DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Araç Rafet Vergili MYO A Blok Kastamonu cad. No:2 Pk:37800
KASTAMONU / Araç
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03663622620
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
skibris@kastamonu.edu.tr
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
2011
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Müdür Yardımcısı Araç Rafet Vergili MYO
2013
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
4
0
0
0
0
4
2016
0
0
1
0
1
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
5
0
1
0
0
6

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Öztürk, Z., Kıbrıs, Ş., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşunu Belirleyen Etmenler ( Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili MYO' da Bir Çalışma), 6th İnternational Conference On New Trends İn Education On Their İmplications, 13-15 May 2016, Antalya-Turkey.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sağlık Kurumlarında Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği: Hemşireler ;Üzerinde Bir Uygulama. T.C. Bilim ve Sanayi Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Dergisi 4(33-50)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yıldırım, J., Tuna, M. E. and Kıbrıs, Ş., (2015), “Subjective Well-Being And Academic Success of Vocational School Students”, XXIV Meeting of the Economics of Education Association, 25-26 June 2015, Madrid, Spain. 
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Öztürk, Z., Kıbrıs, Ş., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Doyumunu Belirleyen Etmenler ( Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili MYO' da Bir Çalışma), 6th İnternational Conference On New Trends İn Education On Their İmplications, 22-26 April 2015, Antalya-Turkey.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tengilimoğlu, D., Guzel, A, Kurtuldu , A., Kıbrıs, Ş., A Field Study on The Satisfaction Levels of Interior and Exterior Customers ın A Private University Hospital, 11 th International Conferance Marketing Trends -19-21 January 2012, Venice-Italy.

2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tengilimoğlu, D., Ortaç, R., Çetin, G., A., Kıbrıs, Ş., İmatayeva, E., 2008 Global Mali Krizin Türkiye' de Özel Sağlık İşletmeleri üzerine Etkisi, Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, 1-5 Nisan 2008, Bişkek-Kırgızistan.

2008


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr