DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
erecepoglu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
90
ÜDS
93,75
YDS
92
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitütüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
2011
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitütüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Tezli)
2006
Lisans Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği
2002
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2014
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2012
2014
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Yüksekokul Müdürü KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DEVREKANİ MESLEK YÜKSEK OKULU
2018
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
2013
Anabilim Dalı Başkanı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
2012
Müdür Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2012
2018
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
3
28
4
3
8
2
2
50
2016
1
3
0
0
0
0
1
5
2017
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
2
0
2
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
4
32
4
3
8
4
3
58

Eser TürüAçıklamaTarih
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Recepoğlu, E. & Avanoğlu, E. (2018). Öğretmenlerin İletişim Becerileri ile Moralleri Arasında İlişkinin İncelenmesi (Analyzing The Relationship Between Teachers’ Communication Skills And Their Morals) (Sözlü bildiri olarak sunuldu). 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2018) 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye.
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdaş, E., Aşıkuzun, E., & Recepoğlu, E., (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Turkish Studies, 12(14), 333-356. Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6136 
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Recepoğlu, E., & Recepoğlu, S. (2016). Change process and the importance of assumptions that form the hidden culture of school: A qualitative study in Turkey. The Anthropologist, 25(1,2), 122-129.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E., Akgün K., & Aksu, S. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının KPSS alan sınavına ilişkin görüşleri (Opinions of prospective preschool teachers regarding the Public Personnel Selection Examination (PPSE) field test). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2537-2548.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E., Recepoğlu, S. (2016). A research on prospective teachers’ media literacy competencies in higher education institutions. The Online Journal of Quality in Higher Education, 3(2), 14-32.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2016). School bussing in primary and lower secondary, upper secondary education in Turkish education system. International Journal of Current Research, 8(1), 25835-25840.
2016
Diğer Yayınlar

Recepoğlu, E. (2016). İletişim ve Stres. İçinde, S. Turan (Ed.), Örgütsel davranış. (ss. -). Ankara: Pegem Akademi.

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2015). Liselerde görev yapan okul müdürlerinin mizah tarzları ile öğretim liderliği davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (An analysis of the relationship between humor styles of high school principals and their leadership behaviors. Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 4(3), 31-46.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2015). The importance of media literacy education in the process of teacher training in higher education. International Journal of Social Sciences, 40(1), 1-12.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E., & Tümlü, G. Ü. (2015). Üniversite akademik personelinin mesleki doyumları ile yaşam doyumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1847-1864.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılınç, A. Ç., Recepoğlu, E., & Koşar, S. (2015). Examining primary school teachers’ coping styles according to different variables. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,5(1), 1-14. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.001.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cemaloğlu, N., Recepoğlu, E., Şahin, F., & Daşcı, E. (2014). Examining relationships between school administrators' humor behaviors and teachers' mobbing experiences according to teacher perceptions. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 570-580.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılınç, A. Ç., Recepoğlu, E., & Koşar, S. (2014). Relationships between high school principals' humor styles and teacher leadership. International Journal of Education, 6(3), 119-142.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E., & Özdemir, S. (2014). Türkiye’deki öğretmenlerin ilköğretim okullarının örgüt sağlığına ilişkinin algılarının incelenmesi (Analyzing Perceptions of Teachers about Organizational Health of Primary Schools in Turkey). Cumhuriyet Eğitim Dergisi [Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE], 3(1), 34-58.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güçlü, N., Recepoğlu, E., & Kılınç, A. Ç. (2014). İlköğretim okullarının örgütsel sağlığı ile öğretmenlerin iş motivasyonları arasındaki ilişki (The relationship between organizational health of the primary schools and teachers’ motivation). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(1), 140-156.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E., & Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri (Raising and seleciıng school administrators in Turkey, present problems and solutions). Turkish Studies, 9(2), 1817-1845.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdaş, E., Kıldan, A. O.,  Aşıkuzun, E., & Recepoğlu, E. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Paper presented at International Teacher Education Conference (ITEC 2014), February 5-7, 2014. International Teacher Education Conference Proceedings Book, 192-202.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar, A., Ergün, M., & Recepoğlu, E. (2014). Analyzing KPSS scores of prospective teachers who graduated from two different programs in terms of different variables (Kastamonu province sample). Paper presented at 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013). February 5-8 2013, Sapienza University of Rome, Italy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 2424–2429. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.586
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Recepoğlu, E. (2014). Analyzing job motivation level of high school teachers in Turkey. Paper presented at 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013), February 5-8 2013, Sapienza University of Rome, Italy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 2220–2225. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.547

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Recepoğlu, E. (2013). Analyzing teachers’ perceptions on learning organizations in terms of different variables. Paper presented at 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012), October 25-28. 2012 Maison N.-D. Chat d'Oiseau Brusells, Belgium. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93(2013), 618–623. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.09.249
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ergün, M, Recepoğlu, E., Küçük, Z. A., & Oğuz, K. (2014). Türkiye’deki üniversitelerde eğitim denetimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenlere göre incelemesi, Kastamonu Eğitim Dergisi. 22(1), 25-40.
2014
Diğer Yayınlar

Recepoğlu, E. (2014). Okul Kültüründe Liderlik. İçinde, N. Güçlü (Ed.), Okul kültürü. (ss. 205-241). Ankara: Pegem Akademi.

2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Recepoğlu, E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Analyzing the relationship between prospective teachers’ life satisfaction and attitudes concerning teaching profession). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel Sayı (1), 311-326.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu. E., & Kılınç, A. Ç. (2013). Ortaöğretim okulu öğretmenlerin öğretmen liderliğine ilişkin algı ve beklentilerine yönelik bir inceleme (An Inquiry into high school teachers' perceptions on and expectations from teacher leadership). Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 175-215.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tümlü, G. Ü., & Recepoğlu, E. (2013). Üniversite akademik personelinin psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki (The Relationship between psychological resilience and life satisfaction of university academic staff). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 205-213
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Recepoğlu, E., & Ergün, M. (2013). Analyzing perceptions of prospective teachers about their media literacy competencies (Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı yeterliklerine ilişkin algılarının incelenmesi). Education, 134(1) 62-73.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E., Kılınç, A. Ç., Şahin, F., & Er, E. (2013). Öğretim elemanlarının kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (The relationship between instructors' personality traits and organizational commitment). Turkish Studies, 8(6), 603-617.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Recepoğlu, E., & Özdemir, S. (2013). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(4), 629-664.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbret, B. Ü., Recepoğlu, E., Karasu, E., & Recepoğlu, S. (2013). Evaluation of the project studies in social studies course of secondary schools in Turkey. Educational Research and Reviews, 8(22), 2176-2186.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çağlar, A., Ergün, M., & Recepoğlu, E. (2013). Evaluating PPSE scores of prospective teachers graduated from two different programs in terms of different variables (Turkey sample). World Applied Sciences Journal, 22(7), 1013-1018.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). Investigation of organizational health of primary and secondary schools in terms of demographic variables (Turkey Sample). International Journal of Academic Research Part B, 5(4), 29-34.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). The significance of assumptions underlying school culture in the process of change. International Journal of Educational Research and Technology. 4(2), 43–48.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). Türkiye’de taşıma ve taşıma araçları ile ilgili sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve araç sürücülerinin algıları (Perceptions of managers, teachers, students and bus drivers about the problems of school bussing and school bussing vehicles in Turkey). Cumhuriyet International Journal of Education, 2(2), 123-144.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). The reasons of failure in organizational change process and the role of school leaders within the context of school culture. International Journal of Social Sciences, 9(1), 15-23.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). Investigating motivation of primary and secondary school teachers in terms of demographic variables according to teacher opinions: A case of Turkey. Problems of education in the 21st century, 51(51), 104-112.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). Opinions of primary school teachers on learning organizations. World Applied Sciences Journal, 21(4), 623-630.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kıldan, A. O., İbret, B. Ü., Pektaş, M., Aydinözü, D., İncikabı, L., Recepoğlu, E. (2013). Opinions of teacher trainees on teacher training process in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 38(2), 51-68.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). A study on teachers’ job  motivation in the high schools of Ministry of National Education in Turkey (Karabük and Sinop Sample). Middle-East Journal of Scientific Research, 13(4): 532-537.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Recepoğlu, E. (2013). Analysis of the change in the administrative organizational structure of Ministry of National Education in Turkey. In Alexsandır Drujinin, Zdravka Kostava, Igor Sharuho, & Emin Atasoy (Eds.), The Science and education at the beginning of the 21st century in Turkey. ISBN 978-954-07-3514-6, p. 426-440. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2013). Öğretmenlerin iş motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21(2), 575-588.
2013
Diğer Yayınlar Recepoğlu, E. (2013). Yönetimde Etik. İçinde, S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. (ss. 411-444). Ankara: Pegem Akademi.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Recepoğlu, E. (2012). Analyzing perceptions of high school teachers on learning organizations (Kastamonu province example). Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(Special Issue 2), 277-290.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Recepoğlu, E. & Özdemir, S. (2012). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin mizah tarzları ile öğretim liderliği davranışları arasındaki ilişki. İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 23-42.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbret, B. Ü., Recepoğlu, E., & Karasu, E. (2012). Analyzing perceptions of social studies teachers on project studies in the 6th and 7th grade social studies lessons of primary schools. International Journal of Social Sciences, 6(1) 1-9.
2012
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Recepoğlu, E. (2012). Learning schools in process of organizational learning. In Ilia Christov & Recep Efe (Eds.), Education and science in a globalizing world: A case study of Turkey. ISBN 978-954-326-164-2, p. 140-152. Sofia: Paradigma.  
2012
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Recepoğlu, E. (2012). Bussed primary education in Turkish National Education System. In Ilia Christov & Recep Efe (Eds.), Education and science in a globalizing world: A case study of Turkey. ISBN 978-954-326-164-2, p. 49-60. Sofia: Paradigma.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cemaloğlu, N., Recepoğlu, E., Şahin, F., & Daşcı, E. (2012). Mizah davranışları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4), 694-716.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2012). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 194, Bahar, 149-165.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E., Kılınç, A. Ç., & Çepni, O. (2011). Examining teachers' motivation level according to school principals' humor styles. Educational Research and Reviews, 6(17), 928-934.
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özdemir, S., Sezgin, F., Kaya, Z., & Recepoğlu, E. (2011). The relationship between primary school teachers’ coping styles with stress and humor styles (İlköğretim okulu öğretmenlerinin stresle başa çıkma tarzları ile kullandıkları mizah tarzları arasındaki ilişki). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(3), 405-428.
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Celep, C., Konaklı, T. & Recepoğlu, E. (2011). Organizational learning: Perceptions of teachers in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 474-493. 
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özdemir, S., & Recepoğlu, E. (2010). Örgütsel sağlık ve mizah. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01-02 Mayıs 2010, Antalya/Türkiye.
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı ilköğretim uygulaması ve karşılaşılan sorunlar: Çankırı, Karabük ve Kastamonu ili örneği. Milli Eğitim Dergisi, 181, Kış, 334-348. (Endeks adı: Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı [SBVT])

2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güçlü, N., & Recepoğlu, E. (2009). Okul yöneticilerinin öğretim liderliği davranışları ve duygusal zekâ düzeylerine ilişkin öğretmen algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 425-442. (Endeks adı: Türk Eğitim İndeksi, Araştirmax İndeksi)
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı ilköğretim uygulaması ve karşılaşılan sorunlar: Kastamonu ili örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 428-445. (Endeks adı: Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı [SBVT])
2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Recepoğlu, E. (2008). Okul müdürlerinin mizah yeteneğinin öğretmenlerin iş doyumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 74-86.
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Recepoğlu, E. (2007). Taşımalı ilköğretim uygulaması ve karşılaşılan sorunlar: Çankırı, Karabük ve Kastamonu ili örneği, (1-7). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat/Türkiye.
2007
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
27
26
0
0
0
0
0
53
2016
3
3
0
0
0
0
0
6
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
30
29
0
0
0
0
0
59

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

III. Uluslararası Şeyn Şaban-ı Veli Sempozyumu – Kastamonu’da İlmi Hayat ve Kastamonu Alimleri

III. Uluslararası Şeyn Şaban-ı Veli Sempozyumu – Kastamonu’da İlmi Hayat ve Kastamonu Alimleri

Kastamonu, Turkey.

2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım I. Uluslararası Abana Sempozyumu (Ist International Abana Symposium) - Geçmişten Günümüze Kastamonu/Kent-Kültür-KimlikFrom Past to Present Kastamonu/City-Culture-IdentityKastamonu, Turkey
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım I. Millitlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Uluslararası SempozyumuI. Millitlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Uluslararası SempozyumuKastamonu, Turkey.
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2015)International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2015)Sakarya, Turkey
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 14th International Conference on Clean Energy 201514th International Conference on Clean Energy 2015Saskatoon, Canada.
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2015)Analyzing perceptions of the students studying in higher education about the concept of "democracy"Sakarya/Turkey
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 14th International Conference on Clean Energy 2015An analysis of renewable energy perceptions of secondary school students. Saskatoon, Canada
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education

Öğretmen Eğitiminde Politikalar ve Sorunlar IV. Uluslararası Sempozyumu- ISPITE

Ankara, Turkey.

2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası katılımlı)23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası katılımlı)Kocaeli, Türkiye.
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

International Symposium on Seljuks from the Battle of Malazgirt to the Ottoman Age

Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu

Kastamonu, Turkey

2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

2nd International Symposium on Sheikh Şaban-ı Veli – Spiritual Leaders of Kastamanu

II. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu – Kastamonu’nun Manevi Mimarları)

Kastamonu, Turkey.

2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası katılımlı) Lise öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile kullandıkları mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesiKocaeli, Türkiye.
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım VIII Eğitim Yönetimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)VIII Eğitim Yönetimi Kongresiİstanbul/Türkiye
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslararası katılımlı)22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslararası katılımlıEskişehir, Türkiye.
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

Kahramanmaraş, Turkey.

2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım New Issues on Teacher Education International Symposium – ISNITE New Issues on Teacher Education International Symposium – ISNITE Ankara, Turkey.
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

5th World Conference on Educational Sciences

5th World Conference on Educational Sciences

Rome, Italy.

2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education

2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education

Kyrenia, North Cyprus.

2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslararası katılımlı)Öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkinin algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesiEskişehir, Türkiye.
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi KongresiOkul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının öğretim sürecini ve öğrencileri denetleme ve değerlendirme boyutuna ilişkin öğretmen algıları. Kahramanmaraş, Turkey.
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım New Issues on Teacher Education International Symposium – ISNITE 2013Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara, Turkey
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım

2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education

Perceptions of pre-service teachers on their media literacy competencies.

Kyrenia, North Cyprus

2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 5th World Conference on Educational SciencesA study on teacher motivation in the schools of Ministry of National Education in Turkey (Karabük and Sinop Sample)Rome, Italy
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 3rd World Conference on Learning,Teaching and Educational Leadership, 3rd World Conference on Learning,Teaching and Educational LeadershipChat d'Oiseau Brusells, Belgium.
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

New Trends on Global Education Conference GEC’12

New Trends on Global Education Conference GEC’12

Kyrenia, North Cyprus.

2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu

Sinop/Türkiye.

2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım New Trends on Global Education Conference GEC’12Analyzing job motivation level of high school teachers in Turkey. Kyrenia, North Cyprus.
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 3rd World Conference on Learning,Teaching and Educational Leadership Analyzing teachers’ perceptions on learning organizations in terms of different variables. Chat d'Oiseau Brusells, Belgium.
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları SempozyumuTürkiye’de taşıma ve taşıma araçları ile ilgili sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve araç sürücülerinin algıları
Sinop/ TÜRKİYE
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım

Uluslararası katılımlı III. Eğitim Yönetimi Kongresi

Uluslararası katılımlı III. Eğitim Yönetimi Kongresi

ESKİŞEHİR.

2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

11. Eğitim Yönetimi Kongresi

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi

İzmir, Türkiye

2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 11. Eğitim Yönetimi Kongresi11. Eğitim Yönetimi Kongresiİzmir, Türkiye.
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

11. Ulusal Okul öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi

11. Ulusal Okul öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi

Kastamonu, Türkiye.

2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 10. Eğitim Yönetimi Kongresiİlk ve ortaokullardaki öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile performansları arasındaki ilişkinin incelenmesiGaziantep, Türkiye
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

10. Eğitim Yönetimi Kongresi

10. Eğitim Yönetimi Kongresi

Gaziantep, Türkiye.

2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

11. Ulusal Okul öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi.

Okul öncesi öğretmen adaylarının KPSS alan sınavına ilişkin görüşleri

Kastamonu, Türkiye.

2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 9. Eğitim Yönetimi KongresiOrtaokul müdürlerinin mizah davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesiSiirt, Türkiye
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım EYFOR &, 08-10 Mayıs 2014EYFOR &, 08-10 Mayıs 2014Siirt, Türkiye.
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

9. Eğitim Yönetimi Kongresi

9. Eğitim Yönetimi Kongresi

Siirt, Türkiye.

2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

Uluslar Arası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığında Bilim ve Felsefe Sempozyumu

Aydın Sayılı’nın Doğumunun 100. Yılı Anısına

Kastamonu, Türkiye.

2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Sakarya, Türkiye.

2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği

Ortaöğretimde Yapısal Çözüm Arayışları Çalıştayı

Ankara

2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

VIII. Eğitim Yönetimi Kongresi

İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

İstanbul, Türkiye.

2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim SempozyumuÜniversite öğretim elemanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile mesleki doyumları arasındaki ilişkiSakarya, Türkiye.
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi

İstanbul, Türkiye.

2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

İstanbul/Türkiye.

2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012VII. Ulusal Eğitim Yönetimi KongresiMalatya/Türkiye
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 21. Ulusal Eğitim Bilimleri KongresiÜniversite akademik personelinin psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumlarının incelenmesiİstanbul, Türkiye.
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Üniversite akademik personelinin mesleki doyumları ile yaşam doyumlarının incelenmesi

İstanbul, Türkiye.

2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 21. Ulusal Eğitim Bilimleri KongresiÖğretmen algılarına göre okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişkiİstanbul, Türkiye.
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım VII. Ulusal Eğitim Yönetimi KongresiMizah davranışları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıMalatya, Türkiye.
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım VII. Ulusal Eğitim Yönetimi KongresiOkul müdürlerinin mizah tarzları ile öğretim liderliği davranışları arasındaki ilişkiMalatya, Türkiye.
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım VI. Eğitim Yönetimi Kongresi, 16-17 Nisan 2011VI. Eğitim Yönetimi KongresiGazi Magosa/KKTC.
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

VI. Eğitim Yönetimi Kongresi

Örgütsel sağlık ve motivasyon

Gazi Magosa, KKTC.

2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım VI. Eğitim Yönetimi KongresiOkul müdürlerinin mizah tarzlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisiGazi Magosa, KKTC.
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

V. Eğitim Yönetimi Kongresi, 01-02 Mayıs 2010

V. Eğitim Yönetimi Kongresi

Antalya/Türkiye

2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül 200817. Ulusal Eğitim Bilimleri KongresiSakarya/Türkiye.
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül 2008Okul yöneticilerinin öğretim liderliği davranışları ve duygusal zekâ düzeylerine ilişkin öğretmen algılarıSakarya, Türkiye.
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Tokat/Türkiye.

2007
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin mizah tarzlarına göre öğretim liderliği davranışları ve okulun örgütsel sağlığı arasında ilişki
2007
2011
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Taşımalı ilköğretim uygulamasında taşıma merkezi olan taşıma merkezi olan ilköğretim okullarının sorunları: Çankırı, Karabük ve Kastamonu ili örneği
2003
2006
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ebru Sönmez İlk ve ortaokullarda öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile performansları arasındaki ilişki
2014
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Seda Uzun Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile değişimi yönetme yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
2013
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Gülizar Çolak Öğretmenlerin mesleki yeterlik algıları ile iş stresleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
2013
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Feyza Yaylacıoğlu Lise öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişki
2012
2015
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği (EYED-DER) Üyesi
2008
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2012-2013
Güz
Yüksek Lisans Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
3
-
3
4
2012-2013
Güz
Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
-
4
211
2012-2013
Güz
Lisans Sınıf Yönetimi
2
-
4
16
2012-2013
Güz
Lisans Eğitim Bilimine Giriş
3
-
5
148
2012-2013
Bahar
Yüksek Lisans Eğitimde Politika Analizi
3
-
3
3
2012-2013
Bahar
Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
3
-
2
1
2012-2013
Bahar
Lisans Eğitim Felsefesi
2
-
2
163
2012-2013
Bahar
Lisans Eğitim Psikolojisi
3
-
5
269
2011-2012
Bahar
Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Eğitim
3
-
3
3
2011-2012
Bahar
Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
3
-
2
2
2011-2012
Bahar
Lisans Eğitim Psikolojisi
3
-
5
32
2011-2012
Bahar
Lisans Eğitim ve Kalkınma
2
-
2
99
2011-2012
Bahar
Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
-
4
254


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr