DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YÖKDİL
86,25
ÜDS
78,75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği
2011
Yüksek Lisans Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği
2005
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
2011
2014
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
4
1
5
2014
0
0
1
0
0
0
0
1
2015
0
1
7
0
1
2
0
11
2016
0
1
4
1
0
2
1
9
2017
0
10
14
1
0
3
1
29
2018
0
5
10
0
0
1
0
16
T O P L A M
0
17
36
2
1
12
3
71

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Le Regroupement Des Sports Equestres Dans Le Tourisme: Le Cas De Daday
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler The suitability of accomodition business for disabled
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalkınma Ajanslarının Turizmin Gelişmesine Etkileri: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı-Kastamonu Örneği


2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Indoor Air Quality: The Samples of Ilgarini and Mantar Caves
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Traditional Kastamonu Dessert Çekme Helva: Touristik Delight
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerini Sportif Rekreasyonel Faaliyetlerden Alıkoyan Etmenler Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu's Pastırma
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Turizminde Seyahat Acentacılığının Dünü, Bugünü, Yarını
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobbing Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Ankara Örneği

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Azerbaycan`ın Batı Bölgesinin Sürdürülebilir Turizminde Yerel Yönetimin Rolü...

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çankırı Yâran Kültürünün Turizm Açısından Değerlendirilmesi Ve Yaran Üyelerinin Turizme Yaklaşımları
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uzungöl’de artmakta olan üst yapı kirliliği: alternatif Bir model önerisi
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu Bagel Brewis
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Açık Alan Rekreasyonu Kapsamında Dağcılık Faaliyetlerine Katılımın Değerlendirilmesi: Kastamonu Ilgaz Dağı Örneği
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kırsal Turizm Potensiyelinin Yerel Paydaşlar Bakış Açısıyla incelenmesi: Cide Örneği
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Kastamonu ve Daday İçin Karma Bir Analiz
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Helal Konseptli Otellerde Israf Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kastamonu Konakları'nın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bir Ürün Çeşidi Olarak Macera Turizmi: Azdavay Enduro Yarışları Örneği
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluslararası Konaklama İşletmeciliğinde Sınıflama-Standardizasyon Çabaları ve ISO 18513:2003 Terminoloji Standardı
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürü'nün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Küresel Pazarlama Kapsamında Glokal Pazarlama Stratejilerinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Role and Importance of Organized Efforts in Development: The Sample of Rural Tourism Association
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Taşköprü’nün Somut Kültürel Miras Ögesi Çekicilikleri ve Marka Varış Noktası İlişkisi 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Nüfus Yoğunluğu Az Şehirlerdeki Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Kastamonu İli Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Attitıudes of Undergraduate Students Towards Erasmus+ Exchange Programs: The Case Of Kastamonu University
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Helal Konseptli Otellerde Israf Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemeklerin Rolü ve Önemi: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Refunctioning The Cultural Buildings in Tourism Sustainability: The Sample Of Boyabat Mansions

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bir Ürün Çeşidi Olarak Macera Turizmi: Azdavay Enduro Yarışları Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sürdürülebilir Turizmde Doğal Mirasın Korunması: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tanıtım Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi: Cide Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gastronomi Turizminde Bir Çekim Gücü Olarak Yöresel Mutfaklar: Mengen Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gastronomi Biliminde Sarımsağın Yeri ve Önemi  Taşköprü İçin Bir Tanıtım Aracı Olarak Kullanılması
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler The Rural Tourism Potential of Kastamonu
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Destinasyon Yönetimi, Markalaşma Süreci ve Kastamonu İçin Bir Yol Haritası Önerisi

2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

2016 Yılı Politik Krizlerinin Dış Aktif Turizm Talebine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Engelli Turizminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Diğer Yayınlar Kastamonu Yöresel Yemekleri
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi'nin Önemi: Bozcaada Örneği

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürü'nün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Abana Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Ortak Akıl Arama Toplantısının Ardından
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Abana Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kardeş Ülkelerde Turizm Eğitimi: Kastamonu Üniversitesi ve Kırgızistan Manas Üniversitesi Karşılaştırması
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Turistler Arası Etkileşim
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Okul Öncesi Eğitimde Turizm Eğitimi: Kastamonu Örneği
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Lisansüstü Eğitimde Derse Devam Sorunsalı Kastamonu Üniversitesi Örneği
2016
Diğer Yayınlar Turizmin Doğası ve Önemi
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yükseköğretimde Öğrenci Doyumu: Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mağaralarda İç Ortam Hava Kalitesi: Ilgarini ve Mantar Mağaraları Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yerel Acentelerin Etkinlik Turizmi Üzerine Etkileri  Şeyh Şa ban İ Veli yi Anma Haftası Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Asker Yemin Törenlerinin Varış Noktası Ekonomisine Etkileri Kastamonu Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kazak Öğrencilerin Kültürel Bütünleşmedeki Rolleri  Kastamonu Üniversitesi  Turizm Fakültesi Örneği
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler I  Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumunun Ardından
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Konaklama İşletmelerinin Engelli Bireylere Uygunluğu: Kastamonu Örneği
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Standardization in Lodging Industry, ISO 18513:2003 Tourism Services Terminology: The Case of Istanbul
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu'nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısıyla İrdelenmesi
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanakları
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Otel İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Standartları
2012
Diğer Yayınlar ISO 18513-2003 Turizm Hizmetleri, oteller ve diğer konaklama terminoloji standardı
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Örgütlü Kitle Turizminden, Bireysel Turizme Geçişte İkinci Konutların Önemi Ve Çeşme Bölgesi İçin Bir Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması

2007
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
1
7
8
2014
0
1
1
2
2015
0
1
3
4
2016
1
4
1
6
2017
0
11
6
17
2018
0
6
3
9
T O P L A M
1
24
21
46

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gümüşhane İlinin Gastronomi Turizmi Açısından DeğerlendirilmesiDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Restoran Müşterilerinin Beklentileri ve Gıda Güvenliğine Yönelik Tepkileri Üzerine Bir Nitel Araştırma

Uluslararası konaklama işletmeciliğinde sınıflama-standardizasyon çabaları ve ISO 18513:2003 terminoloji standardı

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Changes in Concentration of Some Heavy Metals in Leaves And Branches of Acer Pseudoplatanus Due to Traffic DensityIndoor air quality: The samples of Ilgarini and Mantar caves
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastronomi Turistlerinin E-Şikâyet Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Alaçatı Örneği


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gümüşhane İlinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Changes in Concentration of Some Heavy Metals in Leaves And Branches of Acer Pseudoplatanus Due to Traffic DensityYeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yerel Halkın Yöresel Mutfak Konusunda Bilinçlendirilmesi Üzerine Bir AB Projesi DeğerlendirmesiDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kocaeli Gastronomi Potansiyelinin Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında DeğerlendirilmesiDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yöresel Yiyecekleri Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik AnaliziBibliometric Analysis of Post-GraduateTheses on LocalFoods

Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endüstriyel Kümelenme Uygulamalarının Türkiye Genelinde İncelenmesi: Sanayi, Tarım Ve Hizmet Sektörleri Açısından Bir DeğerlendirmeTurizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Kastamonu ve Daday İçin Karma Bir Analiz
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Osmanlı Konaklarının Helâl Turizm Kapsamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Kastamonu ÖrneğiYöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Indoor Air Quality: The Samples Of Safranbolu Bulak Mencilis Cave

Kastamonu’nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısı ile İrdelenmesi

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi: Ilgaz Daği Milli Parkı’nda Bir Uygulama

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanakları
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Spil Dağı Milli Parkı'nın Turizm Potansiyeli Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Osmanlı Konaklarının Helâl Turizm Kapsamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Kastamonu ÖrneğiYeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Açık Alanda Yapılan Doğa Temelli Rekreatif Etkinliklere Yönelik Bir Alan Araştırması (Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği)

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Obstacles to Enhancements of Ilgaz Mountain National Park’s Winter Tourism Potential

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Rekreasyonel Olanakları

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KASTAMONU İLİNE ASKER YEMİN TÖRENLERİ İÇİN GELEN ZİYARETÇİLERİN ŞEHRE YÖNELİK ALGILARININ VE ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKILARININ BELİRLENMESİAsker Yemin Törenlerinin Varış Noktası Ekonomisine Etkileri: Kastamonu Örneği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Manisa’da Yöresel Yemeklerin ve Lezzetlerin Turizmin Gelişimine Katkısının BelirlenmesiDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi. Bozcaada Örneği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Indoor Air Quality: The Samples Of Safranbolu Bulak Mencilis CaveMağaralarda İç Ortam Hava Kalitesi: Ilgarini ve Mantar Mağaraları Örneği
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu ÖnerisiHelâl Konseptli Otellerde İsraf: Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu Önerisi
Kastamonu’nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısıyla İrdelenmesi
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kastamonu Konaklarının Turizme KazandırılmasıYeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu Önerisi
Helâl Konseptli Otellerde İsraf: Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kastamonu Konaklarının Turizme KazandrılmasıKastamonu Konaklarının Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Spil Dağı Milli Parkı'nın Turizm CoğrafyasıIlgaz Dağı Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanakları
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kamu Hizmetlerinde Kalite: Mardin Adalet Sarayında Bir AraştırmaOtel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler The Role of Rural Tourism in Rural Development in Global Issues and Trends in TourismKırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi: Stratejiler Ve Araçlarının İncelenmesiIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ilgaz Dağı Milli Parkında Rekreasyonel Faaliyetlere Katılan Ziyaretçilerin Çevreye Yönelik Tutumlarını Ölçmeye Yönelik ÇalışmaIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin AnaliziKonaklama işletmeciliğinde uluslararası standardizasyonun rolü ve önemi: Türkiye uygulamalarının analizi
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Rekreatif Faaliyetlerde Çevreye Yönelik Tutumların Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turistik Destinasyonlarda Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı

HES'nin Sürüdürülebilir Turizme Etkileri: Çamlıhemşin Örneği


2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı

Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği


2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu Şehir Kimliği Çalıştayı 

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Dalyan Destinasyonunun Rekreasyon Potansiyelinin DeğerlendirilmesiIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kamu Hizmetlerinde Kalite: Mardin Adalet Sarayında Bir AraştırmaOtel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bati Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Bir Ekoturizm Rotası ÖnerisiIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Uygulama Otellerinde Konaklayan Müşterilerin Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Otel işletmelerinde hizmet kalitesi Kırşehir ilinde bir uygulama Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yerli ve Yabancı Turistlerin Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi

Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Ağırlama Hizmetlerinde Kalite SistemleriOtel işletmelerinde hizmet kalitesi ve müşteri doyumu ilişkisi.
2009
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

HACCP Sisteminin Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

 

Otel işletmelerinde hizmet kalitesi ve müşteri doyumu ilişkisi.


2008
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Küçük Ölçekli Otel Işletmelerinin Mutfak Departmanlarında Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Alışkanlıkları (Erdek Yöresinde Bir Uygulama).Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2008
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Otel İşletmelerinde Performans Değerlendirme Sonuçlarının Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılması ve Bir Araştırma

Otel işletmelerinde hizmet kalitesi ve müşteri doyumu ilişkisi.

2007
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
5
12
0
0
0
0
0
17
2014
1
2
0
0
0
0
0
3
2015
2
4
0
0
0
0
0
6
2016
5
3
0
0
0
0
0
8
2017
12
3
0
0
0
0
0
15
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
25
24
0
0
0
0
0
49

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Öğrenim Etkinliğiİtalya
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak MENTALK: Turizm Sektöründe Çalışan Erkekler için Alternatif Dil Öğrenme TeknikleriUluslararası Proje Kapanış KonferansıBartın
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and ResearchInternational Scientific CongressRoma-Italy
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği International Conference on Social Science and Education Rsc.International Scientific MeetingAnkara
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği III. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel ToplantıBişkek
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği International Sustainable Tourism CongressUluslararası Bilimsel ToplantıKastamonu, Turkey
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği III. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikBişkek
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and ResearchInternational Scientific CongressRoma
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Pompeipolis Bilim, Kültür ve Sanat SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikTaşköprü-kastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği

Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Uluslaraarsı Bilimsel EtkinlikTaşköprü-Kastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 4 th. European Eotourism ConferenceInternational Scientific ConferenceSafranbolu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı III. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempzoyumuUluslararası Bilimsel ToplantıBişkek
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Öğrenim EtkinliğiPolonya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği III. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikKastamonu
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği II: Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikAlmatı-Kazakistan
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Ahmet Yesevi Yılı Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler KongresiUluslararası Bilimsel KongreAntalya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Ahmet Yesevi Yılı Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler KongresiUluslararası Bilimsel KongreAntalya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Uluslararası SempozyumKastamonu
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası SempozyumKastamonu
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Eğitim Vermeİtalya
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Doktora Sonrası EğitimDoktora Sonrası EğitimAmerika Birleşik Devletleri
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Cruiseship ManagementUluslararası Kruvaziyer İşletmeciliği KursuAmerika Birleşik Devletleri
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Ders Verme EtkinliğiPortekiz
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği II. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKuşadası
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Ulusal Turizm SempozyumuUlusal Bilimsel EtkinlikÇeşme-İzmir
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Dezavantajlı Grupların Konaklama Ağırlama Sektöründe Mesleki Eğitimle Kayıtlı İstihdamda Pazarlık Güçlerinin Artırılması ProjesiKayıt Dışı İstihdam ve Turizm Sektörü Konulu Ulusal ToplantıAmasya
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği IV. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKuşadası
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm KongresiUluslararası Bilimsel KongreKastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu İli Tabiat Turizmi Kapsamında Alternatif Gelir Kaynakları ÇalıştayıYerel Bilimsel ÇalıştayKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Hanönü Geleceğini KonuşuyorYerel ÇalıştayHanönü-Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İlim Hikmet Sofrası Toplantıları
UNESCO süreci ve Kastamonu
Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği III. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreEskişehir
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Turizm Haftası EtkinlikleriPanelKastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Geleceğe Taşköprü'den Bakış ÇalıştayıUlusal Bilimsel EtkinlikTaşköprü-Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İlim Hikmet Sofrası ToplantılarıŞeyh Şa'ban*ı Veli Hazretlerinin ve Öğretisinin UluslararasılaştırılmasıKastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Geleceğe Küresel Bakış ÇalıştayıUlusal Bilimsel EtkinlikKüre-Kastamonu
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KOSGEB Yeni Girişimci Eğitim KursuGirişimcilik EğitimiKastamonu
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KOSGEB Yeni Girişimci Eğitim KursuGirişimcilik EğitimiKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KOSGEB Yeni Girişimci KursuGirişimcilikKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Daday'ın Geleceği TurizmYerel Bilimsel ToplantıDaday-Kastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Abana Turizmin Sorunları ve Çözüm ÖnerileriYerel Bilimsel ToplantıAbana
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Turizm Haftası EtkinlikleriKonferansKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Turizm Haftası EtkinlikleriPanelKastamonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği I. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKemer-Antalya
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği I. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKemer-Antalya
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Geçmişten Günümüze Türk Turizmi, Kastamonu’nun Yeri ve ÖnemiKastamonu Turizmi için yol haritası belirleme konferansıKastamonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Rekreasyon Bölümleri Eşgüdüm ToplantısıUlusal Bilimsel EtkinlikTrabzon
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Karadeniz'in Yat Turizmi'ne Açılması 2023 Vizyonu ÇalıştayıUlusal ÇalıştayZanguldak
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği Ulusal Turizm SempozyumuUlusal Bilimsel KongreÇeşme-İzmir
2007
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
1
1
0
1
0
0
4
2014
0
0
0
0
1
0
3
0
0
4
2015
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2016
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
1
4
0
6
0
0
12

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Sosyal Destek Yaklaşımlı Çevre ve Doğa Eğitimi Projesi
2012
2012
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Bilişim Teknolojilerinin Simülatör Destekli Olarak Turizm Eğitimine Entegrasyonu
2012
2013
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler Taşköprü Mobilya İmalathanesi Yeni Girişimci Destek Projesi
2016
2016
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler III. Uluslararsı Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu Başbakanlık Tanıtma Fonu Projesi
2016
2016
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler IPARD Programı Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Projesi (Kuşburnu1)
2013
2014
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler 240 Baş Kapasiteli Besi İşletmesi Projesi 
TKDK PROJE ID  37 101 2 1 00003 03 14
2014
2015
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler 15.000 Kg/Gün Süt Üretim Tesisi Projesi
TKDK PROJE ID  37 103 1 1 00001 03 14
2014
2015
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler IPARD Tıbbı ve Aromatik Bitki Üretim Projesi (Sarımsak 1)
2013
2014
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Metin Mızrak Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel?
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Tugay ÇEÇE Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Sektörel Algıları ile Kariyer Planları Arasındaki İlişki: Kastamonu Üniversitesi Örneği
2016
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
1
0
1
2017
0
0
0
0
0
2
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
3
0
3

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Yerli Halkın Turizmde İkinci Konutların Gelişmesine Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Akçay Örneği
2017
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Çerkes (Abhaz, Adige) Mutfağının Gastronomi Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi
2017
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Türkiye'deki Seyahat Acentalarının Veri Tabanlı Ve İlişkisel Pazarlama Yaklaşımlarıyla Müşteri Sadakati Oluşturması Üzerine Bir Durum Değerlendirmesi
2016
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Erasmus Birim Koordinatörlüğü
2011
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
1
1
2
1
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Seminer
1
1
2
3
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
5
28
2016-2017
Güz
Lisans Uluslararası Ağırlama İşletmeleri Yönetimi
0
2
4
115
2016-2017
Güz
Lisans Sürdürülebilir Turizm
0
3
4
18
2016-2017
Güz
Lisans Bitirme Tezi I
2
2
5
12
2016-2017
Güz
Lisans Girişimcilik I
1
1
4
128
2016-2017
Güz
Lisans Genel Turizm
2
1
5
125
2016-2017
Güz
Lisans Kalite Yönetim Sistemleri
2
1
4
110
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Tez
1
0
24
2
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Seminer
1
1
2
1
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
5
29
2016-2017
Bahar
Lisans Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2
2
4
47
2016-2017
Bahar
Lisans Seyahat İşletmelerinde Paket Program Kullanımı
1
2
4
56
2016-2017
Bahar
Lisans Bitirme Tezi II
2
2
5
4
2016-2017
Bahar
Lisans Girişimcilik II
1
1
4
115


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr