DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kuzeykent Kastamonu
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662801935
Cep Telefonu
05337318667
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
gulerdemir@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
gulerdemir2009@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
80
KPDS
84
YÖKDİL
93
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2011
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
1
1
0
0
3
1
7
2015
0
0
2
0
0
0
5
7
2016
0
2
6
0
2
0
3
13
2017
0
3
0
0
1
0
5
9
2018
0
1
3
0
0
0
0
4
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
7
12
0
3
3
14
40

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G , Güneş, A , Çakmakkaya, İ . (2018). Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 559-568. DOI: 10.24106/kefdergi.389826
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yılmaz, B. ve Demir, G. (2018). Çok kültürlü toplumda okuma alışkanlığı ve kütüphanelerin i̇şlevi: Balkan toplumları için bir değerlendirme. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu. Üsküp/Makedonya: 27-29 Eylül 2018.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, G. (2018). Gerçek ötesi bilgi: kütüphanecilerin bilgi, medya ve eleştirel okuryazarlık ve eğitimi üzerindeki etkileri ve önemi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, G. (2018). Çocuklarda Çok Kültürlülük Bilincinin Yayılması ve Çocuklara Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetlerinin Verilmesi Bağlamında Kütüphanelerin Rolü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. 14-17 Kasım 2018.

 

2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. (2017). İnternet ve ilişkili teknolojilerin bilgi davranışları üzerine etkisi: Bilgi merkezi/kütüphanelerin bu süreçteki rolü. Kitabşünasliq və Redaktor Sənəti. Elmi-Nəzəri və Təcrübi-Metodik Jurnal. No: 1-2 (4-5), 96-11.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. (2017). Oldenburg’un üçüncü mekân paradigması bağlamında kütüphane mekânının sorgulanması. Bilgi Dünyası, 18 (2), 195-223.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. (2017). Yoksulluk sorunu bağlamında halk kütüphanelerinin rolünün sorgulanması: kuramsal bir yaklaşım. Akademia Disiplinlerarası Dergi.1 (3), 47-68.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. (2017). Halk kütüphanesi hizmetlerinin ev kadınlarının eğitsel ve kültürel gelişimindeki rolü: Kastamonu ili örneği. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 15 (57): 57-105.
2017
Diğer Yayınlar Demir, G. (2017). Çok kültürlülük/çok kültürcülük: Kütüphaneler bağlamında durum. Külcü, Ö., Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (Ed.)(2017). Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar içinde (s.15-47). İstanbul: Hiperlink. (Kitap Bölümü). 
2017
Diğer Yayınlar Demir, G. (2017). Kütüphanecilik ve İnsan Hakları: Yirmi birinci Yüzyıl Rehberi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 31 (4), 550-556 (Kitap tanıtımı/eleştirisi=Book Review).
2017
Diğer Yayınlar Demir, G. ve Güneş, A. (2017). Ne, ne olmuş, şimdi ne olacak=What, so what, now what. Türk Kütüphaneciliği. 31 (3), 420-438. (Çeviri). 
2017
Diğer Yayınlar Demir, G. (2017). Avustralya’da Kanıta Dayalı Kütüphanecilik: Bir Ulusun Kaynak Paylaşımını Geliştirmek=Evidence-Based Librarianship Down Under: Improving a Nation’s Resource-Sharing. Türk Kütüphaneciliği. 31 (2), 286.298. (Çeviri). 
2017
Diğer Yayınlar Demir, G. (2017). Dünyada ve Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinde çok kültürlülük. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği (Kitap).
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. (2016). "Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi", KİTABXANAŞÜNASLIQVƏ İNFORMASİYAELMİ-NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ JURNAL, No: 2-3 (20-21), ss. 99-115.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Keseroğlu, H.S. ve Demir, G. (2016). "Antikçağda bilim ve kütüphane", Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 30 (3): 365-397.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, G. (2016). "Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi Değişen Koşul ve Gereksinimler",
KİTABXANA- İNFORMASİYA FƏALİYYƏTİ VE FƏNLƏRARASI INTEQRASIYA” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI içinde, Bakü, Azerbaycan, ss. 36-51.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, G. ve Güneş, A. (2016). "Yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin hizmetleri Kastamonu Belediyesi örneği", Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu içinde, ss. 134-151.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güneş, A. ve Demir, G. (2016).  "Belediyelere bağlı çocuk kütüphaneleri  Bursa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnekleri", Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu içinde, ss. 524-538.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Güneş, A.  ve Demir, G. (2016). "Bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde aktif eğitim: model önerisi”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-üncü ildönümüne həsr olunmuş Kitabxana-Informasiya Elmi: Tədris və Təcrübədə yeni çağırışlar Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları içinde, ss. 140-151, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Azərbaycan Milli Kitabxanası, Bakı, 05 may, 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Demir, G. ve Güneş, A. (2016). "Eğitim sürecinde öğrenme stillerinin yeri ve önemi: Kütüphanecilik alanı”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-üncü ildönümüne həsr olunmuş Kitabxana-Informasiya Elmi: Tədris və Təcrübədə yeni çağırışlar Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları içinde, ss. 124-139, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Azərbaycan Milli Kitabxanası, Bakı, 05 may, 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Demir, G. (2016). "Kütüphanelerde referans hizmetlerinin iletişim bağlamında rolü ve önemi".  Kitabxana-Informasiya Fəaliyyəti ve Fənlərarası İnteqrasiya mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları içinde, ss. 31-40, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 29 dekabr 2015-ci il, Bakı şəhəri. 

2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir, G. ve Güneş, A. (2016). “Türkiye’de halk kütüphaneleri yöneticilerinin ideal kütüphane kavramına ilişkin metaforik algıları”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14 (54): 134-151.   

2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir, G. (2016). “Halk kütüphanesi hizmetlerinde çok-kültürlülük ve gelişmiş uygulama örnekleri”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14 (54): 106-133.             

2016
Diğer Yayınlar Demir, G. (2016).  İnternette gösteri ve gözetim: eleştirel bir okuma, Türk Kütüphaneciliği, 30 (3): 574-578.(Kitap tanıtımı = Book review).
2016
Diğer Yayınlar

Demir, G.(2016). “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Azerbaycan’daki Etkinlikleri”. Türk Kütüphaneciliği, 30 (2): 266-267.

2016
Diğer Yayınlar

Demir, G.(2016). Hastanelerdeki Hastalara ve Uzun Süreli Bakım Tesislerindeki Yaşlılar ile Engellilere Hizmet Sunan Kütüphaneler İçin Kılavuz = Guidelines for Libraries Serving Hospital Patients and the Elderly and Disabled in Long-Term Care Facilities (çeviri). Türk Kütüphaneciliği, 30 (2): 232-318. (Ayrıca the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) web sayfasında yayınlanmıştır: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/61-tr.pdf).

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Keseroğlu, H. S. ve Demir, G. (2015) "Science and Library: Ancient Period" in QQML 7. International Conference and Quantitative Methods in Libraries, 26-29 May 2015, IUT Universite Paris Descartes, Paris France

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, G. (2015) "Library and Information Anxiety among the students of the Faculty of Arts and Sciences in Kastamonu University" in QQML 7. International Conference and Quantitative Methods in Libraries, 26-29 May 2015, IUT Universite Paris Descartes, Paris France
2015
Diğer Yayınlar

Demir, G.(2015). Çok-kültürlü topluluklar: Kütüphane hizmetleri kılavuzu = Multicultural communities: Guidelines for Library services (çeviri). Türk Kütüphaneciliği, 29 (4): 744-784. (Ayrıca the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) web sayfasında yayınlanmıştır: http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-communities-tr.pdf).

2015
Diğer Yayınlar

Demir, G. (2015). Information behavior: an evolutionary instinct, Sping, A. Türk Kütüphaneciliği, 29 (3): 648-653. (Kitap tanıtımı = Book review).

2015
Diğer Yayınlar

Gürbüz, M. ve Demir, G. (2015). Kütüphanelerde Okuryazarlığı ve Okumayı Tanıtmak İçin Araştırmanın Kullanımı: Kütüphaneciler İçin Kılavuz= Using research to promote literacy and reading in libraries: Guidelines for librarians, Türk Kütüphaneciliği, 29 (3): 618-647.  (Ayrıca the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) web sayfasında yayınlanmıştır:http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/125.pdf.)

2015
Diğer Yayınlar Demir, G. (2015). Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri: Dünyada ve Türkiye'de Durum, İstanbul: Hiperlink (Kitap).
2015
Diğer Yayınlar

Demir, G.(2015) Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu =  Guidelines for Library Services to Prisoners, Türk Kütüphaneciliği, 29 (1): 107-127. (Ayrıca the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) web sayfasında yayınlanmıştır: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/92-tr.pdf).

2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Dilek-Kayaoğlu, H. ve Demir, G. (2014), “Correctional libraries in Turkey: The results of a national survey”, Journal of Librarianship and Information Science June 2014,  vol. 46 no. 2, pp. 130-138

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demir, G. (2014). "Üniversite kütüphanelerinde sosyal medya araçlarının kullanımına ilişkin etiksel bir yaklaşım: Türkiye'de Facebook örneği = An ethical approach to the use of social networking tools in academic libraries: Facebook sample in Turkey", UKBFS/ISPLIS 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu. Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu Üniversitesi. 
2014
Diğer Yayınlar

Demir, G. (2014). Sosyal ağların şaşırtıcı gücü ve yaşantımızı biçimlendiren etkisi= The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives, Christakis, N. A. ve Fowler, J. H. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1): 115-119. (Kitap tanıtımı = Book review).

2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. (2013), “Normalleştirme sürecinde ceza infaz kurumu kütüphanelerinin rolü/The Role of prison libraries in normalization process”, Türk Kütüphaneciliği/Turkish Librarianship, 27 (1), ss. 79-99.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Demir, G. (2013), “Kütüphanelerde afet yönetimi” 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan Tasarımı, 8-10 Mayıs, 2013, Bodrum, Türkiye.

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Demir, G. ve Dilek-Kayaoğlu, H. (2012), “Halk kütüphanesi hizmetinin uzantısı olarak ceza infaz kurumu kütüphanesi ve Türkiye için organizasyonel bir model önerisi” 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri,  9-12 Mayıs 2012, Bodrum, TÜRKİYE 

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Dilek-Kayaoğlu, H. ve Demir, G. (2012), “Ceza infaz kurumu kütüphaneleri ve Türkiye’deki Durum” Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs–02 Haziran 2012, Ankara, Ankara Üniversitesi, ss.189-206.

 

2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
1
2015
0
1
0
1
2016
0
2
1
3
2017
0
0
3
3
2018
0
0
0
0
2019
1
1
0
2
T O P L A M
1
5
4
10

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Finlay, J. ve Bates, J. (2018). what is the Role of the Prison Library? The Development of a Theoretical Foundation. Journal of Prison Education and Reentry 120. 5 (2), 120-139. 

Dilek-Kayaoglu, H., & Demir, G. (2014). Prison libraries in Turkey: the results of a national survey. Journal of Librarianship, 46 (2), 130-138. 


2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Anlı Kurtar, C. ve Yavan,N., (2019). Deneyim yaratmada mekânın rolü: Starbucks ve Kahve Dünyası’nın deneyim ekonomisi ve üçüncü yer bakımından analizi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 100-132.

Demir, G. (2017). Oldenburg’un üçüncü mekân paradigması bağlamında kütüphane mekânının sorgulanması. Bilgi Dünyası, 18(2), 195-223.

2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Eski M. (2017). Kastamonu kütüphaneleri. Kastamonu: Özeller Medya Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti.Keseroğlu, H. S. ve Demir, G. (2016). Antikçağda Bilim ve Kütüphane. Türk Kütüphaneciliği, 30 (3), 365-397.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Çakmakkaya, İ. Ve Samek, T. (2017). Politik göçmenlik olgusu ve kütüphane ilişkisi üzerine: bir örneklem olarak Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkiye kökenli politik göçmenler. Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar içinde. yayına hazırlayanlar Bülent Yılmaz, Semanur Öztemiz, Turgay Baş ve Meltem Dişli. İstanbul: Hiperlink Yayınları. (ss. 427-447) . Demir, Güler (2016). Halk kütüphanesi hizmetlerinde çok-kültürlülük ve gelişmiş uygulama örnekleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14 (54), 106-133.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Çakmakkaya, İ. Ve Samek, T. (2017). Politik göçmenlik olgusu ve kütüphane ilişkisi üzerine: bir örneklem olarak Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkiye kökenli politik göçmenler. Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar içinde. yayına hazırlayanlar Bülent Yılmaz, Semanur Öztemiz, Turgay Baş ve Meltem Dişli. İstanbul: Hiperlink Yayınları. (ss. 427-447) .Demir, Güler (2017). Dünyada ve Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinde çok kültürlülük. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Altunkaya, H. (2016). Açık Öğretim Lisesi öğrencisi hükümlü ve tutukluların okumaya yönelik tutumları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (3), 764-787.Demir, Güler (2011), Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de Durum, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Altunkaya, H. (2016). Açık Öğretim Lisesi öğrencisi hükümlü ve tutukluların okumaya yönelik tutumları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (3), 764-787.Demir, Güler (2011), Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de Durum, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güneş, A. (2016). Engelli Kullanıcıların Gezici Kütüphaneleri Kullanabilme Durumları. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 14 (54), 83-105.Demir, Güler (2011), Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de Durum, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Balaban, Ö. (2015). Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin eğitim faaliyetlerine ilişkin algıları: T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 6 (1), 37-52.Demir, Güler (2011), Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de Durum, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdem, İ. ve Altunkaya, H. (2013). Silivri ceza infaz kurumları yerleşkesinde bulunan açık öğretim ortaokulu öğrencisi hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. 6 (1), 453-489.Demir, Güler (2011), Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de Durum, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2013
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
2
0
0
0
0
0
0
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
0
0
0
0
0
0
2

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım

Kastamonu Üniversitesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği UKBFS/ISPLIS 2014 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu. Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesinin hem kuram hem de etik bağlamında yerel ve uluslararası boyutları ile irdelenmesi Kastamonu Üniversitesi
2014
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora İstanbul Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de Durum
2009
2012
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Radyo-TV Bölümü Basın Özgürlüğü, Sansür ve Türkiye’de Durum
1987
1990


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr