derneği Örneği (TKD).Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 340-360
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sevgi, A. R. I. (2015). Hümanist Yazının Tarihsel Kimliği. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 5(9), 135-156.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turan, M. ve Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de telif hakları ihlalleri: Yargıtay kararları çerçevesinde bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 15(1), 55-75,Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turan, M. (2014). Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda eser çeşitleri: Karşılaştırmalı bir analiz. Bilgi dünyası, 15(1), 125-158.Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Akıncı, F. Ö. (2014). Türkiye'deki tiyatro kurumlarında halkla ilişkiler çalışmaları. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213.
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Şentürk, M. (2014). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bulunan Karikatürlerin Hedef Kavramların Öğretilmesine ve Öğrenci Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 201-213. 
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kurulgan, M. (2013). Bilgi teknolojilerinin kütüphane/bilgi-belge merkezlerine etkisi: Toplumsal, yapısal, yönetsel ve işlevsel açılardan bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 27(3), 472-495.DALKIRAN, Ö. (2013). Teknolojinin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14(1), 172-190.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kurulgan, M. (2013). Bilgi teknolojilerinin kütüphane/bilgi-belge merkezlerine etkisi: Toplumsal, yapısal, yönetsel ve işlevsel açılardan bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 27(3), 472-495.Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
2013
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
13
12
0
0
0
0
0
25
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
3
0
0
0
0
0
3
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
13
15
0
0
0
0
0
28

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Açık Ders Malzemesi Geliştirme ve Uzaktan Eğitime Hazırlık Çalışmaları Eğitimi, 10-14 Şubat 2014Açık ders malzemeleri, uzaktan eğitimAnkara
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 10th International Conference on Knowledge ManagementBilgi yönetimiAntalya
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği

5th International Symposium on Information Management in a Changing World


Bilgi yönetimiAntalya
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım BOBCATSSS 2014: “Library (r)evolution: promoting sustainable information practices” konferansı Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanında sürdürülebilir uygulamalarBarselona, İspanya,
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım

Uluslar arası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik, Kuram ve Uygulama

Kütüphanecilikte felsefi ve kuramsal yaklaşımlarKastamonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım InterPARES Trust (Trust in Digital Records in an Increasingly Networked Society ) International Research Project European and Transnational Teams Meeting, 20-21 November 2013DijitalleştirmeBrüksel, Belçika
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği The 21st International BOBCATSSS Conference: From Collections to Connections: Turning Libraries "Inside-Out"Bilgi yönetimiAnkara
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği European Conference on Information Literacy (ECIL 2013)Bilgi okuryazarlığıİstanbul
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013)Kütüphanecilik ve Bilgibilim uygulamalarıPrag, Çek Cumhuriyeti
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı, 2 Ocak - 18 Mart 2012.Dijitalleştirme ve içerik yönetimiAnkara
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Erasmus IP LibCMASS (IP Library, Information and Cultural Management - Academic Summer School Intensive Programme), 2-15 Eylül 2012Kütüphane, bilgi ve kültürel mirasın yönetimine ilişkin yoğun Erasmus programı eğitimine öğrenci olarak katılımZagreb, Hırvatistan
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi SempozyumuBilgi yönetimiAnkara
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES3 Projesi Uluslararası SempozyumuKültürel mirasın yönetimiİstanbul
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Dalkıran, Ö. (2018, Eylül). Bilgi Hizmetlerinde Kuşak Çatışması ve Dönüşüm ya da Ağ Kuşağını Kütüphaneye Bağlamak. Eazy Days 2018:“Elektronik Kaynaklar: Kullanıcıyı Bağlayın!”10 Eylül 2018, Adana HiltonSA – Adana (sunuş)Elektronik kaynaklar ve kullanıcılarAdana
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Dalkıran, Ö. (2018). Türk Z kuşağının bilgi davranışları. ÜNAK 2018: “Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler”, 4-6 Ekim 2018, Marmara Üniversitesi, İstanbul, konferansında sunulan bildiri.Kütüphaneler ve bilgi kullanıcılarıİstanbul
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Dalkıran, Ö. (2018). Türk Z kuşağının bilgi davranışları. ÜNAK 2018: “Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler”, 4-6 Ekim 2018, Marmara Üniversitesi, İstanbul, konferansında sunulan bildiri.Bilgi kullanıcılarıİstanbul
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım ÖYP Kongresi-2, 20-21 Mayıs 2013Öğretim Üyesi Yetiştirme ProgramıAnkara
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım ÜNAK 2013 "Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı"Kütüphanecilik ve Bilgibilimİstanbul
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 1. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012Açık erişimAnkara
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Bilimler Dergi Yayıncılığı. Mesleki ve Bilimsel İletişimde 60 Yıl: Türk Kütüphaneciliği Dergisinin 60. Yılı Etkinlikleri, 12 Ekim 2012Bilimsel iletişimAnkara
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım ANKOS 11. Yıllık Toplantısı, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011Elektronik kaynaklar, kaynak paylaşımıMuğla
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım ÜNAK İkibin11, "Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı", 20-22 Ekim 2011Bilgi yönetimiAnkara
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Bilgi Okuryazarlığı. Bilkent’te Kütüphanecilik Semirleri I, 1 Kasım 2011Bilgi okuryazarlığıAnkara
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Akademik Bilişim 2010, 10-12 Şubat 2010Bilgi teknolojileriMuğla
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Kurum Arşivi Çalışmaları Semineri, 4 Mart 2009ArşivcilikMuğla
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım ÜNAK’08 “Bilgi, Farklılık ve Farkındalık” KonferansıKütüphanecilik ve Bilgibilim uygulamalarıİzmir
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım III. Ulusal Akademik Site Lisansı Eğitim ve İşbirliği Toplantısı, 14-15 Mayıs 2007

Ulusal akademik bilgiye erişim, kaynak paylaşımı, işbirliği

Antalya
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım ÜNAK’07 ‘’Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız Kütüphaneler’’, 28-29 Eylül 2007KütüphanecilikMuğla
2007
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Kurumlarca Bilimsel Araştırma Projesi [UADP] Diğer Görevler InterPARES TRUST (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society - Hızla Ağlaşan Toplumda Dijital Kayıtlar ve Güven). Araştırmacı, Ocak 2013 – Ocak 2015.
2013
2015
Uluslararası Kurumlarca Bilimsel Araştırma Projesi [UADP] Diğer Görevler InterPARES 3; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi). Araştırmacı, Ocak 2011-Ocak 2012.
2007
2012
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Ağ Kuşağının Bilgi Davranışları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
2014
2018
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2018-2019
Bahar
Lisans HE-S 104 Bilgiye Ulaşma ve Sunum
2
0
2
36
2018-2019
Bahar
Lisans BBY 316 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim
2
0
3
36
2018-2019
Bahar
Lisans BBY 305 Ar-Ge ve Kütüphane
3
0
5
48
2018-2019
Bahar
Lisans BBY 204 Bilgiye Erişim
2
2
3
60
2017-2018
Güz
Lisans BTK 101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı I
2
1
3
5
2017-2018
Bahar
Lisans BBY 314 Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Bilgiye Erişim
2
0
3
14
2017-2018
Bahar
Lisans BBY 305 Ar-Ge ve Kütüphane
3
0
5
42
2017-2018
Bahar
Lisans BBY 204 Bilgiye Erişim
2
2
3
56
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Bilgi Davranışı


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr