DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662801732
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
goncaece@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
71,25
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Bölümü
2009
Yüksek Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği
2002
Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
1999
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
2014
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2013
2014
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Ormancılık
2012
2013
Arş. Gör. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Bölümü
2000
2008
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
2
0
6
0
4
12
1
25
2014
2
0
0
0
0
3
0
5
2015
0
0
1
0
0
1
0
2
2016
1
1
1
0
0
0
0
3
2017
1
0
2
0
1
0
0
4
2018
0
1
0
0
0
1
0
2
T O P L A M
6
2
10
0
5
17
1
41

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özcan, G.E., Enez, K.,  Arıcak, B., 2018. Effects of forest roads on Ips sexdentatus infestation in black pine forest. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (accepted) 
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Koçoğlu, N., Özcan, G.E., 2018. Laboratuar koşullarında Thanasimus formicarius (L.) (Coleoptera, Cleridae)’un Beslenme Davranışı. III. TÜRKIYE ORMAN ENTOMOLOJISI VE PATOLOJISI SEMPOZYUMU, 10-12 Mayıs Artvin,Türkiye.
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Özcan, G.E., 2017. Assessment of Ips sexdentatus population considering the capture in pheromone traps and their damages under non-epidemıc conditions. Journal of the Forestry Society of Croatia. Šumarski List. 1-2, 47-56.

 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E., Tiryaki Güngör,  A.G., Aydın, M., Küçük, M., 2016. Evaluation of the Post-Fire Soil Characteristics in Black Pine Stands. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları Sempozyumu. 10-12 Nisan, Taşköprü, Kastamonu.

 

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özcan, G., 2017. The Effect of Moisture Content of Scotch Pines by Bark Beetle Attacks. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE)
August 23-25,.Roma, Italy

2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impact of Ips sexdentatus on the Moisture Content of Anatolian Black Pine Trees.  Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17, 99-106., Doi: 10.17475/kastorman.296522 

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Evaluation of the counting success of pheromone-baited trap with electronic control unit in practice. Current Science. Vol. 111, No. 1, 192-197. doi.10.18520/cs/v111/il/192-197 (SCI)

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özcan, G.E., Alkan Kıncı, H., Eroğlu, M., 2016. Attack Density and Distribution of Dendroctonus micans (Kugelann) in Standing and Felled Oriental Spruce Trees. Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi,2016,16 (2):575-582

 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E., Enez, K., Arıcak, B., 2016. Effects of Ips sexdentatus on Black Pine Stands Based on Distance to Forest Roads. International Conference on Forestry and Environment: Challenges and Prospects. University of Agriculture, 21-22 November, Faisalabad, Pakistan. 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E., Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., 2015. Evaluating of four-year laboratory rearings of Rhizophagus grandis Gyll. in oriental spruce fresh logs. IUFRO Conference. Population Dynamics and Integrated Control of Forest Defoliating and Other InsectsSeptember 28 – October 2, 2015, Sopot (Poland), Poster No:18. Book of Abstracts 74p. 

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kabuk Böceği Salgınlarında Ormancılık Faaliyetlerinin Rolü.Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 04-06 Haziran, Kastamonu, Bildiri özetleri s73.

2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2014. Attack Strategy and Development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on Oriental Spruce in Turkey, Türkiye Entomoloji Dergisi, 38, (1):31-41

2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ozcan, G.E., Cicek, O., Enez, K., Yildiz, M., 2014. A new approach to determine the capture conditions of bark beetles in pheromone-baited traps. Biotechnology & Biotechnological Equipment. DOI: 10.1080/13102818.2014.974015
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2014. Doğu Ladini Ormanlarında Meydana Gelen Dendroctonus micans (Coleoptera, Curculionidae) Salgınlarının Bazı Meşcere ve Ağaç Özellikleri Bakımından İrdelenmesi. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya, Özet bildiri kitabı. s 14

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E., Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., 2014. Doğu Ladini Picea orientalis (L.) Link., Ormanlarında Kabuk Böceklerinin Popülasyon Dinamikleri ve Tehdit Boyutları. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya, Özet bildiri kitabı s 10.

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E, Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2014. Dendroctonus micans (Kugelann) ile Rhizophagus grandis (Gyllenhal)’in Populasyon İlişkileri ve Predasyon Etkisi. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 72-81. 

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Açıkgöz Altunel, T., Özcan, G.E, 2012. Meslek yüksekokullarında eğitim öğretim ve istihdam ilişkileri: Ormancılık örneği. Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, 13-15 Haziran, Nevşehir, Bildiri Kitabı, Sayfa 570-576. 

2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Özcan G.E., Eroğlu M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Use of Pheromone-Baited Traps for Monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in Oriental Spruce Stands, African Journal of Biotechnology, 10 (72): 16351-16360. 

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özcan, G.E., Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., 2011. Ladin Ormanlarında Yaralı Ağaçların Kabuk Böceği Zararına Duyarlılığı. Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Yayın Organı, 48, Sayı: 4-5-6, Nisan, Mayıs, Haziran, 20-23. 

2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Yalçın B. ve Özcan, G.E, 2011. Doğu Ladini Ormanlarında Kınkanatlı Böcek Türlerinin (Insecta: Coleoptera) Ekolojisi ve Ekonomik Önemi, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 220-226. 

2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H. ve Özcan, G.E, 2011. Doğu Ladininde Zarar Yapan Kabuk Böceklerinin Mücadelesinde Doğal Düşmanların Rolü, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 62-67.

2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E, Eroğlu, M. ve Alkan-Akıncı, H., 2011. Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’un Zarar Düzeyi, Saldırı Yoğunluğu ve Feromon Tuzaklarına Yakalanma Oranı, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 21-27.

 

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G. E., Alkan Akıncı, H., 2010. Results of The Mechanical Control Studies in The Recently Infested Areas by Great European Spruce Bark Beetle, Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae). The 1st International Turkey&Japon Environment and Forestry Symposium, 4–6 November, Trabzon, Turkey, Volume I, pp. 324- 333.

 

 

2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2010. Ladin Ormanlarımızda Rhizophagus grandis (Gyllenhal)’in Dendroctonus micans (Kugelann) Popülasyonlarına Yerleşmesi ve Predatörün Kolonizasyon Düzeyleri, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 10, (2): 137-146.

2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. ISSN 1684-5315 (SCI-E).

2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eroğlu, M., Bilgili, E., Özcan, G.E., 2006. Çam Ökseotu, Viscum album ssp. austriacum ‘un Doğu Karadeniz Bölgesi Sarıçam Ormanlarında Yayılışı, Yoğunluğu ve Hammadde Miktarı, 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Kasım, Trabzon, Türkiye, Özetler Kitabı 135, (Tüm metin CD).

2006
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eroğlu, M., Özcan, G.E., Alkan-Akıncı, H., 2006. Biological Control Research Offers Hope For Bark Beetle Management in Turkey, VIIIth European Congress of Entomology, (Abstract Book), 17–22 September, İzmir, Turkey, p. 78.

2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22.

2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34.

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E, 2005. Doğu Ladini Ormanlarımızda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)’un Zarar Durumu ve Mücadelesi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart, Antalya, Tebliğler Cilt 4, Sayfa.1313–1317.

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özcan, G.E, Eroğlu, M. ve Alkan-Akıncı, H., 2005. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Biyolojik Mücadelesinde Toplam Etkinliği ve Üretim Sorunları, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 174–183.
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E, Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., 2005. Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Mücadelesi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21–24 Mart, Antalya, Tebliğler, Cilt 4, Sayfa. 1305–1312.

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E, Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M, 2005. Hatila Vadisi Milli Parkında Kabuk Böceklerinin Zarar Düzeylerine Bağlı Mücadele Yöntem ve Stratejileri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8–10 Eylül, Isparta, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa 607–613.

 

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eroğlu, M, Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E, 2005. Ağaçkakan Türlerinin Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Scolytidae) Üzerindeki Etkinliği, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21–24 Mart, Tebliğler, Antalya, Cilt 4, Sayfa 1333–1339.

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.

2005
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2004. The Control Effectiveness of Woodpecker Species on The Great European Spruce Bark Beetle in Turkey, 1st International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 April, Antalya, Turkey, pp. 63-82.

2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2004. Doğu Ladini Ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kug.) ve Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae)’un Populasyon Düzeylerine ve Doğal Düşmanlarının Etkinliğine Dayalı Mücadele Stratejileri, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8–10 Eylül, Samsun, Bildiriler Kitabı, Sayfa 95-101.

2004
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özcan, G.E., Alkan-Akıncı, H., 2003. The Effects of Insect Pest on The Oriental Spruce Forests Under Traditional Utility in The Eastern Black Sea Region of Turkey, XXXI. International Forestry Students Symposium, 1-15 September, Forest for and Water, Istanbul, Turkey, pp. 91-95.

2003
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2003. Longhorn Beetles of Eastern Black Sea Region of Turkey and Their Environmental Effects, XXXI. International Forestry Students Symposium, 1-15 September, Forest for Food and Water, Istanbul, Turkey, pp. 67-72.

2003
Diğer Yayınlar

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2003. Zoology-Zooloji Ders Notu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ders Notları Yayın No:74, 308+308 sayfa.

2003
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
9
9
47
65
2014
1
0
0
1
2015
0
0
1
1
2016
9
1
0
10
2017
3
7
6
16
2018
3
1
0
4
T O P L A M
25
18
54
97

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Alkan Akinci, H., Aksu, Y., 2018. Analyzing the Local Spread of Ips typographus (L.)(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) by Pheromone Catches in Turkey’s Hatila Valley. National Park. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27, No. 3, 1-7. DOI: 10.15244/pjoes/76363Çiçek, O., Enez, K., Yıldız, M., 2016. Evaluation of the counting success of pheromone-baited trap with electronic control unit in practice. Current Science. Vol. 111, No. 1, 192-197. doi.10.18520/cs/v111/il/192-197
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Alkan Akinci, H., Aksu, Y., 2018. Analyzing the Local Spread of Ips typographus (L.)(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) by Pheromone Catches in Turkey’s Hatila Valley. National Park. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27, No. 3, 1-7. DOI: 10.15244/pjoes/76363Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alkan Akinci, H., Aksu, Y., 2018. Analyzing the Local Spread of Ips typographus (L.)(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) by Pheromone Catches in Turkey’s Hatila Valley. National Park. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27, No. 3, 1-7. DOI: 10.15244/pjoes/76363Özcan, G.E, Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’un Zarar Düzeyi, Saldırı Yoğunluğu ve Feromon Tuzaklarına Yakalanma Oranı, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 21-27.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cajaiba,R.L., Silva, W, B., Périco, E., 2018. Diversity of Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) in different landscapes in northern Brazil. Neotropical Biology and Conservation. 13(1):10-16, january-march 2018, doi: 10.4013/nbc.2018.131.02Eroğlu, M., Alkan Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları. Orman ve Av Dergisi, 5 (1) :27-34.
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Gent, C.A, Wainhouse, D., Day, K.R., Peace, A.J., Daegan J. G. Inward, D.J.G., 2017. Temperature-dependent development of the great European spruce bark beetle Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) and its predator Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Monotomidae: Rhizophaginae). Agricultural and Forest Entomology (2017), DOI: 10.1111/afe.12212. 

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. ISSN 1684-5315 (SCI-E).

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Jeger, M., Bragard, C., Caffier, D., Candresse, T., Chatzivassiliou, E., Dehnen-Schmutz, K., Gilioli, G., Jaques Miret, J.A., MacLeod, A., Navarro, M. N., Niere, B., Parnell, S., Potting, R., Rafoss, T., Rossi, V., Urek, G., Van Bruggen, A, Van der Werf, W., West, J., Winter, S., Kertéesz, V., Aukhojee, M; Jean-Claude Grégoire, J.C. 2017. Pest categorisation of Ips sexdentatus. EFSA Panel on Plant Health (PLH), EFSA Journal. Scientific Opinion. 15(11):4999, 28 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4999 

Use of Pheromone-Baited Traps for Monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in Oriental Spruce Stands, African Journal of Biotechnology, 10 (72): 16351-16360. 

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyol, A., Sarıkaya, O., 2017. Situation and evaluation of biological and chemical control applications for forest in Turkey. Applied Ecology and Environmental Research 15(4):341-353Özcan, G.E., Alkan Akıncı, H., Eroğlu, M., 2005. Rhizophagus grandis Gyll.(Coleoptera: Rhizophagidae)’in Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Biyolojik Mücadelesinde Toplam Etkinliği ve Üretim Sorunları. Ladin Sempozyumu, 1, 174-183
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kravkaz Kuşcu, İ.S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemır Özcan, A.G., Şevik,H., 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and
Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.). In book: Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Editors: Recep Efe, Murat Zencirkıran, Jan A. Wendt, Zeynal Tumsavas, Halil Unal, Bilyana Borısova, pp.455-461 
Özcan, G.E., Çiçek, O., Enez, K., Yıldız, M., 2016. Evaluation of the counting success of pheromone-baited trap with electronic control unit in practice. Current Science. Vol. 111, No. 1, 192-197. doi.10.18520/cs/v111/il/192-197
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Şevik, H., Çetin, M., Güney, K., Belkayalı, N., 2017. The Impact of Yucca (Yucca Elephantipes Regel) on the Amount of Indoor CO 2 Depending on Temperature, Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences 7(2):307-317.

Özcan, G.E., Çiçek, O., Enez, K., Yıldız, M., 2014. A New Approach to Determine the Capture Conditions of Bark Beetles in Pheromone-Baited Traps, Taylor & Francis,. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2014 Vol. 28, No. 6, 1057-1064, http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2014.974015 

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alkan Akıncı, H., 2017. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt: 18, Sayı:1, Sayfa:103-108 Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2014. Attack Strategy and Development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on Oriental Spruce in Turkey, Türkiye Entomoloji Dergisi, 38, (1):31-41.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kravkaz Kuşcu, İ.S., Yiğit, N., Çetin, M., Aydemır Özcan, A.G., Şevik,H., 2017. The Effects of Fertilising Applications on Flower Yield and
Growth in Lavender (Lavandula angustifolia Miller.). In book: Current Trends in Science and Landscape Management, Chapter: 37, Publisher: St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Editors: Recep Efe, Murat Zencirkıran, Jan A. Wendt, Zeynal Tumsavas, Halil Unal, Bilyana Borısova, pp.455-461 

Özcan G:E, Çiçek,O., Enez,K., Yıldız, M. (2016). A new approach to determine the capture conditions of bark beetles in pheromone baited traps. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 28(6), 1057-1064., Doi: 10.1080/13102818.2014.974015

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Şevik, H., Çetin, M., Güney, K., Belkayalı, N., 2017. The Impact of Yucca (Yucca Elephantipes Regel) on the Amount of Indoor CO 2 Depending on Temperature, Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences 7(2):307-317.

Özcan G.E., Eroğlu M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Use of Pheromone-Baited Traps for Monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in Oriental Spruce Stands, African Journal of Biotechnology, 10 (72): 16351-16360. ISSN 1684-5315 

 

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt: 18, Sayı:1, Sayfa:103-108 Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Jeger, M., Bragard, C., Caffier, D., Candresse, T., Chatzivassiliou, E., Dehnen-Schmutz, K., Gilioli, G., Jaques Miret, J.A., MacLeod, A., Navarro, M. N., Niere, B., Parnell, S., Potting, R., Rafoss, T., Rossi, V., Urek, G., Van Bruggen, A, Van der Werf, W., West, J., Winter, S., Kertéesz, V., Aukhojee, M; Jean-Claude Grégoire, J.C. 2017. Pest categorisation of Dendroctonus micans. EFSA Panel on Plant Health (PLH), EFSA Journal. Scientific Opinion. 15(7):4880. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4880 Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939.
2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M., 2017. Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Ormanlarında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınına İklim ve Toprak Yapısının Etkileri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3 (1) 79-92.

Özcan, G.E., 2017. Assesment of Ips sexdentatus population considering the capture in pheromone traps and their damages under non-epidemic conditions. Šumarski list 141, 47-55.

2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

 Alkan-Akıncı, H., 2017. Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı’nda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’a Duyarlı Meşcerelerin Frekans Oranı Yöntemi ile Araştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 17, 1: 165-175. Doi: 10.17475/kastorman.289944

Özcan, G.E., Çiçek, O., Enez, K., Yıldız, M., 2016. Evaluation of the counting success of pheromone-baited trap with electronic control unit in practice. Current Science. Vol. 111, No. 1, 192-197. doi.10.18520/cs/v111/il/192-197 (SCI)

 


2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., 2017. Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı’nda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’a Duyarlı Meşcerelerin Frekans Oranı Yöntemi ile Araştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 17, 1: 165-175. Doi: 10.17475/kastorman.289944

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.

2017
Ulusal Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Çalışgan, M., Buçan, M., 2017. Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Ormanlarında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınına İklim ve Toprak Yapısının Etkileri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3 (1) 79-92Özcan G.E., Eroğlu M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Use of Pheromone-Baited Traps for Monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in Oriental Spruce Stands, African Journal of Biotechnology, 10 (72): 16351-16360. 
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 Alkan-Akıncı, H., 2017. Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı’nda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’a Duyarlı Meşcerelerin Frekans Oranı Yöntemi ile Araştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 17, 1: 165-175. Doi: 10.17475/kastorman.289944

Özcan, G.E, Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’un Zarar Düzeyi, Saldırı Yoğunluğu ve Feromon Tuzaklarına Yakalanma Oranı, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 21-27.

 


2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 Alkan-Akıncı, H., 2017. Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı’nda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’a Duyarlı Meşcerelerin Frekans Oranı Yöntemi ile Araştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 17, 1: 165-175. Doi: 10.17475/kastorman.289944

Özcan G.E., Eroğlu M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Use of Pheromone-Baited Traps for Monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in Oriental Spruce Stands, African Journal of Biotechnology, 10 (72): 16351-16360.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaman, M., Algı, G., Ünal, S, Güner, B. Gç., 2016. Survey of Pathogens and Parasites of the Engraver Beetle Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in Turkey. Acta zool. bulg., 68 (1), 2016: 127-130.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yiğit, N., Sevik, H., Cetin, M., Kaya, N., 2016. Determination of the Effect of Drought Strees on the Seed Germination in Some Plant Species.Water strees in plants. InTechOpen. Chapter 3.43-62.http://dx.doi.org/10.5772/63197.

Özcan, G.E., Çiçek, O., Enez, K., Yıldız, M.,  2014. A New Approach to Determine the Capture Conditions of Bark Beetles in Pheromone-Baited Traps, Taylor & Francis,. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2014 Vol. 28, No. 6, 1057-1064, http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2014.974015 

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Vakula,  J., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Kunca, A., Pavlík, J., Nikolov, C., 2016. .First record of Dendroctonus micans (Kugelan, 1974) on non- native spruce in Slovakia- short communication. Plant Protect. Sci., 52. 6p. Doi: 10.17221/60/2016-PPS

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939.

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Alkan-Akıncı, H., 2016. The Effect of Phloem Moisture on Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera: Curculionidae) for Successful Establishment to Mechanically Wounded Oriental Spruce Trees in Turkey. J. Entomol. Res. Soc., 18(3): 61-68

Alkan-Akıncı, H., Özcan, G. E., Eroğlu, M., 2009, Impacts of site effects on losses of oriental spruce during Dendroctonus micans (Kug.) outbreaks in Turkey. African Journal of Biotechnology, 8(16): 3934-3939.

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yiğit, N., Sevik, H., Cetin, M., Kaya, N., 2016. Determination of the Effect of Drought Strees on the Seed Germination in Some Plant Species.Water strees in plants. InTechOpen. Chapter 3.43-62.http://dx.doi.org/10.5772/63197.

 

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., 2016. The Effect of Phloem Moisture on Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera: Curculionidae) for Successful Establishment to Mechanically Wounded Oriental Spruce Trees in Turkey. J. Entomol. Res. Soc., 18(3): 61-68. 

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G. E., 2005, Ladin ormanlarımızda kabuk böceği yıkımlarına karşı izlenebilecek kısa ve uzun dönemli mücadele ve iyileştirme çalışmalar. Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, I. Cilt, 20-22 Ekim 2005, Trabzon, 184-194.

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Alkan-Akıncı, H., Erşen-Bak., F., 2016. Assessment of Tree Vigor Parameters in Successful Establishment of Dendroctonus micans on Picea orientalis in Turkey. J. Entomol. Res. Soc., 18(1): 119-125, 2016 

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2014. Attack Strategy and Development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on Oriental Spruce in Turkey, Türkiye Entomoloji Dergisi, 38, (1):31-41. ISSN: 1010-6960 (SCI-E) 

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yiğit, N., Sevik, H., Cetin, M., Kaya, N., 2016. Determination of the Effect of Drought Strees on the Seed Germination in Some Plant Species.Water strees in plants. InTechOpen. Chapter 3.43-62.http://dx.doi.org/10.5772/63197.

Eroğlu M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Use of Pheromone-Baited Traps for Monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in Oriental Spruce Stands, African Journal of Biotechnology, 10 (72): 16351-16360.

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Diğer Yayınlar

Alkan-Akıncı, H., 2016. The Effect of Phloem Moisture on Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera: Curculionidae) for Successful Establishment to Mechanically Wounded Oriental Spruce Trees in Turkey. J. Entomol. Res. Soc., 18(3): 61-68. 

Özcan, G. E., Alkan-Akıncı, H., Eroglu, M., 2011, Ladin ormanlarında yaralı ağaçların kabuk böceği zararına duyarlılığı. Orman Mühendisliği Dergisi, 48(4-6): 20-23.

2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar

Altunel A.O., Ozer Genc C., Torun P., 2016. Assessment of a Salvage Logging Operation after Winter Storms: A Case Study of Ihsangazi Forest Directorate, Kastamonu-Turkey. Eur J Forest Eng. 2(1): 41-47. (2)

Özcan, G.E., 2009. Maçka Orman İşletmesi Doğu Ladini Ormanlarında Başlıca Kabuk Böceklerinin Savaş Olanaklarının Araştırılması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı, Doktora Tezi, Trabzon. X+147s.,

2016
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gümüş, C., Eryılmaz, A.Y., 2015. Altındere Vadisi Milli Parkı’nda Yaşanan Tahriplerin Yasal ve Yönetsel Boyutları. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 15-17 Ekim 2015, TRABZON. Sayfa 4- 15.

 Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.

2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Panzavolta, T., Bracalini, M., Bonuomo, L., Croci, F., Tiberi, R., 2014. Field response of non- target to Ips sexdentatus aggregation pheromone and pine volatiles. Journal of Applied of Entomology, 138,  586-599

 

Özcan G.E., Eroğlu M., Alkan-Akıncı, H., 2011. Use of Pheromone-Baited Traps for Monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in Oriental Spruce Stands, African Journal of Biotechnology, 10 (72): 16351-16360.

2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Lukášová, K., and Holuša, J., 2011. Natural enemies and biological control of Dendroctonus micans: Review. Zprávy Lesnického Výesnického Výzkumu, 56, 2011 (1): 15-23.

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. ISSN 1684-5315 (SCI-E).

2011
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., Aksu, Y., 2014. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Kitle-Üretimi: Belçika’da Uygulanan Kutuda Üretim Yönteminin Türkiye’deki İlk Deneyimi Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 82-84. 

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2010. Ladin Ormanlarımızda Rhizophagus grandis (Gyllenhal)’in Dendroctonus micans (Kugelann) Popülasyonlarına Yerleşmesi ve Predatörün Kolonizasyon Düzeyleri, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 10, (2): 137-146. 
2010
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Aksu, Y., Dedeoğlu, C., Çelik-Göktürk, B., 2014 Dendroctonus micans (Kug) (Coleoptera:Scolytidea)’ın Mücadelesinde Kullanılan Rhizophagus grandis (Gyll) (Coleoptera:Rhizophagidae)’ın Kutu Metodu ile Üretilmesi. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 64-71.

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2010. Ladin Ormanlarımızda Rhizophagus grandis (Gyllenhal)’in Dendroctonus micans (Kugelann) Popülasyonlarına Yerleşmesi ve Predatörün Kolonizasyon Düzeyleri, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 10, (2): 137-146. 
2010
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Göktürk, T., Kordali, S., Calmasur, O., Tozlu, G., 2011. Insecticial Effects of essential Plant Oils Against Larvae of Great Spruce Bark Beetle, Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Curculionidae), Fresenius Environmental Bulletin, Volume 20, No 9a, 2365-2370.

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yalçın, B. and Eroğlu, M.,, 2010. Insect Succession on Decomposition of Coarse Woody Debris in Oriental Spruce Forests. The 1st International Sympozium on Turkey&Japon Environment and Forestry, 4–6 November, Trabzon, Turkey, Volume I, 567- 587.

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan Akıncı, H. and Eroğlu, M., 2013. Host Partitioning of Some Bark Beetles in Oriental Spruce Stands in Artvin-Turkey. International Caucasian Forestry Symposium. 23-26 October, Artvin, Turkey, 328-334.

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar

Becker, S., 2010. The Endosymbiont Wolbachia in Dendroctonus micans (Coleoptera, Curculionidae). Diplom-/Masterarbeit Durchgeführt am Insitut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz, Department für Wald- und Bodenwissenschaften Universität für Bodenkultur, VII+ 83p.

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar

Knížek, M., and Jaroslav Holuša, J., 2009, Lýkohub smrkový Dendroctonus micans (Kugelann, 1794), PŘÍLOHA, LESNICKÁ PRÁCE, 4p. 

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Şen, G., 2011. Yaylacılık Faaliyetlerindeki Sosyo-Ekonomik Değişimin Yüksek Dağ Ormanları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (Maçka İlçesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon. XVI+196s,35 ek s., Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yalçın, B., 2010. Doğu Ladini Ormanlarında Kalın Odun Enkazın Ayrıştırılmasında Böcek (Arthoptera: Insecta) Süksesyonları. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim, Trabzon, VII+92s. 

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Özyılmaz, A., 2009. Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Gelişim Evrelerine Bağlı Olarak Üretim Koşullarının Başarı Düzeyine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Aralık, VIII+59s.

Özcan G.E., 2009. “Maçka Orman İşletmesi Doğu Ladini Ormanlarında Başlıca Kabuk Böceklerinin Savaş Olanaklarının Araştırılması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı, Doktora Tezi, Trabzon. X+147s.,

2009
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., Aksu, Y., 2014. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Kitle-Üretimi: Belçika’da Uygulanan Kutuda Üretim Yönteminin Türkiye’deki İlk Deneyimi Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 82-84.

 

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Keskin, S., 2010. Ladin Ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kugelann)’ın Biyolojik Mücadelesinde Doğal Denge, Tabiat ve İnsan, 44, 11-18.

Alkan-Akıncı, H., Özcan G.E., Eroğlu M., 2009. Impacts of Site Effects on Losses of Oriental Spruce During Dendroctonus micans (Kug.) Outbreaks in Turkey, African Journal of Biotechnology, 8 (16): 3934–3939. 
2009
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Ak, K., Güçlü, Ş. ve Tuncer, C., 2010. Kivide Yeni Bir Meyve Zararlısı: Lymantor coryli (Perris,1853) (Coleoptera: Scolytidae), Türkiye Entomoloji Dergisi, 34 (3): 391-397.

Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin OrmanlarındaDendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu veRhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Gümüş, S., Arıcak, B., Enez, K., ve Acar, H.H., 2009. Analysis of Tree Damage Caused by Rockfall of Forest Rood Construction Works, Croatian Journal of Forest Engineering, (SCI), 30 (2): 151-158.

Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Sevim, A., Demir, I., Tanyeli, E., and Demirbağ, Z., 2010. Screening of entomopathogenic fungi against the European spruce bark beetle, Dendroctonus micans (Coleoptera: Scolytidae), (SCI). Biocontrol Science and Technology, 20:1, 3 – 11.

Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin OrmanlarındaDendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu veRhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Aydın, Ç., 2008. Rhizophagus grandis (Coleoptera, Rhizophagidae)’ten Bir Entomopatojenik Microsporidium’un İlk Kaydı ve Tanımlanması. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Ağustos, Trabzon, Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özyılmaz, A., 2009. Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Gelişim Evrelerine Bağlı Olarak Üretim Koşullarının Başarı Düzeyine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Aralık, VIII+59s. Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin OrmanlarındaDendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu veRhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Arıcak, B. 2008. Orman Yolu İnşaatında Dolgu ve İnşaat Etki Alanlarının Uzaktan Algılama Verileri ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Temmuz, X+105 Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Şen, G., 2011. Yaylacılık Faaliyetlerindeki Sosyo-Ekonomik Değişimin Yüksek Dağ Ormanları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (Maçka İlçesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon. XVI+196s,35 ek s., Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin OrmanlarındaDendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu veRhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bayramoğlu, F., 2007. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Laboratuar Koşullarında Biyolojisi. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat, Trabzon, VIII+51sÖzcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kepenekçi, İ., Alkan, M., Erçin, O., Evlice, E., Erdoğuş, D., 2014. Entomopatojen fungus [Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus)]’un Dev kabuk böceği, Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytinae)’ın larvalarına etkisi üzerine ön çalışmalar. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 442-453.

Özcan, G.E., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., 2006. Ladin Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Zararlının Populasyonuna Etkisi, Türkiye Entomoloji Dergisi, 30, (1): 11–22. 
2006
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Sarıkaya, O., Avcı, M., 2011. Bark Betle Fauna (Coleoptera:Scolytida) of the Coniferous Forests in The Mediterranean Region of Western Turkey, With a New Recod for Turkish Fauna. (SCI). Turk. J. Zool. 35(1): 33–47.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 
2005
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Yaman, M., Baki, H., 2011. First Record of Entomopoxvirus of Ips typographus (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) for Turkey. Acta zool. bulg. 63 (2): 199-202.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 
2005
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Sarıkaya, O., Avcı, M., 2009. Predators of Scolytinae (Coleoptera: Curculonidae) Species of Coniferous Forests in the Western Mediterranean Region, Turkey. (SCI). Türkiye Entomoloji Dergisi, 33, 4, 253–263.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 
2005
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Ölmez, Z. and Süner, E., 2011. Extending the Planting Period of Container Grown Oriental Spruce (Picea orientalis L. Link.) Seedlings into Summer. Not. Bot. Agrobot. Cluj., 39 (1): 292-296.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Tanyeli, E., Sevim, A., Demirbağ, Z., Eroğlu, M., Demir, İ., 2010. Isolation and virulence of entomopathogenic fungi against the great spruce bark beetle Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae), Biocontrol Science and Technology (SCI), 20, 7, 695-701.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., ve Eroğlu, M., 2010. The Extent of Ips typographus (L.) Infestations in Oriental Spruce Forests and Progeny Production of The Beetle in The Infested Trees in Turkey. The 1st International Sympozium on Turkey&Japon Environment and Forestry , 4-6 November, Trabzon, Turkey, Volume I, 588- 601.

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E, 2005. Doğu Ladini Ormanlarımızda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)’un Zarar Durumu ve Mücadelesi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart, Antalya, Tebliğler Cilt 4, Sayfa.1313–1317.

2005
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan Akıncı, H. and Eroğlu, M., 2013. Host Partitioning of Some Bark Beetles in Oriental Spruce Stands in Artvin-Turkey. International Caucasian Forestry Symposium. 23-26 October, Artvin, Turkey, 328-334.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar

Jorge, V.C., 2014. Influêncıa de diferentes concentrações de wtanol para acoleta de Scolytinae.Universidade Federal de Mato Grosso Faculdade de Engenharia Florestal. Programa de Põs-Graduação em Ciências Florestal. Ambientais.71 pp.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Sarıkaya, O., Avcı, M., 2006. Kabuk Böceklerine Karşı Ormanlarımızda Alınabilecek Koruyucu Önlemler, Orman ve Av, 43, 26–31.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 
2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özkaya, M.S., Aksu, Y., Tuylu, N., 2010. Picea orientalis Ormanlarında Ips typograpus‘un Mücadelesi İçin Kullanılan Feromon Tuzaklarına Düşen Predatör Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1301–1308s.

Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri,Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Alkan-Akıncı, H., 2006. Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann)’ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Etmenler ve Ips typographus (Linnaeus) ile Diğer Kabuk Böceği Türleri (Coleoptera, Scolytidae)’nin Populasyon Düzeyleri ve Etkileşimleri. Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Eylül, IX+121s.

Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.

2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Aksu, Y., 2011. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in biyolojisi, laboratuvarda üretim yöntemleri, ormanlara salınması ve mücadele sonuçları. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiriler, 73-79s.

Özcan, G.E, Eroğlu, M. ve Alkan-Akıncı, H., 2005. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Biyolojik Mücadelesinde Toplam Etkinliği ve Üretim Sorunları, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 174–183.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Yalçın, B., 2010. Doğu Ladini Ormanlarında Kaln Odun Enkazın Ayrıştırılmasında Böcek (Arthoptera: Insecta) Süksesyonları. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim, Trabzon, VII+92s. 

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özkaya, M.S., Aksu, Y., Tuylu, N., 2010. Picea orientalis Ormanlarında Ips typograpus‘un Mücadelesi İçin Kullanılan Feromon Tuzaklarına Düşen Predatör Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1301–1308s.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Demir, İ., Tanyeli Esmer, E., Sevim, A., Kocaçevik, S., Eroğlu, M., Demirbağ Z., 2011. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’tan Entomopatojen Fungusların İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Zararlı Üzerindeki Etkileri. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiriler, 158- 162s.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Sarıkaya, O., 2008. Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanların Scolytidae (Coeoptera) Faunası, Doktora Tezi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, XIV+225s Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 
2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akkuzu, E., Sarıyıldız, T., 2010. İklimin Ips typographus (L.)’un Tuzaklanması, Yoğunluğu ve Zararı Üzerine Etkisi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1360–1367.

Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M., Özcan, G.E, 2005. Doğu Ladini Ormanlarımızda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)’un Zarar Durumu ve Mücadelesi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart, Antalya, Tebliğler Cilt 4, Sayfa.1313–1317.

2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Aksu, Y., Dedeoğlu, C., Çelik-Göktürk, B., 2014 Dendroctonus micans (Kug) (Coleoptera:Scolytidea)’ın Mücadelesinde Kullanılan Rhizophagus grandis (Gyll) (Coleoptera:Rhizophagidae)’ın Kutu Metodu ile Üretilmesi. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 64-71.

Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.

2005
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acar, H.H., Ünver, S., 2008. Controlled Sliding of Logs Through Plactic Chues on The Forest Ground. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 9, Sayı 1, 29-36.  

Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.

2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Göktürk, T., Burjanadze, M., Aksu, Y., ve Supatashvili, A., 2010. Yeniden Yakalama Yöntemi Kullanılarak Feromon Tuzaklarının Etkinliğinin Belirlenmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1350–1359s.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Alkan-Akıncı, H., 2006. Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann)’ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Etmenler ve Ips typographus (Linnaeus) ile Diğer Kabuk Böceği Türleri (Coleoptera, Scolytidae)’nin Populasyon Düzeyleri ve Etkileşimleri. Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Eylül, IX+121s.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.

2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Anonim, 2013., Ormanların Korunmasıı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ormancılık ve Su Şurası, Çalışma Grubu 8, Şura Çalışma Belgesi, 21-23 Mart 2013, 27s. 

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Keskin, S., 2010. Ladin Ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kugelann)’ın Biyolojik Mücadelesinde Doğal Denge, Tabiat ve İnsan, 44, 11-18.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özkaya, M.S., Aksu, Y., Göktürk, B.Ç, 2010. Picea orientalis ve Pineus silvestris Ormanlarında Zarar Yapan Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera : Scolytidea)’un Biyolojisi, Morfolojisi, Yayılışı, Zararı, Yapılan Mücadele Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1318–1326s.

Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.

2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Göktürk, T., Aksu, Y., Özkaya, M.S., ve Çetiner, K., 2010. Kabuk Soyum Tekniklerinin Kabuk Böcekleri Mücadelesindeki Rolü, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1344–1349s

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Çetiner, K., 2007. Artvin-Tütüncüler ve Madenler Yörelerine Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link.) Yaz Dikimi Denemeleri: 2. Yıl Sonuçları. Yüksek Lisans Tezi, Artvin Kafkas Üniveritesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, Artvin. XI+59s. Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Coşkun, A.K. ve Aksu, Y., 2010. Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Dendroctonus micans Kug (Coleoptera: Scolytidea)’un Biyolojisi, Morfolojisi, Yayılışı, Zararı, Yapılan Mücadele Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1383–1391s.

Özcan, G.E, Eroğlu, M. ve Alkan-Akıncı, H., 2005. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Biyolojik Mücadelesinde Toplam Etkinliği ve Üretim Sorunları, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 174–183.

2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yalçın, B., 2010. Doğu Ladini Ormanlarında Kalın Odun Enkazın Ayrıştırılmasında Böcek (Arthoptera: Insecta) Süksesyonları. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim, Trabzon, VII+92s. Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Gümüş, C. ve Eroğlu, M., 2005. Hatila Vadisi Milli Parkı’nda Böcek Zararlarına Karşı Ladin Ormanlarının Yönetimi Yaklaşımları. Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 152–162.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Kabuk Böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları, Orman ve Av, 82, (5): 27–34. 
2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ünal, S., Sıvacıoğlu, A., Ayan, S. ve Öner, N., 2007. Ilgaz Dağları Ormanlarındaki Fırtına Devrikleri ve Entomolojik Sonuçları. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007. Bildiriler Kitabı.

Özcan, G.E, Alkan-Akıncı, H., Eroğlu, M, 2005. Hatila Vadisi Milli Parkında Kabuk Böceklerinin Zarar Düzeylerine Bağlı Mücadele Yöntem ve Stratejileri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8–10 Eylül, Isparta, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa 607–613.

2005
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Coşkun, A.K. ve Aksu, Y., 2010. Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Dendroctonus micans Kug (Coleoptera: Scolytidea)’un Biyolojisi, Morfolojisi, Yayılışı, Zararı, Yapılan Mücadele Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1383–1391s.

Alkan-Akıncı, H, Özcan, G.E., Eroğlu, M., 2005. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Zarar Durumu, Populasyon Düzeyi ve Mortalite Etkenleri,Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 163–173.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Ölmez, Z., Süner, M., Çetiner, K. ve Ölmez G.H., 2010. Artvin Yöresinde Yaz Sonu Dikimlerinin Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link.,) Fidanların Tutma Başarısı ve Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkileri. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 839–848s.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Coşkun, A.K. ve Aksu, Y., 2010. Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Dendroctonus micans Kug (Coleoptera: Scolytidea)’un Biyolojisi, Morfolojisi, Yayılışı, Zararı, Yapılan Mücadele Çalışmaları ve Alınan Sonuçlar Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt, 1383–1391s.

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Özkaya, M.S., Aksu, Y., Tuylu, N., 2010. Picea orientalis Ormanlarında Ips typograpus‘un Mücadelesi İçin Kullanılan Feromon Tuzaklarına Düşen Predatör Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı, IV. Cilt 1301–1308s.

Özcan, G.E, Eroğlu, M. ve Alkan-Akıncı, H., 2005. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Biyolojik Mücadelesinde Toplam Etkinliği ve Üretim Sorunları, Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 174–183.

2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Şen, G., 2011. Yaylacılık Faaliyetlerindeki Sosyo-Ekonomik Değişimin Yüksek Dağ Ormanları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (Maçka İlçesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon. XVI+196s,35 ek s., Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Alkan-Akıncı, H., Aksu, Y., 2014. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Kitle-Üretimi: Belçika’da Uygulanan Kutuda Üretim Yönteminin Türkiye’deki İlk Deneyimi Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 82-84. 

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2005. Ladin Ormanlarımızda Kabuk Böceği Yıkımlarına Karşı İzlenebilecek Kısa ve Uzun Dönemli Mücadele ve İyileştirme Çalışmaları, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon, Bildiriler Kitabı, I. Cilt, Sayfa 184–194.
2005
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alkan-Akıncı, H., ve Eroğlu, M., 2010. The Extent of Ips typographus (L.) Infestations in Oriental Spruce Forests and Progeny Production of The Beetle in The Infested Trees in Turkey. The 1st International Sympozium on Turkey&Japon Environment and Forestry , 4-6 November, Trabzon, Turkey, Volume I, 588- 601.

Alkan-Akıncı H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2004. Doğu Ladini Ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kug.) ve Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae)’un Populasyon Düzeylerine ve Doğal Düşmanlarının Etkinliğine Dayalı Mücadele Stratejileri, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8–10 Eylül, Samsun, Bildiriler Kitabı, Sayfa 95-101.

2004
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yiğit, B., 2014. Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Turnalık Biyolojik Mücadele Laboratuvarında Rhizophagus grandis (Gyll.)'in üretim başarısı. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 07-09 Nisan, Antalya, Bildiri Kitabı, Sayfa 531-541.

Alkan-Akıncı H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2004. Doğu Ladini OrmanlarımızdaDendroctonus micans (Kug.) ve Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae)’un Populasyon Düzeylerine ve Doğal Düşmanlarının Etkinliğine Dayalı Mücadele Stratejileri, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8–10 Eylül, Samsun, Bildiriler Kitabı, Sayfa 95-101.
2004
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bayramoğlu, F., 2007. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Laboratuar Koşullarında Biyolojisi. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat, Trabzon, VIII+51s. 

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2004. The Control Effectiveness of Woodpecker Species on The Great European Spruce Bark Beetle in Turkey, 1st International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 April, Antalya, Turkey, pp. 63-82.

2004
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Ülgen, H. ve Zeydanlı, U., ed. 2008. Orman ve Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Koruma Merkezi, Ankara, 198s. 

Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H., Özcan, G.E., 2004. The Control Effectiveness of Woodpecker Species on The Great European Spruce Bark Beetle in Turkey, 1st International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 April, Antalya, Turkey, pp. 63-82.

2004
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özyılmaz, A., 2009. Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Gelişim Evrelerine Bağlı Olarak Üretim Koşullarının Başarı Düzeyine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Aralık, VIII+59s. 

Alkan-Akıncı H., Eroğlu, M., Özcan, G.E., 2004. Doğu Ladini Ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kug.) ve Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytidae)’un Populasyon Düzeylerine ve Doğal Düşmanlarının Etkinliğine Dayalı Mücadele Stratejileri, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8–10 Eylül, Samsun, Bildiriler Kitabı, Sayfa 95-101.

2004
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Şen, G., 2011. Yaylacılık Faaliyetlerindeki Sosyo-Ekonomik Değişimin Yüksek Dağ Ormanları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (Maçka İlçesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon. XVI+196s,35 ek s., 

Özcan, G.E., Alkan-Akıncı, H., 2003. The Effects of Insect Pest on The Oriental Spruce Forests Under Traditional Utility in The Eastern Black Sea Region of Turkey, XXXI. International Forestry Students Symposium, 1-15 September, Forest for and Water, Istanbul, Turkey, pp. 91-95.

2003
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Dönmez H., 2006. Mersin Orman İşletme Müdürlüğü İğne Yapraklı Orman Ağaçlarında Zarar Yapan Scolytidae (Coleoptera) Türleri ile Önemli Parazitoid ve Predatörlerinin Saptanması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara. XVI+93s., 

Özcan G.E., 2002. “Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Etkililiği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon. VIII+45s.,

2002
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
2
0
0
0
0
0
2
2014
0
0
0
0
1
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
0
0
1
0
0
3

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı

Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu


Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu


Nevşehir
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Ladin SempozyumuLadin SempozyumuTrabzon
2005
Uluslararası Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Eserleri ile Katılım İnovasyon Türkiye Fuarı 2014 / Innovation Turkey Exhibition 2014Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar Fuarıİstanbul Fuar Merkezi
2014
PATENT BİLGİLERİ
YılPatentFaydalı ModelEndüstriyel TasarımT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
1
0
0
1
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
1

Patent TürüAçıklamaTarih
Patent

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü. Çiçek, O., Enez, K., Özcan, G.E., Yıldız, M., 2016. Elektronik denetleme birimli feromon destekli tuzak tasarımı (Versiyon 1). T.C. Türk Patent Enstitüsü. (İncelemesiz Patent). No: TR 2014 03278 B. 08.22.2016.

2016
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
2014
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü

Kastamonu Yöresinde Orman Köylüsü ve Orman Koruma İlişkilerinin Değerlendirilmesi. 

2012
2014
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı

Ökseotu’nun Kastamonu Yöresi İğne Yapraklı Ağaç Türlerinde Artım ve Büyüme Üzerine Etkisi

2012
2015
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann)'ın Populasyon Dinamiğine Etki Eden Etmenler ve Ips typographus (Linnaeus) ile Diğer Kabuk Böceği Türleri (Coleoptera, Scolytidae)'nin Populasyon Düzeyleri ve Etkileşimleri
2002
2006
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Maçka Orman İşletmesi Ladin Ormanlarında Başlıca Kabuk Böceklerinin Savaş Olanaklarının Araştırılması 
2002
2006
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Maçka Orman İşletmesi Doğu Ladini Ormanlarında Başlıca Kabuk Böceklerinin Savaş Olanaklarının Araştırılması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı, Doktora Tezi, Trabzon. X+147s., 
2002
2009
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü

Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera, Scolytidae)’ın Zarar Durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal) (Coleoptera, Rhizophagidae)’in Etkililiği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon. VIII+45s.,

2000
2002
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2013-2014
Güz
Lisans Ormancılık Uygulaması
3
2
3
40
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans BÖCEKLERDE DAVRANIŞ
3
0
7,5
1
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans AVCI BÖCEK AV İLİŞKİLERİ
3
0
7,5
2
2013-2014
Bahar
Lisans Orman Ürünlerinden Faydalanma
3
2
7,5
35
2013-2014
Bahar
Lisans Ormancılık Uygulamaları
3
2
3
40
2012-2013
Güz
Ön Lisans Zooloji
2
0
2
45
2011-2012
Güz
Ön Lisans Orman Koruma
3
0
3
45
2011-2012
Bahar
Ön Lisans Orman Entomolojisi
3
1
5
45
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Orman Entomolojisi
Orman Zararlıları ile Mücadele.


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr