DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
3662142312/187
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
bdaltunoglu@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
bdeniza@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
96,25
KPDS
80,00
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
2011
Yüksek Lisans Türkiye Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
2005
Lisans Türkiye Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
2001
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2012
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
2011
2012
Arş. Gör. Türkiye Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
2003
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
2
3
5
0
0
3
0
13
2015
0
0
2
0
0
0
0
2
2016
1
1
3
0
0
1
0
6
2017
0
1
1
0
1
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
2
0
2
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
3
5
11
0
1
6
0
26

Eser TürüAçıklamaTarih
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Salman, M. ve Altunoğlu, B. D.(2018)Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyomoleküllere İlişkin Görsel Okuryazarlık Durumları. TURKCESS,28-29 Haziran Bakü, Azerbaycan
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tümoğlu, E ve Altunoğlu, B. D. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Zarı Konusundaki Görsel Okuryazarlık Durumları. II Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 3-5 Temmuz , Aksaray Üniversitesi
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler B. D. ALTUNOĞLU, E. ATAV, and S. SÖNMEZ, “The Investigation of Environmental Risk Perception and Attitudes Towards the Environment in Secondary School Students,” The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp. 436–444, Dec. 2017.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Salman, M. & Altunoğlu B. D. (2017). Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının hayvanların sınıflandırması konusundaki durumları. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan, Antalya
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bozdemir, H., Çevik, E. E., Altunoğlu, B. D., & Kurnaz, M. A. (2017). Astronomi Konularının Öğretiminde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması.Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG) 3(1), 12-24

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Altunoğlu, B. D., & Atav, E. (206). Determining The Environmental Risk Perceptions of Secondary Education Students. Fresenius Environmental Bulletin, 25(3), 671-683

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kurnaz, M. A., Bozdemir, H.,  Altunoğlu, B.D., & Çevik, E. E. (2016). Fen Eğitiminde Astronomi Konu Alanında Yayınlanan Ulusal Makalelerin İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1398-1417.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B. D. & Pekol, S. (2016). Pre-service Science Teachers’ Understanding of Biotechnology. 5TH INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS August 25-29, 2016, Skopje, Macedonia, Volume: 1

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B. D & Kurnaz, M. A. (2016). Investigating Influence of Repeated Micro-Teaching Practices On Teaching Skills Conference: International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 19-22, 2016, Bodrum, Türkiye 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B. D. (2016). Endorsement of New Ecological Paradigm: A Comparison of Provincial and Urban Samples International Conference on New Horizons in Education, July 13-15, 2016, Vienna-AUSTRIA

2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Altunoğlu, B. D. & Atav, E. (2016)Biyoloji öğretmen adaylarının proteinlerin moleküler yapılarını anlama düzeyi ile görsel okuryazarlık durumları arasındaki ilişki I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, (UBEK 2016) 27 – 28 Mayıs -Ankara
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Altunoğlu, B. D & Şeker, M. (2015) The Understandings of Genetics Concepts and Learning Approach of Pre-Service Science Teachers Proceedings Book Vol 1 160-166. 5th International Conference on Social Sciences Pristina-10-11 April 2015
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
E Atav, BD Altunoğlu, S Sönmez (2015) The Determination of the Environmental Attitudes of Secondary Education Students Procedia-Social and Behavioral Sciences 174,1391-1396. International Conference on New Horizons in Education, 25-27 June 2014, Paris, France
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B. D ve Kurnaz, M. A. (2014) Fen bilgisi öğretmen adaylarinin öğretmen yeterlilikleri doğrultusundaki özdeğerlendirmelerinin incelenmesi 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24-26 April 2014, Antalya, Turkey  

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 Altunoğlu, B. D. & Atav, E. (2014) An analysis of high school students’ perceptions about environmental risks based on demographical characteristics and their approach towards environment22nd Symposium on Chemical and Science Education University of Bremen, 19-21 June 2014, Bremen, Germany

2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Atav, E. ve Altunoğlu, B.D. (2013). Meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(2), 58-70. 

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pektas, M., Altunoglu, B. D., & Eksi, C. (2013). An investigation of environmental literacy concepts in Turkish elementary science textbooks. International Journal of Academic Research, 5(3)

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atav, E. & Altunoğlu, B. D., (2010) Pre-service teachers’ views about their competencies in biology aplication, Journal of Turkish Science Education, 7(1), 37-46

2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Atav, E. & Altunoğlu, B. D. (2010) Biyoloji öğretmen adaylarının çevre konusundaki yeterliliklerinin araştırılması. "Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II,16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Altunoğlu, B. D. & Atav, E., (2009) Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,[Hacettepe University Journal of Education] 36, 01-11

2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Atav, E., & Altunoglu, B.D. (2009) Perception of pre-service teachers about their competence in biology applications, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 1278-1284-World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4-7 February 2009 

2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B. D. &  Atav, E. (2008). Öğretmen adaylarının çevre risk algılarının ve çevreye ilişkin yaklaşımlarının araştırılması VIII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-29 Ağustos Abant-İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B.D. & Atav, E. (2007), Biyoloji Öğretmen Adaylarının Meslek Ve Alan Seçimlerine Yönelik Motivasyon ve İlgilerinin Belirlenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi. 12-14 Mayıs 2007, Bakü, Azerbaycan. 

2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B.D., Atav, E., Köseoğlu, P., Gerçek, C., Soran, H. (2006). Biyoloji, fizik, kimya ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin profil araştırması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Cilt-III, 1392- 1397,7-9 Eylül, Ankara.

2006
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altunoğlu, B. D., & Atav, E., (2005), Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altunoğlu, B. D., Atav, E. (2004). Daha Etkili Bir Biyoloji Eğitimi ve Öğretimi İçin Öğretmenlerin Programdan Beklentileri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul.

2004
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
3
9
19
31
2015
1
2
2
5
2016
0
3
5
8
2017
0
1
0
1
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
T O P L A M
4
15
26
45

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler DERMAN, M. (2017). Biology Education Research in Turkey: Trends from 1989 to 2015. Journal of Turkish Science Education (TUSED)14(1).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BATDI, V.(2016) Türkiye’deki Almanca Öğretmenlerinin Hizmet-İçi Alan Eğitimine İlişkin Görüşleri ile Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  31(4): 796-816Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özay Köse, E., & Gül, Ş. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri. E-International Journal of Educational Research7(3).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Köse, E. Ö., & Gül, Ş. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri/Candidates of Biology Teacher’Preferences for Usage of Turkish and Foreign Biology Terms. e-International Journal of Educational Research, 7(3).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kiper, T., Korkut, A., & Topal, T. Ü. (2016). İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRESEL İLGİ VE TUTUMLARININ İRDELENMESİ: TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13).Altunoğlu, B. D., & Atav, E. (2009). Secondary School Students' Enviromental Risk Perception. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, (36), 1-11.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ERDEMİR, N., & BAKIRCI, H. (2016). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarından Bilgi Teknolojilerini Kullanma Konusunda Beklentileri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi ,Cilt:XIII, Sayı:I,275-300Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AYKUTLU, I , BEZEN, S , BAYRAK, C . (2016). Okul Müdürlerinin ve Fizik Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına ve Yeni Fizik Öğretim Programı İçerisindeki Laboratuvar Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (2), 585-602.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şeyda, G. Ü. L. (2016) Teaching “Photosynthesis” Topic through Context-Based Instruction: An Implementation Based REACT Strategy.Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 10, Sayı 2 ,21-45. Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gül, Ş. (2016). Biyoloji, fizik ve kimya öğretmeni adaylarının bilim-sözde bilim ayrımı anlayışları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 9(2), 177-197.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Tasci, G. (2015). Criteria for High Quality Biology Teaching: An Analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(4), 1069-1085.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bekir, H., Şahin, H., & Erkal, S. (2015) Envıronmental Rısk Sensıtıvıty Of Mothers Of Kındergarten Students And Its Relatıonshıp Wıth Characterıstıcs Of Mothers. Humanities andSocial Sciences Review, 04(01):537–547

 

Altunoğlu, B. D., & Atav, E. (2009). Secondary School Students' Enviromental Risk Perception. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, (36), 1-11.

2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akıncı, B., Uzun, N., & Kışoğlu, M. (2015). The problems experienced by science teachers in their profession and difficulties they are confronted with in science teaching Fen Bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. Journal of Human Sciences12(1), 1189-1215.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar KESKİN, B. (2015). BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİMLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ VE BİYOLOJİK EVRİM KONUSUNU İÇEREN WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ (Doctoral dissertation).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AYKUTLU, I., BEZEN, S., & BAYRAK, C. (2015). OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS AND PHYSICS TEACHERS ON LABORATORY PRACTICES AND USE OF LABORATORY PRACTICES WITHIN THE NEW PHYSICS CURRICULUM. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ24(2).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kurbanoğlu, N. İ. (2014). DEVELOPMENT AND EVALUATION OF AN INSTRUMENT MEASURING ANXIETY TOWARD BIOLOGY LABORATORY CLASSES AMONG UNIVERSITY STUDENTS. Journal of Baltic Science Education13(6).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Akar, E. Ö. (2014). Türk biyoloji öğretmenlerinin eğitim programı uygulamasında yaşadıkları kısıtlılıklarla ilgili algıları. Eğitim ve Bilim39(174).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetin, G. (2014). Prospective teachers' views about video-enhanced general biology instruction. Educational Research and Reviews9(22), 1182.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İNAN, C., & BEKLER, E. (2014). PISA SINAVLARINDA TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.Electronic Turkish Studies, 9(5).Atav, E., & Altunoglu, B. D. (2009). Perception of pre-service teachers about their competence in biology applications. Procedia-Social and Behavioral Sciences1(1), 1278-1284.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İlknur Nezaket BARAN (2014) Lisansüstü Eğitimin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine Etkisi 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana 2014Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ARPACI, A., & BİRHANLI, A. (2013). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ21(3), 1199-1220.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler FİLİZ, S. B., & KAYA, V. H. (2013). İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMININ FELSEFE, AMAÇ VE İÇERİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ11(2).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YURDATAPAN, M . (2013). The Assessment of Teacher Role of Pre-Service Science Teachers During the Class of Teaching Practice. Eğitim Bilimleri Dergisi, 31 (31), 177-191.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar ŞAKİR, T. (2013). THE EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCES BASED INSTRUCTION ON STUDENTS’ACHIEVEMENT IN BASIC COMPOUNDS OF LIVING ORGANISMS CONCEPTS AND ATTITUDE TOWARD BIOLOGY(Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaya, M. F., Kahyaoğlu, M., & Birel, G. F. (2012). An Evaluation of Elementary Teacher Candidates’ Environmental Approaches, Environmental Risk Perceptions and Environmental Behaviours. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 1098-1103.ALTUNOĞLU, B. D., & ATAV, E. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ersoy, A. G. M., & Merter, F. (2012). The Evaluation of 9th Class Biology Curriculum in terms of Teachers' Opinions (A case study in Sivas)/9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği). e-International Journal of Educational Research3(3).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AYDIN, M., BAKİ, A., YILDIZ, C., & KÖĞCE, D. (2012). The Role Of The Student In Learning Mathematics: The Teacher Views. The International Journal of Research in Teacher Education3(3), 1-11.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kahyaoglu, M. (2012). The Relationship between Teacher Candidates' Environmental Risk Perceptions and Problem Solving Skills. Journal of Education and Future, (2), 93.ALTUNOĞLU, B. D., & ATAV, E. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZER, D. Z., & ÖZKAN, M. (2012). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Canlılarda Üreme ve Gelişme Konusu Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KÜÇÜKÖNER, Y . (2012). Problems In The Applıcation Of Science And Technology Course Curriculum’s In 2005 And Solution Suggestıons Wıth Teacher’s Opinion. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 11-38.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Temelli, A , Kurt, M . (2011). USE OF TEACHING METHODS OF BIOLOGY TEACHERS AND OPINIONS ABOUT THE EFFECTS OF THESE METHODS ON STUDENT SUCCESS. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 65-76.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
2011
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AYDIN, F., & KAYA, H.(2011) SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, 229-257 ALTUNOĞLU, B. D., & ATAV, E. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36.
2011
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Arpacı, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik algıları (Master's thesis, İnönü Üniversitesi).Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
2011
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ALTUN, A., ÇELİK, S., & ELÇİN, A. E. (2011). Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyolojiyle İlgili Rehber Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 21-32
Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2011
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeşilyurt, S., & Gül, Ş. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar ve bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve görüşleri (Erzurum Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi12(1), 185-203Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öztaşkın, Ö. B. (2010). Identifying the in-service training needs of the social studies teachers within the context of lifelong learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3036-3042.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SAM, Ö. G. D. N., GÜRSAKAL, S., & Rıza, S. A. M. (2010). Üniversite öğrencilerinin çevresel risk algisi ve çevresel tutumlarinin belirlenmesi. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 20.ALTUNOĞLU, B. D., & ATAV, E. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi36(36).
2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Öztaşkın, Ö. B. (2010). Identifying the in-service training needs of the social studies teachers within the context of lifelong learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences2(2), 3036-3042.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2010
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar EROL, D. (2011). Çevre eğitimi: İlköğretim düzeyinde bilgisayar destekli öğretim materyali hazırlama (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).ALTUNOĞLU, B. D., & ATAV, E. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36.
2010
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şeyda, G. Ü. L., & YEŞİLYURT, S. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları (Pilot Uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(20), 28-47.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
2010
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuş, Z., & ÇELİKKAYA, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretimi için sosyal bilgiler öğretmenlerinin beklentileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi7(2), 69-91.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2010
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YEŞİLYURT, S., & Şeyda, G. Ü. L. (2009). Expectations Of Students And Faculty Members Who Teach Biology At Science And Primary School Teacher Training Programs For An Efficient Biology Instruction. Journal of Education Faculty11(2), 1-23.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2009
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler DELİCE, A., AYDIN, E., & KARDEŞ, D. (2009). Öğretmen Adayı Gözüyle Matematik Ders Kitaplarında Görsel Öğelerin Kullanımı The Use of Visual Objects in Mathematics Textbooks From The Perspective of Teacher Candidate. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(16), 75-92.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeşilyurt, S., & Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi16(1), 145-162.ALTUNOĞLU, B. D., & ATAV, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28(28).
2008
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeşilyurt, S., & Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi16(1), 145-162.Altunoğlu, B., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi28, 19-28.
2008
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ERDEMİR, N. (2007). MESLEĞİNE YENİ BAŞLAYAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ŞİKYETLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi22(22).ALTUNOĞLU, B. D., & ATAV, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28).
2007
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
1
0
0
0
0
0
1
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
0
0
0
0
0
1

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği II. Ulusal Biyoloji Eğitimi KongresiBiyoloji EğitimiAksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2018
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
2
0
0
0
0
4

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü GENETİK KAVRAMLAR KONUSUNA İLİŞKİN EĞİTİM ÇALIŞMALARININ META ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
2016
2017
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Yardımcı Araştırmacı
Öğrencilerin çevresel risk algılarına orta öğretim biyoloji programının ve okulun etkisi, MEB/EARGED destekli, Protokol no: 2008/3. Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Esin Atav
2008
2010
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Yardımcı Araştırmacı Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri, MEB/EARGED Destekli Protokol no 2004/2. Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Esin Atav
2004
2005
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Risk Algısı
2005
2010
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi için Öğretmen Beklentileri
2002
2005
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Cennet ELMAS

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ KONULARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI: TUTUM, MOTİVASYON VE ÖĞRENME YAKLAŞIMI PERSPEKTİFİYLE İNCELENMESİ

2015
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Emine TÜMOĞLU Biyolojik Zarlardan Madde Taşınması Konusunda Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alternatif Kavramları
2014
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Burcu TORUN Ortaokul 6. Sınıf Hücre Konusunda Dijital Öykü Kullanımının Öğrenci Başarı, Tutum ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi
2014
2016
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Metin ŞEKER Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Genetik Konularındaki Öğrenme Durumlarının İncelenmesi
2013
2015
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Lisans İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi-Fen Bilgisi Eğitimi
2
0
4
80
2016-2017
Güz
Lisans İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi-Okul öncesi Eğitimi
3
0
4
120
2016-2017
Güz
Lisans Genel Biyoloji I
4
0
6
35
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Okul Öncesi Fen Eğitimi Uygulamaları
3
0
4
15
2016-2017
Bahar
Lisans Genel Biyoloji Lab. II
0
2
2
30
2016-2017
Bahar
Lisans Genel Biyoloji II
4
0
6
32
2016-2017
Bahar
Lisans Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
3
0
4
90
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Çevre Eğitiminde Kullanılan Ölçekler
3
0
6
10
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Biyoloji Eğitimi
Çevre Eğitimi
Öğretmen Eğitimi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr