DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YÖKDİL
86,25
ÜDS
78,75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği
2011
Yüksek Lisans Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği
2005
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi
2019
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
2011
2014
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
8
0
1
6
1
17
2016
0
1
4
1
0
2
1
9
2017
0
10
14
1
0
3
1
29
2018
0
6
15
0
0
3
1
25
2019
0
2
4
1
0
0
1
8
2020
0
1
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
0
21
45
3
1
14
5
89

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Suitability of Disabled Friendly Holiday Accommodation in Turkey The Case of Kastamonu Hotels

2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ve Tüketici Doyumu: Kastamonu Örneği
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Tutumu ve Bilgi Düzeyi: Kastamonu İçin Çıkarımsal Bir Analiz
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yerel Acentelerin Doğa Turizmi Stratejileri: Kastamonu’da Nitel Bir Araştırma

2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yöresel Restoranlarda Tüketici Memnuniyeti Ve Sadakati: Kastamonu’da Bir Araştırma


2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Spor Karşılaşmalarının Spor Turizmi Kapsamında Kent Ekonomilerine Etkileri: Kastamonu Örneği


2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Amatör Basketbol Kulüplerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Kastamonu Örneği
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Besim Tibuk’un Yok(sul)luktan Turizm İmparatorluğuna İnanılmaz Yolculuğu


2019
Diğer Yayınlar Kastamonu Yemekleri
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Üniversite Öğrencilerini Sportif Rekreasyonel Faaliyetlerden Alıkoyan Etmenler Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobbing Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Ankara Örneği


2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Le Regroupement Des Sports Equestres Dans Le Tourisme: Le Cas De Daday
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalkınma Ajanslarının Turizmin Gelişmesine Etkileri: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı-Kastamonu Örneği


2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Indoor Air Quality: The Samples of Ilgarini and Mantar Caves
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Geçmişten Günümüze Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi


2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Tüketici Doyumu: Kastamonu Örneği
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Utançtan Marka Varış Noktası Safranbolu'ya Tarihte Yolculuk
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kırgızistan ve Türkiye Mutfak Kültürünün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumun İrdelenmesi
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ağırlama İşletmesi Çalışanlarının Doyumu: Ferko Ilgaz Mountain ve Resort Örneği
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Açık Alan Rekreasyonu Kapsamında Dağcılık Faaliyetlerine Katılımın Değerlendirilmesi: Kastamonu Ilgaz Dağı Örneği
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerini Sportif Rekreasyonel Faaliyetlerden Alıkoyan Etmenler Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Azerbaycan`ın Batı Bölgesinin Sürdürülebilir Turizminde Yerel Yönetimin Rolü...

2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uzungöl’de artmakta olan üst yapı kirliliği: alternatif Bir model önerisi
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Turizminde Seyahat Acentacılığının Dünü, Bugünü, Yarını
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çankırı Yâran Kültürünün Turizm Açısından Değerlendirilmesi Ve Yaran Üyelerinin Turizme Yaklaşımları
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu Bagel Brewis
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Traditional Kastamonu Dessert Çekme Helva: Touristik Delight
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu's Pastırma
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobbing Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Ankara Örneği

2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Somut Olmayan Bir Kültürel Miras Olarak Ata Binme ve Kastamonu’nun Atlı Spor Turizmi Potansiyeli


2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma: Cide Örneği

2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kırsal Turizm Potensiyelinin Yerel Paydaşlar Bakış Açısıyla incelenmesi: Cide Örneği
2018
Diğer Yayınlar Kastamonu Örneğiyle Kırsal Turizm
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bir Ürün Çeşidi Olarak Macera Turizmi: Azdavay Enduro Yarışları Örneği
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Helal Konseptli Otellerde İsraf: Bir örnek Olay İncelemesi
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kastamonu Konakları'nın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluslararası Konaklama İşletmeciliğinde Sınıflama-Standardizasyon Çabaları ve ISO 18513:2003 Terminoloji Standardı
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürü'nün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Küresel Pazarlama Kapsamında Glokal Pazarlama Stratejilerinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Kastamonu ve Daday İçin Karma Bir Analiz
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tanıtım Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi: Cide Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Taşköprü’nün Somut Kültürel Miras Ögesi Çekicilikleri ve Marka Varış Noktası İlişkisi 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemeklerin Rolü ve Önemi: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sürdürülebilir Turizmde Doğal Mirasın Korunması: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gastronomi Turizminde Bir Çekim Gücü Olarak Yöresel Mutfaklar: Mengen Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Role and Importance of Organized Efforts in Development: The Sample of Rural Tourism Association
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Attitıudes of Undergraduate Students Towards Erasmus+ Exchange Programs: The Case Of Kastamonu University
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Refunctioning The Cultural Buildings in Tourism Sustainability: The Sample Of Boyabat Mansions

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bir Ürün Çeşidi Olarak Macera Turizmi: Azdavay Enduro Yarışları Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gastronomi Biliminde Sarımsağın Yeri ve Önemi  Taşköprü İçin Bir Tanıtım Aracı Olarak Kullanılması
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Nüfus Yoğunluğu Az Şehirlerdeki Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Kastamonu İli Örneği
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Helal Konseptli Otellerde Israf Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler The Rural Tourism Potential of Kastamonu Province
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Engelli Turizminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Destinasyon Yönetimi, Markalaşma Süreci ve Kastamonu İçin Bir Yol Haritası Önerisi

2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

2016 Yılı Politik Krizlerinin Dış Aktif Turizm Talebine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

2017
Diğer Yayınlar Kastamonu Yöresel Yemekleri
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi'nin Önemi: Bozcaada Örneği

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Abana Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Ortak Akıl Arama Toplantısının Ardından
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Abana Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürü'nün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kardeş Ülkelerde Turizm Eğitimi: Kastamonu Üniversitesi ve Kırgızistan Manas Üniversitesi Karşılaştırması
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Turistler Arası Etkileşim
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Okul Öncesi Eğitimde Turizm Eğitimi: Kastamonu Örneği
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Lisansüstü Eğitimde Derse Devam Sorunsalı Kastamonu Üniversitesi Örneği
2016
Diğer Yayınlar Turizmin Doğası ve Önemi
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yerel Acentelerin Etkinlik Turizmi Üzerine Etkileri  Şeyh Şa ban İ Veli yi Anma Haftası Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kazak Öğrencilerin Kültürel Bütünleşmedeki Rolleri  Kastamonu Üniversitesi  Turizm Fakültesi Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mağaralarda İç Ortam Hava Kalitesi: Ilgarini ve Mantar Mağaraları Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yükseköğretimde Öğrenci Doyumu: Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Asker Yemin Törenlerinin Varış Noktası Ekonomisine Etkileri Kastamonu Örneği
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler I  Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumunun Ardından
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Konaklama İşletmelerinin Engelli Bireylere Uygunluğu: Kastamonu Örneği
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Standardization in Lodging Industry, ISO 18513:2003 Tourism Services Terminology: The Case of Istanbul
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Otel İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Standartları
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu'nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısıyla İrdelenmesi
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanakları
2012
Diğer Yayınlar ISO 18513-2003 Turizm Hizmetleri, oteller ve diğer konaklama terminoloji standardı
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Örgütlü Kitle Turizminden, Bireysel Turizme Geçişte İkinci Konutların Önemi Ve Çeşme Bölgesi İçin Bir Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması

2007
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
4
11
15
2016
0
7
1
8
2017
0
13
9
22
2018
1
46
37
84
2019
2
51
17
70
2020
0
9
0
9
T O P L A M
3
130
75
208

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevrimiçi Seyahat Rehberlerinde Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Analizi: “Turkey Home” Örneği


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal ve Uluslararası Platformda Gastronomik Kimlik Unsuru Olarak Simit


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği.


2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Afyonkarahisar Mutfağının Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Tarafından Bilinme ve Tadılma Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler A Research on Food Safety Knowledge and Practices of Tourism EmployeesUluslararası Konaklama İşletmeciliğinde Sınıflama - Standardizasyon Çabaları ve ISO 18513:2003 Terminoloji Standardı
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler A Research on Food Safety Knowledge and Practices of Tourism EmployeesDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği. 
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arap Muftak Kültürünün Adana Gastronomi Turizminin Gelişmesindeki Yeri: Yerel Halkın Görüşleri

The importance of standardized recipes on sustainability of local foods: A case study from Kastamonu cuisine

Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği


2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safranbolu’da Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Yerel Halkın Tutumları


Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği


2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru: Hıdırellez Pilavı Üzerine Bir Araştırma


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği


2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Destinasyon Markası Oluşumunda Gastronomik Kimlik ve İmaj: Konya Örneği

Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği


2020
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

A restoration criticism of historical buildings according to thermal comfort conditions through Ali Gav Madrasah

 Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği


2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Assessments as regard of service quality f touristic consumers who participate in Equestrian trekking activities: an Application in core cappadocia, Turkey

Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği

2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mevcut Yeşil Alan Türleri Bağlamında Kırsal Turizm Potansiyelinin Isparta-İslamköy’de Değerlendirilmesi


Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları


Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yiyecek- İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ölçümü ve Hizmet Kalitesi Boyutlarının AHSYöntemi İle Demografik Değişkenlere Göre Önceliklerinin Belirlenmesi


Measurement of service quality in food and beverage companies and determining the priorities of service quality dimensions according to demographic variables with AHS method.


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bakü’yü Ziyaret Eden Arap Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları

The perception of the destination image of Arab tourists visiting Baku


Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürünün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bibliometric Analysis of Studies Related to Perspectives of the Managers Working in Accommodation Enterprises on Accessible Tourism: 2006-2019 Period 

Konaklama işletmelerinin engelli bireylere uygunluğu: Kastamonu Örneği.2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Destinasyon Markası Oluşturmada Gastronominin ÖnemiDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Destinasyon Markası Oluşturmada Gastronominin Önemi Destinasyon tercihinde gastronomi turizminin önemi: Bozcaada örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kırsal Turizm Alanında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri: Kastamonu ÖrneğiDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kastamonu’nun Gastronomik Değerleri


Kastamonu Yemekleri


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SSCI Q1 Kategorisinde Yer Alan Uluslararası Turizm Dergisleri Örnekleminde Gastronomi Konusu Üzerine Bir İnceleme

 

Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışanların Mobbing Davranışına Maruz kalma Düzeylerinin Belirlenmesi


Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobbing Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Ankara Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Niğde İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Her Şey Dahil Konaklama İşletmelerinde Gıda İsrafı


Helal Konseptli Otellerde İsraf: Bir Örnek Olay İncelemesi


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çerkes Mutfak Kültürünü Deneyimlemeye Yönelik Bir Tur Önerisi: Düzce İli ÖrneğiA tour proposal towards experiencing Circassian cuisine: The case of Düzce province

Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çerkes Mutfak Kültürünü Deneyimlemeye Yönelik Bir Tur Önerisi: Düzce İli Örneği

Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SWOT Analysis of Trabzon Province in Terms of gastronomy tourism


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ilgaz Dağı Milli Parkını Ziyaret Eden Turistlerin Çevreye Yönelik Tutumları


Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Rekreasyonel Olanakları


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yöresel Yiyeceklere Yönelik Gıda Güvenliği Algısı: Mersin Tantunisi Örneği


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uşak İli’nin Destinasyon Markalaşma Analizi ve Strateji Önerileri


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği

 

2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümünün Mevcut Durumu Üzerine Bir DeğerlendirmeDestinasyon tercihinde gastronomi turizminin önemi: Bozcaada örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından ÖnemiDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eko-Gastronomi ve Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma


Destinasyon tercihinde gastronomi turizminin önemi: Bozcaada örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Uluslararası Turizm İşletmelerinde Uluslararası Pazarlamada Ürün Farklılaştırma Stratejileri


Otel İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Standartları
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ilgaz İlçesinin Turizm Potansiyelinin İpek Yolu Projesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi


Ilgaz Dağı Milli Parkını Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yeniden Ziyaret Eğilimleri 
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seyahat Acenteleri Tarafından Yurtiçi Paket Turlarda Uygulanan Satış Teknikleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul İli Örneği

Nüfus yoğunluğu az şehirlerdeki seyahat acentelerinin pazarlama stratejileri: Kastamonu ili örneği.

2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 Bibliometric Analysis of Studies Related to Perspectives of the Managers Working in Accommodation Enterprises on Accessible Tourism: 2006-2019 PeriodKonaklama işletmelerinin engelli bireylere uygunluğu: Kastamonu Örneği.


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkiye’de Kırsal Turizm Politikaları
Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Turizm Amaçlı Rekreasyonel Faaliyetlere Katılanların Atılganlık
Düzeyleri: Konya İlinde Bir Araştırma
Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Rekreasyonel Olanakları
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Rus Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

 


Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Elbistan'daki Geleneksel Evlere Coğrafi Bir Bakış

 


Kastamonu Konaklarının Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yöresel Bir Gastronomik Ürün İncelemesi: Zile Kömesi

 


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Doğu Ekspresi Youtube Videolarında Gastronomi Unsurlarının İncelenmesi

Destinasyon Çekicilik Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reklamda Bir Anlatım Biçimi Olarak Metafor Kullanımı: Glokal Reklamlara Yönelik Bir Alan Araştırması

 

Küresel Pazarlama Kapsamında Glokal Pazarlama Stratejilerinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elbistan'daki Geleneksel Evlere Coğrafi Bir Bakış

 


Kastamonu Konaklarının Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bartın Mutfağında Üretilen Bazı Çorba Çeşitleri ve Standart Tariflerinin Belirlenmesi


Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürünün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bartın Mutfağında Üretilen Bazı Çorba Çeşitleri ve Standart Tariflerinin Belirlenmesi
Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ilgaz Daği Milli Parkını Ziyaret Eden Turistlerin Çevreye Yönelik Tutumları


Ilgaz Daği Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üvez Likörü Ön Standart Tarif Geliştirme ÇalışmasıYöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnanç Turizmi: Kastamonu İli Turizm Alt Yapısına KatkısıYöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rus Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma 2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastronomi Kavramları ve Gastronomi Turizmi Üzerine Bir İnceleme


 


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastronomi Turizmine Arz Kaynağı Oluşturabilecek Ürünlerin Belirlenmesi: Erzurum Mutfağı Örneği


Destinasyon Çekicilik Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar  Trade as a element of the structure of the tourist cluster and its development in UkraineTurizmde Atlı Spor Kümelenmesi  Daday Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Konaklama İşletmelerinde Çocuk Hakları Farkındalığı: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Öneri

Otel İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Standartları2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Açık Alanda Yapılan Doğa Temelli Rekreatif Etkinlikler ve Destinasyon Markalaşması Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve GelişimiYerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bazı Yabani ve Kültür Mantarı Turşularının Duyusal AnalizleriSürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemeklerin Rolü ve Önemi; Kastamonu Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerli Turistlerin Gastronomi Turizmine Yönelik Tutumlarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Gaziantep Örneği

Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkiye’de Gastronomi Turizminin Ekonomik Etkilerinin İndeks DeğerlendirmesiYerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu Örneği
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Turizm Faaliyetlerinin Yerel Halk Tarafından Nasıl Algılandığının Analizi: Adana Örneği

 

 


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Glokal reklam stratejilerinde metafor kullanımı

Küresel Pazarlama Kapsamında Glokal Pazarlama Stratejilerinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Ülke Tanıtımında Kültürel Kimlik Göstergeleri Ve Anlamlandırılması: Azerbaycan-Türkiye Tanıtım Filmleri Üzerine Bir Çözümleme


Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürünün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

İşlev Değişikliğinin Balıkesir’deki Tarihi Yapılar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Bazı Geleneksel Gıdalarımızın B Grubu Vitamin Kompozisyonunun Belirlenmesi Ve Sağlıklı Beslenme Açısından Değerlendirilmesi


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Destinasyon Markası Oluşumunda Gastronomik Kimlik ve İmaj: Konya Örneği

Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Daday’ın Sakin Şehir Üyelik Potansiyeli

 


Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi:  Daday Örneği
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Caferiliğin İnanç-İbadet Esasları ve Türkiye'de Caferiler

Azerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürünün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu turizm destinasyonun pazarlanması: Arap turizm pazarı örneği

Marketing of Kastamonu tourism destination area: Arab tourism

2016 Yılı Politik Krizlerinin Dış Aktif Turizm Talebine Etkisi Üzerine Bir Araştırma


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu turizm destinasyonun pazarlanması: Arap turizm pazarı örneği


Destinasyon Yönetimi, Markalaşma Süreci ve Kastamonu İçin Bir Yol Haritası Önerisi


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kastamonu turizm destinasyonun pazarlanması: Arap turizm pazarı örneği

Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği

2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kastamonu turizm destinasyonun pazarlanması: Arap turizm pazarı örneğiYöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kastamonu turizm destinasyonun pazarlanması: Arap turizm pazarı örneğiKastamonu’nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısıyla İrdelenmesi
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu turizm destinasyonun pazarlanması: Arap turizm pazarı örneği


Bir Ürün Çeşidi Olarak Macera Turizmi: Azdavay Enduro Yarışları Örneği

2019
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Turizm Alan Yazınında Türk Adaları: Bozcaada ve Gökçeada Üzerine
Bibliyometrik Bir Analiz
Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizm’inin Önemi: Bozcaada Örneği
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Algılanan Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Üzerine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği

 Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları


2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Turizm Alanında Değerlendirilmesi Gazipaşa Örneği


Konaklama İşletmelerinde Uluslararası Standardizasyonun Rolü ve Türkiye Uygulamalarının Analizi,


2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının İtibar Bileşenlerinin Öğrencilerin Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki EtkisiYükseköğretimde Öğrenci Doyumu: Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi

Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kültürel Mirası ve Türk Dünyası Günleri Etkinlikleri Birikimiyle Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Olması Hakkında Turizm Öğrencilerinin Görüşleri


Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yöresel ve Geleneksel Etkinliklerin Duyurulmasında Web Sitelerinin Kullanımı: visitafyon.org Örneği


Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yöresel ve Geleneksel Etkinliklerin Duyurulmasında Web Sitelerinin Kullanımı: visitafyon.org Örneği


Yerel Acentelerin Etkinlik Turizmi Üzerine Etkileri Şeyh Şaban-ı Veliyi Anma Haftası Örneği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Hem Global Hem de Lokal OlabilmekKüresel Pazarlama Kapsamında Glokal Pazarlama Stratejilerinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Gıda Sanayi, Nahçıvan Mutfağı ve Gastronomi

 

Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği

 


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gastronomi Turizmi Bağlamında Olur Mutfağının Geleneksel YemekleriDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi Bozcaada Örneği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Destinasyon Pazarlamasında Gastronominin Rolü: Bibliyometrik Bir AnalizDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi Bozcaada Örneği


 

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Turist Gözünden Türk Mutfağının Tanımlanmasına Aracı Olan Terimlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

 


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi Bozcaada Örneği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Destinasyonların Çekicilik Unsuru Olmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Hatay Mutfak Kültürü Üzerine Bir Araştırma


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi Bozcaada Örneği

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Destinasyonların Çekicilik Unsuru Olmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Hatay Mutfak Kültürü Üzerine Bir Araştırma


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi Bozcaada Örneği

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Destinasyonların Çekicilik Unsuru Olmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Hatay Mutfak Kültürü Üzerine Bir Araştırma


 


 


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

An Evaluation of Destination Attractiveness Elements: Plovdiv Sample

 Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

An Analysis of the Relationship between Destination Marketing and Gastronomy Tourism


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği

 


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şirnak İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Coğrafi İşaretli Ürünler ve Kıbrıs Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Araştırma


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Progress on Food and Gastronomy Research in Tourism, Travel and Hospitality in TurkeyDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Progress on Food and Gastronomy Research in Tourism, Travel and Hospitality in TurkeyAzerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürünün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Progress on Food and Gastronomy Research in Tourism, Travel and Hospitality in TurkeyDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Safranbolu’da Sürdürülebilir Turizm Gelişimi: Yerel Halkın Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yöresel Yemeklerin Bölge Restoranlarında Kullanılma Durumu: Mengen Örneği


Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Geleneksel Bir Ekmek Çeşidi Yufka EkmeğiAzerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürü'nün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Coğrafi İşaretli Ürünler ve Kıbrıs Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Araştırma


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Mesaja Dayalı Bildirimlerin Havlu Tekrar Kullanımına Etkisi: Mersin’deki 3 Yıldızlı Bir Şehir Otelinde Deneysel Bir Uygulama


Helâl konseptli otellerde israf: bir örnek olay incelemesi
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler IPS Acuminatus, IPS Sexdendatus and Pityoctenis Curvidens Damage in Kastamonu Karadere Forest Enterprise

Indoor Air Quality: The Samples of Ilgarini and Mantar Caves

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Progress on Food and Gastronomy Research in Tourism, Travel and Hospitality in Turkey

Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi: Kastamonu örneği

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Progress on Food and Gastronomy Research in Tourism, Travel and Hospitality in Turkey

Azerbaycan ve Türkiye mutfak kültürünün tarihi birlikteliği ve mevcut durumunun belirlenmesi

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Progress on Food and Gastronomy Research in Tourism, Travel and Hospitality in Turkey

Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi: Kastamonu örneği

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rekreasyonel Faaliyetlerin Algılanan Hizmet Kalitesinin Destinasyonu Tekrar Ziyaret Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği

Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Edirne Meriç Bölgesinin Geleneksel Tarifleri 
Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi'nin Önemi: Bozcaada Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Edirne Meriç Bölgesinin Geleneksel Tarifleri 
Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde
Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Bağlamında Yerel Yemeklerin Mikro Ölçekte Hazırlanış Farklılıkları: Batırık Üzerine Bir Araştırma Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının İtibar Bileşenlerinin Öğrencilerin Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki EtkisiYükseköğretimde Öğrenci Doyumu: Kastamonu Üniversitesi Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulubey (Uşak) Yöresel Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Geçmişten Günümüze Isparta Mutfak Kültürü: Nitel Bir AraştırmaYöresel yemeklerin menülerde yer alma düzeyi: Kastamonu konakları örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Moleküler Mutfakta Standart Reçetelerin GeliştirilmesiYöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ankara’da Gastronomi Turizminin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma

Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tüm Yönleriyle Helâl Turizm Helâl Konseptli Otellerde İsraf: Bir Örnek Olay İncelemesi
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Problems Caused by Wildlife in Urban Areas; Case Study of KastamonuIndoor air quality: The samples of Ilgarini and Mantar caves
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çadırdan Saraya Türk MutfağıAzerbaycan ve Türkiye Mutfak Kültürünün Tarihi Birlikteliği ve Mevcut Durumunun Belirlenmesi. 
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Changes in Concentration of Some Heavy Metals in Leaves And Branches of Acer Pseudoplatanus Due to Traffic DensityYeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Changes in Concentration of Some Heavy Metals in Leaves And Branches of Acer Pseudoplatanus Due to Traffic DensityIndoor air quality: The samples of Ilgarini and Mantar caves
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastronomi Turistlerinin E-Şikâyet Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Alaçatı Örneği


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği


2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Restoran Müşterilerinin Beklentileri ve Gıda Güvenliğine Yönelik Tepkileri Üzerine Bir Nitel Araştırma

Uluslararası konaklama işletmeciliğinde sınıflama-standardizasyon çabaları ve ISO 18513:2003 terminoloji standardı

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gümüşhane İlinin Gastronomi Turizmi Açısından DeğerlendirilmesiDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gümüşhane İlinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu’ya Gelen Kayak Turistlerinin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı


Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizminin Önemi: Bozcaada Örneği


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Destinasyon İmajında Yerel Mutfağın Önemi: Kastamonu İli Örneği


Kastamonu Yöresel Yemekleri Araştırması
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Destinasyon İmajında Yerel Mutfağın Önemi: Kastamonu İli Örneği


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu’da Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Yemeklerden Turistik Ürün Olarak Yararlanılması.


Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemeklerin Rolü ve Önemi: Kastamonu Örneği.

 


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu’da Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Yemeklerden Turistik Ürün Olarak Yararlanılması.


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Tüketicilerin Yiyecek Tutum Davranış Açıklık Ölçeğinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği


2018
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Kapsamında Ankara İli Ayaş İlçesi Örneği


Destinasyon tercihinde gastronomi turizminin önemi: Bozcaada örneği


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yöresel yemekler ne kadar yöresel? Kastamonu mutfağı için bir sorgulama


Sürdürülebilir turizmde yöresel yemeklerin rolü ve önemi: Kastamonu örneği
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kültürel Etkileşimin Yeni Dünya’nın Keşfiyle Osmanlı Saray Mutfağı Özelinde Anadolu Yemek Kültürüne Etkisi


Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Alanya Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı


Uluslararası Konaklama İşletmeciliğinde Sınıflama Standardizasyon Çabaları ve ISO 18513:2003 Terminoloji Standardı


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Alanya Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı


Konaklama İşletmelerinde Uluslararası Standardizasyonun Rolü ve Türkiye Uygulamalarının Analizi,


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Turizm Eğitimi Almakta Olan Lisans Öğrencilerinin Sektörel Algı ve Tutumları İle Kariyer Planları Arasındaki İlişki: Kastamonu Üniversitesi Örneği

Konaklama İşletmeciliğinde Uluslararası Standardizasyonun Rolü ve Türkiye Uygulamalarının Analizi

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Turizm Eğitimi Almakta Olan Lisans Öğrencilerinin Sektörel Algı ve Tutumları İle Kariyer Planları Arasındaki İlişki: Kastamonu Üniversitesi ÖrneğiDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Turizm Eğitimi Almakta Olan Lisans Öğrencilerinin Sektörel Algı ve Tutumları İle Kariyer Planları Arasındaki İlişki: Kastamonu Ün. Örneği

Kastamonu'nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısıyla İrdelenmesi

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Turizm Eğitimi Almakta Olan Lisans Öğrencilerinin Sektörel Algı ve Tutumları İle Kariyer Planları Arasındaki İlişki: Kastamonu Üniversitesi Örneği


Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma.

A Research on Revisit Intention of Local Tourists to Ilgaz Mountain Destination
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Mesaja Dayalı Bildirimlerin Havlu Tekrar Kullanımına Etkisi: Mersin’deki 3 Yıldızlı Bir Şehir Otelinde Deneysel Bir Uygulama


Helâl Konseptli Otellerde İsraf: Bir Örnek Olay İncelemesi
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kastamonu’da Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliğe Etki Eden Çekicilik FaktörleriYeniden İşlevlendirilen Tarihi  Yapıların Sürdürülebilirliği,
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kastamonu’da Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliğe Etki Eden Çekicilik Faktörleri

Kastamonu Konakları’nın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama


Gastronomi Turizminde Bir Çekim Gücü Olarak Yöresel Mutfaklar: Mengen Örneği
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama

Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği


2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir SorgulamaDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi'nin Önemi: Bozcaada Örneği.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama


Konaklama Işletmelerinin Engelli   Bireylere Uygunluğu: Kastamonu Örneği

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama


Gastronomi Turizmi ve Bir Çekim Gücü Olarak Taşköprü’ nün Simgesi Sarımsağın Kullanıldığı Yemekler Üzerine Bir Araştırma
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama

Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilinirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği

 

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama 

Kastamonu yöresel yemekleri araştırması. Yayınlanmamış Araştırma raporu. Kastamonu

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel: Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama 

Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Açık Alanda Yapılan Doğa Temelli Rekreatif Etkinliklere Yönelik Bir Alan Araştırması (Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği)

Ilgaz Daği Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Tüm Yönleriyle Helal Turizm

Kastamonu’nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısı ile İrdelenmesi
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu ÖrneğiAbana Turizmin Sorunları ve Çözüm Önerileri
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu ÖrneğiKonaklama işletmelerinin engelli bireylere uygunluğu: Kastamonu örneği
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu ÖrneğiDestinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi: Kastamonu örneği
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu ÖrneğiKonaklama işletmeciliğinde uluslararası standardizasyonun rolü ve Türkiye uygulamalarının analizi
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Turistlerin Gıda Güvenliği Bilgisinin Şikayet Etme Davranışına EtkisiKonaklama İşletmelerinde Uluslararası Standardizasyonun Rolü ve Türkiye Uygulamalarının Analizi
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Kastamonu Örneği


Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yöresel Yiyecekleri Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik AnaliziBibliometric Analysis of Post-GraduateTheses on LocalFoods

Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilirliğinde Standart Reçetelendirmenin Önemi: Kastamonu Mutfağı Örneği

2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yerel Halkın Yöresel Mutfak Konusunda Bilinçlendirilmesi Üzerine Bir AB Projesi DeğerlendirmesiDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
2018
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kocaeli Gastronomi Potansiyelinin Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında DeğerlendirilmesiDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada Örneği
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gastronomik Ürünlerin Coğrafi İşaretleme Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum-Olur Örneği
Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi: Bozcaada 
Örneği 

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Social sciences and education research
Attitudes of undergraduate students towards Erasmus exchange
programme: sample of Kastamonu university
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endüstriyel Kümelenme Uygulamalarının Türkiye Genelinde İncelenmesi: Sanayi, Tarım Ve Hizmet Sektörleri Açısından Bir DeğerlendirmeTurizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Kastamonu ve Daday İçin Karma Bir Analiz
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Osmanlı Konaklarının Helâl Turizm Kapsamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Kastamonu ÖrneğiYöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Manisa’da Yöresel Yemeklerin ve Lezzetlerin Turizmin Gelişimine Katkısının BelirlenmesiDestinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi’nin Önemi. Bozcaada Örneği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Obstacles to Enhancements of Ilgaz Mountain National Park’s Winter Tourism Potential

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Rekreasyonel Olanakları

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Indoor Air Quality: The Samples Of Safranbolu Bulak Mencilis Cave

Kastamonu’nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısı ile İrdelenmesi

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Indoor Air Quality: The Samples Of Safranbolu Bulak Mencilis CaveMağaralarda İç Ortam Hava Kalitesi: Ilgarini ve Mantar Mağaraları Örneği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KASTAMONU İLİNE ASKER YEMİN TÖRENLERİ İÇİN GELEN ZİYARETÇİLERİN ŞEHRE YÖNELİK ALGILARININ VE ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKILARININ BELİRLENMESİAsker Yemin Törenlerinin Varış Noktası Ekonomisine Etkileri: Kastamonu Örneği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Açık Alanda Yapılan Doğa Temelli Rekreatif Etkinliklere Yönelik Bir Alan Araştırması (Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği)

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Osmanlı Konaklarının Helâl Turizm Kapsamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Kastamonu ÖrneğiYeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi: Ilgaz Daği Milli Parkı’nda Bir Uygulama

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanakları
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Spil Dağı Milli Parkı'nın Turizm Potansiyeli Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Otel İşletmelerinde İstihdam Edilen Engelli Bireylerin İş Yaşamına İlişkin Algıladıkları Sorunlar: Antalya Örneği

 


Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi.


2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Konaklama İşletmelerindeki Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi ve Özel Belgeli Bir Otel İşletmesinde Uygulanıp Olasılıklarının Araştırılması

Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Rekreasyonel Faaliyetlerin Algılanan Hizmet Kalitesinin Destinasyonu Tekrar Ziyaret Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı ÖrneğiYerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Spil Dağı Milli Parkı'nın Turizm CoğrafyasıIlgaz Dağı Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanakları
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu Önerisi
Kastamonu’nun Doğal Zenginliklerinin Turistik Ürün Bakış Açısıyla İrdelenmesi
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu ÖnerisiHelâl Konseptli Otellerde İsraf: Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu Önerisi
Helâl Konseptli Otellerde İsraf: Bir Örnek Olay İncelemesi
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kastamonu Konaklarının Turizme KazandrılmasıKastamonu Konaklarının Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kastamonu Konaklarının Turizme KazandırılmasıYeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yöresel Yemeklerin Beş Yıldızlı Otel Menülerinde Kullanımı: Afyonkarahisar Örneği


Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği,
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yöresel Yemeklerin Beş Yıldızlı Otel Menülerinde Kullanımı: Afyonkarahisar Örneği


HES Projelerinin Sürdürülebilir Turizme Etkileri: Çamlıhemşin Örneği


2016
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler The Role of Rural Tourism in Rural DevelopmentKırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamu Hizmetlerinde Kalite: Mardin Adalet Sarayında Bir AraştırmaOtel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin AnaliziKonaklama işletmeciliğinde uluslararası standardizasyonun rolü ve önemi: Türkiye uygulamalarının analizi
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ilgaz Dağı Milli Parkında Rekreasyonel Faaliyetlere Katılan Ziyaretçilerin Çevreye Yönelik Tutumlarını Ölçmeye Yönelik ÇalışmaIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi: Stratejiler Ve Araçlarının İncelenmesiIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Rekreatif Faaliyetlerde Çevreye Yönelik Tutumların Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Management alternatives in national park areas: the case of Ilgaz Mountain National ParkIlgaz Dağı Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanakları
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turistik Destinasyonlarda Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı

Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği


2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı

HES'nin Sürüdürülebilir Turizme Etkileri: Çamlıhemşin Örneği


2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Kastamonu Şehir Kimliği Çalıştayı 

Ilgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Dalyan Destinasyonunun Rekreasyon Potansiyelinin DeğerlendirilmesiIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kamu Hizmetlerinde Kalite: Mardin Adalet Sarayında Bir AraştırmaOtel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bati Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Bir Ekoturizm Rotası ÖnerisiIlgaz Dağı Milli Parkının Rekreasyonel Olanakları
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Uygulama Otellerinde Konaklayan Müşterilerin Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Otel işletmelerinde hizmet kalitesi Kırşehir ilinde bir uygulama Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yerli ve Yabancı Turistlerin Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesi Algılamalarının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi

Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Ağırlama Hizmetlerinde Kalite SistemleriOtel işletmelerinde hizmet kalitesi ve müşteri doyumu ilişkisi.
2009
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

HACCP Sisteminin Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

 

Otel işletmelerinde hizmet kalitesi ve müşteri doyumu ilişkisi.


2008
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Küçük Ölçekli Otel Işletmelerinin Mutfak Departmanlarında Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Alışkanlıkları (Erdek Yöresinde Bir Uygulama).Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi
2008
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Otel İşletmelerinde Performans Değerlendirme Sonuçlarının Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılması ve Bir Araştırma

Otel işletmelerinde hizmet kalitesi ve müşteri doyumu ilişkisi.

2007
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
8
18
0
0
0
0
0
26
2016
5
3
0
0
0
0
0
8
2017
12
3
0
0
0
0
0
15
2018
2
0
0
0
0
0
0
2
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
27
24
0
0
0
0
0
51

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği IV. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikKastamonu, Türkiye
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği IV. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikKastamonu
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği International Conference on Social Science and Education Rsc.International Scientific MeetingAnkara
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği International Sustainable Tourism CongressUluslararası Bilimsel ToplantıKastamonu, Turkey
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği

Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Uluslaraarsı Bilimsel EtkinlikTaşköprü-Kastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Öğrenim Etkinliğiİtalya
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak MENTALK: Turizm Sektöründe Çalışan Erkekler için Alternatif Dil Öğrenme TeknikleriUluslararası Proje Kapanış KonferansıBartın
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği III. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel ToplantıBişkek
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği III. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikBişkek
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Pompeipolis Bilim, Kültür ve Sanat SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikTaşköprü-kastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 4 th. European Eotourism ConferenceInternational Scientific ConferenceSafranbolu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı III. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempzoyumuUluslararası Bilimsel ToplantıBişkek
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and ResearchInternational Scientific CongressRoma-Italy
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and ResearchInternational Scientific CongressRoma
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Öğrenim EtkinliğiPolonya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği III. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikKastamonu
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği II: Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası Bilimsel EtkinlikAlmatı-Kazakistan
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Ahmet Yesevi Yılı Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler KongresiUluslararası Bilimsel KongreAntalya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Ahmet Yesevi Yılı Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler KongresiUluslararası Bilimsel KongreAntalya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Uluslararası SempozyumKastamonu
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuUluslararası SempozyumKastamonu
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Eğitim Vermeİtalya
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Doktora Sonrası EğitimDoktora Sonrası EğitimAmerika Birleşik Devletleri
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Cruiseship ManagementUluslararası Kruvaziyer İşletmeciliği KursuAmerika Birleşik Devletleri
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Erasmus Staff MobilityUluslararası Ders Verme EtkinliğiPortekiz
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği II. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKuşadası
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Ulusal Turizm SempozyumuUlusal Bilimsel EtkinlikÇeşme-İzmir
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Dezavantajlı Grupların Konaklama Ağırlama Sektöründe Mesleki Eğitimle Kayıtlı İstihdamda Pazarlık Güçlerinin Artırılması ProjesiKayıt Dışı İstihdam ve Turizm Sektörü Konulu Ulusal ToplantıAmasya
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm KongresiUluslararası Bilimsel KongreKastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği IV. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKuşadası
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İlim Hikmet Sofrası Toplantıları
UNESCO süreci ve Kastamonu
Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu İli Tabiat Turizmi Kapsamında Alternatif Gelir Kaynakları ÇalıştayıYerel Bilimsel ÇalıştayKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Hanönü Geleceğini KonuşuyorYerel ÇalıştayHanönü-Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Geleceğe Taşköprü'den Bakış ÇalıştayıUlusal Bilimsel EtkinlikTaşköprü-Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İlim Hikmet Sofrası ToplantılarıŞeyh Şa'ban*ı Veli Hazretlerinin ve Öğretisinin UluslararasılaştırılmasıKastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Turizm Haftası EtkinlikleriPanelKastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği III. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreEskişehir
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Geleceğe Küresel Bakış ÇalıştayıUlusal Bilimsel EtkinlikKüre-Kastamonu
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KOSGEB Yeni Girişimci Eğitim KursuGirişimcilik EğitimiKastamonu
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KOSGEB Yeni Girişimci Eğitim KursuGirişimcilik EğitimiKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KOSGEB Yeni Girişimci KursuGirişimcilikKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Turizm Haftası EtkinlikleriKonferansKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Daday'ın Geleceği TurizmYerel Bilimsel ToplantıDaday-Kastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Abana Turizmin Sorunları ve Çözüm ÖnerileriYerel Bilimsel ToplantıAbana
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Rekreasyon Bölümleri Eşgüdüm ToplantısıUlusal Bilimsel EtkinlikTrabzon
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Geçmişten Günümüze Türk Turizmi, Kastamonu’nun Yeri ve ÖnemiKastamonu Turizmi için yol haritası belirleme konferansıKastamonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Turizm Haftası EtkinlikleriPanelKastamonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği I. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKemer-Antalya
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği I. Rekreasyon Araştırmaları KongresiUlusal Bilimsel KongreKemer-Antalya
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Karadeniz'in Yat Turizmi'ne Açılması 2023 Vizyonu ÇalıştayıUlusal ÇalıştayZanguldak
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği Ulusal Turizm SempozyumuUlusal Bilimsel KongreÇeşme-İzmir
2007
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
1
1
0
3
0
0
6
2016
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
1
3
0
3
0
0
8

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Sosyal Destek Yaklaşımlı Çevre ve Doğa Eğitimi Projesi
2012
2012
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Bilişim Teknolojilerinin Simülatör Destekli Olarak Turizm Eğitimine Entegrasyonu
2012
2013
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler Taşköprü Mobilya İmalathanesi Yeni Girişimci Destek Projesi
2016
2016
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler III. Uluslararsı Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu Başbakanlık Tanıtma Fonu Projesi
2016
2016
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler IPARD Programı Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Projesi (Kuşburnu1)
2013
2014
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler 15.000 Kg/Gün Süt Üretim Tesisi Projesi
TKDK PROJE ID  37 103 1 1 00001 03 14
2014
2015
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler 240 Baş Kapasiteli Besi İşletmesi Projesi 
TKDK PROJE ID  37 101 2 1 00003 03 14
2014
2015
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler IPARD Tıbbı ve Aromatik Bitki Üretim Projesi (Sarımsak 1)
2013
2014
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Sedat ÖNER

Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık Ve Tutumu: Kastamonu Örneği

2017
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Metin Mızrak Yöresel Yemekler Ne Kadar Yöresel? Kastamonu Mutfağı İçin Bir Sorgulama
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Tugay ÇEÇE Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Sektörel Algıları ile Kariyer Planları Arasındaki İlişki: Kastamonu Üniversitesi Örneği
2016
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
1
0
1
2017
0
0
0
0
0
2
0
2
2018
0
0
0
0
0
4
0
4
2019
0
0
0
0
0
1
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
8
0
8

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Duygusal Zekanın Turistik Eşya Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi : Safranbolu Örneği
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Coğrafi İşaretlerin Kayak Turistlerinin Destinasyon Talebine Etkisi: Ilgaz Örneği
2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği

Kadin Çalişanlarin Ev İçi Sorumluluklarinin Örgütsel Stres Üzerine Etkileri

2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği

Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık Ve Tutumu: Kastamonu Örneği


2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği

Turistlerin Gıda Güvenliği Bilgisinin Şikayet Etme Davranışına Etkisi

2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Yerli Halkın Turizmde İkinci Konutların Gelişmesine Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Akçay Örneği
2017
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Çerkes (Abhaz, Adige) Mutfağının Gastronomi Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi
2017
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Türkiye'deki Seyahat Acentalarının Veri Tabanlı Ve İlişkisel Pazarlama Yaklaşımlarıyla Müşteri Sadakati Oluşturması Üzerine Bir Durum Değerlendirmesi
2016
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Erasmus Birim Koordinatörlüğü
2011
2018
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
1
1
2
1
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Seminer
1
1
2
3
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
5
28
2016-2017
Güz
Lisans Uluslararası Ağırlama İşletmeleri Yönetimi
0
2
4
115
2016-2017
Güz
Lisans Sürdürülebilir Turizm
0
3
4
18
2016-2017
Güz
Lisans Bitirme Tezi I
2
2
5
12
2016-2017
Güz
Lisans Girişimcilik I
1
1
4
128
2016-2017
Güz
Lisans Genel Turizm
2
1
5
125
2016-2017
Güz
Lisans Kalite Yönetim Sistemleri
2
1
4
110
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Tez
1
0
24
2
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Seminer
1
1
2
1
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3
0
5
29
2016-2017
Bahar
Lisans Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2
2
4
47
2016-2017
Bahar
Lisans Seyahat İşletmelerinde Paket Program Kullanımı
1
2
4
56
2016-2017
Bahar
Lisans Bitirme Tezi II
2
2
5
4
2016-2017
Bahar
Lisans Girişimcilik II
1
1
4
115


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr