DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Ahiçelebi Mah. Şehit Nihat Çendik Cad. 37700, Devrekâni
KASTAMONU / Devrekani
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03666381811
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ikarakulle@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
71,25
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Yüksek Lisans Türkiye Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Işletme Abd, Yönetim Organizasyon Bd
2012
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
2009
Doktora Türkiye Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
2012
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı Kas. Üni. Devrekami M.y.o Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü
2012
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
1
1
0
2
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
2
1
0
1
0
0
4
2019
0
4
0
0
0
0
0
4
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
8
1
0
2
1
0
12

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARAKULLE, İ , KARADEMİR, Ö , ARMAĞAN, M . (2019). Finansal Okuryazarlık: Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tezlere Yönelik Teorik Bir İnceleme.Econder International Academic Journal, 3 (1), 99-114. Retrieved from http://dergipark.org.tr/econder/issue/44574/557820 
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karademir, Ö., Karakulle, İ., Armağan, MV. (2019). Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri: Yiyecek ve İçecek Sektöründe Bir Örnek Olay ÇalışmasıResearcher: Social Sciences Studies (RSSS), 7(2), s. 115 – 131.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARAKULLE, İ , KARADEMİR, Ö , ARMAĞAN, M . (2019). İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. International Journal of Management and Administration, 3 (6), 205-224.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Armağan, M.V.; Karademir, İ. ve Karademir, Ö. (2019). Sosyal Medya Kullanan Tüketicilerin Algıları Üzerine Bir Araştırma: Instagram Örneği. ASEAD Cilt 6, Sayı 4 Yıl 2019, S 1-14.

2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇEVEN, S., & KARAKULLE, İ. (2018). BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM  TÜRKİYE DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ. Social Sciences Studies Journal4(14), 695–705.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARAKULLE, İ., & TAN, F. Z. (2018). FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE KREDİ KARTI TUTUMUARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (69), 461–477.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İSMAİL KARAKULLE, SALİH TUTAR, ÖMER KARADEMİR "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalarda Fayda-Maliyet Analizi Üzerine Bir Araştırma" Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 23-25 Kasım, Kocaeli
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BÜYÜKYILMAZ, O , KARAKULLE, İ , KARATAŞ, İ . (2018). Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (1), 1-29.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KARAKULLE, İ., & KARAKAYA, A. ( 2017).  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s. 596-614.
 
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sayın, Ahmet A.,Armağan Muhammet V., Karakulle, İ.(2017)." Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Etkileri Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma", kademik Sosyal Araştırmalar Dergisi( ASOS JOURNAL), Yıl:5, Sayı:46, Mayıs 2017, s. 437-452.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İsmail KARAKULLE, Ömer KARADEMİR, "Bilgi Toplumunda Sekreterlik Mesleğine Genel Bakış",
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İsmail KARAKULLE, Ömer KARADEMİR, "Bilgi Toplumunda Sekreterlik Mesleğine Genel Bakış", 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi "Büro Ergonomisinin Çalışan Sağlığına Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 4-6 Ekim 2012, Isparta.
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
2017
0
4
0
4
2018
0
5
3
8
2019
0
9
2
11
2020
0
0
0
0
T O P L A M
0
18
5
23

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerini Etkileyen Faktörler ve Sorgulamanın ÖnemiBilgi toplumu ve eğitim, Türkiye’de eğitime genel bir bakış
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüketici Motivasyonları ile Sosyal Medyanın Tüketici Davranışına Etkisinin Satın Alma Niyetine Etkisinin Hava Yolu Yolcu Taşımacılığında İncelemesi Sosyal Medya Kullanan Tüketicilerin Algıları Üzerine Bir Araştırma: Instagram Örneği
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Girişimci Pazarlama Eğiliminin Kendi İşini Kurma Eğilimi Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri ile Birey-Örgüt Uyumu Arasındaki İlişkide Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü
Örgütsel kariyer yönetiminin duygusal bağlılık üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Sosyal Medya Tutumları Üzerine Etkisi
Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Etkileri Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KOSGEB DESTEKLİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN İNCELENMESİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İŞ STRESİNİN ÇALIŞANLARIN KARİYER ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ
İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesiSOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ETKİLERİ ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Prestijine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin AnaliziBİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM, TÜRKİYE’DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar SOSYAL MEDYA İMAJLARININ 16-24 YAŞ ARASI İŞİTME ENGELLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SANATSAL YARATIMLARINA ETKİSİSOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN OBSESİF İNANÇLAR VE SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKLAM TAKİBİNDE MEDYA ARAÇLARININ ÖLÇÜMLEMESİSOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ETKİLERİ ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNE ETKİSİSOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ETKİLERİ ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KREDİ KARTLARININ FİNANSMAN ARACI OLARAK ALGILANMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİFİNANSAL OKURYAZARLIK İLE KREDİ KARTI TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM, TÜRKİYE’DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ
BİLGİ TOPLUMUNDA SEKRETERLİK MESLEĞİNE GENEL BAKIŞ
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Üniversite'de öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir alan araştırması: Aksaray Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümleri örneği


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Uygulamalı girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Mühendis adayları üzerinde bir uygulama 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KAMU ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ OLARAK ETKİLİLİK, ETKİNLİK VE VERİMLİLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRMEBİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM, TÜRKİYE’DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HAMİLE KADINLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SATIN ALMA KARARLARI İLE İLİŞKİSİ: MERSİN’DE BİR ARAŞTIRMA
SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ETKİLERİ ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KUŞAKLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MUHASEBE EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DERSİ KAZANIMLARININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE İNOVASYON YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2017
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Bilgi Yönetimi
2
0
3
55
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Örgütsel Davranış
2
0
3
25
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Eğitim, Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
2
0
3
35
2016-2017
Bahar
Ön Lisans TİCARET HUKUKU
2
0
3
35
2016-2017
Bahar
Ön Lisans EKONOMİ II
2
0
3
65
2016-2017
Bahar
Ön Lisans FİNANSAL OKURYAZARLIK
2
0
3
60
2016-2017
Bahar
Ön Lisans İŞLETME II
2
0
2
52
2014-2015
Bahar
Lisans İŞLETME
3
0
5
150
2014-2015
Bahar
Ön Lisans TİCARET HUKUKU
2
0
2
30
2014-2015
Bahar
Ön Lisans İŞLETME
2
0
2
60
2012-2013
Güz
Lisans EKONOMİ
3
0
5
197
2012-2013
Güz
Ön Lisans KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI
3
0
3
52
2012-2013
Güz
Ön Lisans EKONOMİ I
2
0
2
52
2012-2013
Güz
Ön Lisans TEMEL HUKUK
2
0
2
52
2012-2013
Bahar
Lisans İŞLETME
3
0
5
197
2012-2013
Bahar
Ön Lisans TİCARET HUKUKU
2
0
2
40
2012-2013
Bahar
Ön Lisans EKONOMİ II
2
0
2
52
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
İNSAN KAYNAKLARI
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr