DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
KASTAMONU
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
65
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği
2011
Yüksek Lisans Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ABD
2003
Lisans Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2000
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
2013
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2012
2013
Arş. Gör. Dr. Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2011
2012
Arş. Gör. Türkiye Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2004
2011
Arş. Gör. Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2000
2004
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
0
4
0
1
5
0
11
2014
1
1
1
0
0
3
0
6
2015
0
2
0
0
0
1
0
3
2016
0
0
1
0
1
0
0
2
2017
0
2
1
0
0
0
0
3
2018
0
3
10
0
0
0
0
13
T O P L A M
2
8
17
0
2
9
0
38

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gültepe, Y. and Balgabayeva, L., 2018. "Using Domain Ontology for Learning Objects", International Journal of Computer Applications, 180(48), 1-7.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Elmati, T.M. Gültepe, Y. and Belag, I.A., 2018. “Scale Development to Assess Instructors’ Intention to Use Technology and E-learning in Libyan Higher Education”, International Journal of Engineering Innovation and Research, 7(2): 119-124.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Belag, I.A., Gültepe, Y. and Elmati, T.M., 2018. “An Image Processing Based Optical Mark Recognition With The Help of Scanner, International Journal of Engineering Innovation and Research, 7(2): 108-112.


2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gültepe, Y., Karacı, A. and Akyol, K., 2018. Link Discovery with SKOS on the Linked Open Data, International Congress On Engineering And Life Science, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyol, K., Karacı, A. and Gültepe, Y., 2018. A Study on Prediction Success of Machine Learning Algorithms for Wart Treatment, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gültepe, Y., Altıntaş, E. and Öncül, A.B., 2018. Semantic Solutions and Security Challenges for the Internet of Things, International Congress On Engineering and Life Science, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gültepe, Y., Akyol, K. and Karacı, A., 2018. Application of RageRank Algortihm in Linked Data, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Elmaltı, T.M., Gültepe, Y.  and Belag I.A., 2018. Examining Instructors’ Intentions Towards E-Learning in Libyan Higher Education, International Congress On Engineering And Life Science, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gültepe, Y., Öncül, A.B., Altıntaş, E. and Uğur, F., 2018. A Review on Web Crawlers and Ontology-Based Crawlers, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akyol, K., Gültepe, Y.  and Karacı, A., 2018. A Study on Autistic Spectrum Disorder for Children Based on Feature Selection and Fuzzy Rule, International Congress On Engineering And Life Science, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Balag, I.A., Elmaltı, T.M. and Gültepe, Y., 2018. Automatic Correction of Multiple-Choice Exams Using Image Processing, International Congress On Engineering And Life Science, (Özet Bildiri/Poster)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karacı, A. Gültepe, Y. and Akyol, K., 2018. Investigation of the Acceptance and Use of Online Social Networking Sites for Instructional Purposes, International Congress On Engineering And Life Science, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karacı, A. Akyol, K. and Gültepe, Y., 2018. Turkish Sign Language Alphabet Recognition with Leap Motion, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler A Study on Liver Disease Diagnosis based on Assessing the Importance of Attributes, I.J. Intelligent Systems and Applications, DOI: 10.5815/ijisa.

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akademik Spinoff Firma Değerlendirilmesi: Ar-Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesi, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  8(15): 65-82.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Semantic Web and Cloud Computing for Higher Education, International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering, 10-11 November, 2017, pp. 47.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kastamonu Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri. Uluslararası Türk Dünyası’nda İlmi Araştırmalar Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2016, Kırgızistan, pp. 490-494.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ontoloji Tabanlı Makale Tavsiye Edici Sistem, Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi 2014 Seçilmiş Bildiriler Serisi II, 2016, pp. 161-172.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Using Data Mining on Linked Data, Girne American University Journal of Social and Applied Sciences, 7(11): 152-156.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Querying Bibliography Data Based on Linked Data, Journal of Software, 10(8): 1014-1020.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akademik Girişimcilikte Değer Üretimi; Spinoff Firma Değerlendirmesi, İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı ile Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, 26-27 Kasım 2015. pp. 210-224.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Rendering Ontology Based Turkish National Health Data Dictionary and Enrichment with Medical Informatics Standards. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29(3): 637-644.

2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kavram Haritalarının Ontoloji Tabanlı Oluşturulması: Kuvvet Konusu Uygulama Örneği, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(1): 24-33.

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Using Data Mining on Linked Data, Second International Symposium on Engineering, Artifical Intelligence & Applications, Girne American University, North Cyprus, 2-7 November 2014, pp. 50.
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ontoloji Tabanlı Makale Tavsiye Edici Sistem, Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi 2014 Seçilmiş Bildiriler Serisi II, 2016, pp. 161-172.
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ontoloji Tabanlı Makale Tavsiye Edici Sistem. Yönetim Bilişim Sistemleri 2014, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 16-17 Ekim 2014, pp. 52.

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Üniversite Sıralama Sistemleri: Batı Karadeniz Üniversiteleri için Analiz Örneği, XVI. Akademik Bilişim 2014, pp. 623-630.

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kavram Haritalarının Ontoloji Tabanlı Oluşturulması. 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 26-28 June 2013, Trabzon pp. 208-216.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sahtecilik Denetimi Tekniklerine Genel Bir Bakış: Kredi Kartı. 1st International Symposium on Digital Forensics and Security, 20-21 May 2013, Elazığ, pp. 446-448.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Biyolojik Bilgi Sistemleri İle İlgili Veri Kaynaklarında Bilgi Bütünleştirme İçin Anlamsal Web Yaklaşımı. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 September, 2012, Bishkek, Kyrgyzstan. Cilt I, pp. 82-82.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü için Ontoloji Tabanlı Üst Veri Yönetimi Sistemi. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2): 133-145.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Web Servislerinin Anlamsal Etiketlenmesi. Fırat Üniversitesi Elektrik–Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu, 5-7 Ekim 2011, Elazığ, Cilt II, pp. 362-366.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

A Review on Semantic Video Analysis using Multimedia Ontologies. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25(4): 719-739.

2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Üst Seviye Ontoloji Üzerine Bir İnceleme. XII. Akademik Bilişim 2010 Konferansı, 10-12 Şubat 2010, Muğla, pp. 399-406.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Anlamsal Web’te SKOS Kullanılarak Bilgi Organizasyonu. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 12-13 Aralık 2009, İstanbul, pp. 59-64.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Anlamsal Web Servisleri Temelinde Örnek Bir Servis Tanımı. XI. Akademik Bilişim 2009, 11-13 Şubat 2009, Şanlıurfa, pp. 157-165.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Development of University Information System on the Distributed Data Warehouses. Proceedings of the Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN'2003), 2-4 July 2003, Canakkale, Turkey, Vol: T4, pp. 204-206.
2003
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Veri Ambarları Üzerinde Üniversite Bilgi Sisteminin Oluşturulması. Bilgi Teknolojileri Kongresi 2003, 1-4 Mayıs 2003, Denizli. pp. 305-307.
2003
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü
Web Ortamındaki Bağlı Veriler Kullanılarak Bir Bilgi Sİsteminin Geliştirilmesi. Proje No: KÜBAP-01/2013-67. Kastamonu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
2011
2013
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Anlamsal Web Ontolojilerinin Oracle 10g R2 Veritabanında Saklanması ve Etmen Temelli Sorgulanması. Proje No: 2006/MÜH/001. Ege Üniversitesi, Araştırma Fon Saymanlığı.
2006
2008
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Türkiye Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü İçin Ontoloji Tabanlı Üst Veri Yönetim Sistemi
2004
2011
Yüksek Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi İçin Veri Ambarı ve Veri Madenciliği
2000
2003
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim FATEMA ALLAFI ABDALLA The Investigation Of Semantic Learning Environments For Knowledge Management
2015
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Hamza ELAGİLİ Semantic Based Education Network
2014
2016


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr