DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Uludağ Üniversitesi Ekonometri A.B.D. Ekonometri
2020
Yüksek Lisans Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme A.B.D. Finansman
2011
Lisans Türkiye Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
2008
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Müdür Yardımcısı Taşköprü Meslek Yüksekokulu
2011
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
1
0
3
1
0
6
2017
0
1
5
0
1
0
0
7
2018
0
0
4
0
1
0
0
5
2019
0
1
0
0
1
0
0
2
2020
0
1
0
0
0
0
0
1
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
4
10
0
6
1
0
21

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Enflasyon İndikatörü Olarak Üretici Ve Tüketici Fiyat Endekslerinin Birim Kök Yapılarının İncelenmesi
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turizm Gelirleri İçin Mevsimsel Birim Kök Yapısının İncelenmesi
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kripto Para Değerleri için Spekülatif Fiyat Balonlarının Test Edilmesi: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mevsimsel ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinin Karşılaştırılması: Turizm Gelirleri Üzerine Bir İnceleme; 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Finansal Varlık Fiyatlarının Yapay Sinir Ağlarıyla Tahminlenmesi : Bitcoin Endeksi Üzerine Bir Uygulama
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Dolar, Euro ve Altın Varlıkları İçin Fiyat Balonlarının Test Edilmesi:
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Finansal Varlık Fiyatlarının Kaotik Sistemler Açısından İncelenmesi; Bitcoin Fiyatları Üzerine Bir Uygulama
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler DÜŞÜK FREKANSTA İNCELENEN FİNANSAL VARLIKLARIN OYNAKLIK KIRILMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 1-11. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428585
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HATA TERİMLERİNDEKİ OTOKORELASYONUN DİCKEY FULLER BİRİM KÖK TESTİNİN GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİMÜLASYON MODEL YAKLAŞIMI ''Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi''  Cilt: Haziran-2015 (Makale Geliş Tarihi 05.06.2017, Makale Kabul Tarihi 07.09.2017)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eğitim Sistem Değişikliklerinin Eğitim Kalitesi Unsurlarına Etkisi: Bir Yapısal Kırılma Denemesi '' 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu '' 11-13 Ekim 2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eğitim ve Refah Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Eşbütünleşme Uygulaması '' 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu '' 11-13 Ekim 2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BIG-MAC Endeksi yardımıyla Satın Alma Gücü Paritelerinin incelenmesi: panel veri uygulaması, ''XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu'' 5-7 Ekim 2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yöre Bazında Tarım Getiri Endeksi Oluşturulma Denemesi: Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Üzerine Bir Uygulama  ''Uluslararası Taşköprü Pompeopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu'' 10-12 Nisan 2017.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tarım Ürünlerinin Fiyatlarındaki Dalgalanmaların İncelenmesi: Yaş Sarımsak Fiyatları Üzerine Bir Uygulama. ''Uluslararası Taşköprü Pompeopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu'' 10-12 Nisan 2017.

2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FİNANSAL VARLIK OLARAK BİTCOİN’İN İNCELENMESİ VE BİRİM KÖK YAPISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, '' Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'', Aralık, Cilt:1, Sayı:2, ss:47-58

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ''Effects of Three Acaricides on the Germination Rate and Head Weight of Taşköprü Garlic in Turkey''. Open Access Library Journal. DOI: 10.4236/oalib.1102276, PP. 1-7
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ''Yabancı Yatırımcıların Sermaye Piyasası Algısı: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama''. Akademik Araştırmalar ve Çalışmaları Dergisi Cilt:7 Sayı:13 P-ISSN:1309-3762 E-ISSN: 2149-1585
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ''Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İMKB-100 Endeksinde Varyans Kırılması Uygulaması''. 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu. 
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ''Fraktal Geometri ile Tekrarlayan Fonksiyon Sistemleri Üzerine Bir Simülasyon Denemesi: İMKB Üzerine Bir Uygulama'' . Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 1, ISSN: 1309-8012 (Online)  
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ''Fraktal Geometri ile Tekrarlayan Fonksiyon Sistemleri Üzerine Bir Simülasyon Denemesi: İMKB Üzerine Bir Uygulama'' 2.Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ''Çevre Finansmanı: Kavramsal Bir Yaklaşımla Karbon Finans Borsası''. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Online)  
2010
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2017
0
1
1
2
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
1
2

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Durukan, M. B., Özsu, H. H., & Ergun, Z. C. (2017). Financial Crisis and Herd Behavior: Evidence from the Borsa Istanbul. In Handbook of Investors' Behavior During Financial Crises (pp. 203-217).DEMİRELİ, E., & HEPKORUCU, A. (2014). YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 6(10).
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Binboğa, G. (2017). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE’NİN DURUMUNUN İNCELENMESİ. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 247-278.Demireli, E., & Hepkorucu, A. (2010). Çevre Finansmanı: Kavramsal Bir Yaklaşımla Karbon Finans Borsası. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2).
2017
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
1
0
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
1
0
0
0
0
0
2

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları SempozyumuMultidispliner SempozyumTaşköprü Meslek Yüksekokulu, Taşköprü/KASTAMONU
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Geleceğe Taşköprü'den Bakış ÇalıştayıYöresel gelişim ve kalkınma üzerineTaşköprü Meslek Yüksekokulu, Taşköprü/KASTAMONU
2015
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İŞLETME/Finansman ''Asimetrik Kaldıraç Etkisinin İncelenmesi: İMKB-100 Endeksine Dayalı Bir İnceleme''
2008
2010
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Ön Lisans Portföy Yönetimi
3
0
4
75
2016-2017
Güz
Ön Lisans Risk Yönetimi
3
0
5
70
2016-2017
Güz
Ön Lisans Temel Bankacılık Bilgisi
2
0
4
156
2016-2017
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
3
0
3
154
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Mali Tablolar ve Analiz
4
0
4
1
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Yatırım Projeleri Değerlendirme
2
0
4
75
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
3
0
5
76
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Finansal Yönetim
3
0
4
79
2016-2017
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
90
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Temel Sigortacılık Bilgisi
2
0
4
83
2015-2016
Güz
Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon
3
0
4
4
2015-2016
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
4
0
4
1
2015-2016
Güz
Ön Lisans Portföy Yönetimi
3
0
4
93
2015-2016
Güz
Ön Lisans Risk Yönetimi
3
0
5
76
2015-2016
Güz
Ön Lisans Temel Bankacılık Bilgisi
2
0
4
183
2015-2016
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
3
0
3
176
2015-2016
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
8
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Ticari Matematik
2
0
4
16
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Finansal Yatırım Araçları
4
0
5
3
2015-2016
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
3
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Yatırım Projeleri Değerlendirme
2
0
4
59
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
3
0
5
96
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Finansal Yönetim
3
0
4
81
2015-2016
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
144
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Temel Sigortacılık Bilgisi
2
0
4
87
2014-2015
Güz
Ön Lisans Finansal Yönetim
4
0
5
12
2014-2015
Güz
Ön Lisans Pazarlama İlkeleri
3
0
3
10
2014-2015
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
4
0
4
14
2014-2015
Güz
Ön Lisans Portföy Yönetimi
3
0
4
101
2014-2015
Güz
Ön Lisans Risk Yönetimi
3
0
5
91
2014-2015
Güz
Ön Lisans Temel Bankacılık Bilgisi
2
0
4
186
2014-2015
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
3
0
3
186
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Mali Tablolar ve Analiz
4
0
4
14
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Finansal Yatırım Araçları
4
0
5
19
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Üretim Yönetimi
3
0
4
12
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Yatırım Projeleri Değerlendirme
2
0
4
59
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
3
0
5
66
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Finansal Yönetim
3
0
4
76
2014-2015
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
138
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Temel Sigortacılık Bilgisi
2
0
4
104
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Ticari Matematik
2
0
2
183
2013-2014
Güz
Ön Lisans Finansal Yönetim
4
0
5
23
2013-2014
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
4
0
4
24
2013-2014
Güz
Ön Lisans Portföy Yönetimi
3
0
4
74
2013-2014
Güz
Ön Lisans Risk Yönetimi
3
0
5
81
2013-2014
Güz
Ön Lisans Temel Bankacılık Bilgisi
2
0
4
121
2013-2014
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
3
0
3
120
2013-2014
Bahar
Ön Lisans Finansal Yatırım Araçları
4
0
5
19
2013-2014
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
24
2013-2014
Bahar
Ön Lisans Ticari Matematik
2
0
4
33
2013-2014
Bahar
Ön Lisans Yatırım Projeleri Değerlendirme
2
0
4
54
2013-2014
Bahar
Ön Lisans Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
3
0
5
63
2013-2014
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
122
2013-2014
Bahar
Ön Lisans Temel Sigortacılık Bilgisi
2
0
4
106
2013-2014
Bahar
Ön Lisans Ticari Matematik
2
0
2
142
2012-2013
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
4
0
4
41
2012-2013
Güz
Ön Lisans Girişimcilik-1
2
0
4
29
2012-2013
Güz
Ön Lisans Portföy Yönetimi
3
0
4
39
2012-2013
Güz
Ön Lisans Risk Yönetimi
3
0
5
40
2012-2013
Güz
Ön Lisans Bilgi ve İletişim Teknolojileri
3
0
3
46
2012-2013
Güz
Ön Lisans Temel Bankacılık Bilgisi
2
0
4
99
2012-2013
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
3
0
3
103
2012-2013
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
37
2012-2013
Bahar
Ön Lisans Yatırım Projeleri Değerlendirme
2
0
4
29
2012-2013
Bahar
Ön Lisans Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi
3
0
5
35
2012-2013
Bahar
Ön Lisans Finansal Yönetim
3
0
4
33
2012-2013
Bahar
Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Müşteri İlişkileri
2
0
3
86
2012-2013
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
4
94
2012-2013
Bahar
Ön Lisans Temel Sigortacılık Bilgisi
2
0
4
86
2011-2012
Güz
Ön Lisans Bankacılığa Giriş
2
0
3
45
2011-2012
Güz
Ön Lisans Genel İşletme
3
0
3
44
2011-2012
Güz
Ön Lisans Matematik-1
2
0
2
44
2011-2012
Bahar
Ön Lisans İstatistik
2
0
2
42
2011-2012
Bahar
Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Müşteri İlişkileri
3
0
3
42
2011-2012
Bahar
Ön Lisans Temel Sigortacılık Bilgisi
2
0
3
42
2011-2012
Bahar
Ön Lisans Beden Eğitimi-2
0
1
0
40


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr