DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi C blok No:401
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0366-2142312-158
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
lincikabi@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
81.250
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Lisans Türkiye Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
2012
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2014
0
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2012
2014
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
11
7
9
5
8
5
0
45
2015
1
2
4
2
0
1
0
10
2016
0
5
3
1
0
0
0
9
2017
0
5
10
0
2
1
0
18
2018
0
1
0
2
1
0
0
4
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
12
20
26
10
11
7
0
86

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kara, F., & Incikabi, L. (2018). Sixth grade students’ skills of using multiple representations in addition and subtraction operations in fractions. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(4), 463-474.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bayik, F., & Incikabi, L. (2019). Incorporating Representation-Based Instruction into Mathematics Teaching: Engaging Middle Schoolers with Multiple Representations of Adding Fractions. In J Keengwe (Ed.), Handbook of Research on Pedagogical Models for Next-Generation Teaching and Learning (pp. 311-336). Hersley, PA: IGI Global
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Incikabi, L., & Kacar, A. (2018). Analyzing Prospective Mathematics Teachers' Development of Teaching Practices in Mathematics: A Lesson Study Approach. In K-12 STEM Education: Breakthroughs in Research and Practice (pp. 169-188). IGI Global
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uysal, R. & İncikabi, L. (2018). Son Dönem Matematik Dersi Öğretim Programlarının Genel Amaçları Üzerine Bir Araştırma. OMU Journal of Education Faculty, 37(1), 223-247
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özgül, İ., & İncikabı, L. (2017). Prospective teachers’ representations for teaching note values: An analysis in the context of mathematics and music. Journal of Education and Training Studies, 5(11), 129-140
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Incikabi, L., & Sancar Tokmak, H. (2017). Effects of Play-Generated Mathematics Curriculum Instruction versus Curriculum-Generated Mathematics Play Instruction on the Self-Efficacy of Early Childhood Teacher. GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS / NATURAL SCIENCE EDUCATION,14(1),8-24.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Incikabi, L., Serin, M. K., Korkmaz, S., &, İncikabı, S. (2017). A Research on Mathematics Education Studies Published between 2009-2014 in Turkey. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 1(1), 49-71.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabi, L., Korkmaz, S., Ayanoğlu, P., Tekin, N, & Aliustaoğlu, F. (2017). Geçmişten günümüze Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi: Yayımlanan çalışmlara üzerine bir araştırma. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), xii-xxi.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Incikabi, L. & Serin, M. K. (2017). Pre-service science teachers’ perceptions of mathematics courses in a science teacher education programme, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48(6), 864-875.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Korkmaz, S., Ayanaoğlu, P.,  Tekin, N., & Aliustaoğlu F. (2017). A research on the articles published in Kastamonu University Education Journal. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (s. 6). Kuşadası.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tuna, A., Biber, A. Ç, İncikabı, L., & Aliustaoğlu., F. (2017). Examination of metacognitive awareness levels of prospective teachers. International Conference on Mathematics and Mathematics Education. Şanlıurfa, Türkiye.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Biber, A. Ç., Tuna, A., & Korkmaz, S. (2017). A study on representatıons placed in the middle school mathematics textbooks. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (s. 8). Kuşadası, Türkiye.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., & Korkmaz, S. (2017). Numbers and operations from past to present: A reserach on mathematics teaching programs. International Conference on Research in Education & Science (s. 82-83). Kuşadası, Türkiye.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Biber, A. Ç., Tuna, A., İncikabı, L., & Korkmaz, S. (2017). How is the limit concept in the sequences understood by the studnets? International Conference on Research in Education & Science (s.59). Kuşadası, Türkiye.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Tuna, A., Kaçar. A., Biber, A. Ç., & Aliustaoğlu., F. (2017). Preschool teacher candidates’ adaptation of creativity in mathematics teaching materials. International Conference on Mathematics and Mathematics Education. Şanlıurfa, Türkiye.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kepçeoğlu, İ. & İncikabı, L. (2017). How is the proof of a mathematical statement explained? International Conference on Educational Sciences (p. 2237). Antalya, Turkey
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, S., Biber, A. Ç., İncikabı, L., & Kepçeoğlu, İ. (2017). A study on multiple representations in Algebra. 26th International Conference on Educational Sciences (p. 2231-2233). Antalya, Turkey
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mercimek O., Pektaş, M., İncikabı L., & Er, G. (2017). Matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimleri için online eğitim modelleri. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları Sempozyumu, (s. 429). Kastamonu, Turkey
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı L., Pektaş, M., & Ayanoğlu, P. (2017). Ortaokul matematik öğretmenlerinin öğretim programlarına ait farkındalıklarının araştırılması: Kastamonu örneği. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları Sempozyumu, (s. 414). Kastamonu.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uysal, R. & İncikabi, L. (2017). Son dönem öğretim programlarının konu içerikleri üzerine bir araştırma. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 55-67. 
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uysal, R. & İncikabi, L. (2017). Son dönem öğretim programlarının konu içerikleri üzerine bir araştırma. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 55-67. 
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., & Uzun, P. (2017). Geçmişten Günümüze Matematik Dersi Öğretim Programları. 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon, Türkiye
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabi, L., Mercimek, O., Biber, A. Ç., & Serin, M. K. (2016). Why am I in Primary School Mathematics Teacher Education Program? An analysis of Reasons and Expectations in the Context of Gender and Academic Achievement: Case of Kastamonu University. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(2), 367-390
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber, A. Ç. & İncikabı, L. (2016). Problems posed by prospective elementary mathematics teachers in the concept of functions: An analysis based on SOLO taxonomy. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 796-809.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabi, L., Mercimek, O. Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F., & Tekin, N, (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımlarının TIMSS bilişsel alanlarına göre değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 15(4), 1149-1163
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., Pektaş, M., & Süle, C. (2016). Ortaöğretime geçiş sınavlarındaki matematik ve fen sorularının PISA problem çözme çerçevesine göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 649-662.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabi, L., Biber, A. Ç., & Mercimek, O. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının programı tercih nedenleri ve beklentileri üzerine bir araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(22), 165-188.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Serin, M. K., & İncikabı, L. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye ilişkim inançları ve üstbilişsel farkındalıkları. 15th Uluslararası  Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Turkey.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L.,  & Serin, M. K. (2016). Undergraduate science teacher education students’ perceptions of undergraduate mathematics courses. Proceedings of International Conference for Education, 9(3), 107-114.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pektas, M., & İncikabı, L., (2016, May). Middle school science teachers’ knowledge about science teaching program: Case of Kastamonu. Proceedings of International Conference for Education, 9(3), 77-82.
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Incikabi, L., & Kacar, A. (2016). Analyzing Prospective Mathematics Teachers’ Development of Teaching Practices in Mathematics: A Lesson Study Approach. In Handbook of Research on Learner-Centered Pedagogy in Teacher Education and Professional Development (206-225). Hersley, PA: IGI Global
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kildan, A. O., & Incikabi, L. (2015). Effects on the technological pedagogical content knowledge of early childhood teacher candidates using digital storytelling to teach mathematics. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43(3), 238-248. DOI: 10.1080/03004279.2013.804852.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Pektaş, M., İncikabı, L., & Yaz, Ö. V. (2015). An Analysis of Middle School Science Textbooks in Terms of TIMSS Program Framework. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,5(1),29-48.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabi, L. Biber, A. C, Takıcak, M., & Bayam, S. B. (2015). An investigation of seventh grade students’ performances on conceptual, procedural and graphical problems regarding circles. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 1-17.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Okay, Ş., İncikabı, L.,  & Özer, T. (2015). Türkiye’ de son dönemde yayımlanan matematik eğitimi çalışmaları üzerine bir araştırma . In 3rd International Conference on Primary Education, Nevşehir, Turkey (p. 72).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L.,  Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F.& Tekin, N. (2015). Ortaokul matematik dersi öğretim programının bilişsel alanlara göre değerlendirilmesi. In 3rd International Conference on Primary Education, Nevşehir, (p. 70).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Biber, A. Ç., İncikabı, L.,  & Mercimek, O. (2015, October). İlköğretim matematik programını tercih nedenleri ve beklentilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. In 3rd International Conference on Primary Education, Nevşehir, Turkey (p. 71).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özgelen, S., İncikabı, L.,  & Sancar-Tokmak, H. (2015, April). Developing pre-service science teachers’ NOS views: Using blogs as a platform for reflection. In the NARST Annual International Conference, Chicago, IL, USA.
2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Sancar-Tokmak, H., & Incikabi, L. (2015). Perceptions of competencies developed in an active learning course featuring the design of web-based instruction on mathematics. In Handbook of Research on Educational Technology Integration and Active Learning. (pp. 380-394). Hersley, PA: IGI Global
2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Incikabi, L. (2015).  Teaching history of mathematics through digital stories: A technology integration model. In Handbook of Research on Educational Technology Integration and Active Learning (pp. 162-176). Hersley, PA: IGI Global
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Biber, A. Ç., & Mercimek, O. (2015). İlköğretim matematik öğretmenliği programı öğrencilerinin tercih nedenleri ve beklentileri üzerine bir araştırma. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye (s.106-107).
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Pektaş, M., & Süle, C. (2014, October). An analysis of SSIPE mathematics and science items in terms of PISA problem solving framework. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague, Czech Republic
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pektaş, M., İncikabı, L., & Yaz, O. V. (2014, October). A survey on middle school science textbooks: Problem analysis in terms of TIMSS program framework. In 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Prague, Czech Republic.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L. (2014). An analysis of mathematics teacher candidates’ performance on conceptual and algorithmic questions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4568-4571.
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Sancar Tokmak, H., & Incikabi, L. (2013). The effect of expertise-based training on the quality of digital stories created to teach mathematics to young children. Educational Media International. 50(4), 325-340, DOI: 10.1080/09523987.2013.863469
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L., Pektas, M., Ozgelen, S., & Kurnaz, M. A. (2013). Motivations and expectations for pursuing graduate education in mathematics and science education. Anthropologist, 16(3), 701-709
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L., Kurnaz, M. A., & Pektas, M. (2013). An investigation of mathematics and science questions in entrance examinations for secondary education institutions in Turkey. Journal of Baltic Science Education, 12(3), 352-364.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Tokmak, H. S., Incikabi, L., & Ozgelen, S. (2013). An investigation of change in mathematics, science, and literacy education pre-service teachers’ TPACK. The Asia-Pacific Education Researcher, 22(4), 407-415. DOI: 10.1007/s40299-012-0040-2
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L., & Kildan, A. O. (2013). An analysis of early childhood teacher candidates’ digital stories for mathematics teaching. International Journal of Academic Research Part B, 5(2), 77-81, DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.10.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L. (2013). Teacher candidates’ efficacy beliefs in mathematics: Play-generated curriculum instruction. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 9(2), 167-176, DOI: 10.12973/eurasia.2013.927a.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber, A. C., Tuna, A., Incikabi, L., & Yigit, E. (2013). An investigation of various variables’ effects on middle school students’ skills of recognizing figure patterns. Problems of Education in the 21st Century, 55(3),45-56.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Incikabi, L., Tuna, A., & Biber, A. C. (2013). An analysis of mathematics teacher candidates’ critical thinking dispositions and their logical thinking skills. Journal of International Education Research (JIER), 9(3), 257-266
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kildan, A. 0., Ibret, U. B., Pektas, M., Aydınozu, D., Incikabi, L., & Recepoglu, E. (2013). Evaluating views of teacher trainees on teacher training process in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 38(2), 51-68
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuna, A., Biber, A. C., & İncikabı, L. (2013). An analysis of mathematics teacher candidates’ logical thinking levels: Case of Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(1), 83-91.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber, A. C., Tuna, A., & Incikabi, L. (2013). An investigation of critical thinking dispositions of mathematics teacher candidates. Educational Research, 4(2), 109-117.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaçar, A., İncikabı, L.,  & Sancar-Tokmak, H. (2013, June). Mathematics teacher candidates’ views on criteria required during the educational software evaluation process. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey (p. 110-111).
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tuna, A., Kaçar, A., & İncikabı, L. (2013, February). The knowledge level of pre-service primary mathematics teachers about trigonometry. In 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy (P. 1-5).
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., & İncikabı, L.  (2013). Teknoloji- pedagoji- alan bilgisi (TPAB) çerçevesi ve bu çerçevenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın fen ve matematik eğitimi programındaki yeri. In Fen ve matematik eğitiminde teknolojik, pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları, (pp. 1-12). Ankara: Anı Yayıncılık.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İncikabı, L.  (2013). TPAB-temelli “Teknolojiyle Öğretim” dersi: Matematik öğretimi için bilgisayar oyunu tasarlama. In Fen ve matematik eğitiminde teknolojik, pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları, (pp. 221-238). Ankara: Anı Yayıncılık.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Sancar-Tokmak, H., & Incikabi, L. (2013).  Integration of the computer games into early childhood education pre-service teachers’ mathematics teaching. In Research Perspectives and Best Practices in Educational Technology Integration (pp. 178-196). Hersley, PA: IGI Global.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Incikabi, L., & Sancar-Tokmak, H.  (2013). Integrating technology into mathematics teaching: A TPACK (Technological, Pedagogical, Content knowledge) - based course design for college students.In Research Perspectives and Best Practices in Educational Technology Integration (pp. 288-303). Hersley, PA: IGI Global.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., & İncikabı, L. (2013). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik, pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabi, L., & Kılıç, Ç. (2013). İlköğretim öğrencilerinin geometrik cisimlerle ilgili kavram bilgilerinin analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 343-358
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılıç, Ç., & İncikabı, L. (2013). Öğretmenlerin problem kurma ile ilgili öz-yeterlik inançlarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 223-234
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., & Tjoe, H. (2013). A comparative analysis of ratio and proportion problems in Turkish and the U.S. middle school mathematics textbooks. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),14(1), 1-15.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L. (2013). İlköğretim matematik öğretmenliği programı öğrencilerinin mantıksal argümanları kanıtlama yöntemlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12,129-148
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Kara, F., Çetinkaya, S., & Küçük, M. (2013, Haziran). İlköğretim ikinci kademe (6-8. sınıflar) matematik ders kitaplarında kullanılan soruların yapısal analizi. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon,(s.3).
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., , M., & Bayram, S. B. (2013, Haziran). İlköğretim öğrencilerinin çemberler konusunda işlemsel, kavramsal ve grafiksel soru yapılarına ait tercihlerinin ve kendi tercihlerindeki başarılarının araştırılması. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon,(s.11).
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Sancar Tokmak, H., Incikabi, L., & Yanpar Yelken, T. (2012). Differences in the educational software evaluation process for experts and novice students. Australasian Journal of Educational Technology, 28(8), 1283-1297.
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L. (2012). Reform movement in Turkey: Changes in geometry content in student selection and placement examinations in secondary education. International Journal of Educational Reform, 21(3), 205-221.
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L., & Sancar Tokmak, H. (2012). Understanding expertise-based training effects on the software evaluation process of mathematics education teachers. Educational Media International, 49(4), 277-288, DOI: 10.1080/09523987.2012.741198.
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L. (2012). After the reform in Turkey: A content analysis of SBS and TIMSS assessment in terms of mathematics content, cognitive domains, and item types. Education as Change, 16(2), 301-312, DOI: 10.1080/16823206.2012.745758.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Incikabi, L., Ozgelen, S., & Tjoe, H. (2012). A comparative analysis of numbers and biology content domains between Turkey and the USA. International Journal of Environmental & Science Education, 7(4), 523-536.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sancar-Tokmak, H., İncikabı, L.,  & Pektaş, M. (2012). Early childhood education pre-service teachers’ perceptions about the use of computer games for teaching mathematics and science to young children. ICITS, Gaziantep, (p. 239).
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabi, L., & Tjoe, H. (2012, July). Comparing Turkish and American middle school mathematics textbooks: A content analysis. In Tso, T. Y. (Ed.), Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1, pp. 244
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sancar-Tokmak, H., İncikabı, L.,  & Özgelen, S. (2012). The mathematics, science, and Turkish education pre-service teachers’ perceptions about the changes in their TPACK after attending a TPACK-based course. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey (p. 261).
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Incikabi, L., & Sancar-Tokmak, H. (2012). The mathematics education teacher candidates’ integration of digital storytelling into their instruction. In Applied Education Congress, Ankara, Turkey (p. 115-116).
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., & Sancar-Tokmak, H. (2012). Uzman bakışıyla öğretmen adaylarının eğitimsel yazılım değerlendirme süreci üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 939-954.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., & Tuna, A. (2012). Türkiye ve Amerika eğitim sistemlerinin 60-72 aylıklar için geliştirilen okul öncesi matematik eğitimi programı açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 94-101
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., Tuna, A., & Biber, A. Ç. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının kümelerle ilgili kavramsal bilgilerinin analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 523-538
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sancar-Tokmak, H., & İncikabı, L. (2012). A Comparison study: Understanding expertise based training effects on software evaluation process of mathematics education pre-service teachers. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFMEK), Niğde, Türkiye (s. 381).
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L. (2012). An analysis of distribution of TIMSS mathematics content domains in SBS assessment. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFMEK), Niğde, Türkiye (s. 383).
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Macakoğlu, E. E., Tuna, A., & İncikabı, L. (2012, Eylül). Öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi. 11. Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye (S.179).
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Incikabi, L. (2011). The coherence of the curriculum, textbooks and placement examinations in geometry education: How reform in Turkey brings balance to the classroom. Education as Change, 15(2), 239-255, DOI: 10.1080/16823206.2011.619144.
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L.  (2011). After the educational reform: An analysis of geometry content in the Turkish mathematics textbooks. International Journal of Eurosia Social Sciences, 2(5), 38-54.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., & Smith, J. P. (2011). A comparison of changes in the upper elementary school (grades 6-8) geometry learning area after the educational reform in Turkey. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-17.
2011
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
0
0
2
0
0
0
0
0
4

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Yardımcı Araştırmacı Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Dijital Öykü Hazırlama Yoluyla Geliştirilmesi,TÜBİTAK 4005, Proje No: 113B268, Proje Bütçesi: 30000.
2013
2013
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Yardımcı Araştırmacı Kılınç, N., Sanatla prizmalara yolculuk, TÜBİTAK 4004 projesi, Proje No: 112B173, Proje Bütçesi: 30000. (10-21 Eylül 2012/ Mersin)
2012
2012
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına Ait Farkındalıklarının Araştırılması.  Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: KÜ-BAP01/2015-4.
2015
2016


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr