DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI AKTEKKE MAHALLESİ
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
kkaartekin@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
kadirkaratekin@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
65
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2011
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2006
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği
1997
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2014
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2011
2014
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Yardımcısı Kastamonu Eğitim Fakültesi
2016
Enstitü Müdür Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2014
2016
Bölüm Başkan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
2012
2015
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
2
11
17
0
12
14
7
63
2015
0
2
5
0
3
0
0
10
2016
0
3
9
0
2
0
2
16
2017
0
0
3
0
0
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
16
34
0
17
14
9
92

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Özdemir, K. (2017). Yerel Tarihin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. (Özet bildiri)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Çapkın, Ö. & Üstün, S. (6-8 Nisan, 2017). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Hafıza Mekânlarının Önemi: Kastamonu Örneği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya/Antalya. (Özet Bildiri)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Üstün, S. & Çapkın, Ö. (6-8 Nisan, 2017). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Çoklu Temsiller Açısından İncelenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya/Antalya. (Özet Bildiri)
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Üstün, S. ve Uysal, C. (2016). Kontrol Odağının Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışlar Üzerindeki Etkisi, Journal of Human Sciences. 13(3), 5668-5680.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z., Karatekin, K.,  Öztürk,  D. ve Elvan, Ö. (2016). When the child gets in the news  A case study onthe national written media in Turkey.  Educational Media International, 53(2), 118-138. (ERIC)
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Topçu, E.& Aydınlı, B. (2016). The Determination of Cognitive Structure of Candidate Teachers About Energy Centrals, International Electronic Journal of Environmental Education, 6 (2).76-91. (ERIC)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Topçu, E.  (28-30 Nisan, 2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirmeleri Doğrultusunda Özel Alan Yeterliklerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi, Denizli/Türkiye. (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Üstün, S. & Uysal, C. (28-30 Nisan, 2016). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi, Denizli/Türkiye. (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Üstün, S., Uysal, C. (11-14 Mayıs, 2016). Kontrol Odağının Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışlar Üzerindeki Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla/Türkiye. (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Çapkın, Ö. & Kesayak, Y. (11-14 Mayıs, 2016). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Hakkındaki Öz Değerlendirmeleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla/Türkiye. (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Uysal, C., Üstün, S. (11-14 Mayıs, 2016). Küresel Vatandaşlığın Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yansımaları. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla/Türkiye (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Topçu, E. & Kuş, Z. (19-22 Mayıs, 2016). Ulusal Basında Kadının Yeri Kadın Odaklı Habercilik Açısından Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD) Madrid/İspanya. (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. & Aydınlı, B. (23-27 May 2016). The Investigation of Various Aspects of Sustainable Environmental Behavior. 10th International Symposium on Agriculture and the Environment . Purdue University. Indiana/USA (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Üstün, S. & Uysal, C. (1-3 Eylül, 2016). Examination of Various Variables Affecting Social Skill Levels of Secondary School Students. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun/Türkiye. (özet bildiri)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. (1-3 Eylül, 2016). Locus of Control and Social Skill Relationship in Secondary School Students III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun/Türkiye. (özet bildiri)
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. ve Elvan, Ö. (2016). 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.16 (USBES Özel Sayı II). 1405-1431.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koç, H. ve Karatekin, K. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.16 (USBES Özel Sayı II). 1522-1542.
2016
Diğer Yayınlar Karatekin, K. (2016). Hayat Bilgisi Öğretiminde Doğa ve Çocuk. S. Güven ve S. Kaymakçı (Editörler). Hayat Bilgisi Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi. pp. 440-471.(Kitap Bölümü)
2016
Diğer Yayınlar Karatekin, K. ve Sönmez, Ö. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Neden Coğrafya. D. Dilek (Editör). Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi. pp. 151-178. (Kitap Bölümü)
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş,Z., Merey, Z.& Karatekin, K. (2015). The Value Preferences of the Parents in Turkey towards Their Children, Journal of Social Science Education, 14(1), 74-85. DOI: 10.2390/jsse-v14-i1-1302.  (ERIC)
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Elvan, Ö. ve Öztürk, D. (2015). Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Düşünceleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 81-114.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kuş, Z., Karatekin, K., Elvan, Ö. & Öztürk, D. (23-25 Nisan-2015). Çocuk Ne Zaman Haber Olur? Ulusal Yazılı Basında Bir Durum Çalışması, IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu/Türkiye. (özet bildiri)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Koç, H. & Karatekin, K. (23-25 Nisan-2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerden Açısından İncelenmesi, IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu/Türkiye (özet bildiri)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. & Elvan, Ö. (23-25 Nisan-2015). 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları, IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu/Türkiye (özet bildiri)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Memiş, E.K., Karatekin, K. & Üstün, S. (26-28 October, 2015). Effect of Argümentation practices on Unit-Based Social Studies Lesson of Primary School 4th Grade Students, International  Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir/Türkiye (özet bildiri)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z., Tomakin, S. & Karatekin, K. (3-6 September, 2015). Piımary School Administrators Who Work At Prımary Schools Opinions About School Violence and Methods Coping Wıth Violence, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences-IASSR (International Association of Social Science Research, Belgrade/Serbia, (özet bildiri)
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. & Merey, Z. (2015). Attıtudes of Preservice Social Studies Teachers Towards Solid Wastes And Recycle, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 297-314.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Merey, Z. & Keçe, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), Cilt:XII, Sayı:I,70-96.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbret, B. Ü., Karatekin, K. & Avcı, E. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Öğretiminin Değerler Eğitimi Açısından Önemi, Milli Eğitim, (207), 5-22.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Elvan, Ö. & Öztürk, D. (28-30 Nisan-2014). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Görüşleri ve Z Kitaplara İlişkin Beklentileri, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III), Ankara-Türkiye (özet bildiri)
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., and İmat, F. (2014). Evaluation of the level of the environment knowledge of teacher candidates of social studies (sample turkey), (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116,  4436 – 4442.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. (2014). Social studies pre-service teachers’ awareness of solid waste and recycling, (5th World Conference on Educational Sciences -WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Kuş, Z. Ve Merey, Z. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları, İlköğretim Online, 13(2), 345361.
2014
Diğer Yayınlar

Karatekin, K. ve Sönmez, Ö.F. (2014). Çevresel Değerler ve Eğitimi, R. Turan ve K. Ulusoy, (Editörler), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi. (Kitap Bölümü).

2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Kuş, Z. ve Merey, Z. (2013). Elementary school students' views on domestic democracy. Journal of Theory and Practice in Education, (DOAJ) 9 (1), 3-21. ISSN: 1304-9496
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. (2013). Öğretmen adayları için katı atık ve geri dönüşüme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (10), 71-90. ISSN: 2146-1961
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. (2013). Comparison of environmental literacy levels of pre-service teachers. International Journal of Academic Research Part B,  5(2), 5-14. (ISI). DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.1
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. (2013). Social studies student teachers’ levels of understanding sociology concepts within social studies curriculum. Educational Research and Reviews, 8 (4), 144-153. (ERIC). DOI: 10.5897/ERR2013.1141
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sönmez, Ö.F, Karatekin, K. ve Merey, Z. (2013). Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli  Hakları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (8), 2073-2095. Doi :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5411
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. ve Çetinkaya, G. (2013). Okul Bahçelerinin Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, (Manisa İli Örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (27), 307-315.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sönmez, Ö.F., Karatekin, K. ve Merey, Z. (26-28 Nisan, 2013). Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II). Aksaray-Türkiye (özet bildiri)
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kuş, Z., Merey, Z. & Karatekin, K. (26-28 Nisan, 2013). Türkiye'de Ebeveynlerin Çocuklarına Öğretmeye Çalıştığı Ve Okulda Öğretilmesini İstediği Değerler, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II). Aksaray-Türkiye. (özet bildiri)
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Gençtürk, E. & Kılıçoğlu, G. (26-28 Nisan- 2013). Öğrenci, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı Ve Öğretmenlerin Değer Hiyerarşisi, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (Usbes II). Aksaray-Türkiye. (özet bildiri)
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. (2013). Perception of environmental problem in elementary students’ mind maps, (3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership –WCLTA-2012, Brusells, Belgium, Procedia - Social and Behavioral Sciences,  93, 868 – 872.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z., Merey, Z. & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler, Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (25), 183-214.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koç, H. ve Karatekin, K. (2013). Coğrafya öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 139-174.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Gençtürk, E. Ve Kılıçoğlu, G. (2013). Öğrenci, sosyal bilgiler öğretmen adayı ve öğretmenlerin değer hiyerarşisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14), 411-459.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Merey, Z. ve Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (2). 561-574.
2013
Diğer Yayınlar  Karatekin, K. (2013). Çevre okuryazarlığı, E. Gençtürk ve K. Karatekin (Eds.) Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar. Ankara: Pegem Akademi. pp. 45-75. (Kitap Bölümü)
2013
Diğer Yayınlar Gençtürk, E. ve Karatekin, K. (Eds.), (2013). Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar, Ankara: Pegem Akademi. (Editörlük yapılan kitap)
2013
Diğer Yayınlar Aksoy, B. ve Karatekin, K. (2013). Ortaöğretimde çevre okuryazarlığı, Ankara: Beyazkalem Yayıncılık.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Merey, Z., Kuş, Z. & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), (Ek Özel Sayı). 1613-1632. (SSCI). ISSN: 1303-0485
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Merey, Z., Karatekin, K. & Kuş, Z. (2012). The vision of human rights education within the frame of the recommendations the united national and Council of Europe. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Special Issue: 1100-1106. (SSCI). ISSN 1308-7711
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Sönmez, Ö.F. & Kuş, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (3), 1695-1708. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3765
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (1), 1423-1438.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Merey, Z., Sönmez, Ö.F. & Kuş, Z. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2193-2207.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Kuş, Z. & Merey, Z.(20-22 April, 2012). Primary School Students Opinions About Democracy in Their Family. International Symposium on Social Studies Education, Marmara University, Atatürk Faculty of Education, Istanbul - Turkey. p. 153. (Poster bildiri).
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z., Karatekin, K. & Kuş, Z. (20-22 April, 2012). The Vision of Human Rights Education Within the Frame of the Recommendations the United National and Council of Europe. International Symposium on Social Studies Education, Marmara University, Atatürk Faculty of Education, Istanbul - Turkey. p 109 (özet bildiri)
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Merey, Z., Sönmez, Ö.F.& Kuş, Z. (20-22 April, 2012). Social Studies Candidate Teachers' Attitudes Concerning Human Rights Education: The Case of Turkey. International Symposium on Social Studies Education, Marmara University, Atatürk Faculty of Education, Istanbul - Turkey. p. 29. (özet bildiri)
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z., Kuş, Z. & Karatekin, K., (4-7 May- 2012). Citizenship Education in Elementary Education: A Comparative Study 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship", Yıldız Technical University, Istanbul-Turkey. (p.336). (özet bildiri)
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kuş, Z., Karatekin, K., & Merey, Z. (4-7 May- 2012). Citizens of the future: how young people perceive local, national and global problems. 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship", Yıldız Technical University, Istanbul-Turkey. (p. 326). (özet bildiri)
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Kuş, Z. & Merey, Z. (4-7 May- 2012). The Factors That Influence Social Studies Pre-Service Teachers' Social Participation in The Solution of Environmental Problems, 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and Active Citizenship", Yıldız Technical University, Istanbul-Turkey. (p. 287). (özet bildiri)
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. & Kılıçoğlu, G. (1-3 Ekim, 2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Algıları, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi-Sinop. (özet bildiri)
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. (2012). Environmental literacy in Turkey primary school social stıdies textbooks. (4. World Conference on Education Sciences (WCES) Barcelona-Spain). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46,3519-3523.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z., Karatekin, K. ve Merey, Z. (2012). Geleceğin vatandaşları: Gençler ulusal ve  küresel problemleri nasıl algılamaktadırlar? Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (4), 837-868.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Merey, Z., Karatekin, K. ve Kuş, Z. (2012). İlköğretimde vatandaşlık eğitimi: karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  GEFAD/GUJGEF, 32(3), 795-821.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Oğuz, S., Kurnaz, M. A., Karatekin, K. & İbret, B.Ü. (24-26 Mayıs-2012). Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Sınıf Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize.(özet bildiri)
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Oğuz, S., Kurnaz, M. A., Karatekin, K. & İbret, B.Ü. (24-26 Mayıs-2012). Ayın Evreleri Konusunda Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algı Durumları, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize. (özet bildiri)
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. & Çetinkaya, G. (25 Kasım-2012). Okul Bahçelerinin Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, İGEDER, İstanbul. (özet bildiri)
2012
Diğer Yayınlar Karatekin, K. (Ekim-2012). Eğitimin Toplumsal Amaçlarına Hizmet Eden Bir Ders (Topluma Hizmet Uygulamaları), Eğitimci Öğretmen Dergisi, (14), 48-49.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gençtürk, E. & Karatekin, K. (2011). The Position of the Geography in The Elementary Curriculum from One Discipline to The Interdisciplinary Approach: Reform Movements From 1985 to Present, Proceedings of the IGU-CGE Istanbul Symposium (Building Bridges between Cultures through Geographical Education).  8-10 July 2010 Fatih University, Istanbul-Turkey. ss. 59-66.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aksoy, B. ve Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15 (3), 23-36.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sönmez, Ö.F., Karatekin, K. & Kuş, Z. (5-7 Mayıs, 2011). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretimi Açısından İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas. (özet bildiri)
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kuş, Z., Merey, Z. & Karatekin, K. (26-28 Ekim, 2011). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler, Değerler Eğitimi Sempozyumu."Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir. (özet bildiri)
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z., Kuş, Z. & Karatekin, K. (26-28  Ekim, 2011).  Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması, Değerler Eğitimi Sempozyumu. "Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir. (özet bildiri)
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B. & Karatekin, K. (13-16 Ekim, 2011). Farklı Programlardaki Lisans    Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. (özet bildiri)
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kuş, Z. Sönmez, Ö.F. ve Karatekin, K. (5-7 Mayıs, 2011). Okulda yaşam biçimi olarak  demokrasi eğitimi, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cilt I Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas. 607-612.

2011
Diğer Yayınlar  Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgilerde çevre eğitimi, R. Turan, A. Murat Sünbül, H. Akdağ (Eds.) Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-II, Ankara: Pegem Akademi. pp. 269-285. (Kitap Bölümü).
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z. & Sönmez, Ö.F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5 (4), No: 1C0214, 1483-1497.
2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Kuş, Z. & Sönmez, Ö. F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin demokrasi  algıları. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5 (4),  No:1C0215, 1498-1512.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yörük, N. Sönmez, Ö.F., Karatekin, K. ve  Kuş,  Z. (May- 2010) “Prospective Teachers Used İn Some Concepts Of Citizenship Teaching Level Understanding” CiCe 12th Annual Conference. Barcelona, Spain. (özet bildiri)
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Sönmez, Ö.F. ve Kuş, Z. (2010). Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış  öğretim etkinliklerinin uygulanması ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri ve karşılaşılan   sorunlar, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14 (2), 139-154.
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetin, T., Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2010). Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin gezi- gözlem yöntemine ilişkin görüşleri, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 158- 180
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., Kuş, Z. ve Sönmez, Ö.F. (20-22 Mayıs, 2010). İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları, 9. Ulusal   Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ. 89.95.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z. ve Sönmez, Ö.F. (20-22 Mayıs, 2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ. 56-61.
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 589-604.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2009). Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi   Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), 183-196.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K. (7-9 Ekim, 2009). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Aktif Öğrenme Etkinliklerinin Yön Kavramının Öğretilmesinde Öğrenci Başarısına Etkisi, IX. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi      Atatürk Eğitim Fakültesi, ve M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, İstanbul.(Poster Bildiri-Yüksek Lisans Tezinden).
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kılıçoğlu, G., Gençtürk, E. & Karatekin, K. (7-9 Ekim, 2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğrencilerinin Harita ve Ölçek Kavramlarını Anlama Düzeyleri, IX. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, ve M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, İstanbul. (özet bildiri)
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B., Kuş, Z.,  Karatekin, K. ve Sönmez, Ö.F. (18-20 Kasım, 2009). Sosyal bilgiler programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun. 291-299.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B., Karatekin, K., Sönmez, Ö.F. ve Kuş, Z. (18-20 Kasım, 2009). Sosyal bilgiler öğretiminde dönüştürülebilir sembol pekiştireçlerin öğrencilerin akademik başarısına  etkisi, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun. 237- 244.
2009
Diğer Yayınlar Karatekin, K. ve Karakılıç, C. (2009). Atatürk ve kadın hakları, Anıtkabir Dergisi, Yıl 9, Sayı: 35. pp. 30-32.
2009
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
5
58
36
99
2015
2
26
27
55
2016
3
37
34
74
2017
2
10
12
24
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
T O P L A M
12
131
109
252

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Katılmış, A. (2017). Values education as perceived by social studies teachers in objective and practice dimensions. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 1231–1254.Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akin, S., Calik, B., & Engin-Demir, C. (2017). Students as Change Agents in the Community: Developing Active Citizenship at Schools. Educational Sciences: Theory & Practice17(3).KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Tuncer, M., & Dikmen, M. (2017). The effect of cooperative learning on academic achievement: A meta-analysis on the relationship between the study group size and effect size İşbirlikli öğrenmenin başarıya etkisi: Çalışma grubu ile etki büyüklüğü arasındaki ilişkiye dair bir meta analiz çalışması. Journal of Human Sciences14(1), 473-485.Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuncer, M., & Dikmen, M. (2017). The effect of cooperative learning on academic achievement: A meta-analysis on the relationship between the study group size and effect size İşbirlikli öğrenmenin başarıya etkisi: Çalışma grubu ile etki büyüklüğü arasındaki ilişkiye dair bir meta analiz çalışması. Journal of Human Sciences14(1), 473-485.Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Er, H. (2017). The Impact of Teaching the Subjects under" Science in Time" Unit in the Social Studies Class in the 7th Grade Using Jigsaw Technique on the Academic Success of the Students. Universal Journal of Educational Research 5(5): 838-847Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öztürk, T., & Turan, A. (2017). İlçemizin Yerel Yöneticileri. Journal of Inquiry Based Activities5(1), 48-59.Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARA, H., & TANGÜLÜ, Z. (2017). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK VE POLİTİK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ. RESEARCH AND EXPERIENCE JOURNAL 2(1)MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Gündoğdu, K., Çelik, B., Yanar, B. H., Kahyaoğlu, S. T., & Dönük, G. G. (2017). Trends in Values and Character Education Researches in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences9(1).Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TUT, E., & KIROĞLU, K. (2017). TRT'NİN POPÜLER ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMASI'NDA FİNALE KALAN ESERLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Journal of International Social Research10(48).Kuş, Z., Merey, Z., & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi11(25), 183-214.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ERÖKTEN, S., & BAHTİYAR (2017). A. Effect of Cooperative Learning Approach on Recycling Sensitiveness of Preservice Classroom Teachers. IOSR Journal Of Humanities And Social Science 22(1), 37-42 KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kroufek, R. Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a možnosti jejího zjišťování.Karatekin, K. (2013). COMPARISON OF ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS. International Journal of Academic Research5(2).
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mei, N. S., Wai, C. W., & Ahamad, R. (2017). Public Environmental Awareness and Behaviour in Malaysia. Asian Journal of Quality of Life2(5), 43-53.Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SONTAY, G., & KARAMUSTAFAOĞLU, O. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gezi Düzenlemeye İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi.Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erkan, D. İ. N. Ç., & ÜZTEMUR, S. (2017). TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH EĞİTİMİNDE MÜZELER VE TARİHİ MEKÂNLARDAN YARARLANMAYA YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ. Milli Egitim, 214Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TUNCEL, G. (2017). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KARİKATÜRLERLE KÜRESEL ISINMA EĞİTİMİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA. Marmara Coğrafya Dergisi, 87-94Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z., & Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARADEMİR, A. H., & CİNGİ, M. A. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye İlişkin Davranış Düzeylerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi1(41), 120-136.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akçay, S., & Pekel, F. O. (2017). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online16(3).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çevik, Ebru Ezberci, and Mehmet Altan Kurnaz. (2017) "Türkiye’de Yıldızlarla İlgili Yapılan Bazı Çalışmaların Tematik İncelenmesi Thematic Review of Some Studies About the Stars in Turkey." Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3(1)Oğuz, S., Kurnaz, M. A., Karatekin, K., & İbret, Ü. (2012). Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Sınıf Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi.
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Azize, O. N. U. R., ÇAĞLAR, A., & SALMAN, M. (2017). OKULÖNCESİ ÇOCUKLARDA ATIK KÂĞITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİN KAZANDIRILMASI. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ24(5), 2457.KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EFE, H. A., & BARAN, M. (2017). Atık Maddelerden Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum, Davranış ve Algılarına Etkisi. YYU Egitim Fakultesi Dergisi 14(1), 22-46.KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KESİCİ, A., PESEN, A., & Behçet, O. R. A. L. (2017). ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi16(60).Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi21(2), 561-574.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GÜÇ, F. A., AYGÜN, M., CEYLAN, D., GÜNGÖREN, S. Ç., DURUKAN, Ü. G., HACIOĞLU, Y., & YEKELER, A. D. (2017). The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1).Karatekin, K., Kuş, Z. &  Merey, Z. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları, İlköğretim Online, 13(2), 345‐361.
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ERÖKTEN, S., & BAHTİYAR, A. (2017). Effect of Cooperative Learning Approach on Recycling Sensitiveness of Preservice Classroom Teachers. Journal of Humanities and Social Science 1(5), 37-42.Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Azize, O., Çağlar, A., & Salman, M. (2017). Okulöncesi Çocuklarda Atık Kağıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi24(5), 2457.Karatekin, K. & Merey, Z. (2015). Attıtudes of Preservice Social Studies Teachers Towards Solid Wastes And Recycle, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 297-314.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sayan, B., & Kaya, H. (2016). Assessıng Envıronmental Rısk Perceptıons and Envıronmental Attıtudes Of Nursıng Students. Contemporary Nurse, 1-25.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Diğer Yayınlar Topkaya, Y. (2016). Eğitici Çizgi Romanların Çevre Sorunlarına Yönelik Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmeler Üzerindeki Etkisi. EĞİTİM VE BİLİM41(187).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karakuş, N., Selim, S., Ardahanlıoğlu, Z. R., Özer, Ö., & Çınar, İ. (2016). Awareness of vocational school students towards environment and nature conservation Önlisans öğrencilerinin çevre ve doğa korumaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences13(3), 4058-4071.KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar GEÇİT, Y., & ÖLMEZ, N. (2016). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN “ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ” İLE UYGULANMASININ YÖNTEMİN BAŞARISINA KATKISI. Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi ISSN: 2148-872X2(2), 28-42.Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Şentürk, M. (2016). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Journal of Computer and Education Research (ISSN: 2148-2896)4(8), 206-222.Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şentürk, M. (2016). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Journal of Computer and Education Research (ISSN: 2148-2896)4(8), 206-222.Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÖZTÜRK, T., & ÖZKAN, Z. S. (2016). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE KARİKATÜR KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 217-234.Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z., & Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karakuş, N., Selim, S., Ardahanlıoğlu, Z. R., Özer, Ö., & Çınar, İ. (2016). Awareness of vocational school students towards environment and nature conservation Önlisans öğrencilerinin çevre ve doğa korumaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences13(3), 4058-4071.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahin, H., & Erkal, S. (2016). Determination of The Affective Tendency of Individuals Toward the Environment. In Proceedings of New York International Business and Social Science Research Conference (Vol. 14, p. 16).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ay, T. S., & Yavuz, Ü. (2016). The Implementations Classroom Teachers Use In Order To Reinforce Literacy Skills in Social Studies Classes. Anadolu Journal Of Educational Sciences International6(2).Karatekin, K. (2012). Environmental literacy in Turkey primary schools social studies textbooks. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 3519-3523.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mukhyati, M., & Sriyati, S. (2016, January). Developing Environmental Teaching Materials Based on Local Context and Environmental Literacy. In Prosiding Seminar Biologi (Vol. 12, No. 1, pp. 151-161).Karatekin, K. (2012). Environmental literacy in Turkey primary schools social studies textbooks. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 3519-3523.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Hilal, K. A. Z. U. (2016). Determining environmental literacy levels of short cycle students receiving environmental education and studying them in terms of some variables. Curriculum Studies in Higher Education: Proceeding Book, 183.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Genc, M., & Akilli, M. (2016). Modeling the relationships between subdimensions of environmental literacy. Applied Environmental Education & Communication15(1), 58-74.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Bozoglu, M., Bilgic, A., Topuz, B. K., & Ardali, Y. (2016). FACTORS AFFECTING THE STUDENTS'ENVIRONMENTAL AWARENESS, ATTITUDES AND BEHAVIORS IN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN25(4), 1243-1257.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Şahin, H., & Erkal, S. (2016). Determination of The Affective Tendency of Individuals Toward the Environment. In Proceedings of New York International Business and Social Science Research Conference (Vol. 14, p. 16).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Şahin, S. H., Ünlü, E., & Ünlü, S. (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Education Sciences11(2), 82-95.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çevik, E. E., & Kurnaz, M. A. (2016). Yıldızlarla İlgili Yapılan Bazı Çalışmaların Tematik İncelenmesi. İlköğretim Online15(2).Oğuz, S., Kurnaz, M. A., Karatekin, K., & İbret, Ü. (2012). Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Sınıf Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler CAMPBELL, J. M., & ATAŞ AKDEMİR, Ö. (2016). THE DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL COMMUNICATION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY. Electronic Turkish Studies11(19).KARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kurtdede Fidan, N. (2016). Sensitivity of Students to the Natural Environment, Animals, Social Problems and Cultural Heritage. International Electronic Journal of Elementary Education8(3), 403-424.Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ay, T. S., & Yavuz, Ü. (2016). The Implementations Classroom Teachers Use In Order To Reinforce Literacy Skills in Social Studies Classes. Anadolu Journal Of Educational Sciences International6(2).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mehpare, S. A. K. A. (2016). Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Yaklaşımlarının Yordayıcısı Olarak Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 100-115.


Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARAKUŞ, U., & AYDEMİR, A. (2016). Social Sciences Teacher Candidates’ Value Judgements about Environmental Pollution. Developments in Educational Sciences, 508.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hilal, K. A. Z. U. (2016). Determining environmental literacy levels of short cycle students receiving environmental education and studying them in terms of some variables. Curriculum Studies in Higher Education: Proceeding Book, 183.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahin, H., & Erkal, S. (2016). Determination of The Affective Tendency of Individuals Toward the Environment. In Proceedings of New York International Business and Social Science Research Conference (Vol. 14, p. 16).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahin, M., & Çetinoğlu, B. U. A. G. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bölümlerindeki Ders ve Uygulamalara İlişkin Algıları/Perceptions of Social Studies Prospective Teachers Related to Courses and Implementations in Their Departments. e-International Journal of Educational Research7(1).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kışoğlu, M., Yıldırım, T., Salman, M., & Sülün, A. (2016). İlkokul ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi Verecek Olan Öğretmen Adaylarında Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışların Araştırılması. Erzincan University Journal of Education Faculty18(1), 299-318.KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hilal, K. A. Z. U. (2016). Determining environmental literacy levels of short cycle students receiving environmental education and studying them in terms of some variables. Curriculum Studies in Higher Education: Proceeding Book, 183.KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demirel, R. (2016). Determining secondary students’ behavior towards the environment. Journal of Theory and Practice in Education, 12(4), 863-878.KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ozdemir, M., & Buyukgoze, H. (2016). Investigating the role of multicultural education and democratic values on LGBT attitudes of preservice teachers. KEDI Journal of Educational Policy13(1).Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi21(2), 561-574.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özcan, G. (2016). Development of democratic teacher behavior scale (DTBS). Educational Research and Reviews11(6), 260-268.Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi21(2), 561-574.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Setianingsih, D., & Hasyim, N. (2016). Aspek Sosial Dalam Novel Orang-Orang Pulau Karya Giyan: Tinjauan Sosiologi Sastra Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sastra Di Sekolah Menengah Atas (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).Karatekin, K. (2013). Social studies student teachers' levels of understanding sociology concepts within social studies curriculum. Educational Research and Reviews8(4), 144.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ŞİŞMAN, E. E., & GÜLTÜRK, P. (2016). Landscape Design Process of Primary School Gardens. Developments in Educational Sciences, 678.Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EFE, R., KOLEVA, I., ATASOY, E., & CÜREBAL, İ. (2016). Developments in Educational Sciences.Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aydinli, B., Avan, Ç., Pekol, S., & Caglar, A. (2016). The Ecological Awareness Imparted by Civil Foundation for Sustainable Environment.Karatekin, K., & İmat, F. (2014). Evaluation of the level of the environment knowledge of teacher candidates of social studies (sample turkey), (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116,  4436 – 4442.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler García Hernández, M. (2016). La teoría del comportamiento planeado y las dimensiones de Escuela Verde en la educación Básica. Estudio de caso: Escuela Primaria Juan Ramón Jímenez y el Centro Pedagógico Luis Donaldo Colosio.Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mei, N. S., Wai, C. W., & Ahamad, R. (2016). Environmental Awareness and Behaviour Index for Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences222, 668-675.Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Üstün, S., & Uysal, C. (2016). The effect of “locus of control” on the responsible behaviours towards the environment “Kontrol odağının” çevreye yönelik sorumlu davranışlar üzerindeki etkisi. Journal of Human Sciences13(3), 5668-5680.Karatekin, K., Kuş, Z. &  Merey, Z. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları, İlköğretim Online, 13(2), 345‐361.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tonga, D. (2016). Transforming Values into Behaviors: A Study on the Application of Values Education to Families in Turkey. Journal of Education and Learning5(2), 24.Kuş,Z., Merey, Z.& Karatekin, K. (2015). The Value Preferences of the Parents in Turkey towards Their Children, Journal of Social Science Education, 14(1), 74-85. DOI: 10.2390/jsse-v14-i1-1302.  (ERIC)
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TUNCER, M., & DİKMEN, M. (2016). Assessment of Certificate Program Pedagogical Formation Education Students in Terms of Their Technopedagogic Field Information Competencies and Attitudes towards Teaching Profession. Developments in Educational Sciences, 296.Karatekin, K., Merey, Z. & Keçe, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), Cilt:XII, Sayı:I,70-96
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karimi, O., & Salati, M. (2016). Investigating the Effect of Media on Export Performance Growth (Case Study: Carpira Export/Import Corporation). Journal of Administrative Management, Education and Training12(4), 339-349.Kuş, Z., Karatekin, K.,  Öztürk,  D. ve Elvan, Ö. (2016). When the child gets in the news  A case study onthe national written media in Turkey.  Educational Media International, 53(2), 118-138. (ERIC)
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GEÇİT, Y., & ÖLMEZ, N. (2016). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN “ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ” İLE UYGULANMASININ YÖNTEMİN BAŞARISINA KATKISI. Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi ISSN: 2148-872X2(2), 28-42.Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., & Sönmez, Ö. F. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde neden coğrafya?. Pegem Atıf İndeksi, 151-178.GENÇTÜRK, E., & KARATEKİN, K. (2010). The Position of the Geography in the Elementary Curriculum from one Discipline to the Interdisciplinary Approach: Reform Movements from 1985 to Present. Proceedings of the IGU-CGE Istanbul Symposium, Istanbul, Turkey.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇİFÇİ, T., & DİKMENLİ, Y. (2016). Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty17(1).Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uyanık, G. (2016). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının incelenmesi. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1): 30-41. 

Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SADIK, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (4), 69-82.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZTÜRK, T., & ÖZTÜRK, F. Z. (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ24(3), 1533-1550.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler UYANIK, G. (2016). Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi-Investigation of the Teacher Candidates’ Perceptions and Sensitivity Towards Air Pollution. Kastamonu Eğitim Dergisi24(4).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇELİK, S. (2016). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi3(2), 91-98.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SADIK, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (4), 69-82.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Taş, A. U. (2016). Ortaokul öğrencilerinin'doğal ve yapay çevre'hakkındaki zihinsel modellerinin araştırılması (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kışoğlu, M., Yıldırım, T., Salman, M., & Sülün, A. (2016). İlkokul ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi Verecek Olan Öğretmen Adaylarında Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışların Araştırılması. Journal of Education Faculty18(1), 299-318.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çiftçi, S. (2016). Demokrasi ve insan hakları eğitimi. Pegem Atıf İndeksi, 399-433.MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SAMANCI, O , DİŞ, O . (2016). SOSYAL BECERİLERİ ZAYIF OLAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 573-590. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/22602/241514KARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) ÇUBUKÇU, Z., YILMAZ, B. Y., & Tuğba, İ. N. C. İ. (2016). KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ-BİR İÇERİK ANALİZİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi5(1).Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ay, T. S., & Yavuz, Ü. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Okuryazarlık Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Gerçekleştirdikleri Uygulamalar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2)Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Can, D., Üner, S., & Akkuş, H. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi35(2), 23-35.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çiftçi, S. (2016). Demokrasi ve insan hakları eğitimi. Pegem Atıf İndeksi, 399-433.KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TUNGAÇ, A. S., ALICI, D., & ÜNALDI, M. N. (2016).“DOĞA DENEYİMİNE DAYALI ÇEVRE EĞİTİMİ” NE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies, 11(19), 693-708.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZTÜRK, T., & ÖZTÜRK, F. Z. (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ24(3), 1533-1550.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ASLAN, R., & EZİN, Y. (2016). ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. KONGRE KİTABI, 47.Kadir, K., Kuş, Z., & Merey, Z. (2013). Aile İçi Demokrasi İle İlgili İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama1(1), 3-21.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Topkaya, Y. (2016). Eğitici Çizgi Romanların Çevre Sorunlarına Yönelik Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmeler Üzerindeki Etkisi. EĞİTİM VE BİLİM41(187).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SARIŞAN TUNGAÇ, A., & ALICI, D. (2016). “DOĞA DENEYİMİNE DAYALI ÇEVRE EĞİTİMİ” NE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Electronic Turkish Studies11(19).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SADIK, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (4), 69-82.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kışoğlu, M., Yıldırım, T., Salman, M., & Sülün, A. (2016). İlkokul ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi Verecek Olan Öğretmen Adaylarında Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışların Araştırılması. Journal of Education Faculty18(1), 299-318.KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HARMAN, G., & ÇELİKLER, D. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüm Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(1), 331-353KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Genç, S. Z. (2016). Eğitim sürecinde aile okul ve toplum. Pegem Atıf İndeksi, 001-197.Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi21(2), 561-574.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., & Elvan, Ö. (2016). 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi21(2), 561-574.
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKBABA, A., & TURHAN, (2016). M. İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ FİZİKSEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (VAN İL ÖRNEĞİ). KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (12). 341-357.Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K. (2016). Hayat bilgisi öğretiminde doğa ve çocuk. Pegem Atıf İndeksi, 439-469.Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HARMAN, G., & ÇELİKLER, D. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüm Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler VURAL, H., & YILMAZ, S. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre ve Doğa ile İlgili Konularda Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(1): 107-115, Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler HARMAN, G., & ÇELİKLER, D. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüm Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bahadır, F., & Tuncer, M. (2016). Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies11(9).Karatekin, K., Merey, Z. & Keçe, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), Cilt:XII, Sayı:I,70-96
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koç, H., & Çiftçi, T. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, (34), 9-20.Koç, H. ve Karatekin, K. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.16 (USBES Özel Sayı II). 1522-1542.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aktepe, V. (2015). Implementation of a Performance Task for Developing the Value of Love of Nature. Educational Sciences: Theory and Practice15(3), 771-786.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Diğer Yayınlar Aktepe, V. (2015). Implementation of a Performance Task for Developing the Value of Love of Nature. Educational Sciences: Theory and Practice15(3), 771-786.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Çepni, O., & Öner, S. T. (2015). The Opinions and Self-Assesments of the 7th Grade Students Regarding the Jigsaw I Technique among the Cooperative Learning Practices in the Social Studies Course. Journal of Curriculum and Teaching4(2), 22.Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çepni, O., & Öner, S. T. (2015). The Opinions and Self-Assesments of the 7th Grade Students Regarding the Jigsaw I Technique among the Cooperative Learning Practices in the Social Studies Course. Journal of Curriculum and Teaching4(2), 22.Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Başal, H. A., Özen, R., & Kahraman, P. B. (2015). Preschool Teacher Candidates' Sensitivities And Attitudes Towards Environment. International Online Journal of Educational Sciences7(3).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar SONTAY, G., GÖKDERE, M., & Erdoðan, U. S. T. A. (2015). A Comparative Investigation of Sub-Components of the Environmental Literacy at the Secondary School Level. Journal of Turkish Science Education12(1).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Janovec, J., Kroufek, R., Chytrý, V., Jíšová, J., & Moravová, B. (2015). Qualitative analysis of the connection between environmental and technological literacy among pre-service primary teachers. ICERI 2015 proceedings.Karatekin, K. (2012). Environmental literacy in Turkey primary schools social studies textbooks. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 3519-3523.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yaşaroğlu, C. (2015). Examining the values in life science curriculum in terms of “consistency”. Participatory Educational Research (PER).Merey, Z., Kus, Z., & Karatekin, K. (2012). Comparison of Elementary Social Studies Curricula of Turkey and the United States on Values Education. Educational Sciences: Theory and Practice12(2), 1627-1632.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öztürk, T., & Yeşiltaş, E. (2015). Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi. e-International Journal of Educational Research 6(2) 86-101MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar AKILLI, M., & Murat, G. E. N. Ç. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education5(2), 81-97.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Başal, H. A., Özen, R., & Kahraman, P. B. (2015). Preschool Teacher Candidates' Sensitivities And Attitudes Towards Environment. International Online Journal of Educational Sciences7(3).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ESENTAŞ, M., GÜRER, B., & GÖRAL, M. (2015). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi8(3).KARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Keskin, Y., Kirtel, A., & Keskin, S. C. (2015). Examining Some Values in the Social Studies Programme Applied in Turkey in Terms of Their Relations. Procedia-Social and Behavioral Sciences197, 955-960.Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SONTAY, G., GÖKDERE, M., & Erdoðan, U. S. T. A. (2015). A Comparative Investigation of Sub-Components of the Environmental Literacy at the Secondary School Level. Journal of Turkish Science Education12(1).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ercan, R., Yaman, T., & Demir, S. B. (2015). Human Rights Attitude Scale: A Validity and Reliability Study. Journal of Education and Training Studies3(6), 220-231.KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIRIM, N., & TURAN, S. (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMA SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE)11(2).Kuş, Z., Merey, Z., & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi11(25), 183-214.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SONTAY, G., GÖKDERE, M., & USTA, E. (2015). The Study of Scale Developing Related To The Environmental Literacy Component on the Secondary School Level. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education9(1).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIRIM, N., & TURAN, S. (2015). Opinions of primary school classroom teachers about distribution process of values in social science course curriculum/Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki değerlerin kazandırılma sürecine yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama11(2), 420-437.Kuş, Z., Merey, Z., & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi11(25), 183-214.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKILLI, M., & Murat, G. E. N. Ç. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education5(2), 81-97.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kan, Ç. (2015). COMPARISON OF THE VALUES OF HEROES WHO ARE TAKEN AS AN EXAMPLE BY CHILDREN AND THE VALUES IN SOCIAL STUDIES PROGRAM. Journal of Educational Sciences.KARATEKİN, K., GENÇTÜRK, E., & KILIÇOĞLU, G. (2013). ÖĞRENCİ, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYI ve ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER HİYERARŞİSİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2013(14).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Başal, H. A., Özen, R., & Kahraman, P. B. (2015). Preschool Teacher Candidates' Sensitivities And Attitudes Towards Environment. International Online Journal of Educational Sciences7(3).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kışoğlu, M., & Yıldırım, T. (2015). The analysis of attitudes of pre-service teachers who will provide environmental education in elementary and secondary scholls towards solid wastes and recycling in terms of various variables. Journal of Human Sciences12(1), 1518-1536.KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çelikler, D., & Harman, G. (2015). The Effect of the SCAMPER Technique in Raising Awareness Regarding the Collection and Utilization of Solid Waste. Journal of Education and Practice6(10), 149-159.KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Harman, G., Aksan, Z., & Çelikler, D. (2015). Mental models which influence the attitudes of science students towards recycling. generationsInternational Journal of Sustainable and Green Energy 7(2).KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ramírez Hernández, O. (2015). Identificación de problemáticas ambientales en Colombia a partir de la percepción social de estudiantes universitarios localizados en diferentes zonas del país. Revista internacional de contaminación ambiental31(3), 293-310.Karatekin, K. (2013). Perception of environmental problem in elementary students’ mind maps. Procedia-Social and Behavioral Sciences93, 868-872.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler SAMPAIO, M. B. (2015). Efeito do contato com florestas urbanas no conhecimento de crianças sobre a biodiversidade.Karatekin, K. (2013). Perception of environmental problem in elementary students’ mind maps. Procedia-Social and Behavioral Sciences93, 868-872.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Prado Hinostroza, J. (2015). Conocimientos, prácticas y actitudes de estudiantes de nivel secundario sobre el manejo de residuos sólidos. Cangallo. Ayacucho 2014.Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kışoğlu, M., & Yıldırım, T. (2015). The analysis of attitudes of pre-service teachers who will provide environmental education in elementary and secondary scholls towards solid wastes and recycling in terms of various variables. Journal of Human Sciences12(1), 1518-1536.Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar UÇAR, R., & TÜRKMEN, S. (2015). İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLA-RINA ve BAŞARILARINA OLAN ETKİSİ. Dinbilimleri Journal15(3).Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler UÇAR, R., & TÜRKMEN, S. (2015). İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLA-RINA ve BAŞARILARINA OLAN ETKİSİ. Dinbilimleri Journal15(3).Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bellici, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinde okula bağlanmanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15(1).Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖNER, G . (2015). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ‘OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİ’NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4 (1), 89-121.Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SELANİK AY, T., KURTDEDE FİDAN, N., & ERGÜN, M. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu. Journal of Kirsehir Education Faculty16(1).Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2015). Ortaokul Seviyesinde Çevre Okuryazarlık Bileşenleri İle İlgili Ölçek Geliştirme Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi9(1).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Som, İ., & Karataş, H. (2015). Türkiye’de Vatandaşlık Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi1(1).MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ereş, F. (2015). Vatandaşlık eğitimi ve karakter eğitimi politikalarının değerlendirilmesine yönelik nitel bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi1(36), 120-136.MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar SONTAY, G., GÖKDERE, M., & USTA, E. (2015). The Study of Scale Developing Related To The Environmental Literacy Component on the Secondary School Level. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education9(1).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cetinkaya, C., & Kıncal, R. Y. (2015). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların demokrasi eğitimi. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD)3(1).MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Karatekin, K., & Merey, Z. (2015). Attitudes of Preservice Social Studies Teachers Towards Solid Wastes and Recycle. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi10(2).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YILMAZ, E., TÜRKOĞUZ, S., & ŞAHİN, M. (2015). GÜNEŞ SİSTEMİ VE UZAY KONULARINA YÖNELİK KAVRAM YANILGILARININ GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 37-44.Oğuz, S., Kurnaz, M. A., Karatekin, K., & İbret, Ü. (2012). Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Sınıf Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Ürey, M., Çepni, S., & Kaymakçı, S. (2015). Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Bazı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28(1).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AYDIN, S. (2015). ÖĞRETMENLERİN SINIFTA KULLANDIĞI SÖZEL DİL ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 45-57.KARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) AKTAN, O., & KILIÇ, A. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerleri 100 Temel Eserde Bulunan Değerlerin Destekleme Durumu.Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKYILDIZ, S. (2015). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI DEĞERİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ24(3), 1271-1288.KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2015). Ortaokul Seviyesinde Çevre Okuryazarlık Bileşenleri İle İlgili Ölçek Geliştirme Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi9(1).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İNCE, Z. (2015). ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF MÜFREDATININ YAŞADIĞIMIZ ÇEVREYİ TANIMAYA KATKISININ İNCELENMESİ. Marmara Coğrafya Dergisi, (31), 330-344.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tonga, D., & Uslu, S. (2015). Sosyal bilgiler dersinde kazanım-değer ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi16(1), 91-110.Kuş, Z., Merey, Z., & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi11(25), 183-214.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., & Yadigaroğlu, M. (2015). FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015(19), 167-193.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ürey, M., Çepni, S., & Kaymakçı, S. (2015). Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Bazı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28(1).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., & Merey, Z. (2015). Attitudes of Preservice Social Studies Teachers Towards Solid Wastes and Recycle. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi10(2).KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çiftçi, A. S. (2015). İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetim tarzları ve demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki (Master's thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi21(2), 561-574.
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SELANİK AY, T., KURTDEDE FİDAN, N., & ERGÜN, M. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu. Journal of Kirsehir Education Faculty16(1).Karatekin, K. (2013). Social studies student teachers' levels of understanding sociology concepts within social studies curriculum. Educational Research and Reviews8(4), 144.
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARABURUN, A., DEMİRCİ, A., & SAKA, E. (2015). İSTANBUL AVRUPA YAKASINDAKİ OKUL BAHÇELERİNİN ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE YETERLİLİKLERİNİN MEKÂNSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Marmara Coğrafya Dergisi, (31), 20-47.Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2015
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karatekin, K., & Merey, Z. (2015). Attitudes of Preservice Social Studies Teachers Towards Solid Wastes and Recycle. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi10(2).Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., & Merey, Z. (2015). Attitudes of Preservice Social Studies Teachers Towards Solid Wastes and Recycle. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi10(2).Karatekin, K., Kuş, Z. &  Merey, Z. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları, İlköğretim Online, 13(2), 345‐361.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sadri-Damirchi, E., & Bilge, F. (2014). Barış Eğitimi ProgramınınYedinci Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme ve İletişim Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Bilim39(175).KARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar ÖZTAŞKIN, Ö. B. (2014). GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences2014(14).Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar MERAL, E., & ŞİMŞEK, U. (2014). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Journal of Computer and Education Research (ISSN: 2148-2896)2(4), 134-151.Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZTAŞKIN, Ö. B. (2014). GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences2014(14).Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler MERAL, E., & ŞİMŞEK, U. (2014). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Journal of Computer and Education Research (ISSN: 2148-2896)2(4), 134-151.Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi22(2).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Celikkaya, T. Filoglu, S., & Oktem, N. S. (2014). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Tarafından Uygulanma Düzeyleri. Journal of Social Studies Education Research, 4(1), 121-147.Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ŞEREF, B. V. İ., & YILMAZ, M. G. İ. (2014). DEYİM VE ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİLMESİNDE GÖRSEL BİR ARAÇ OLARAK KARİKATÜRLERİN BAŞARIYA ETKİSİ. Journal of Black Sea Studies, (41).Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z., & Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKSOY, B. (2014). ENDÜSTRİ BÖLGESİNDE YAŞAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİ (DİLOVASI ÖRNEĞİ). Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken6(1).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKSOY, B. (2014). Endüstri Bölgesinde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri (Dilovası Örneği). Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks6(1), 111-122.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Maulidya, F., Mudzakir, A., & Sanjaya, Y. (2014). Case study the environmental literacy of fast learner middle school students in Indonesia. environmental education1, 6.Karatekin, K. (2012). Environmental literacy in Turkey primary schools social studies textbooks. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 3519-3523.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Karatekin, K., & İmat, F. (2014). Evaluation of the level of the environment knowledge of teacher candidates of social studies (sample Turkey). Procedia-Social and Behavioral Sciences116, 4436-4442.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gaskar, S., & Özyazicioglu, N. (2014). Communication Skills of Anatolian Vocational Health High School Students. Güncel Pediatr' 12(1).KARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eskiyörük, D. (2014). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Cag University Journal of Social Sciences11(1).KARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Seydi, A. R. (2014). Handling of values education in primary education 5th, 6th, 7th class social studies teacher guidebook. SDU International Journal of Educational Studies, 1(2), 63-79.Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Seydi, A. R. (2014). Handling of Values Education in Primary Education 5th, 6th, 7th Class Social Studies Teacher Guidebook. SDU International Journal of Educational Studies1(2), 63-79.Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KAN, Ç. (2014). THE DEFINITION OF A DEMOCRATIC TEACHER ACCORDING TO THE OPINIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS AND THE SELF-EVALUATION OF THOSE TEACHERS IN RELATION TO THE DEMOCRATIC ASPECTS OF TEACHING. Electronic Turkish Studies9(5).KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahin, M., & Üstüner, M. (2014). The Opinions of School Administrators about Human Rights. Elementary Education Online13(3), 880-898.KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GÖMLEKSİZ, M. N., & KILINÇ, H. H. (2014). VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Electronic Turkish Studies9(5).KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler MEMİŞOĞLU, H. (2014). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ. Electronic Turkish Studies9(5).KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yavuz, M., Balkan Kıyıcı, F., Atabek Yiğit, E. (2014) Environmental Literacy Scale For Secondary School Stu-dents: The Scale Development And Reliability. Sakarya University Journal of Education, 4(3), 40-53. Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Seydi, A. R. (2014). Handling of Values Education in Primary Education 5th, 6th, 7th Class Social Studies Teacher Guidebook. SDU International Journal of Educational Studies1(2), 63-79.Kuş, Z., Merey, Z., & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi11(25), 183-214.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ozgurler, S., & Cansaran, A. (2014). Graduate Students, Study of Environmental Literacy and Sustainable Development. International Electronic Journal of Environmental Education4(2).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Seydi, A. R. (2014). Handling of values education in primary education 5th, 6th, 7th class social studies teacher guidebook. SDU International Journal of Educational Studies, 1(2), 63-79.Kuş, Z., Merey, Z., & Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi11(25), 183-214.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gemalyaman, R. Y. (2014). Visual literacy and basic design teaching in the visual arts education. Sakarya University, Journal of Faculty of Education, 95-120.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özgurler, S., & Cansaran, A. (2014). Graduate Students, Study of Environmental Literacy and Sustainable Development. International Electronic Journal of Environmental Education4(2), 71-83.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YAVUZ, M., KIYICI, F. B., & YİĞİT, E. A. (2014). İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Güvenirlik Çalışması. Sakarya University Journal of Education4(3), 39-52.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yavuz, M., Balkan Kıyıcı, F., Atabek Yiğit, E. (2014) Environmental Literacy Scale For Secondary School Stu-dents: The Scale Development And Reliability. Sakarya University Journal of Education, 4(3), 40-53. KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GÜVEN, A., KAYA, R., & ASLAN, H. (2014). Tarih öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey.Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi21(2), 561-574.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z., Öztürk, D., & Elvan, Ö. (2014). Citizenship Preferences of Turkish Parents Regarding Their Children. Journal of Peace Education and Social Justice 8(2), 189-210.Kuş,Z., Merey, Z.& Karatekin, K. (2015). The Value Preferences of the Parents in Turkey towards Their Children, Journal of Social Science Education, 14(1), 74-85. DOI: 10.2390/jsse-v14-i1-1302. (ERIC)
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ceylan, Ş. (2014). Okul öncesi çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusunda öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi35(35), 99-114.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GAZEL, A. A., & YILDIRIM, R. (2014). Study of Application for Excursion Observation Method in Primary School 2nd Grade Social Studies. Journal of Theoretical Educational Science7(2), 246-270.Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aytaç, A. (2014). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMLERİNDE GEZİ-GÖZLEM METODUNUN YERİ VE ÖNEMİ. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi11(1), 55-69.Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ŞENTÜRK, M. (2014). SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA BULUNAN KARİKATÜRLERİN HEDEF KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİNE VE ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ (Doctoral dissertation).Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z., & Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Varışoğlu, B., Şeref, İ., Yılmaz, İ., & Gedik, M. (2014). DEYİM VE ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİLMESİNDE GÖRSEL BİR ARAÇ OLARAK KARİKATÜRLERİN BAŞARIYA ETKİSİ. Karadeniz Araştırmaları, (41), 226-242.Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z., & Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
2014
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sadrıdamırchı, E. (2014). Barış Eğitimi Programının Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme ve İletişim Becerilerine Etkisi. Hacettepe Universitesi Doktora TeziKARATEKİN, K., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies7(3).
2014
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahin, M., & Üstüner, M. (2014). Okul Yöneticilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri. Ilkogretim Online13(3).KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKTAŞ, H. (2014). İSLAM’DA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ. Electronic Turkish Studies9(8).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2014
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Varlı, D. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi (Master's thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özdemir, M., & Kalayci, H. (2013). An Examination on School Engagement and Metaphorical School Perception: Case of Province of Çankiri. Educational Sciences: Theory and Practice13(4), 2134-2137.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar ÖZTÜRK, K., & AKKAŞ, F. D. (2013). The effect of cooperative learning activities on anxiety and motivation in multilevel adult classes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28(28-3).Karatekin, K. (2006). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yön ve yön bulma yöntemleri konusunun çoklu zekâ kuramına göre öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZTÜRK, K., & AKKAŞ, F. D. (2013). The Effect of Cooperative Learning Activities on Anxiety and Motivation in Multilevel Adult Classes İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin Çoklu-Seviyeli Yetişkin Sınıflarında Kaygı Düzeyine ve Güdülenmeye Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(3), 357-373 Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZTÜRK, K., & AKKAŞ, F. D. (2013). The effect of cooperative learning activities on anxiety and motivation in multilevel adult classes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28(28-3).Kuş, Z. & Karatekin, K. (2009). İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SALTALI, N. D., & ARSLAN, E. (2013). The rules pre-school teachers establish for their classes and their application. Elementary Education Online12(4), 1032-1040.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tastan, N. (2013). Examination of High School Students' Metaphoric School Perceptions in Terms of Various Variables: Some Evidence from Turkey. Educational Research and Reviews8(20), 1948.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇELİKKAYA, T., FİLOĞLU, S., & ÖKTEM, N. S. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Tarafından Uygulanma Düzey. Journal of Social Studies Education Research4(1).Çetin, T., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri. Gaziosmanpasa Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10, 158-180.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOLOMUÇ, A., & AÇIŞLI, S. (2013). FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal of Social Science, 6(7), 687-696.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOCALAR, A. O., & BALCI, A. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLILIK DÜZEYLERİ. International Journal of Social Science Research2(1).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özgür, S. D., & Yılmaz, A. (2013). The Effect of Environmental Education on the Pre-service Teachers’ Affective Tendency towards the Environment and Cognitive Structure. Procedia-Social and Behavioral Sciences106, 2704-2713.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydin, F., & Sagdiç, M. (2013). Attitudes of the Students of Geography Department in Contemporary World Issues: A Case Study from Turkey. Journal Of International Environmental Application And Science8(3), 419.Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Karakus, U. (2013). The investigation of the attitudes of geography teachers towards environment in Turkey. Educational Research and Reviews8(7), 312.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Wictorsson, Malin, and Linda Gunnarsson. "" Jag vill ju bara att dom ska bli bra människor": En kvalitativ studie om lärares arbete med och tankar om skolans värdegrund." (2013).Merey, Z., Kus, Z., & Karatekin, K. (2012). Comparison of Elementary Social Studies Curricula of Turkey and the United States on Values Education. Educational Sciences: Theory and Practice12(2), 1627-1632.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Güler-Bıyıklı, S., & Aslan, C. C. (2013). A Review of Cultural Heritage Education in Turkish Schools (1962–2011). Public Archaeology12(4), 255-270.Merey, Z., Kus, Z., & Karatekin, K. (2012). Comparison of Elementary Social Studies Curricula of Turkey and the United States on Values Education. Educational Sciences: Theory and Practice12(2), 1627-1632.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar KOCALAR, A. O., & BALCI, A. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLILIK DÜZEYLERİ. International Journal of Social Science Research2(1).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Karatekin, K. (2013). COMPARISON OF ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS. International Journal of Academic Research5(2).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Özgür, S. D., & Yılmaz, A. (2013). The Effect of Environmental Education on the Pre-service Teachers’ Affective Tendency towards the Environment and Cognitive Structure. Procedia-Social and Behavioral Sciences106, 2704-2713.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karakus, U. (2013). The investigation of the attitudes of geography teachers towards environment in Turkey. Educational Research and Reviews8(7), 312.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOCALAR, A. O., & BALCI, A. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLILIK DÜZEYLERİ. International Journal of Social Science Research2(1).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özgür, S. D., & Yılmaz, A. (2013). The Effect of Environmental Education on the Pre-service Teachers’ Affective Tendency towards the Environment and Cognitive Structure. Procedia-Social and Behavioral Sciences106, 2704-2713.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z. (2014). Democratic environments offered to children at school, in the family, and in society: the case of Turkey. Educational Research for Policy and Practice13(2), 115-128.Karatekin, K., Kuş, Z., & Merey, Z. (2013). Elementary school students’ views on domestic democracy. Journal of Theory and Practice in Education9(1), 71-93.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydin, F., & Sagdiç, M. (2013). Attitudes of the Students of Geography Department in Contemporary World Issues: A Case Study from Turkey. Journal Of International Environmental Application And Science8(3), 419.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇİMEN, O., & TİMUR, S. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK OLUMSUZ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Electronic Turkish Studies8(12).KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YAVUZ, M., KIYICI, F. B., & YİĞİT, E. A. (2014). İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Güvenirlik Çalışması. Sakarya University Journal of Education4(3), 39-52.KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yıldırım, G., & Akamca, G. Ö. (2017). The effect of outdoor learning activities on the development of preschool children. South African Journal of Education37(2).Karatekin, K., & Çetinkaya, G. (2013). OKUL BAHÇELERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MANİSA İLİ ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research6(27).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KARATEKİN, K. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences2013(10).Karatekin, K. (2014). Social Studies Pre-Service Teachers’ Awareness of Solid Waste and Recycling, (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy), Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  1797 – 1801.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKPINAR, B., & ÖZDAŞ, F. (2013). LİSE DİSİPLİN SORUNLARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty21.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kalaycı, H., & Özdemir, M. (2013). Lise öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının okul bağlılıkları üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi33(2).Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SARIGÖZ, Ö. G. O. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre İle İlgili Davranış Ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Derebaşoğlu, M. (2013). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çevrenin geleceğine ilişkin görüşlerinin uluslararası sürdürülebilir çevre indeksi kapsamında incelenmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koç, H., & Karatekin, K. (2013). Coğrafya öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Cografya Dergisi, (28)Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cemalettin, A. Y. A. S., ÇEKEN, R., Hüseyin, E. Ş., & TAŞTAN, B. (2013). BU BENİM ESERİM” FEN BİLİMLERİ PROJELERİNDE VATANDAŞLIK EĞİMİ AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK VE VATANDAŞLIK BİLİNCİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2013(14).MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Sontay, G. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerle Akranlarının Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar TİMUR, S., YILMAZ, Ş., & TİMUR, B. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi14(2).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TİMUR, S., YILMAZ, Ş., & TİMUR, B. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. YYU Egitim Fakultesi Dergisi, 1, 125-141.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YAZICI, Ö. (2013). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies8(6).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sontay, G. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerle Akranlarının Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çavuş, A. (2013). Ortaokul 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinin çevre eğitimi açısından etkiliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi: Bingöl ili örneği (Master's thesis, İnönü Üniversitesi).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ŞAHİN, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler UYANIK, G. (2016). Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi-Investigation of the Teacher Candidates’ Perceptions and Sensitivity Towards Air Pollution. Kastamonu Eğitim Dergisi24(4).KOÇ, H., & KARATEKİN, K. (2013). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, (28).
2013
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koç, H., & Karatekin, K. (2013). Coğrafya öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Karatekin, K. (2013). COMPARISON OF ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS. International Journal of Academic Research5(2).
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özdemir, M. (2012). Metaphorical School Perception of General Secondary and Anatolian High School Students. Egitim ve Bilim37(163), 96.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim37(163).Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z., Kus, Z., & Karatekin, K. (2012). Comparison of Elementary Social Studies Curricula of Turkey and the United States on Values Education. Educational Sciences: Theory and Practice12(2), 1627-1632.Kuş, Z., Merey, Z. ve Karatekin, K. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler üzerine nitel bir çalışma (Milli Eğitim Yayınları örneği). Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. 
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuşcu, Ö., & Kayılı, G. (2012). STUDYING ATTENTION SKILLS OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN TURKEY ACCORDING TO DIFFERENT VARIANTS. Journal of Teaching and Education, 1(7), 79-85.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar KARAKUŞ, U., & Murat, K. E. Ç. E. (2012). TÜRK ATASÖZLERİNDE DOĞAL ÇEVRE ALGISI VE ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ NATURAL ENVIRONMENT PERCEPTION IN TURKISH PROVERBS AND ITS’IMPORTANCE IN TERMS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION. JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 4(3).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özdemir, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının cinsiyet ve fakülte değişkenlerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi2(2), 225-242.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KARAKUŞ, U., PALAZ, T., KILCAN, B., & ÇEPNİ, O. (2012). Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan" Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(2).Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z., & Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar TİMUR, S., TİMUR, B., & YILMAZ, Ş. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2012
Ulusal Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).Merey, Z., Kuş, Z., & Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(2), 1613-1632.
2012
Ulusal Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).KARATEKİN, K., MEREY, Z., SÖNMEZ, Ö. F., & KUŞ, Z. (2012). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Electronic Turkish Studies7(4).
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TAŞ, M. Y. (2012). DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ PROFİLİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİNİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi10(2), 64-76.Karatekin, K., & Aksoy, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic7(1), 1423-1438.
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ASLAN, Ş., DÜNDAR, U., ALPTEKİN, A., & SARAÇ, N. (2011). ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLER. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi8.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2011
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ARSLAN, Y., SAÇLI, F., & DEMİRHAN, G. (2011). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSTE KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Spor Bilimleri Dergisi22(4), 164-174.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2011
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Aksoy, B., & Karatekin, K. (2011). Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. TSA3, 23-36.Karatekin, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2011
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler MEREY, Z., KARATEKİN, K., & Zafer, K. U. Ş. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi32(3).

Kuş, Z., Merey, Z. ve Karatekin, K. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler üzerine nitel bir çalışma (Milli Eğitim Yayınları örneği). Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. 

2011
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Baysal, Z. N., Şahenk, S. S., & Hazneci, Y. Ö. (2010). Evaluation of the primary school level students’ attitudes towards mobile phones. Procedia-Social and Behavioral Sciences2(2), 4279-4284.Kuş, Z., & Karatekin, K. (2009). ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).
2010
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Seçgin, F., Yalvaç, G., & Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications(Vol. 11, No. 13, pp. 391-398).Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z., & Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
2010
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
2
0
0
0
0
0
3
2015
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
2016
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
8
0
0
0
0
0
9

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Üstün yetenekli çocuklarla doğanın anatomisi, Ankara Tübitak-4004, 110B092 (Eğitmen)
2010
2010
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Polonya'daki Türk Erasmus öğrencilerinin ve Polonyalı öğrencilerin küresel vatandaşlık düzeyleri. Kastamonu Üniversitesi BAP: KÜBAP-01/2015-7
2015
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Ulusal basında kadının yeri: Kadın odaklı habercilik açısından bir değerlendirme. Kastamonu Üniversitesi BAP: KÜBAP-01/2014-12
2015
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Çocuk ne zaman haber olur? Ulusal görsel ve yazılı basında bir durum çalışması. Kastamonu Üniversitesi BAP: KÜBAP-01/2014-07
2015
2015
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Ekolojik vatandaşlık için öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki çevre okuryazarlığının arttırılması: Karbon finans örneği (Öncül çalışma). Kastamonu Üniversitesi BAP: KÜBAP-01/2012-27
2012
2015
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Demokrasinin gereği olarak katılım; katılım gereği olarak eğitim (Öğretmen, öğretmen adayı ve ilköğretim öğrencileri ile bir eğitim çalışması), Ahi Evran Üniversitesi BAP: EGS.4001.12.026
2012
2013
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
2006
2011
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgileri Öğretmenliği İlköğretim 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yön Kavramının Çoklu Zeka Kuramına Göre Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi
2004
2006
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Kamil Özdemir Yerel Tarihin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
2014
2016
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2014-2015
Güz
Lisans Öğretmenlik Uygulaması-I
2
6
9
6
2014-2015
Güz
Lisans Çevre Eğitimi
3
0
3
24
2014-2015
Güz
Lisans Hayat Bilgisi Öğretimi
2
0
5
57
2014-2015
Güz
Lisans Eğitim Sosyolojisi
2
0
2
205
2013-2014
Bahar
Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
0
4
66
2013-2014
Bahar
Lisans Okul Deneyimi
1
3
6
12
2013-2014
Bahar
Lisans Eğitimde Yeni Okuryazarlıklar
2
0
2
32
2013-2014
Bahar
Lisans Sosyal Bilgiler Öğretimi
3
0
3
114
2013-2014
Bahar
Lisans Sosyoloji
2
0
2
129
2012-2013
Güz
Lisans Öğretmenlik Uygulaması-I
2
6
9
8
2012-2013
Güz
Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
0
3
77
2012-2013
Güz
Lisans Eğitim Sosyolojisi
2
0
2
130
2012-2013
Güz
Lisans Çevre Eğitimi
2
0
3
113
2012-2013
Güz
Lisans Hayat Bilgisi Öğretimi
3
0
5
108
2012-2013
Bahar
Lisans Öğretmenlik Uygulaması-II
2
6
9
9
2012-2013
Bahar
Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
3
29
2012-2013
Bahar
Lisans Sosyal Bilgiler Öğretimi
3
0
3
117
2012-2013
Bahar
Lisans Sosyoloji
2
0
2
240


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr