DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Kuzeykent Kampüsü Merkez/ KASTAMONU
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662891942
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
megilmez@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih-Ortaçağ Tarihi
1999
Yüksek Lisans Türkiye Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi
1993
Lisans Türkiye Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
1990
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
2012
Okutman Dr. Türkiye Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
1999
1999
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
1999
2001
Okutman Türkiye Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
1993
1999
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Meslek Yüksekokulu Müdürü Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu
2014
Bölüm Başkan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
2014
2015
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
2014
2015
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
2
0
5
0
4
11
2016
0
0
1
0
1
0
0
2
2017
0
0
6
0
0
0
0
6
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
9
0
6
0
4
19

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EĞİLMEZ, Mustafa (Nadir YURTOĞLU ile birlikte), Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Türkiye'de Kibrit İnhisarı (1923-1950), Edirne Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Piyasalar Kongresi Bildiri Kitabı,s.1069-1077,Detay Yay., Ankara-2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EĞİLMEZ, Mustafa (Nadir YURTOĞLU ile beraber), “Tarihi Gelişim Sürecinde Taşköprü Kendir Sanayi”, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Bildiri Kitabı (e-kitap), s.1209-1223
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EĞİLMEZ, Mustafa (Sibel KUNDAKÇI ile beraber), “Kastamonu Şer’iyye Sicillerine Göre 17. Yüzyılın İkinci Yarısında Taşköprü”, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Bildiri Kitabı, (e-kitap), s.1224-1237
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EĞİLMEZ, Mustafa (Nadir YURTOĞLU ile birlikte), “Cumhuriyet Döneminde Barut ve Patlayıcı Maddeler İnhisarı (1923-1950)”, Edirne Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Piyasalar Kongresi Bildiri Kitabı, s.500-507, Detay Yay., Ankara-2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EĞİLMEZ, Mustafa (Nadir YURTOĞLU ile beraber), “Tarihi Gelişim Sürecinde Taşköprü Kendir Sanayi”, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Özet Kitabı, s.271-272 Ankara-2017

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EĞİLMEZ, Mustafa (Sibel KUNDAKÇI ile beraber), “Kastamonu Şer’iyye Sicillerine Göre 17. Yüzyılın İkinci Yarısında Taşköprü”, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Özet Kitabı, s.273, Ankara-2017

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EĞİLMEZ, Mustafa (Celil BOZKURT ile beraber), “Ahmet Ağaoğlu’nun Türk Milliyetçiliğine Katkıları: Türkçülüğü İslâmcılıkla Uzlaştırma Faaliyetleri”, I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Bildiri Kitabı, s.496-500, Kastamonu-2016

2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EĞİLMEZ, Mustafa “Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud”, Yeni Türkiye Dergisi, S.84(Ocak-Haziran 2016), C.III, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yay., s.112-126, Ankara-2016

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EĞİLMEZ Mustafa (Fahri MADEN ile beraber), “XIX. Yüzyılda Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi” I. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.1, s.239-260, Ankara-2015

2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EĞİLMEZ Mustafa (Fahri MADEN ile beraber), “XIX. Yüzyılda Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi” VAKIFLAR DERGİSİ, Ankara-2014, s.51-67

2014
Diğer Yayınlar EĞİLMEZ Mustafa (Fahri MADEN ile beraber), Vahit Paşa’nın Hayatı Sakız Vak’ası, Roza Yay. İstanbul-2013
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EĞİLMEZ, Mustafa “Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud ”, Türkler, Yeni Türkiye Yay. C.IV, s.-835 825, Ankara-2001
2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EĞİLMEZ, Mustafa “Tarihi Yönüyle Kütahya Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahit Paşa”, DPÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, S.5, Haziran 2001, s. 553-562.

2001
Diğer Yayınlar EĞILMEZ, Mustafa “Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Kütahya Ekspres, 15-20 Mart 2001
2001
Diğer Yayınlar

EĞİLMEZ, Mustafa “Malazgirt Zaferinin Önemi”, Kütahya Ekspres, 24-27 Ağustos 1999

2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EĞILMEZ, Mustafa “Atabeglik Müessesesi”, TÜRKAV Dergisi, Konya-1999 
1999
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EĞİLMEZ, Mustafa “İslâm Dünyasında Biyografi Geleneği”, TÜRKAV Dergisi, Konya-1999 
1999
Diğer Yayınlar EĞILMEZ, Mustafa “Atatürk’ün Milliyetçilik, Komunizm ve Gençlik Anlayışı” SELENGA Dergisi, S.2, Kütahya-1999
1999
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EĞİLMEZ, Mustafa (Nadir YURTOĞLU ile birlikte), “Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Türkiye’de Kibrit İnhisarı”, Edirne Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Piyasalar Kongresi Bildiri Kitabı, s.1069-1077, Detay Yay., Ankara-2017
217
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
9
15
0
0
0
0
0
24
2016
1
0
0
0
0
0
0
1
2017
2
0
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
12
15
0
0
0
0
0
27

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları SempozyumuUluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları SempozyumuKastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Başkanı Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu 

Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, (Koordinatör ve Düzenleme Kurulu Üyesi)I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri SempozyumuKastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Malazgirt'ten Osmanlıya Selçuklu SempozyumuOturum BaşkanlığıK.Ü. Konferans Salonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Dinar ve Çevresi Tarih Araştırmaları SempozyumuOturum BaşkanlığıDinar/Afyonkarahisar-Kocatepe Üniversitesi Dinar MYO. Konferans Salonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Dinar ve Çevresi Tarih Araştırmaları SempozyumuBilim ve Hakem KuruluDinar/Afyonkarahisar-Kocatepe Üniversitesi Dinar MYO. Konferans Salonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Malazgirt'ten Osmanlıya Selçuklu SempozyumuBilim ve Hakem KuruluKastamonu Üniversitesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Malazgirt'ten Osmanlıya Selçuklu SempozyumuDüzenleme KuruluKastamonu Üniversitesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Malazgirt'ten Osmanlıya Selçuklu SempozyumuBüyük Selçuklular Zamanında Ümera Ülema İlişkileri Hakkında Bir Değerlendirme(Selim Kaya İle birlikteK.Ü. Konferans Salonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Ulslararası Malazgirt'ten Osmanlıya Selçuklu SempozyumuTürk-İslâm Dönemi İlk Eserlerinden Kastamonu Frenkşah Hamamı Vakfiyesi Hakkında Bir DeğerlendirmeK.Ü. Konferans Salonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Said Nursi ve Mevlana SempozyumuBir Osmanlı Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi İle İlgili Yapılan Çalışmalara Eleştirel Bir BakışKonya Büyükşehir Belediyesi-Risale Akademi, Konya Rixos Otel Konferans Salonu
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Şeyh  Şaban-ı Veli SempozyumuXIX.yüzyılda Şeh Şaban-ı Veli Külliyesi(Fahri Maden ile birlikteK.Ü. Konferans Salonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği GELECEĞE TAŞKÖPRÜDEN BAKIŞ ÇALIŞTAYITaşköprü’nün Tarım, Hayvancılık, Kültürel Miras, Turizm, Enerji, Ormancılık ve Orman Ürünleri ile birlikte Sağlık Hizmetleri konularında gelişimine katkı sağlanması K.Ü. Taşköprü Meslek Yüksekokulu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı

Geleceğe Taşköprü'den Bakış Çalıştayı

Geleceğe Taşköprü'den Bakış Çalıştayı

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Milli Egemenlik Haftası EtkinlikleriMilli İradeKastamonu Cezaevi
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Cumhuriyet'in 89. Yılı Etkinlikleriİstiklâlden İstikbâle KastamonuKastamonu Küre Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans aSalonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Ahilik Haftası EtkinlileriAnadolu'da Ahilik-Doğuşu ve GelişimiKastamonu Valiliği-Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Milli Egemenlik Haftası EtkinliğiMilli EgemenlikKastamonu Cezaevi
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Bursa Kastamonu Günleri EtkinliğiFatih'in Annesi Hüma HatunBursa Merinos Kongre Merkezi 
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Şehitler Haftası EtkinliğiTürk İslâm Medeniyetinde Şehit ve Şehitliğin Anlam ve ÖnemiKütahya Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
2001
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Çanakkale Zaferi Anma Etkinliği
Çanakkale Zaferi'nin Önemi
Kütahya Valiliği
2001
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 10 Kasım 2000 Atatürk'ün Ölümünün 62.Yılı Anma EtkinliğiAtatürkçü DüşünceDPÜ: Tarih Bölümü
2000
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Cumhuriyetin İlanının 77. Yılı EtkinlikleriCumhuriyet ve AtatürkDPÜ. Tarih Bölümü
2000
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Türk Yunan MünasebetleriTürk Yunan İlişkileri Açısından Ege Denizi ProblemleriDPÜ Tarih Bölümü
2000
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Türk Büyüklerini Anma EtkinliğiNurettin Zengi ve ŞahsiyetiDPÜ Tarih Bölümü
2000
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 10 Kasım Atatürk’ü Anma PaneliAtatürk'ün Mil. Kom. Genç. Anl.Kütahya Yurt-Kur Müdürlüğü
1999
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Çanakkale Şehitlerini Anma Paneli“Çanakkale Zaferi”, 24 Mart 1994DPÜ
1994
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih-Ortaçağ Tarihi Muhammed b. Ebi Bekr İbn-i Ebu’l-Vefa, Kitabu İkazü’l-Gafil bi Sireti’l-Meliki’l-Âdil Nureddin eş-Şehid
1995
1999
Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi İkinci Meşrutiyet'ten Sonra Hatay Tarihi 1908-1921
1990
1993
Lisans Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Kapitülasyonlar Hakkında Transkripsiyon Çalışması
1986
1990
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Zübeyda KODAMAN

İslâm Eğitim Modeli Ve İslâm’ın İlk Medresesi Dârü’l-Erkâm Örneği

2017
218
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Derçın ÇAĞATAY Osmanlı Devletinde 1324 Senesinde Çıkarılan Madenler Hakkındaki Fermanların Transkripsiyon Çalışması
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Filiz KÜÇÜKÇELİK Selim-i Sâlis “36-70” Sayfa aralığı Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi,
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Yunus Emre YELER

Musavver 1904-1905 Rus Japon Seferi, Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi

2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Mustafa SÜREM Ortaçağ İslâm Dünyasında Engelliler İle İlgili Yaklaşımlar ve Yapılan Çalışmalar
2015
2018
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Reyhan SEZER Kastamonu Taşköprü İlçesinde Yetişen Tarihi Şahsiyetler
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Zaner YAŞAR Anadolu Selçukluları’nın Mesleki Eğitiminde Ahilik Teşkilâtının Etkisi,
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Elif Sultan ŞAHAN Osmanlı Devletinde Harem Mektebi (Kız Okulu),
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Sena DAĞLI Kastamonu İstiklâl Mahkemeleri (Tarihi-İdari-Sosyal-Kültürel Etkileri),
2015
216
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Gülsüm DAK “Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.I, Bâb-ı Evvel Bölümünün 392-502 Sayfa Aralığı Transkripsiyonu”,
2015
2015
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Zübeyda KODAMAN Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.1 Bâb-ı Sâni Bölümü 311-391 sayfa aralığı transkripsiyonu.
2014
2015
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Seyhan Yaşar ABAYOĞLU Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Kılıçarslan Faaliyetleri ve Tarihi Şahsiyeti
2014
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Gülfer KAYASANDIK

"37 Numaralı Kastamonu Şer’iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi”, Devam Ediyor

2013
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Ramazan MAYUK Bediüzzaman Said Nursi’nin Kastamonu Yılları (1936-1943) Devam Ediyor
2013
2018
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Berna EROL Ortaçağ Avrupa’sında Eczacılık
2013
2014
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Fatma Gülcan ÖZ Ortaçağ Avrupa’sında Engizisyon Mahkemeleri (Kuruluşu-Yapısı İşleyişi-Toplumsal Etkiler) 
2013
2014
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Selan COŞARDERELİOĞLU Ortaçağ Avrupa’sında Kara Ölüm(Veba) 
2013
2014
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Meryem Merve YILDIRIM GÜRBÜZ Sadeddin Köpek ve Sahip Ata Fahrettin Ali Karşılaştırması
2013
2014
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Elif ÇELİKYAY Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.1 Bab-ı Evvel Bölümü 226-310 sayfa aralığı transkripsiyonu
2013
2014
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Ömer KARAKUŞ Osmanlı Devleti’nde Hastalıklar Ve Tedavi Usulleri
2013
2014
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Zahide BÜYÜKKABA Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.I, Bâb-ı Evvel Bölümünün 127-226 Sayfa Aralığı Transkripsiyonu
2012
2013
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Seçil ÇAKIR Necip Asım’ın Osmanlı Tarihi C.I, Bâb-ı Evvel Bölümünün 1-127 Sayfa Aralığı Transkripsiyonu
2012
2013
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Sevda GÜNGÖR M. Şerefeddin Yaltkaya’nın ‘Bâtınilik Tarihi’ Adlı Makalesinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
2012
2013
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih İsmail ÜLGER “Kastamonu Tarihi Konakları Örneğinde Türk Evleri”
2012
2013
Lisans Kastamonu Üniversitesi Tarih Murat AKSOY “Bartın Gazetesi”, (2 Ocak 1928-22 Ekim 1928) Sayıları Bibliyografya Çalışması,
2012
2013
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
1
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
0
0
1

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Editör Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı
2017
2017
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
2
0
2
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
2
0
2

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği

Meltem AYDIN, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi ABD. Yüksek Lisans Tezi-2001

2001
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Lokman AYDIN, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi ABD. Yüksek Lisans Tezi-2001
2001
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
K.Ü. Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Halen devam ediyor
2016
K.Ü. TÖMER Yönetim Kurulu Üyesi
2015
2016
K.Ü.Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi-17.11.2014
2014
2015
Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurul Üyeliğ
2013
K.Ü. Değerler Eğitimi Kurum Yürütme Kurul Üyesi
2012
2013
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Türk İslâm Devletleri Tarihi
3
3
3
4
2016-2017
Güz
Lisans Araştırma Projesi I (I.II.Ö.)
2
2
2
7
2016-2017
Güz
Lisans Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
3
3
3
40
2016-2017
Güz
Lisans Arapça I (I.II.Ö.)
2
2
2
35
2016-2017
Güz
Lisans İslam Tarihi ve Kaynakları III (I.II.Ö.)
2
2
2
90
2016-2017
Güz
Lisans İslam Tarihi ve Kaynakları I (I.II.Ö.)
4
4
4
120
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans İslâm Tarihi
3
3
3
9
2016-2017
Bahar
Lisans Arapça II (I.II.Ö.)
2
2
2
30
2016-2017
Bahar
Lisans Araştırma Projesi II (I.II.Ö.)
2
2
2
7
2016-2017
Bahar
Lisans Haçlı Seferleri Tarihi (I.II.Ö.)
2
2
2
70
2016-2017
Bahar
Lisans İslam Tarihi ve Kaynakları IV (I.II.Ö.)
2
2
2
95
2016-2017
Bahar
Lisans İslam Tarihi ve Kaynakları II (I.II.Ö.)
4
4
4
120
2015-2016
Güz
Lisans İslâmTarihi ve Kaynakları-I (I.II:Ö)
4
4
4
61-62
2014-2015
Güz
Lisans Arapça-I (I.II.Ö)
2
2
2
25-18
2014-2015
Güz
Lisans İslâmTarihi ve Kaynakları-III (I.II:Ö)
2
2
2
52-55
2014-2015
Güz
Lisans İslâmTarihi ve Kaynakları-I (I.II:Ö)
4
4
4
57-62
2014-2015
Bahar
Yüksek Lisans İslâm Tarihi
3
3
3
3
2014-2015
Bahar
Lisans İslâmTarihi ve Kaynakları-IV (I.II:Ö)
2
2
2
47-51
2014-2015
Bahar
Lisans İslâmTarihi ve Kaynakları-II (I.II:Ö)
4
4
4
51-54
2014-2015
Bahar
Lisans Haçlı Seferleri Tarihi (I.II.Ö)
2
2
2
51-47
2014-2015
Bahar
Lisans Arapça-II (I.II.Ö)
2
2
2
22-18
2013-2014
Güz
Yüksek Lisans TEZ
0
0
0
2
2013-2014
Güz
Yüksek Lisans SEMİNER
0
0
0
2
2013-2014
Güz
Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
4
-
4
2
2013-2014
Güz
Yüksek Lisans ESKİ BATI TARİHİNE GİRİŞ
3
-
3
2
2013-2014
Güz
Lisans İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
2
-
2
94
2013-2014
Güz
Lisans İLAHİYAT FAKÜLTESİ-DİKAB ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
2
-
2
72
2013-2014
Güz
Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ-I
2
2
3
6
2013-2014
Güz
Lisans ARAPÇA-I (I. VE II.Ö.)
2
-
2
30
2013-2014
Güz
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-III (I. VE II.Ö.)
2
-
2
46
2013-2014
Güz
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-I (I. VE II.Ö.)
4
-
4
63
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER TARİHİ
3
-
3
5
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans İSLÂM TARİHİ
3
-
3
3
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans TEZ
0
0
0
2
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans SEMİNER
0
0
0
1
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
4
-
4
2
2013-2014
Bahar
Lisans İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
-
2
92
2013-2014
Bahar
Lisans İLAHİYAT FAKÜLTES-DİKAB ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
-
2
71
2013-2014
Bahar
Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ-II
2
2
3
6
2013-2014
Bahar
Lisans OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ
4
-
4
41
2013-2014
Bahar
Lisans HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ (I. VE II.Ö.)
2
-
2
28
2013-2014
Bahar
Lisans ARAPÇA-II (I. VE II.Ö.)
2
-
2
18
2013-2014
Bahar
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-IV (I. VE II.Ö.)
2
-
2
45
2013-2014
Bahar
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-II (I. VE II.Ö.)
4
-
4
65
2012-2013
Güz
Yüksek Lisans OSMANLI MODERNLEŞME TARİHİ-I
3
-
3
6
2012-2013
Güz
Lisans İLAHİYAT FAKÜLTESİ-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (I.Ö.)
2
-
2
72
2012-2013
Güz
Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ-I
2
2
3
5
2012-2013
Güz
Lisans SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ
3
-
3
42
2012-2013
Güz
Lisans ARAPÇA-II
2
-
2
19
2012-2013
Güz
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-III
2
-
2
42
2012-2013
Güz
Lisans MOĞOL TARİHİ (I. VE II.Ö.)
3
-
3
30
2012-2013
Güz
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-I (I. VE II.Ö.)
4
-
4
66
2012-2013
Bahar
Yüksek Lisans OSMANLI MODERNLEŞME TARİHİ-I
3
-
3
4
2012-2013
Bahar
Lisans İLAHİYAT FAKÜLTESİ-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (I.Ö.)
2
-
2
74
2012-2013
Bahar
Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ-II
2
2
3
5
2012-2013
Bahar
Lisans OSMANLI TEŞKİLAT TRİHİ-II
2
-
2
1
2012-2013
Bahar
Lisans OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ
4
-
4
47
2012-2013
Bahar
Lisans SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ
2
-
2
1
2012-2013
Bahar
Lisans HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ
2
-
2
30
2012-2013
Bahar
Lisans ARAPÇA-II
2
-
2
23
2012-2013
Bahar
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-IV
2
-
2
41
2012-2013
Bahar
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-II
4
-
4
54
2011-2012
Bahar
Lisans OSMANLI TARİHİ-II
2
-
2
2
2011-2012
Bahar
Lisans OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ
3
-
3
40
2011-2012
Bahar
Lisans OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ
4
-
4
56
2011-2012
Bahar
Lisans HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ
2
-
2
48
2011-2012
Bahar
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-IV
2
-
2
41
2011-2012
Bahar
Lisans İSLÂM TARİHİ VE KAYNAKLARI-II
4
-
4
54
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Ortaçağ Tarihi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr