Üye Adınız
Üye Parolanız
Dil
 T Ü R K Ç E 
E N G L I S H
Akademik Bilgi Sistemine hoş geldiniz. Akademik Bilgi Sistemi (ABİS), üniversitemiz öğretim elemanlarının kişisel ve idari bilgileri ile akademik alanda yapmış olduğu tüm çalışmalarının veri bankasında tutulup takip edilebileceği, bilgilerin öğretim elemanlarınca güncellenebileceği dinamik bir web uygulamasıdır. Bilgilerin güncel tutulması, sağlıklı istatistiklerin alınmasını sağlayacaktır.

Akademik Bilgi Sistemi sürekli olarak gelişen bir sistem olduğundan katkınız bizim için çok önemlidir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletmek için abis@kastamonu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.


Akademik Bilgi Sistemi, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından geliştirilmiştir.
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
UnvanAdetOran
Prof. Dr.
72
% 8
Doç. Dr.
91
% 10
Dr. Öğr. Üyesi
264
% 30
Öğr. Gör. Dr.
15
% 2
Öğr. Gör.
262
% 30
Arş. Gör. Dr.
11
% 1
Arş. Gör.
152
% 18
T O P L A M
867
% 100
Ö Ğ R E T İ M     E L E M A N I     D A Ğ I L I M I
ESER DAĞILIMI [YILLARA GÖRE]
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
881
816
1782
266
1135
1361
840
7081
2016
168
230
606
69
133
93
85
1384
2017
170
339
1006
123
134
61
81
1914
2018
203
318
740
110
105
48
53
1577
2019
165
209
293
135
95
36
51
984
2020
120
109
43
105
62
4
20
463
T O P L A M
1707
2021
4470
808
1664
1603
1130
13403


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr