DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Rektör Yardımcılığı- Kuzeykent Külliyesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
+903662801006
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ozkanar@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
73.75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi) Anabilim Dalı
1995
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
2014
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Birimler Rektörlüğe Bağlı Bölümler
2011
2020
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
2011
Prof. Dr. Türkiye Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı
2004
2011
Doç. Türkiye Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler tarihi
1998
2004
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Atatürk Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dinler tarihi
1996
1998
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2012
2017
Rektör Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi
2011
Bölüm Başkanı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2004
2007
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
3
4
18
8
11
14
0
58
2015
0
1
1
0
0
0
0
2
2016
0
0
5
0
0
0
0
5
2017
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
3
7
24
8
11
14
0
67

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kırgızistan’da Karma Evlilikler ve Sosyal Çözülme

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şehir ve Kimlik: Günay Tümer’in İlmi ve İnsani Şahsiyetinin Teşekkülünde Kastamonu’nun Rolü
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Sovyetler Sonrası Azerbaycan’da Din Eğitimine Türkiye’nin Katkıları” konulu bildiri, I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi Konferans Salonu, 12-14 Mayıs 2016, Kastamonu.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Dulkadiroğullarıyla İlgili Safevi Minyatürleri, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırma Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bakü/Azerbaycan.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kırgızistan’da Karma Evlilikler ve Sosyal Çözülme”, Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2016, Celalabad/Kırgızistan.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Günay Tümer'in İlmi ve İnsani Şahsiyetinin Teşekkülünde Kastamonu’nun Rolü” konulu bildiri, III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu 06-08 Mayıs 2016, Kastamonu.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İslam’da Seyahat-Sıhhat İlişkisi”, İpekyolu Turizm ve Ticaretinin Avrasya Ülkelerinin Kalkınmasındaki yeri isimli II. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 3-5 Haziran 2016, Almaty/Kazakistan.(pp 25-30)

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "İslam’ın Yayılmasında Genç Sahabelerin Rolü",  Scientific-Pedagogical Journal, No:3(25), Almatı, 2015, Kazakistan, (s.224-234) ISSN 2313-5018

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kazak- Türk Düğün Geleneği Üzerine Bir Karşılaştırma” konulu bildiri, Kazakhstan and Kazakh Nation in the years of 550 Aniversary of Kazakh Khanate Konferansı, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan The University of Foreign Languages& Professional Career, 23-24 Ekim 2015 Alamaty-Kazakistan.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İslam’da Helal Kazanç, III. Uluslarası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 6-8 Haziran 2014,Almaty-Kazakistan.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Reform Sürecinde Avrupa’da Din Hürriyeti Mücadelesi’ Konulu Bildirisi, 24-26 Haziran 2014, Hollanda'ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Türkiye-Hollanda İlişkileri Sempozyumu, Amsderdam/Hollanda.

2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler “YENİ DİNİ HAREKETLER  Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla” isimli Kitap Bölümü, Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Temel Karakteristikleri,  (s.27-46) Açılım Kitap Pınar Yayınları 1.Baskı Ocak 2014
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Religion And Ecology (Ecology In Pre Islamic Turkish Belief), Forest certification and protection from illegal logging International and Russia aspect, Petersburg State Forest Technical University 16 November 2013/Rusya
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Anatolıan Gypsıes’ Vısıtıng Customs and Feast Practıces” “Roots and Routes of Traditional European Cultures in XXI Century” Sempozyumu, 30 Haziran-05 Temmuz 2013, Kırım/Ukrayna
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Medeniyet ve Kültürlerarası Kaynaşma", The Role of Traditional Religions in The Strengthening of Inter-Faith Accord in Kazakhstan, 19 April 2013, Almaty/Kazakistan
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ahmed Yesevî’nin Türk Düşünce Tarihindeki Yeri ve Hoşgörü Anlayışına Katkıları”, International Scientific-Practical Symposium Strategy of Kazakhstan-2050 The Transition To The Latin Alphabet, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve İlim Bakanlığı Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, 6-8 June 2013, Almaty/Kazakhstan, (pp.20-26) 

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler III. Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu, “Dinlerde Tesbih ”Başlıklı Bildirisi, 18-21 Eylül 2012, Kiev/ Ukrayna, (pp.33-41).
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The Comparative Study of Religions in Turkey” Pantheon, Relıgıonıstıcky Casopıs, Journal For The Study Of Relıgıons,University of Pardubice,  6 (1) , 2011, s.33-43.   
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Türklerde Kurban İbadeti” (Bildiri), Fethiye III. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 21-23 Mart 2011, Fethiye
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Yozgat Dulkadirlileri ve İzleri” (Bildiri), Uluslararası Dulkadir Beyliği   Sempozyumu, 29 Nisan – 1 Mayıs 2011, Kahramanmaraş 

2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“İslam Dışı Dinlerde Geleneğin Yeri” (MÜZAKERECİ), Din ve Gelenek (Tartışmalı  İlmi Toplantı), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslamî Araştırmalar Vakfı, 2011, İstanbul, (s. 73 – 81)

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Studies on the History of Religions in Poland”,  International Turkey-Poland Relations Symposium,  Book of Abstracts, 16–21 June 2010, Warsaw / Poland, (pp.2-3).
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Paradoxes of Gender And Ritual Among Turkish Gypsies”, Religion A Human Phenomen XX th World Congress International Association History of Religions, Book of Abstracts, University of Toronto 15-21 August 2010, Canada, (pp.141-142).
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

"Türkiye'de Yeni Dini Hareketlerle İlgili Çalışmalar", Türkiye'de Dinler Tarihi Araştırmaları VII, Türkiye'de Dinler Tarihi(Dünü, Bugünü ve Geleceği), Türkiye Dinler Tarihi Yayınları, 2010, Ankara.

2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Yusufeli Çingeneleri”, Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri, 2010, İstanbul, (s. 531 – 541).

2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 “Huzurlu Hayat İçin Huzurlu Aile”, Hakses, Romanya Demokratik Türk Birliği Aylık Dergisi, Şubat 2009 (s. 8-10)

2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Avrupa’da Türk İmajı”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildiriler II, 2009, Erzurum, (s. 799 – 809).

2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Türklerde ve Gagauzlarda Ateşle İlgili İnanışlar”, Edebiyat Folklor Şiir Bilgisi Sorunları, Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Yayınları, Sayı:33, 1.Bölüm (Gagauz Kültürü) 2009 Kiev/Ukrayna, (s.23 – 37) 

2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk İslam Kültüründe Tesbih”, International Turkey-Egypt Relations Symposium & Arts Exhibition, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu & Institutions of the Folkloric Research the African Society, 2-7 November 2009 Cairo / Egypt
2009
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İslam’da Tespih”, Hakses, Romanya Demokratik Türk Birliği Aylık Dergisi, Aralık 2008, (s.12-14)
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Selçuklu Mezar Taşları”, IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 17–21 Haziran 2008, Bitlis/ Ahlat
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ahmed Yesevî’nin Türk Düşünce Tarihindeki Yeri ve Hoşgörü Anlayışına Katkıları”, Uluslararası Ahmed Yesevî’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 03–08 Eylül/Septembrie 2008, Köstence/ Romanya

2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eski Türk İnançlarında ve Günümüzde Nevruz Uygulamaları”, XVII. Uluslararası Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali ile XIII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 9–13 Mayıs 2008, Halk Kültürü Araştırı Kurumu, Üsküp /Mekedonya
2008
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bir Çingene Yolculuğu, “Çingenelerin Kökeni ve Türkiye’deki Çingeneler” isimli Kitap Bölümü (s.9–69),Fatih Belediye Başkanlığı, İstanbul 2008
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Seküler Dindarlık Biçimleri Yeni Dini Hareketler”, Sekülerleşme ve Dini Canlanma Uluslar Arası Dinler Tarihi Derneği IHRR Sempozyumu  22–23 Ekim 2007, Ankara 
2007
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yaşayan Dünya Dinleri kitabının bölümü "Baptistler, Anabaptistler" editör: Şinasi GÜNDÜZ, 161-172, 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Vahiyde Nuh’un Ayak İzleri”, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 2007, İstanbul, (s. 229 – 238).

2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Erzurum Mezar Yapılarında Uzay-Hayat-Dünya İlişkisi (KOZMOLOJİ)”, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (II. Cilt),  2007, Erzurum, (s. 497 – 513).
2007
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kıyamet Tarikatları Yeni Dinî Hareketler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeni Bir Evanjelik Hıristiyan Taktiği: Uydurma Kur’an ‚El-Fukânu’l-Hakk’“ Ekev Akademi Dergisi, Yıl 10, Sayı 28, Yaz 2006. (s. 13-30)
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evanjelikalizm Üzerine Mülahazalar, Harput’tan Esinti, Yıl 1, Sayı 11, Nisan 2006, (s.5-7)

2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Socio-cultural life of Gypsies in southern Kyrgyzstan”, The Social Science Journal, 42 (2005) 469–478
2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Marriage among the Gypsies of Turkey”, The Social Science Journal, 43(3):461-470.  
2005
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Amerikan Evanjelikleri (Baptistler), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2005
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Diyalog Eşit Şartlar Altında Yetkin Eller Tarafından Yapılmalı”, Türk Yurdu, Cilt 25, Sayı 209, Ocak 2005, s. 40-41.
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Baptistlerin ve Adventistlerin Türkiye ve Türk Dünyasındaki Misyonerlik Faaliyetleri”, Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı & ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi, 15-17 Nisan 2005, Çanakkale.

2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  “Çağımızın İhtiyaçları Açısından Hz. Peygamber Efendimizin Örnek Şahsiyeti”, S.D.Ü İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı VII. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 2005, Isparta (s. 149 – 157).
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Erzurum, Erzincan, Kars ve Iğdır Yöresinde Misyonerlik”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, Dinler Tarihi Araştırmaları V, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2005, Ankara, (s. 113 – 121).
2005
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İslâm’ın Ortaya Çıktığı Dönemlerde Arap Yarımadasındaki Diğer Dinlerin Durumu”, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5. Cilt, 2004, s.21–32
2004
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“İslam’ın Ortaya Çıktığı Dönemlerde Arap Yarımadasındaki Diğer Dinlerin Durumu”, Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları, Dinler Tarihi Araştırmaları IV,  Türkiye Dinler  Tarihi Derneği Yayınları, 2004, Ankara, (s. 19 – 35).

2004
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Dinlerde Kurban Kültü, Akçağ Yayınları, Ankara 2003
2003
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Fundamentalist Hristiyanlık[Yedinci Gün Adventizmi], Alperen Yayınları, Ankara 2002
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Türk Kültüründe Yönler”, Yeni Türkiye Yayınları Türkler Özel Sayısı, Cilt 3, [p.427-433], 2002  
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Din-Mitoloji İlişkisi”, Ekev Akademi Dergisi, Sayı 11, 2002.
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Amerikan Fundamentalizminin Dünü Bugünü”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 18, 2002. (s. 33-47).      
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Kimi “Cono”, Kimi “Poşa”, Kimi “Mutrip” Der Onlara”, Mihaber Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı, Sayı 3, 2001.(s. 62-63.)
2001
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Günümüzde Adventizm ve Adventistler”, 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Dinler Tarihi Araştırmaları III, Sempozyum, 09-10 Haziran 2001, Ankara, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2002, Ankara, (s. 299 – 313).
2001
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Türkiye Çingeneleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000
2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Osmanlı’nın Düşüşü ve Hristiyanların Kıyamet Senaryoları”, Yeni Türkiye 701 Osmanlı Özel Sayısı, I Siyaset ve Teşkilat, Sayı 31, 2000, 347-349.
2000
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

II. Komisyon Müzakerecileri”, Uluslar Arası Avrupa Birliği Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2000, Ankara, (s. 520 – 521)

2000
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Çingenelerde Din Anlayışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları-II, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2000, Ankara, (s. 201 – 221).    
2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “P. Wilhelm Schmidt (1868-1954) Üzerine Biyografik Bir Deneme”, Dinî Araştırmalar, Sayı 1, 1998.(106-116)
1998
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Geleneksel Türk Dini ve Nevruz”,  İlkyaz Bayramı Nevruz Bildiriler, Atatürk   Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları: 6, 1998, Erzurum, (s. 17 – 29).   

1998
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Çingene Hayat Tarzı ve İnancı”, Akademik Araştırmalar, Sayı 4, 1997. (s. 80-86)
1997
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dinler Tarihi Literatürü”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 13, 1997. (s. 361-407)
1997
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Muslime in NRW, 3. überarbeitete Auflage, Pulheim: Super Service 1996”, Zentrum Für Türkeistudien (ZfTS), 9. Jahrgang, Heft 1
1996
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Teosofi ve New Age Hareketi”, Dinler Tarihi Araştırmaları-I (Sempozyum: 08-09 Kasım 1996, Ankara), Dinler tarihi Derneği Yayınları / 1
1996
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
2
3
41
46
2015
2
4
5
11
2016
0
3
7
10
2017
0
6
13
19
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
T O P L A M
4
16
66
86

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Türkan KEJANLI, Aysel YILMAZ, "AN OVERVIEW FOR SOCIO-CULTURALLY SUSTAINABILITY OF A DISCRETE COMMUNITY: DOMS IN DIYARBAKIR", ECOLOGY, PLANNING and DESIGN. ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA . 2017. ISBN 978-954-07-4270-0Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Vedat Çalışkan, "Geographical Distribution Characteristics of the Romanies making a Living from Traditional County Fairs in Turkey", Current Researches in Geography ISBN 978-83-943963-3-6 (E-book) ISBN 978-83-943963-3-6 (Print) Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ALICI, M . (2017). THE DISTINCTION OF THE NEW AGE RELIGIOUS MOVEMENTS FROM THE TRADITIONAL RELIGIONS: POSTMODERN PAGANISM VERSUS TRADITIONAL RELIGIOSITY. ULUSLARARASI AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, 5 (13), 23-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akrajournal/issue/31315/325564Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ŞENOCAK, E . (2017). THE AWARENESS OF SELF IN TURKISH LEGENDS FROM THE CYPRUS LEGEND CALLED '' CANBULAT PASHA''. ULUSLARARASI AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, 5 (13), 83-103.
http://dergipark.gov.tr/akrajournal/issue/31315/326887
Özkan, Ali Rafet (2003), Dinlerde Kurban Kültü, Akçağ Yayınları, Ankara. 
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KURTDAŞ, E. Meliha. "Journal of Strategic Research in Social Science." (2017).Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkan, Başak, Mehmet Baki Deniz, and Mehmet Ertan. "The Romanization of poverty: Spatial stigmatization of Roma neighborhoods in Turkey." Romani Studies 27.1 (2017): 73-93.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler A.İ.GÜNGÖR, DİNLER ARASI İLİŞKİLER EL KİTABI, ISBN:978-605-9247-88-7, 1.BASKI, 2017, ANKARA, GRAFİKER YAYINLARI Kitabı bölümü 14.bölüm: S.TURAN,YENİ DİNİ HAREKETLERİN YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ VE MENSUPLARIYLA İLİŞKİLERİ.S:398-422“YENİ DİNİ HAREKETLER  Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla” isimli Kitap Bölümü, Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Temel Karakteristikleri,  (s.27-46) Açılım Kitap Pınar Yayınları 1.Baskı Ocak 2014
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler A.İ.GÜNGÖR, DİNLER ARASI İLİŞKİLER EL KİTABI, ISBN:978-605-9247-88-7, 1.BASKI, 2017, ANKARA, GRAFİKER YAYINLARI Kitabı bölümü 14.bölüm: S.TURAN,YENİ DİNİ HAREKETLERİN YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ VE MENSUPLARIYLA İLİŞKİLERİ.S:398-422Kıyamet Tarikatları Yeni Dinî Hareketler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler A.İ.GÜNGÖR, DİNLER ARASI İLİŞKİLER EL KİTABI, ISBN:978-605-9247-88-7, 1.BASKI, 2017, ANKARA, GRAFİKER YAYINLARI Kitabı bölümü 5.bölüm: D.ARIK, İSLAM AÇISINDAN DİĞER DİNLER VE MENSUPLARI, (S:128-159).“İslam’ın Ortaya Çıktığı Dönemlerde Arap Yarımadasındaki Diğer Dinlerin Durumu”, Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları, Dinler Tarihi Araştırmaları IV,  Türkiye Dinler  Tarihi Derneği Yayınları, 2004, Ankara, (s. 19 – 35).
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK, "Asrın Kızılelması TÜRK BİRLİĞİ", Berikan Yayınevi, 2017, Ankara. ISBN: 978-605-9661-94-2Fundamentalist Hristiyanlık[Yedinci Gün Adventizmi], Alperen Yayınları, Ankara 2002.
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK, "Asrın Kızılelması TÜRK BİRLİĞİ", Berikan Yayınevi, 2017, Ankara. ISBN: 978-605-9661-94-2Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Prof.Dr. Abdurrahman Küçük, Prof. Dr. Günay Tümer , Dr. Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, 9. Baskı, Berikan Yayınevi, 2017, Ankara.ISBN: 978-605-2030-19-6Amerikan Evanjelikleri (Baptistler), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Erzurum 2005.
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Prof.Dr. Abdurrahman Küçük, Prof. Dr. Günay Tümer , Dr. Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, 9. Baskı, Berikan Yayınevi, 2017, Ankara. ISBN: 978-605-2030-19-6"7.Gün Adventizmi" Doktora Tezi, 1995, Ankara.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ali GÜL, "TEOSOFİ KAVRAMI VE TEOSOFİ DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ",  EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 21 Sayı: 70 (Bahar 2017)A.R. ÖZKAN, Teosofi ve New Age Hareketi, Dinler Tarihi AraştırmalarıSempozyumu,1996, Ankara, Ankara: Dinler Tarihi Derneği Yayınları,1998, s.119-126.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hatice KELEŞ, Davut KILIÇ. "MENNONİT KİLİSESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHÇESİ",  Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/2 p. 139-154. ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY. 2017.Amerikan Evanjelikleri (Baptistler), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Erzurum 2005.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hatice KELEŞ, Davut KILIÇ. "MENNONİT KİLİSESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHÇESİ",  Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/2 p. 139-154. ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY. 2017.Yaşayan Dünya Dinleri kitabının bölümü "Baptistler, Anabaptistler" editör: Şinasi GÜNDÜZ, 161-172, 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Vedat ÇALIŞKAN - Ezgi ÖZEY - Arda BAY, "GELENEKSEL İLÇE PANAYIRLARININ EĞLENCE SEKTÖRÜNDE ETNİK BİR GRUP: ROMANLAR",  Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/3, p. 119-134.ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY. 2017.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2017
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler D. ARIK, A.H. EROĞLU, Halk İnanışları, ISBN:978-605-9247-64-1, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Başak Işıl Çetin, Kimlikleriyle Romanlar, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, Ocak 2017.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Marushiakova, Elena, and Vesselin Popov. "Gypsies of Central Asia." Springer International Publishing, 2016. 9-66.Ozkan, A.R & Polat, K. (2005). Socio-cultural life of gypsies in southern kyrgyzstan, The Social Science Journal 42(3): 469–478.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Marushiakova, Elena, and Vesselin Popov. "Gypsies of the Caucasus." Gypsies in Central Asia and the Caucasus. Springer International Publishing, 2016. 67-105.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Marushiakova, Elena, and Vesselin Popov. "Identity and language of the Roma (Gypsies) in Central and Eastern Europe." The Palgrave handbook of slavic languages, identities and borders. Palgrave Macmillan UK, 2016. 26-54.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar KILIÇ, Yusuf, and Elvan ESER. "ESKİÇAĞ DÜŞÜNCESİ VE KUTSAL KİTAPLARDA YEDİ SEMBOLİZMİ." Electronic Turkish Studies 11.11 (2016).Özkan, A. Rafet, “Din-Mitoloji İlişkisi”, Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 2002.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TURAN, Süleyman. "YENİ DİNİ HAREKETLERDE KADIN." Dinbilimleri Journal 16.1 (2016).ÖZKAN, A.R. “YENİ DİNİ HAREKETLER  Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla” isimli Kitabın Bölümü, Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Temel Karakteristikleri,  (s.27-46) Açılım Kitap Pınar Yayınları 1.Baskı Ocak 2014
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GÖKCE, Duygu, and Mustafa CENGİZ. "Kentsel Dönüşümde Mekânsal Ayrışmayı Azaltmanın Bir Aracı Olarak Mahalle Eylem Planı: Konya–Doğanlar Mahallesi Örneği." Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20.2 (2016).Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TURAN, Süleyman. "YENİ DİNİ HAREKETLERDE KADIN." Dinbilimleri Journal 16.1 (2016).Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Durmaz, Uğur. "AMAÇLARI BAKIMINDAN BALIKESİR DEVE OYUNUNDA YER ALAN ÖLÜP DİRİLME MOTİFİ VE KURBAN RİTÜELİNİN BENZERLİĞİ." Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 19.36 (2016).Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar DEMİR, Gonca KUZAY. "Atasözleri ve Deyimlerde ‘Kan’Kavramı (The Concept of ‘Blood’in Proverbs and Idioms)." (2016): 13-35.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Güllü, İsmail, and Kerim Yıldırım. "Alt kültür gruplarında suç ve toplumsallaşma ilişkisi: Karaman Çingeneleri örneği." Border Crossing 6.1 (2016): 46-78.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Günther, Olaf. "Im Zwischenraum–Zigeuner in Zentralasien." (2015).Ozkan, A.R. & Polat, K. (2005). Socio-cultural life of gypsies in southern kyrgyzstan, The Social Science Journal 42(3): 469–478.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Preda, Mihaela, et al. "The Customary Identity of the Coppersmiths Clan in Oltenia: Between Tradition and Modernity." Eastern European Countryside 21.1 (2015): 63-80.Özkan, A.R. (2006), ‘Marriage among the Gypsies of Turkey’, The Social Science Journal 43: 461–470.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler DENİZ, Mehmet, et al. "Rom and Lom People in Uşak City: Smiths (Demirciler) and Sieve Makers (Elekçiler)."Turkey at the Beginning of 21 st Century: Past and Present, St. Kliment Ohrıdskı University Press, 482-485. 2015.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YÜCE TAR, Yasemin. "SAMSUN'DA YAŞAYAN ROMANLAR: SINIRLI SOSYAL HAKLA YAŞAM KURMA." Journal of International Social Research 8.36 (2015).Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Çatalbaş, Resul. (2015). Radikal Reformistler Hristiyanlıkta Anabaptist Hareket. Ankara.Yaşayan Dünya Dinleri kitabının bölümü "Baptistler, Anabaptistler" , 161-172, 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Samsunda yaşayan Romanlar: Sınırlı sosyalş hakla yaşam kurma, Kezban Çelik, Yasemin Yüce Atar, cilt:8 sayı:36, 621-635Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler POLAT, Kemal. "Kırgızlarda Ramazan ve Bayram Etkinlikleri 25-48." Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1.1 (2015).Özkan A.R, “Geleneksel Türk Dini ve Nevruz”, İlkyaz Bayramı Nevruz Bildirileri, Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları: 6, Erzurum 1998
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Keskin, Necat. "Tûr Abdin’de Bir Kimlik ve Anlatım Biçimi: Mıtırblar ve Mıtrıplık." (2015): 57-72.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Roman Çocuklarının Eğitim Süreci ve Akademik Başarılarında Sosyal Dışlanma Algısının Rolü, Yusuf GENÇ, Hasan Hüseyin TAYLAN,İsmail BARIŞ, The Journal of Academic Social Science Studies, Number:33, P:79-97, Spring 2015Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 1 sayı 1 "Yeni Dini Hareketlerin Aile Yapıları Üzerindeki Etkileri" Süleyman Turan, Emine Battal 135-149. 2015.

ÖZKAN, A.R. “YENİ DİNİ HAREKETLER  Tarihsel, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla” isimli Kitabın Bölümü, Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Temel Karakteristikleri,  (s.27-46) Açılım Kitap Pınar Yayınları 1.Baskı Ocak 2014

2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 1 sayı 1 "Yeni Dini Hareketlerin Aile Yapıları Üzerindeki Etkileri" Süleyman Turan, Emine Battal 135-149. 2015.Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Orçan, Maide, Canan Yildiz Çiçekler, and Ramazan Ari. "A Study on the Mothers of Roma Children Who Are a Risk Group." European Journal of Educational Research 3.2 (2014): 59-72.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dural, A. Baran, and Harun Karacan. "SOCIAL PROJECT AGAINST OTHERING:“THE RYHTHM OF LOVE”." (2014).Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Satılmış, ÖZ. "Sosyolojik Bir Olgu Olarak Dini İhya Hareketlerinin Temelleri." Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14.1 (2014).Özkan, Ali Rafet, (2002). Amerikan Fundamentalizmin Dünü Bugünü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, ss. 39-53.
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar KAYA, MEVLÜT, and CÜNEYD AYDIN. "YENİ ÇAĞ İNANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." OMUIFD: Ondokuz Mayis University Review of the Faculty of Divinity 37 (2014).Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetin, Ensar. "Çankırı Poşalarında Sosyal ve Dini Hayat." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18.3 (2014): 85-102.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BEDİR, Şener Faruk. "Reformasyon’dan Günümüze Evanjelik Hıristiyanlık." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 3.2 (2013): 73-98.Özkan, Ali Rafet, (2005), Amerikan Evanjelikleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BEDİR, Şener Faruk. "Reformasyon’dan Günümüze Evanjelik Hıristiyanlık." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 3.2 (2013): 73-98.Özkan, Ali Rafet, (2002). Amerikan Fundamentalizmin Dünü Bugünü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, ss. 39-53.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılınçer, Z.; Mustan Dönmez, B. “ ‘Kültürel Kimlik’ Ve ‘Kültürel Adaptasyon’ Kavramları Çerçevesinde Malatya Romanlarının Müzik Pratikleri”, Folklor/Edebiyat, cilt:19, sayı:74, 2013/2Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Gündüz, Şinasi (27.05.2013). “İslam Dışı Dinsel Geleneklerde-Kurban ve Hac” http://kuranihayat.com/category/makale-etiketleri/hac/.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Aday, Erdal. Kütahya İli Türbe ve Yatırları Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamalar, Doktora Tezi.Balıkesir Üniversitesi. 2013.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yüksel, Hamit. "Kayseri’de Çingen Olmak." Bildiriler Kitabı-I (2013): 91.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ünaldı, H. Türkiye'de Yaşayan Kültürel Bir Farklılık: Çingeneler. Batman University International participated Science and Culture Symposium, 18-20 April 2012 Batman, TURKEY. Batman University Journal of Life Sciences, Volume 1, Number 1, (2012).Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Temizkan, A." Hz. Nuh örneği / Quran patience: Hz. Noah example" Y.L. tezi. Atatürk Üniversitesi. 2012.Özkan, A. R, “Vahiyde Nuh’un Ayak İzleri”, I. Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, İstanbul 2007.
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Adem, EFE. "La Mondialisation et Les Nouveaux Mouvements Religieux."ADAM AKADEMİ, 2012/2: 87-98Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kumartaşlıoğlu, Satı. "Türk Kültüründe ateş ve ocak kültürü." Balıkesir. (2012).Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇETİN, Özer. "Kültürlerarası Din Psikolojisi Açısından Kan Sembolizmi." Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, C 2 (2012): 1.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tanriverdi, Gulbu, et al. "ÇANAKKALE’DE YAŞAYAN ROMANLARIN PURNELL’İN KÜLTÜREL YETERLİLİK MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ." Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 15.4 (2012).Özkan AR. Marriage among the Gypsies of Turkey. The Social Science Journal 2006;43(3).
2012
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Sevgi, A. Yeni dini akımların temel görüşleri ve İslam. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Y.L. tezi. 2011Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2011
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar AŞKIN, Umur, and A. Gürhan FİŞEK. "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ROMANLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE BEKLENTİLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI." Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Lajcakova, Jarmila. "Advancing Empowerment of the Roma in Slovakia through a Non-territorial National Autonomy." Ethnopolitics 9.2 (2010): 171-196.Özkan, A.R. (2006) Marriage among the Gypsies of Turkey, The Social Science Journal, 46, pp. 461–470.
2010
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler DOĞAN, Hilal. "HARE KRİSHNA HAREKETİ VE TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİ." SOSYAL BİLİMLER GENÇ ARAŞTIRMACILAR SEMPOZYUMU: 68.2010.Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2010
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuna, Sibel Turhan. "TEVRAT’LA KUR’ÂN’DA KURBAN KISSASI VE DALAMAN’DA BU KISSANIN SÖZLÜ GELENEĞE YANSIMALARI." Milli Folklor Dergisi. 22.86 (2010).Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2010
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Efe, Adem. "Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet." Uluslararası Davraz Kongresi (2009): 24-27.Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2009
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOLUKIRIK, Suat, and Ali Rıza YILDIRIM. "KİMLİK İNŞASINDA SÖYLEM VE ANLAM İLİŞKİSİ: KOCABAŞ ABDALLARI ÖRNEĞİ." Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi. sayı 8, pp 145-158. 2009.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2009
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOLUKIRIK, Suat. "TÜRKİYE’DE ROM, DOM VE LOM GRUPLARININ GÖRÜNÜMÜ." HÜTAD 8 (2009).Özkan, A.R. (2006) Marriage among the Gypsies of Turkey, The Social Science Journal, 46, pp. 461–470.
2009
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Aydın, Cüneyd. Dinsel fundamentalizm ile Yeni Çağ inançlarına yönelik tutumlar arasındaki ilişkiler. Diss. DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008.Özkan, Ali Rafet, (2002). Amerikan Fundamentalizmin Dünü Bugünü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, ss. 39-53.
2008
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Aydın, Cüneyd. Dinsel fundamentalizm ile Yeni Çağ inançlarına yönelik tutumlar arasındaki ilişkiler. Diss. DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008.Özkan, Ali Rafet, (2005), Amerikan Evanjelikleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2008
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar BEKKİ, Salahaddin. "Corum-Dodurga'da Bir inanc Merkezi: Mehmetdedetekke Köyü ve At Ku . 2008. Doktora Tezi.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2008
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ARMUTAK, Altan. "İSLAM DİNİ KUTSAL KİTABINDA HAYVAN HAKLARI." İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34.1 (2008): 57-66.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2008
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ARMUTAK, Altan. "YAHUDİ VE HRİSTİYAN DİNİ KUTSAL KİTAPLARINDA HAYVAN HAKLARI." İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34.1 (2008): 39-55.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOLUKIRIK, Suat. The perception of Gypsies in Turkish society. Perception, 2007.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2007
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Şahin, M. "DİN-DIŞ POLİTİKA İLİŞKİSİ: ABD ÖRNEĞİ". Doktora Tezi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ.2007.Özkan, Ali Rafet, (2005), Amerikan Evanjelikleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2007
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KOLUKIRIK, Suat. "SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN TÜRK (İYE) ÇİNGENELERİ: İZMİR ÇİNGENELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2006Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Derin, Süleyman. İngiliz oryantalizmi ve tasavvuf. Vol. 3. Küre Yayınları, 2006.Özkan, A.R. Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, İstanbul,IQ Kültür Sanat Yayınları. 2006.
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar DEMREN, Özlem. "YAĞMUR YAĞDIRMA RİTÜELİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKÖY “YAĞMUR DUASI”." Türkbilig, 2006/12: 76-92.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2006
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZÜNEL, Evrim ÖLÇER. "KAN” OLGUSUNUN SOYUN DEVAMLILIĞI BAĞLAMINDAKİ DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜĞÜ. The Transformative Force of Blood In Terms of the Bloodline. MİLLİ FOLKLOR Dergisi: 40.2006.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2006
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Suvari, Ç. Ceyhan. Artakalanlar: Anadolu'dan etnik manzaralar. E Yayınları, 2006.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2006
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KORKMAZ, Mehmet Akif. "Eski Türk Tarihi ve Coğrafyasının Sürekliliğinde Giresun Yöresi ve Bostanlı Köyü'nde Yer-Su Kutsalları." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 34 (2005).Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2005
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Erten,R. "Hıristiyanlık'ta ve İslamiyet'te şifa / The healing in Christianity and Islam". Y.L. tezi. Atatürk Üniversitesi. 2004.Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2004
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Erten,R. "Hıristiyanlık'ta ve İslamiyet'te şifa / The healing in Christianity and Islam". Y.L. tezi. Atatürk Üniversitesi. 2004.Özkan, A.R. Fundamentalist Hristiyanlık[Yedinci Gün Adventizmi], Alperen Yayınları, Ankara 2002.
2004
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özdemir, A.  “ Orta Doğu Kökenli Dinlerde Hoşgörü Anlayışı (Hz. Yusuf Örneği)”. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. 2004.

Özkan, Ali Rafet. Dinlerde Kurban Kültü. Akçağ yayınları. Ankara. 2003.
2004
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Loupis, Dimitrios. Diffusion of skill in the Mediterranean world: Ottoman navigational technology during the 16th century seen through sailing-directions manuals. Diss. Bilkent University, 2004.ÖZKAN, Ali Rafet. “Türk kültüründe yönler.”  (Ankara: Yeni Türkiye, 2002), 3: 427-433.
2004
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sinanoğlu, A. Faruk. "TOPLUM VE BİLGİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DENEME."İnönü Üniversitesi. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 8 (2003), SS.229-240Özkan, A. Rafet, “Din-Mitoloji İlişkisi”, Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 2002. 
2003
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Avcı, Haydar A. Halkbilimi araştırmaları. Vol. 1. E Yayınları, 2003.Özkan, Ali Rafet. Türkiye Çingeneleri (Gypsies of Turkey). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
2003
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bilgin, Ş. Kutsal Kitaplarda Mitolojik Unsurlar (İlahi Kitaplar Bağlamında). Y.L. tezi, Atatürk Üniversitesi. 2002.Özkan, A.R. Fundamentalist Hristiyanlık[Yedinci Gün Adventizmi], Alperen Yayınları, Ankara 2002
2002
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bilgin, Ş.Kutsal Kitaplarda Mitolojik Unsurlar (İlahi Kitaplar Bağlamında). Y.L. tezi, Atatürk Üniversitesi. 2002.Özkan, A. Rafet, “Din-Mitoloji İlişkisi”, Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 2002.
2002
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
49
107
0
0
0
0
0
156
2015
2
2
0
0
0
0
0
4
2016
1
3
0
0
0
0
0
4
2017
1
2
0
0
0
0
4
7
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
53
114
0
0
0
0
4
171

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım İskandinav Mitolojisinde Hayat Ağacı ve Yaratılış (Tree of Life and Creation in Scandinavian Myt)Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Uppsala University, Uppsala/İSVEÇ
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Başkanı III.Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Sempozyum BaşkanıKastamonu Üniversitesi Konferans Salonu- Kastamonu
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye-Kırgızistan İlişkileri SempozyumuTürkiye-Kırgızistan Ekonomik, Diplomatik, Eğitim ve Kültür İlişkileriKastamonu Üniversitesi
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye-Kırgızistan İlişkileri SempozyumuTürkiye-Kırgızistan Ekonomik, Diplomatik, Eğitim ve Kültür İlişkileriKastamonu Üniversitesi
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mevlana Değişim Programı kapsamında Konferans  "Uluslarası İlişkilerde Dinin Yeri"Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi/Almaty-Kazakistan
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Başkanı II. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli SempozyumuII. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli SempozyumuKastamonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Din ve Terörizm KonferansıYabancı Diller ve Mesleki Kariyer Ün. Din Tanu KonferansıAlmaty/KAZAKİSTAN
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Balkanlarda Tasavvuf SempozyumuBalkanlarda Tasavvuf Tiran-Arnavutluk
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Başkanı Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli SempozyumuSempozyum KoordinatörüKastamonu
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kutlu Doğum Haftası ” Diyanet İşleri Türk İslam Birliği“Kutlu Doğum Haftası ”Bad Kreuznach Merkez Camii –Almanya Mainz-Worms 20- 22.04.2012  
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Hz. Peygamber’in Ahlâkıyla Ahlaklanmak” (Konferans), Türk Kültür Ocağı

Hz. Peygamber’in Ahlâkıyla Ahlaklanmak Hückelhoven / Almanya
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kültürel Diyaloğun Gerekliliği” (Konferans), Solingen / AlmanyaKültürel Diyaloğun Gerekliliği”Solingen / Almanya
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Huzur Toplumu Kurabilmenin Yolu: Güven ve Ahlâk” (Konferans), Wuppertal /  Almanya.Huzur Toplumu Kurabilmenin Yolu: Güven ve AhlâkWuppertal /  Almanya
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

“Dialog Zwischen Deutschen und Türkischen Familien in NRW” (Konfernz), Wuppertal / Almanya, 21.10.2005. 

“Dialog Zwischen Deutschen und Türkischen Familien in NRWWuppertal / Almanya
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Avrupa Birliği Sürecinde Medeniyetlerin Buluşmasına Katkıda Bulunma Yolları. (Konferans), Möchengladbach / Almanya, 20.10.2005

Avrupa Birliği Sürecinde Medeniyetlerin Buluşmasına Katkıda Bulunma Yolları. Möchengladbach / Almanya
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak
Türk alma İlişkilerinin Geliştirilmesi, Konferans
Türk Alman İlişkilerinin GeliştirilmesiKöln / Almanya
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Toplum ve Aile HayatımızKonferans Neuss / Almanya, 28.10.2005
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Dinî Gün ve Gecelerin Ruh Dünyamızdaki Etkileri

KonferansDeutsch- Türkischer Kultur und Sportverein e.V., Grenzweg 2, Alsdorf / Almanya, 29.10.2005
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Mübarek Gece ve Günlerin Ruh Dünyamızdaki Etkileri

KonferansRemscheid / Almanya, 30.10.2005
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

AB Sürecinde Türk Alman İlişkilerinin Geliştirilmesi

Konferans

Stolberg / Almanya, 31.10.2005

2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Toplumsal Barış Açısından Kültürümüzdeki Sevgi ve Hoşgörünün öne  Çıkartılması 

KonferansVelbert / Almanya, 01.11. 2005
2005
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Türk Kültüründe Dini Çoğulculuk ve Hoşgörü (Konferans), Ditzingen /Almanya, 26.10.2004.

Türk Kültüründe Dini Çoğulculuk ve Hoşgörü Ditzingen /Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Almanya’da Hoşgörü Ortamında Müslüman Hıristiyan İlişkileri (Konferans, Türk-    Alman Dostluk Cemiyeti),    Nürtingen / Almanya, 27.10.2004Almanya’da Hoşgörü Ortamında Müslüman Hıristiyan İlişkileriNürtingen / Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  (Konferans, Türk-Alman Dostluk Cemiyeti),  Nürtingen  / Almanya, 29.10.2004 Avrupa Birliği Sürecinde Türk Alman İlişkilerinin GeliştirilmesiNürtingen  / Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

İslam’da Eğitim ve Bilginin Önemi (Konferans), Sindelfingen / Almanya, 07.11.2004.

İslam’da Eğitim ve Bilginin ÖnemiSindelfingen / Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Konferans, Türk Kültür Spor Cemiyeti, Waiblingen /Almanya,  05.11.2004.İbadetlerin Ruh ve Sevgi Dünyamıza Etkileri Waiblingen /Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Konferans, Türk Kültür Cemiyeti, Wendlingen / Almanya, 02.11.2004.

Dinlerde İbadet Fenomeni ve İslam’da Oruç Wendlingen / Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Konferans, Ergenekon Türk Spor ve Kültür Derneği), Leipheim / Almanya, 30.10.2004.

Kültürler Arası Diyalog ve Endişelerin Giderilmesi İçin Çözüm YollarıLeipheim / Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak (Koferans, Türk-Alman Dostluk Cemiyeti), Türkisch-Deutscher  Freundschaftsverein e.V., Nagold / Almanya, 31.10.2004Aile ve Sevgi Birliğinin Korunması Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansTürk kültüründe dini çoğunluk ve hoşgörüAlmanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansAlmanya da hoşgörü ortamında Müslüman Hıristiyan ilişkileriAlmanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansAvrupa birliği süresince Türk Alman ilişkilerinin geliştirilmesiAlmanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Turk Alman Dostluk CemiyetiAile ve Sevgi Birliğinin Korunması Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansDinlerde İbadet Fenomeni ve İslam’da Oruç Wendlingen / Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak İbadetlerin Ruh ve Sevgi Dünyamıza Etkileri İbadetlerin Ruh ve Sevgi Dünyamıza Etkileri KonferansıWaiblingen- Almanya
2004
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansTürk kültür tarihinde sevgi ve hoşgörüMünih
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Konferans

Sevgi ve hoşgörünün milli birlik ve beraberliğimizdeki önemiMünih
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansDünya barışında türk milli kültürün yeriTuttlingen
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansTürk kültür tarihinde sevgi hoşgörüAalen/Almanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansEvrensel barış için milli ve dini kimliğin önemiAlmanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansSosyal değişim sürecinde din

Almanya

2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansSevgi ve hoşgörünün milli birlik ve beraberliğimizdeki önemiAlmanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Konferansİslamda evrensel barışAlmanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Konferansİslamda HoşgörüAlmanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansDinler arası diyalog bağlamında Türk Alman ilişkileriKiel/Almanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansAlmanya daki Türk işçi çocuklarının problemleri ve çözüm yollarıKiel/Almanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansTürk kültür tarihinde sevgi ve hoşgörüKiel/Almanya
2001
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Konferans


Kutlu doğum haftasıLudwigsburg/Almanya
2000
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKutlu doğum haftasıStuttgart/Almanya
2000
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKutlu doğum haftasıWaiblingen/Almanya
2000
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKutlu doğum haftasıSindelfingen
2000
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKutlu doğum haftasıBacknang/Almanya
2000
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKutlu doğum haftasıAlmanya
2000
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 32.Bölüm.Hristiyan Fundamentalizmi, 06.02.2017 Ankara
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT DİYANET- Farklı Bakış ProgramıBatı’nın İnsan Anlayışı, 27.03.2017.Ankara
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Radyosu- Doğunun Sesi Programı, 08.03.2016.Tarihimizde kadının yeri, günümüzdeki kadının durumu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerineErzurum
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak ÜLKE TV, “Gözcü” Programı, 24.04.2016ÜLKE TV, “Gözcü” Programı, 24.04.2016İstanbul
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

KONTV, “Doğruya Doğru” Programı, 01.10.2016.

KONTV, “Doğruya Doğru” Programı, 01.10.2016.

Konya
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak A Haber Röportaj, (TV Programı). 2015Hedef Türkiye’nin İstikrarıİstanbul
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Türk Belgesel, Yedi Veli, Yedi Fetih Programı, 27.05.20157. Bölüm: Şeyh Şaban VeliKastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Haber Kanalı, “Erenler Sofrası” programı, 30.06.2014“Şeyh Şaban-ı Veli Hoşgörüsü” Ankara
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Panel

Aile ve DeğerlerimizKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Panel

Tasavvuf ve Gönül DünyamızKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Konferansİslamda Muharrem Ayı ve önemiKastamonu
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun “3. Olağan Genel Kurulu ve 3. Mali Genel Kurulu” ANKARA 06.10.2012     Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun “3. Olağan Genel Kurulu ve 3. Mali Genel Kurulu” ANKARA 06.10.2012     ANKARA
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği Proje Önerilerini Değerlendirme TUBİTAK-BAŞKANLIKProje Önerilerini Değerlendirme TUBİTAK ANKARA
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak SunumPeygamber Efendimizin örnek kişiliğiKastamonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak SeminerKayın Mantarı yetiştiriliciğiDuruçay/Kastamonu
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak PanelProje önerilerini değerlendirmeAnkara
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 06.01.2011

Toplumsal Duyarlılık  (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 20.01.2011

Toplumsal Duyarlılık  (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 17.02.2011Toplumsal Duyarlılık  (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 03.03.2011

Toplumsal Duyarlılık  (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 17.03.2011

Toplumsal Duyarlılık (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak (Konferans),  Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü, Erzincan,  30.03.2011Çağdaş Din HareketleriErzincan
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 31.03.2011Toplumsal Duyarlılık (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 14.04.2011Toplumsal Duyarlılık  (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak   TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 28.04.2011Toplumsal Duyarlılık”  (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 12.05.2011Toplumsal Duyarlılık”  (Söyleşi)Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 26.05.2011Toplumsal Duyarlılık”  (Söyleşi),Erzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

TRT  Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 09.06.2011

Toplumsal DuyarlılıkErzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansYeni dini hareketlerErzurum
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansGençliği hedef alan zararlı dini akımlarIsparta
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 07.01.2010.Sayıların Dili, (Söyleşi), Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 21.01.2010Duanın Önemi, Hayatımızdaki Yeri”, (Söyleşi), Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 18.02.2010Dua Sağlık İlişkisi”, (Söyleşi), Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Üniversite TV, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Şubat 2010, Erzurumİnanç Dünyası” Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 04.03.2010Taşların İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi”, (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 18.03.2010Din ve Astroloji” (söyleşi),Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,15.04.2010Peygamber Ahlakı” (Söyleşi),Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,19.04.2010İslamiyet’te Çevre Bilinci ve Temizliği” (Söyleşi),Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,13.05.2010Görgü Kuralları (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 27.05.2010Ölüm Gelmeden Hayatın, Yoksulluk Gelmeden Zenginliği, Meşgulken Boş zamanın, Yaşlılık Gelmeden Gençliğin, Hastalık Gelmeden Sağlığın Değeri Üzerine (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,10.06.2010Ailenin Önemi ve Aile Dayanışması Üzerine (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 24.06.2010Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Ruhu Üzerine (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 08.07.2010Miraç Kandili  (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,05.08.2010Çingeneler Üzerine (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,02.09.2010Ramazan Ayının İnsanlığa Kazandırdıkları Üzerine  (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,16.09.2010Medeniyetler, Kültürler ve Dinler Arası Diyalog (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 30.09.2010Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hayatı (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden,14.10.2010Toplumsal Duyarlılık (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

TRT   Erzurum  Bölge    Radyosu,    Yöremizden, 23.12.2010

Toplumsal Duyarlılık (Söyleşi)Erzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansMuharrem ayının İslam'daki yeri ve önemiErzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKur'an Ve Peygamberi AnlamakErzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKur'an ve Hz. Peygamber SevgisiErzurum
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansGençliğimizi tehdit eden zararlı akımlarTokat
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 18.02.2009.Ramazan ve Orucun Fazileti”, (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 17.01.2009Muharrem Ayı, İslam ve İnsanlık Açısından” (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 21.01.2009.Ermeni ve Türk Taraflarının Karşı Karşıya Getirilmesi” (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 04.02.2009.Dinler Arası Diyalog” (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 18.02.2009Sevgi Üzerine” (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 04.03.2009.1–7 Mart Yeşilay Haftası, Alkollü İçeceklerin, Sigaranın ve Uyuşturucu Maddelerin İnsan ve Toplum Sağlığına Etkisi” (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 29.04.2009.Aileyi Tehdit Eden Unsurlar” (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 13.05.2009.Töre Cinayetleri, Sebepleri”, (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 27.05.2009.“Ferdi ve Toplumsal Rahatsızlıklarımızdan Biri Olan Haset Üzerine” (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 24.06.2009.“Komşuluk ve Dayanışma Ruhu üzerine”, (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 08.07.2009.Tebessüm (İnsan İlişkileri) Üzerine”, (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 22.07.2009.Sabır (Sigara Yasağı ve Özellikle Trafikte) Üzerine”, (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 19.08.2009.Kıymet Bilmenin Kıymeti Üzerine”, (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 02.09.2009.Saygı, Yaşlılara Saygı ve Ramazan Ayında Huzurevlerinin Ziyaret Edilmesi”, (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 16.09.2009.Hoşgörü (Aile Bireylerinin Birbirine, Çevredeki İnsanlara Karşı Gösterdikleri Davranışlar) üzerine”, (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 30.09.2009.Höşgörü Üzerine”, (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 15.10.2009.“Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’ın Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü Alışı üzerine söyleşi” (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 28.10.2009.Saygı, Edep ( Aile Bireylerinin Birbirlerine ve Toplumda Nasıl Davranması gerektiği) Üzerine”, (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 11.11.2009.“Mısır Seyahati İzlenimleri”, (Söyleşi), Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 25.11.2009.Bayramların Sosyal Hayat Üzerine Etkileri”, (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 09.12.2009.Sembolizm ve Renklerin İnsan Üzerindeki Etkisi”, (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Yöremizden, 23.12.2009.Sayıların Sırrı ve Kutsiyeti Üzerine, (Söyleşi),Erzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansKıyamet TarikatlarıKars
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansGençliği Tehdit Eden AkımlarErzurum
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 23.01.2008“Gençliği Bekleyen Tehlikeler” (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 06.02.2008“Aile İçi Eğitim”, (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 20.02.2008“Mutluluğa Giden Yollar”, (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 05.03.2008“Uhrevi Mutluluk”, (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 19.03.2008“Şehitlik, Vatan ve Bayrak Sevgisi”, Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 21.03.2008“Türk Tarihinde Nevruz”, (söyleşi),Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 02.04.2008“Çocuk, Suç ve Şiddet”, “Uhrevi Mutluluk”, (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 16.04.2008“Çocuk ve Genç Suçluluğu ve Suça İten Sebepler (Aile İçi Şiddetin Nedenleri ve Şiddetin Etkisi)”(söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 30.04.2008“Dinler ve Ahlak”, (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 28.05.2008Okullarda Görülen Şiddet Eğilimi” (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 11.06.2008“Gençleri Tehdit Eden Satanizm”, (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 25.06.2008“Toplumsal Dayanışma ve Kardeşlik”, (söyleşi),Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 09.07.2008“Başarıyı Öğrenme ve Öğretme”, (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 23.07.2008“Tespihin Türk Kültüründeki Yeri” (söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Gün Işığı Bir Konu Bir Konuk Programı, 20.08.2008“Beşerî Münasebetlerde Ölçü” Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 06.08.2008Kanaatkârlığın Önemi”, (söyleşi) Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı,15.10.2008Emniyet ve Güven”Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 29.10.2008Hırsların Esiri Olmamak”, Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 12.11.2008Güven Toplumu”,Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Bir Konu Bir Konuk Programı, 26.11.2008.Dinlerde ve İslam’da Kurban İbadetinin Önemi”,(söyleşi), Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Radyosu, Gün Işığı, 24.12.2008.Başarıya Giden Yollar” (Söyleşi)Erzurum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak  TRT Erzurum Bölge Radyosu, Gün Işığı Programı, 01.05.2007.“Gençliği Şiddet ve Uyuşturucuya Sevk Eden Akımlar” (Söyleşi),Erzurum
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansMuharrem Ayının İslam'daki yeri ve önemiErzurum
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansGençliği hedef alan yeni dini hareketlerErzurum
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansAmerikan Evanjelikleri ve Amerika'daki yeni Dini HareketlerGaziantep
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansDinlerde tesbihin yeri ve önemiErzurum
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Bir Fincan Kahve Programı, Diyarbakır 17.03.2005“Tespihin Gelişimi, Önemi ve 2800 yıllık Tarihi” (Söyleşi), Diyarbakır
2005
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü, Erzurum Radyosu Gün Dönümü Programı,  Erzurum 01.04.2005“Tespihin Tarihçesi ve Dinlerdeki Yeri” (söyleşi), Erzurum
2005
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü, Erzurum Radyosu Gün Dönümü Programı,  Erzurum 11.04.2005“Dinlerde Misyonerlik, Misyonerliğin Tanımı, Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Durumu” (Söyleşi), Erzurum
2005
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Satanizm ve Diğer Zararlı Dinî Cereyanlar (Konferans), Erzurum İl Müftülüğü Satanizm ve Diğer Zararlı Dinî CereyanlarErzurum
2005
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Satanizm” (Konferans), Bayburt İl MüftülüğüSatanizmBayburt 
2005
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Radyosu, 10.05.2004.Türk Kültüründe Hoşgörü ve Misyonerlik Faaliyeti, Erzurum
2004
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TRT Erzurum Radyosu, 07.06.2004.Tutku Filminin Tarihi Gerçeklerle İlişkisi, Erzurum
2004
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

Satanizm, Misyonerlik, Zararlı ve Yıkıcı Dini Cereyanlar, Erzincan (Panel), 24.09.2004.

Satanizm, Misyonerlik, Zararlı ve Yıkıcı Dini CereyanlarErzincan 
2004
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Radyo Üniversite (Söyleşi) 04.04.2003Çingeneler Kitabının Tanıtımı, Erzurum
2003
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Radyo Üniversite (Söyleşi) 10.04.2003Çağdaş Dini Akımlar, Erzurum
2003
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Dinler Tarihi Araştırmaları-I (Sempozyum)Teosofi ve New Age HareketiANKARA
1996
Uluslararası Sanat Etkinliği - Gösteri, Dinleti, Festival Organizasyonu Yönetici TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 46.Bölüm, Batının İnsan Anlayışı, https://www.youtube.com/results?search_query=farklC4B1bakC4B1C59F46.
TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 46.Bölüm, Batının İnsan Anlayışı, https://www.youtube.com/results?search_query=farklC4B1bakC4B1C59F46.
TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 46.Bölüm, Batının İnsan Anlayışı, https://www.youtube.com/results?search_query=farklC4B1bakC4B1C59F46.
2017
Uluslararası Sanat Etkinliği - Gösteri, Dinleti, Festival Organizasyonu Yönetici TV Programı), TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 69. Bölüm, Dinin Toplumsal Bütünleşmedeki Rolü.
TV Programı), TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 69. Bölüm, Dinin Toplumsal Bütünleşmedeki Rolü.
TV Programı), TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 69. Bölüm, Dinin Toplumsal Bütünleşmedeki Rolü.
2017
Uluslararası Sanat Etkinliği - Gösteri, Dinleti, Festival Organizasyonu Yönetici (TV Programı), TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, Hristiyan Fundamentalizmi, 06.02.2017, https://www.youtube.com/watch?v=uBjWkSQLxnwt=4s
(TV Programı), TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, Hristiyan Fundamentalizmi, 06.02.2017, https://www.youtube.com/watch?v=uBjWkSQLxnwt=4s
(TV Programı), TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, Hristiyan Fundamentalizmi, 06.02.2017, https://www.youtube.com/watch?v=uBjWkSQLxnwt=4s
2017
Uluslararası Sanat Etkinliği - Gösteri, Dinleti, Festival Organizasyonu Yönetici TRT AVAZ, ”Hayatı Güzel Yaşa” programı, “Kurban Kesiminde Gerekli İslami Koşullar”, TRT AVAZ, ”Hayatı Güzel Yaşa” programı, “Kurban Kesiminde Gerekli İslami Koşullar”, TRT AVAZ
2017
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
1
0
0
0
2
5
2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
4
1
0
0
0
2
7

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü KÜBAP01/2013-20 No’lu Proje. “Romanya'daki Soydaş Gençlerin Psiko-Sosyal Dini Hayatları
2014
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü

Ortodoks Kilisesi İbadetleri ve Sembolleri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 2010, Proje No: 2008/07

2008
2010
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Proje Yürütücüsü "Çingeneler" adlı proje, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi
1997
1998
Diğer Projeler [DGRP] Yardımcı Araştırmacı "Dünya Eğitim Arenasında Kazakistan İle Türkçe Konuşan Ülkelerdeki Beşeri-İktisadi İlimleri Çağdaşlaştırma ve Yarışabilirlik Yeteneği Arttırma" konulu Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Temel İlmi Projesi
2011
Diğer Projeler [DGRP] Diğer Görevler

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen “Türkische Muslime in Nordrhein-Westfalen” (Kuzey Ren-Westfalya’daki Müslüman Türkler” 

1997
1997
SANATSAL FAALİYET BİLGİLERİ
YılUluslararasıUlusalT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
3
3
2017
0
4
4
2018
0
0
0
2019
0
0
0
T O P L A M
0
7
7

Faaliyet TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 4- (TV Programı), TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, .Bölüm, Dinin Toplumsal Bütünleşmedeki Rolü, 30.10.2017,
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, Hristiyan Fundamentalizmi, 32.Bölüm, 06.02.2017
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 2- TRT Diyanet, “Farklı Bakış” Programı, 46.Bölüm, Batı’nın İnsan Anlayışı, 27.03.2017
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak TRT AVAZ, Hayatı Güzel Yaşa programı, Kurban Kesiminde Gerekli İslami Koşullar.
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak TRT Erzurum Radyosu- Doğunun Sesi Programı, “Tarihimizde kadının yeri, günümüzdeki kadının durumu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerine”, 08.03.2016.
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak (TV Programı), ÜLKE TV, “Gözcü” Programı, 24.04.2016. 
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak (TV Programı), KONTV, “Doğruya Doğru” Programı, 01.10.2016.
2016
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi) Anabilim Dalı 7.Gün Adventizmi
1991
1995
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Dinler Tarihi Eski araplarda putperestlik doğuşu ve ortaya çıkış sebepleri
1990
1991
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ GÜLGÜN HOŞNUT GÖL Çorum Yöresinde Adak ve Ziyaret Yerleri
2016
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Hasan Büyükkaya İlahi Dinlerde Oruç
2016
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Osman Kamil Çorbacı Evanjelik Hristiyanların Misyonerlik Faaliyetlerinde Bilişimi Kullanma Gücü
2015
2017
Doktora Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi​ Din Tanu Guldana Chungulova Kazakistan’daki İslami Akımlar
2012
2014
Doktora Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi​ Din Tanu Albina Duisenbaeva Kazakistan Gençlerinin Dini Kimliği
2012
2014
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Din Abdullah TEMİZKAN “Kur’anda sabır: Hz. Nuh örneği”
2011
2012
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Din, Felsefe Mehmet Nuri POLAT İlahi Dinlerde Sevgi
2010
2011
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Din Hava ARAS Dünya Dinlerinde Merkez Sembolizmi 
2010
2011
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Din Selçuk KARABULUT “İlahi Dinlerde Sevgi ve Hoşgörü”
2004
2005
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Halk Bilimi Emine YILDIRIM Bitlis Yöresi Ziyaret Fenomeni ve Ziyaret Yerleri 
2003
2004
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Din Ayşe ÖZDEMİR “ Orta Doğu Kökenli Dinlerde Hoşgörü Anlayışı (Hz. Yusuf Örneği)” 
2003
2004
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Din Rifai ERTEN “Hıristiyanlıkta ve İslam’da Şifa” 
2003
2004
Doktora Atatürk Üniversitesi Din Kemal POLAT “Kırgızlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm Fenomenleri” 
2001
2003
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Din Şaban BİLGİN “Kutsal Kitaplarda Mitolojik Unsurlar” 
2001
2002
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Dinler Tarihi Şeyda Alper “Aşkale ve Yöresi Halk İnançları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Farklı Köy Örnekleri)” 
1998
1999
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
7
8
9
4
13
0
41
2015
0
0
0
5
0
0
0
5
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
2
0
1
1
0
4
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
7
10
14
5
14
0
50

Jüri TürüAçıklamaTarih
Profesörlük Jürisi Üyeliği Doç.Dr. Mehmet ATALAN
2013
Profesörlük Jürisi Üyeliği Doç.Dr. Ahmet GÖKBEL
2010
Profesörlük Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Hidayet IŞIK 
2010
Profesörlük Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Mustafa ÜNAL
2006
Profesörlük Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Ali İhsan Yitik 
2006
Profesörlük Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu
2006
Profesörlük Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Sayın Dalkıran 
2005
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Salih İNCİ
2017
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Yasin MERAL
2017
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Burhan BALTACI
2014
Doçentlik Jürisi Üyeliği Doç.Dr. Dilaver SELVİ
2013
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Vedat Şafak YAMI
2013
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Ramazan IŞIK
2013
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Muharrem YILDIZ
2013
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr.Ramazan ADIBELLİ
2013
Doçentlik Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Abbas Çelik
2006
Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Fuat Aydın 
2005
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Dr. Ahmet Türkan
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Şemsettin Kırış
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Cengiz Çuhadar
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kisbet
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.DR. Recep Özdirek
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Ahmet GEDİK
2014
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd.Doç.Dr. Çiğdem GÜLMEZ
2014
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr.Bekir Zahir ÇOBAN
2013
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Canan SEYFELİ
2012
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Mustafa Sami Baybal
2010
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Galip Atasağun 
2006
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Abbas Çelik
2006
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Durmuş Arık 
2005
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Ali İsra GÜNGÖR 
2005
Doktora Jüri Üyeliği Sagindikov Akylbek ABDULKADYROVICH
2017
Doktora Jüri Üyeliği Guldana Chungulova
2014
Doktora Jüri Üyeliği ALBİNA DUİSENBAYEVA
2014
Doktora Jüri Üyeliği MÜCAHİT ÇOLAK
2003
Doktora Jüri Üyeliği KEMAL POLAT
2003
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği OSMAN KAMİL ÇORBACI
2017
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği RİFAİ ERTEN
2014
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği ABDULLAH TEMİZKAN
2012
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği HAVA ARAS
2011
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği MEHMET NURİ POLAT
2011
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği SELÇUK KARABULUT
2005
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği AYŞE ÖZDEMİR
2004
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği EMİNE YILDIRIM
2004
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği FEYZA BETÜL KÖSE
2003
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği ŞABAN BİLGİN
2002
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği SELÇUK KIRTEPE
2002
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği MUSTAFA MACİT
2001
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği ŞEYDA ALPER
1999
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği KEMAL POLAT
1998
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği
2007
International Association for the History of Religions/IAHR
2004
Türkiye Dinler Tarihi Derneği'ne üyelik-TAHR
2004
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Hristiyanlık Tarihi
3
0
5
3
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Yeni Dini Hareketler
3
0
5
3
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans Dinler Tarihi Araştırmaları 1
3
0
5
3
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Günümüz Dünya Dinleri
3
0
5
3
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Anadolu, İran Dinleri
3
0
5
3
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Din Fenomolojisi
3
0
5
3
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Uzmanlık alan dersi
12
0
15
3
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Danışmalık-
12
0
15
3
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Dinler tarihi metodolojisi-
3
0
5
3
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Hristiyanlık tarihi
3
0
5
3
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Yeni Dini Hareketler
3
0
5
3
2015-2016
Güz
Lisans Dinler Tarihi 1
3
0
5
50
2015-2016
Güz
Lisans Okul Deneyimi
0
3
3
50
2015-2016
Bahar
Yüksek Lisans Günümüz Dünya Dinleri
3
0
5
3
2015-2016
Bahar
Yüksek Lisans Anadolu, İran Dinleri
3
0
5
3
2015-2016
Bahar
Yüksek Lisans Din Fenomolojisi
3
0
5
3
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi)


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr