DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok
KASTAMONU
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği
2014
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği
2011
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği
2006
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2015
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
0
0
0
0
1
2015
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
2
0
0
2
2017
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
2
0
0
0
0
0
2
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
6
0
0
2
0
0
8

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Serin, M. K., & Korkmaz, İ. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Problemi Anlama ve Tahmin Süreçlerinde Ortaya Koydukları Bilişsel-Üstbilişsel Davranışların İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018(28), 131-173.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Serin, M. K., & Korkmaz, İ. (2018). İşbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi. İlköğretim Online, 17(2).
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Pilten, P., Isik, N., & Serin, M. K. (2017). The effects of mathematıcal discussion environment supported by metacognitive problems on the problem posing skills of 3th grade primary school grade students. European Journal of Education Studies. 3 (4).
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Lutfi Incikabi & Mehmet Koray Serin (2017) Pre-service science teachers’ perceptions of mathematics courses in a science teacher education programme, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48:6, 864-875, DOI:10.1080/0020739X.2017.1290832
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Pilten, P. – Serin, M.K. & Işık, N. (2016). “Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeye İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Olgubilim Çalışması / A Phenomenological Study on Classroom Teachers’ Perceptions about Mathematical Modeling”, TURKISH STUDIES - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9514, p. 1919-1934
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İNCİKABI, L., MERCİMEK, O., BİBER, A. Ç., & SERİN, M. K. (2016). Neden ilköğretim matematik öğretmenliği programındayım? tercih nedenleri ve beklentilerin cinsiyet ve akademik başarı bağlamında incelenmesi: kastamonu üniversitesi örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 367-390.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Serin, M. K., Güneş, A. M., & Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 4(1), 21-34.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Serin, M. K., & Buluç, B. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği
davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice],
18(3), 435-459.
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
2017
0
0
1
1
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
1
1

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 18, Sayı 1, Nisan 2017, Sayfa 383-403 Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Oğuz DİLMAÇ Güneş TOPALSERİN, M. K., GÜNEŞ, A. M., & DEĞİRMENCİ, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education4(1)..............................................................
2017


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr